Plannen binnen plannen: hoofdprojecten en subprojecten

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Projecten kunnen al snel uit de hand lopen. Voordat u het weet, bestaat een eenvoudig bouwproject uit een collage van kleinere projecten, zoals ontwerp, uitgraving, funderingswerk en marketing. U houdt uw project beter in de hand door kleinere projecten in Microsoft Office Project 2007 te maken en deze aan één bestand te koppelen dat aangeeft waar ze zich in uw hoofdproject bevinden.

In dit artikel

Overzicht van hoofdprojecten

Werken met subprojecten binnen een hoofdproject

Hoe resources worden beïnvloed wanneer u bestanden combineren

Andere manieren om bestanden te combineren

Overzicht van hoofdprojecten

Als het ware een hoofdproject een verzameling geconsolideerde projecten die een hiërarchie tussen meerdere verwante projecten weergeven. Projecten die zijn ingevoegd in een hoofdproject worden subprojecten genoemd.

Samengevoegde projecten

Knopafbeelding Wanneer u een subproject invoegt, wordt deze door een indicator ingevoegde projectindicator onderscheiden van overzichtstaken die deel van het hoofdproject uitmaken.

Knopafbeelding In het hoofdproject worden subprojecten weergegeven als overzichtstaken die u eenvoudig in een overzicht rangschikken kunt.

Knopafbeelding Klik op het plusteken (+) naast een subproject om uit te breiden die de taken bekijken.

Knopafbeelding Elk subproject vertegenwoordigt een andere fase of andere functionele groep in het hoofdproject.

Wanneer u een subproject in het hoofdproject invoegt, worden de twee projecten gekoppeld en kunt u alle informatie van het subproject vanuit het hoofdproject bekijken.

Wanneer u een subproject bijwerkt vanuit het hoofdproject, wordt het ook in het bronbestand bijgewerkt. Als u alleen bestanden moet combineren om een rapport te maken of een weergave af te drukken van gecombineerde projectgegevens, kunt u de bestanden ook tijdelijk in een weergave consolideren.

Met behulp van een hoofdproject en subprojecten kunt u een groot project opsplitsen en de onderdelen naar de juiste mensen delegeren. Wat betreft projectbeheer betekent dit dat degenen die het werk uitvoeren, de verantwoordelijkheid krijgen en worden authoriteit en toerekenbaarheid gecombineerd. Wat betreft Project 2007 krijgen projectmanagers met behulp van subprojecten binnen een hoofdproject toegang tot hun onderdelen van de planning.

Houd rekening met de volgende factoren als u bepaalt of een groot project in een hoofdproject en subprojecten moet worden gesplitst:

 • Uw project is erg groot en gedetailleerde.    Als uw project meer dan een paar honderden taken bevat, kan deze verbreken in subprojecten gemakkelijker om te beheren. Als sommige onderdelen van het project werk dat is opgedeeld in meer detail dan andere bevatten, het mogelijk zinvol te maken onderdelen in subprojecten zodat de meeste gebruikers alleen een samengevouwen beschrijving van het subproject zien, maar belanghebbenden in meer detail weergeven kunnen. Een bestand is meestal de sneller alternatief, maar de mogelijkheid om u te richten op slechts een deel van het project mogelijk meer zegt dan de verhouding.

 • Uw organisatie is niet centrale.    In een omgeving gedecentraliseerde of gedistribueerde geven een hoofdproject en subprojecten werknemers meer controle over hun eigen werk dan één centrale projectbestand.

 • u wilt laten oplopen de effectiviteit van uw bedrijf.    Als lagere niveaus managers verantwoordelijk zijn voor en weten welke taken u nodig hebt voor het project, deze mogelijk beter te kunnen plannen hun teams werk en klikt u vervolgens de project-bestanden worden geconsolideerd in een hoofdproject. Als neerwaartse planning de norm is, wilt u mogelijk de oorspronkelijke planning reorganiseren in subprojecten wanneer deze wordt geïmplementeerd zodat afzonderlijke projectmanagers of teams toegang tot en controle over hun eigen schema's hebben.

 • u aan meerdere projecten werkt.    Projectmanagers wellicht een reeks ze bezig bent met de tijd, projecten of projecten of niet verwante. In plaats van een voor een openen, opent u de subprojecten op hetzelfde moment als u het hoofdproject opent. Deze benadering ook eenvoudig rapporten aan meerdere projecten snel genereren. Als de projecten verwant zijn, kan de projectmanager taakafhankelijkheid tussen taken in verschillende projecten kunt maken. Afhankelijkheden tussen projecten maken gemakkelijker voor verschillende project managers om te zien hoe werk door andere projectmanagers van invloed is op hun schema's.

 • Sommige projecten zijn onderliggende aan anderen.    U kunt de hiërarchie van meerdere projecten nauwkeurig spiegelen door in te voegen van verschillende projecten in andere bestanden. De resulterende structuur van de subprojecten moet de prioriteiten en de verantwoordelijkheden van uw teamleden, maar ook de relaties tussen taken in verschillende gebieden en de algemene deadline doorgevoerd.

 • Meerdere mensen uw project kunt wijzigen.    Een projectbestand is in het ideale geval eigendom, beheerd en gewijzigd door één projectmanager. Maar vaak een project deel uitmaakt van een grotere programma dat mogelijk moet u hoogste niveau beheerders beheren. Leden van uw projectteam kunnen richten op hun werk door het weer als een afzonderlijk bestand en de projectmanager die verantwoordelijk is voor het hoofdproject van elk subproject team planning kunt coördineren.

  Het kan ook nuttig zijn om de mijlpalen van het hoofdproject de mijlpalen van elk subprojectteam te laten bepalen, zodat de planningen dezelfde deadline houden. U kunt mijlpalen coördineren door een afhankelijkheid tussen de mijlpalen te maken, of door de mijlpaaltaken van het hoofdproject naar elk subproject te kopiëren.

 • Uw project heeft meerdere belanghebbenden die over verschillende gedeelten van het project geïnteresseerd.    Wanneer personen kijkt u naar verschillende details wilt, kunnen de projectmanagers de project-bestanden op een server plaatsen en de verschillende weergaven voor verschillende belanghebbenden aanpassen. Hetzelfde projectbestand kan worden gebruikt als een subproject in verschillende hoofdprojecten om aan te passen van de gegevens worden weergegeven.

 • u wilt dat de subprojecten moeten alleen-lezen.    Als u meer controle over de onderdelen van een project kunt u bewaren door taken verplaatsen naar een subproject en de toegang tot belangrijke personen beperken.

 • u wilt analyseren van het kritieke pad voor elke fase naast het gehele project.    Elke afzonderlijke project bevat een kritieke pad. Meerdere projecten samenvoegt in één hoofdproject kunt u heel gemakkelijk raadpleegt u de Als meerdere kritieke paden in het hoofdproject algemene afbeelding en behoudt afzonderlijk kritieke paden voor elk subproject.

Meer informatie

Met subprojecten binnen een hoofdproject werken

Wanneer u een subproject in een hoofdproject invoegt, het subproject wordt weergegeven als een overzichtstaak in de takenlijst en een indicator ingevoegde projectindicator wordt weergegeven in het veld Indicatoren. Het subproject is ingesprongen op het overzichtsniveau van van de rij waar u het invoegen, maar u kunt laten inspringen of Uitspringen deze net zoals u zou doen met een andere taak. Omdat het subproject wordt weergegeven als een overzichtstaak, u kunt de samenvatting van de gegevens niet bewerken, maar kunt u het overzicht van het subproject taken weergeven en bewerken van de informatie uit project binnen het hoofdprojectbestand uitbreiden.

Opmerking: De opmaak die u hebt toegewezen aan overzichtstaken of Gantt-balken in een subproject weergegeven niet in het hoofdproject. Opmaak gegevens in elk bestand is opgeslagen en moet afzonderlijk worden toegepast op het hoofdproject.

Wanneer u het hoofdproject opslaat, worden wijzigingen in het subproject ook opgeslagen in het bronbestand van het subproject. Als u rechtstreeks in het bronbestand wilt werken zonder het hoofdprojectbestand te openen, worden wijzigingen in het bronbestand van het subproject automatisch bijgewerkt in het hoofdprojectbestand.

Opmerking: Als het hoofdproject en het subproject niet langer gesynchroniseerd hoeven te blijven, kunt u de koppeling verbreken. Als u vervolgens wijzigingen aanbrengt in het subproject of het hoofdproject, blijft het andere bestand ongewijzigd.

Meer informatie

Het effect op resources wanneer u bestanden combineert

Wanneer u bestanden in een hoofdprojectbestand combineert, blijven de resources voor beide bestanden gescheiden, net zoals de taken in een subproject binnen het subproject blijven staan. U kunt resourcegegevens in het hoofdproject veranderen, waarna de wijzigingen in het bronbestand van het subproject worden gerepliceerd. U kunt alle resources in het hoofdproject en de subprojecten tegelijk bekijken in de weergave Resourceblad, maar u kunt een resource alleen aan het subproject toewijzen waaruit de resource afkomstig is.

Opmerking: Als in meerdere subprojecten dezelfde resources gebruikt worden, ziet u dubbele resourcenamen omdat de bronnen niet worden gecombineerd. Echter desgewenst kunt u Als u wilt de resources toewijzen in verschillende subprojecten en dubbele resourcenamen, kunt u deze in een resourcegroep te combineren en deze beschikbaar maken voor de andere bestanden.

Andere methoden om bestanden te combineren

Niet-gerelateerde bestanden samenvoegen

Een werkruimte voor project-bestanden maken

Met behulp van hoofdprojecten en subprojecten kunt u een projecthiërarchie maken die de relatie tussen hoofdprojecten en subprojecten weerspiegelt en in sommige gevallen de structuur van uw organisatie. Maar u kunt projectbestanden ook om andere redenen combineren, bijvoorbeeld tijdelijk zodat u ze snel kunt reviseren of om ze af te drukken.

Niet-gerelateerde bestanden combineren

Gebruik gecombineerde bestanden als u meerdere bestanden in één venster wilt combineren, ongeacht of ze gerelateerd zijn. Wanneer u niet-gerelateerde bestanden in een geconsolideerd project combineert, kunt u gemakkelijker informatie van meerdere projecten in verschillende weergaven zien en afdrukken. U kunt projectbestanden combineren wanneer u meerdere actuele projecten moet bijhouden, bijvoorbeeld wanneer u verschillende producten tegelijk ontwikkelt. U kunt sorteren en groeperen op productnaam, projectdeadline en projectmanagers zodat u de gewenste informatie kunt vinden en beoordelen. U kunt bijvoorbeeld een Gantt-diagram (weergave) met al uw projecten afdrukken.

Meer te weten komen

Naar boven

Een werkruimte maken

In plaats van projecten te combineren, kunt u ook een werkruimte maken met afzonderlijke projectbestanden die elk in hun eigen venster worden geopend. Gebruik een werkruimte als u geregeld met dezelfde projectbestanden werkt en ze niet in één groot project wilt combineren.

Wanneer u de bestanden opent en als een werkruimte opslaat, slaat Project 2007 de bestanden en hun huidige instellingen in één werkruimtebestand op. Wanneer u dit bestand opent, opent u tegelijkertijd alle bijbehorende bestanden. Elk project heeft een eigen knop op de taakbalk, zodat u gemakkelijk van het ene naar het andere project kunt gaan.

Als u een werkruimte wilt maken, opent u de projectbestanden en klikt u in het menu Bestand op Werkruimte opslaan.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×