Planningsfactoren weergeven en bijhouden

Planningen veranderen in de loop van een project, naarmate meer taken worden gepland en voltooid. U kunt Microsoft Office Project 2007 gebruiken om beter inzicht te krijgen in de manier waarop wijzigingen in één taak van invloed zijn op de rest van het project en om wijzigingen in de planning bij te houden.

Klik terwijl er een taak is geselecteerd op Taakfactoren in de werkbalk. Het deelvenster Taakfactoren geeft informatie over de factoren die van invloed zijn op de begindatum van de geselecteerde taak.

Tip: U kunt op verschillende taken klikken zonder dat het deelvenster Taakfactoren wordt gesloten. Het deelvenster Taakfactoren geeft altijd de planningsfactoren weer waarvoor de taak is geselecteerd.

Naast de taaknaam en de begindatum wordt, voor zover van toepassing, de volgende informatie weergegeven in het deelvenster Taakfactoren.

Kop

Omschrijving

Voorbeeld

Werkelijke begindatum en Toewijzingen

Als er echte gegevens voor de taak zouden zijn ingevoerd, zou de werkelijke begindatum worden weergegeven, evenals de gegevens waarmee de taak is gestart.

U plant bijvoorbeeld dat een taak begint op 1 maart en u wijst Jim toe aan de taak. Jim begint met de werkzaamheden en meldt 40 uur aan daadwerkelijk werk tussen 1 en 5 maart. De week daarop moet u de planning voor de taak aanpassen, zodat een latere begindatum kan worden opgegeven. Nadat u hebt geprobeerd de begindatum te verplaatsen, opent u het deelvenster Taakfactoren om na te gaan waardoor het planningsconflict wordt veroorzaakt. Jims toewijzing en werkelijke begindatum worden weergegeven.

Vertraging door herverdeling

Als u herverdeling toepast om de werkbelasting van de resources in balans te brengen, worden uw taken mogelijk vertraagd om overbezetting te voorkomen. In het deelvenster Taakfactoren wordt de duur weergegeven waarmee de geselecteerde taak wordt vertraagd vanwege herverdeling van de resources.

Uw taak blijft vertraagd terwijl resources over het project worden verdeeld. Als u het deelvenster Taakfactoren bekijkt, ziet u dat uw taak met 10 dagen is vertraagd terwijl u wacht op het moment waarop de toegewezen resource beschikbaar wordt. Op basis hiervan besluit u de taak toe te wijzen aan een andere resource, zodat de taak zonder vertraging kan worden voltooid.

Type beperking en Datum

Het deelvenster Taakfactoren geeft het type beperking weer dat momenteel voor de taak is ingesteld, inclusief de datum die aan de beperking is gekoppeld.

U hebt onlangs een nieuwe set taken gekregen die u moet beheren. De persoon die de taken hiervoor beheerde, had ze al ingevoerd in Project 2007. Terwijl u een van de taken aanpast vanwege een wijzigingen in een van de afhankelijkheden van de taak, treedt er een probleem op als u de planning met twee weken wilt verlengen. U bekijkt het deelvenster Taakfactoren en ziet dat de taak de beperking Niet later eindigen dan heeft, die is ingesteld op een datum die midden in de verlenging van twee weken valt.

Overzichtstaak

Als u beperkingen hebt ingesteld voor een overzichtstaak die van invloed zijn op de subtaken, wordt de overzichtstaak weergegeven in het deelvenster Taakfactoren als de subtaak is geselecteerd.

De begindatum van uw project is 1 maart. U maakt een overzichtstaak met verschillende subtaken en stelt de beperking Niet eerder beginnen dan in voor de overzichtstaak, met de datum 10 maart. In het deelvenster Taakfactoren wordt de overzichtstaak voor de subtaken weergegeven, omdat de begindatums worden bepaald door de beperking Niet eerder beginnen dan voor de overzichtstaak, en niet door de begindatum van het project.

Voorafgaande taken

Als u uw taken hebt gekoppeld, worden de voorafgaande taken weergegeven in het deelvenster Taakfactoren, inclusief de beperkingstypen en de vertragingsduur of de overlappingstijd. U kunt op de naam van een voorafgaande taak klikken om de factoren te bekijken.

Twee van de taken in uw projectplan zijn Test en Release. U stelt uw projectplan zo in dat 5 dagen nadat de taak Test is voltooid, de taak Release begint. Zo bouwt u enige tijd in om te kijken of er bijzonderheden optreden in het product, voordat u het vrijgeeft voor klanten. Als u in het deelvenster Taakfactoren de taak Release bekijkt, ziet u de koppeling met de taak Test, met de beperking Begin na einde en een vertragingstijd van 5 dagen.

Subtaken

Als u een overzichtstaak hebt geselecteerd, geeft het deelvenster Taakfactoren de subtaken en overzichtstaken van de planning weer.

Uw planning heeft overzichtstaken voor elke fase van het project. Onder elke overzichtstaak staan meerdere subtaken, die het werk vertegenwoordigen dat in elke fase moet worden uitgevoerd. Als u het deelvenster Taakfactoren bekijkt voor een overzichtstaak, ziet u een koppeling naar de eerste subtaak die een factor vormt voor de begindatum van die fase.

Agenda's

Als de werktijd die in de agenda is vermeld voor de geselecteerde taken van invloed is op de taakplanning, wordt de naam van de agenda weergegeven in het deelvenster Taakfactoren. U kunt op de agendanaam klikken om informatie over de werktijd en vrije tijd weer te geven.

U plant een project met 1 maart als begindatum. Uw projectplan maakt gebruik van een standaardagenda die alleen maandag tot en met vrijdag als werktijd heeft. 1 maart valt op een zaterdag. Terwijl u taken maakt in het project met behulp van de standaardagenda, worden de taken automatisch vertraagd tot het begin van de eerste werkdag van de maand, namelijk 3 maart. Als u wilt weten waarom de begindatum van de taak 3 maart is in plaats van 1 maart, bekijkt u het deelvenster Taakfactoren voor de taken. Er wordt een koppeling naar de standaardagenda weergegeven.

  • Als u een ander project invoegt in het huidige project, moet u eerst de projectoverzichtstaak uitvouwen, voordat u de taakfactoren kunt zien. Als de taak niet wordt uitgevouwen, wordt er een foutbericht gegeven.

  • Als de informatie in het deelvenster Taakfactoren onjuist is, of als u niet zeker weet of deze correct is, drukt u op F9 om het project opnieuw te berekenen en de informatie te vernieuwen door de actuele projectgegevens te gebruiken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×