Planner gebruiken in Microsoft Teams

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u Microsoft Teams gebruikt, kunt u taken organiseren door een of meer Planner-tabbladen toe te voegen aan een teamkanaal. Vervolgens kunt u werken van uw abonnement van binnen Teams of in Planner voor web, verwijderen of uw abonnement verwijderen en een melding ontvangen in Teams bij het plannen van een taak aan u is toegewezen.

Ontdek hoe:

Raadpleeg de Help voor Microsoft Planner voor details over het gebruik van alle functies van Planner.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Een Planner-tabblad toevoegen aan een teamkanaal

 1. Selecteer in uw teamkanaal Tabblad toevoegen +.

  Schermafbeelding van het menu Teams waarin een + voor het toevoegen van een tabblad wordt aangewezen

 2. Kies in het dialoogvenster Tabblad toevoegen de optie Planner.

  Schermafbeelding van dialoogvenster Tabblad toevoegen in Teams

 3. Kies in het dialoogvenster Planner een van de volgende opties:

  • Nieuw plan maken om een nieuw Planner-plan te maken en als tabblad toe te voegen aan dit kanaal.

  • Bestaand plan gebruiken om een aanwezig Planner-plan te kiezen en dat als tabblad toe te voegen aan dit kanaal.

  Schermafbeelding van dialoogvenster Tabblad Planner toevoegen in Teams

 4. Kies of u een bericht over het tabblad in het kanaal wilt plaatsen en selecteer vervolgens Opslaan.

  Het tabblad wordt toegevoegd naast de andere tabbladen in het teamkanaal en u kunt beginnen met het toevoegen van taken aan het bord.

  Schermafbeelding van een nieuw toegevoegd tabblad met plannen in Teams

 5. Met deze procedure kunt u zoveel plannen als u wilt toevoegen aan uw kanaal.

  Opmerking: U kunt ook hetzelfde abonnement toevoegen aan meerdere tabbladen. Hierbij een kopie van uw abonnement niet gemaakt.

Werken aan uw plan in Teams

Nadat u het plan hebt toegevoegd in Teams, kunt u het op twee manieren gaan gebruiken:

 • Het Planner-tabblad in het kanaal:    U kunt de basistaken van Planner uitvoeren, zoals het toevoegen van buckets, taken, toewijzingen enzovoort. Als u de geavanceerdere functies van Planner wilt gebruiken, zoals Grafieken en Planning, moet u uw plan openen in de webversie van Planner. Hieronder staat een lijst met planacties die u kunt uitvoeren in Teams en in de webversie van Planner.

 • Persoonlijke Planner-app:    Kies Meer opties... in de linkerkolom in Teams en selecteer vervolgens Planner.

  Het menu Apps in Teams waarin de Planner-app wordt gekozen

  Op het tabblad Mijn taken worden alle taken weergegeven die in Planner aan u zijn toegewezen. Op de tabbladen Recent en Alle staan de in Teams gemaakte plannen die u onlangs hebt bekeken en een lijst met alle plannen waarin u voorkomt in Teams. Selecteer Over voor meer informatie over de Planner-app in Teams.

  Weergave van Planner-app in Teams waarin alleen de tabbladen worden weergegeven

Planacties die u kunt uitvoeren in Teams en in de webversie van Planner

Hieronder staat een overzicht van de beschikbare functionaliteit bij weergave in Teams en weergave in de webversie van Planner. Ga naar Help voor Microsoft Planner voor meer informatie over de functies van Planner en wat u daarmee kunt doen.

Functies

Tabblad Teams

Webversie van Planner

Een plan maken

Ja

Ja

Taken toevoegen aan een plan

Ja

Ja

Buckets maken

Ja

Ja

Een controlelijst toevoegen aan een taak

Ja

Ja

Opmerkingen bij een taak plaatsen

Ja

Ja

Voortgang van taak instellen en bijwerken

Ja

Ja

Een taak verwijderen

Ja

Ja

Labels gebruiken voor taken

Ja

Ja

Voorbeeldafbeelding van een taak instellen

Bestanden, foto's of koppelingen toevoegen aan een taak

Ja

Ja

Begin- en vervaldatums aan taken toevoegen

Ja

Ja

Personen toewijzen aan taken

Ja

Ja

Plannen markeren als favorieten

Nee

Ja

Een plan verwijderen

Nee

Ja

De voortgang van uw plan bekijken (grafiekweergave)

Ja

Ja

E-mail ontvangen over taken

Nee

Ja

Personen toevoegen aan uw plan

Nee op planniveau

Ja op kanaalniveau vanuit Teams

Ja

Uw taken bekijken in een agenda (planningweergave)

Ja

Ja

Uw in Teams gemaakte plan openen in Planner of Teams

Nadat u een plan hebt gemaakt in een Teams-kanaal, kunt u dit plan openen in zowel de webversie van Planner als Teams.

Uw plan openen in de webversie van Planner

 • Vanuit Office365.com:    Meld u aan bij office365.com, kies het startprogramma voor apps en selecteer Planner. Blader in de Planner-hub naar uw plan onder Recente plannen of Alle plannen.

  Schermafbeelding van een plantegel in Recente plannen, met een in Teams gemaakt plan en het Team en het Kanaal waar het deel van uitmaakt.

  Wanneer u een plan maakt in Teams, worden het team en teamkanaal onder de plannaam weergegeven in de volgende indeling: 'team > teamkanaal'. (Als uw plan voor februari 2018 is gemaakt, ziet u deze namen mogelijk niet totdat een lid van het plan het opent in Teams na die datum.) Selecteer de plantegel om het plan te openen in de webversie van Planner.

  Opmerking: In het verleden was het lastig om naar een in Teams gemaakt plan te navigeren via de Office365.com-website. Soms was het plan niet te vinden of leek het leeg te zijn. Alle in Teams gemaakte plannen worden niet weergegeven in de Planner-hub. Als u een leeg plan vindt dat is gekoppeld aan uw team, is dat mogelijk een tijdelijk plan dat is gemaakt toen het team werd gemaakt. Als het een tijdelijk plan is, worden de naam van het team of teamkanaal mogelijk niet weergegeven op de tegel van het plan onder Alle plannen.

 • Vanuit het plantabblad in Teams:    Selecteer in Teams uw team en kanaal en selecteer vervolgens het gewenste plantabblad. Klik helemaal rechts van uw tabbladen op het pictogram Naar website gaan.

  Schermafbeelding van het pictogram Naar website in het Teams-kanaalmenu

  Er wordt een browservenster geopend waarin uw plan wordt weergegeven in de webversie van Planner.

Uw plan openen in Teams

 • Op het kanaaltabblad waar u het hebt gemaakt:    Selecteer in Teams uw team en kanaal en selecteer vervolgens het plantabblad.

 • In de persoonlijke Planner-app:    Kies Meer opties... in de linkerkolom in Teams en selecteer vervolgens Planner. Kies Alle en blader naar het gewenste plan.

 • Vanuit de webversie van Planner:    Voer in de webversie van Planner een van de volgende handelingen uit:

  • Ga naar de Planner-hub en blader naar uw plan onder Recente plannen of Alle plannen. Selecteer ... op de plantegel en selecteer vervolgens Openen in Microsoft Teams.

  • Zoeken en open uw plan in de webversie van Planner. Selecteer ... bovenaan het plan en selecteer vervolgens Openen in Microsoft Teams.

Een Planner-tabblad of een plan verwijderen

Wanneer u klaar bent met een Planner-tabblad in Teams, kunt u het verwijderen uit het teamkanaal en het onderliggende plan behouden. Of u kunt het tabblad verwijderen uit uw kanaal en ook het onderliggende plan definitief verwijderen.

 1. Selecteer in uw teamkanaal het Planner-tabblad dat u wilt verwijderen, selecteer de pijl naast de naam van het tabblad en selecteer Verwijderen.

  Schermafbeelding van vervolgkeuzemenu van tabblad waarin Verwijderen wordt gekozen

 2. In het dialoogvenster Verwijderen:

  Schermafbeelding van dialoogvenster Tabblad verwijderen in Teams

  • Het plan verwijderen uit het teamkanaal: Schakel het selectievakje Dit plan en alle bijbehorende taken definitief verwijderen. Deze gegevens kunnen niet worden hersteld. uit. Dit selectievakje mag niet zijn geselecteerd bij het openen van het dialoogvenster. Het plan wordt niet langer weergegeven in Teams, maar nog wel in de webversie van Planner.

  • Het plan verwijderen: Schakel het selectievakje Dit plan en alle bijbehorende taken definitief verwijderen. Deze gegevens kunnen niet worden hersteld. in. Het plan is niet langer aanwezig in Teams of de webversie van Planner.

 3. Selecteer Verwijderen.

Komen teamplanner toewijzingsmeldingen in Teams

U kunt een Teams melding krijgen wanneer een taak teamplanner door een andere persoon aan u is toegewezen als uw team teamplanner geïnstalleerd heeft en uw abonnement een tabblad in Teams bevat.

De teamplanner toewijzingsmeldingen in Teams inschakelen:

 1. Selecteer Instellingenin Planner voor web, en selecteer vervolgens onder teamplanner, meldingen.

 2. Controleer of dat het selectievakje iemand een taak aan mij toewijst is geselecteerd.

Voor meer informatie over teamplanner e-mail en meldingen.

De melding van de toewijzing teamplanner in Teams zal het volgende doen:

 • Worden weergegeven in de Teams activiteitsfeed.

 • Worden weergegeven in een chatsessie met de app teamplanner (u kunt hier vindt u een overzicht van eerdere toewijzing kaarten).

 • De titel van de taak, die u de taak, het abonnement waarop dat de taak behoort en een koppeling openen van de taakgegevens in Teams aangewezen bevatten.

 • Uw e-mail en meldingen voor mobiele push-Planner taak toewijzing; niet te vervangen u ontvangt alle drie.

Zelfs als de actie van de toewijzing taak buiten Teams (bijvoorbeeld in Planner voor het web of de mobiele apps teamplanner), plaatsvindt als het abonnement een tabblad in Teams heeft, wordt een melding Teams worden verzonden naar de taak.

Als u Teams meldingen voor een bepaald plan niet ziet, probeert u de installatie ongedaan maken en opnieuw installeren van de app Planner voor het team die is gekoppeld aan dat plan zodat de teamplanner bots wordt toegevoegd aan het team.  

Planner toewijzingsmeldingen in Teams uitschakelen

Als u niet Teams meldingen ontvangen voor taaktoewijzingen wilt, kunt u dempen of de teamplanner bots blokkeren als u wilt stoppen Teams meldingen van teamplanner.

Als u een Office 365-beheerder bent en u wilt teamplanner Teams melding uitschakelen, kunt u de app Planner voor Teams uitschakelen. Als u wilt alleen de teamplanner toewijzing-meldingen in Teams uitschakelen, maar de teamplanner app ingeschakeld laat, neemt u contact op met ondersteuning van Office.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×