Plannen binnen plannen: hoofdprojecten en subprojecten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Projecten kunnen snel aan de slag. Voordat u weet, wordt een eenvoudig gebouw project een collage van kleinere projecten, zoals ontwerpen, graaf werkzaamheden, funderings werk en marketing. U kunt meer controle over uw project hebben door kleinere projecten te maken in project en deze vervolgens te koppelen aan één project bestand om aan te geven waar ze in uw hoofd project passen.

In dit artikel

Overzicht van hoofd projecten

Werken met subprojecten in een hoofd project

De invloed van resources op het combi neren van bestanden

Andere manieren om bestanden samen te voegen

Overzicht van hoofd projecten

Een hoofdproject is een verzameling van samengevoegde projecten waarin een hiërarchie tussen meerdere gerelateerde projecten wordt weer gegeven. Projecten die zijn ingevoegd in een hoofd project, worden subprojecten genoemd.

Samengevoegde projecten

Bijschrift 4 Wanneer u een subproject invoegt, wordt dit door een pictogram met een klein project onderscheiden van overzichts taken die deel uitmaken van het hoofd project.

Bijschrift 4 In het hoofd project worden subprojecten weer gegeven als overzichts taken die u eenvoudig in een overzicht kunt rangschikken.

Bijschrift 4 Klik op het plus teken naast een subproject om de taken van dat subproject uit te vouwen voor de weer gave.

Bijschrift 4 Elk subproject vertegenwoordigt een andere fase of andere functionele groep in het hoofd project.

Wanneer u een subproject invoegt in het hoofd project, worden de twee projecten gekoppeld en kunt u alle gegevens in het subproject van het hoofd project weer geven.

Wanneer u een subproject bijwerkt vanuit het hoofd project, wordt dit ook in het bron bestand bijgewerkt. Als u alleen bestanden moet combi neren om een rapport te maken of een weer gave van gegevens over gecombineerde projecten af te drukken, kunt u ze ook tijdelijk samen voegen in een weer gave.

Door een hoofd project en subprojecten te maken, kunt u een groot project opsplitsen en de onderdelen delegeren naar de benodigde personen. In de termen van project beheer kunnen subprojecten op deze manier worden toegewezen aan degenen die het werk doen en overeenkomen met de verantwoordelijkheid. In Project voorwaarden kunt u subprojecten maken in een hoofd project om project managers toegang te bieden tot en controle te krijgen over de onderdelen van de planning.

Als u wilt bepalen of u een groot project moet opsplitsen in een hoofd project en subprojecten, moet u rekening houden met het volgende:

 • Uw project is erg groot en gedetailleerd.    Als het project meer dan honderden taken bevat, kunt u dit in subprojecten opsplitsen, zodat het gemakkelijker te beheren is. Als sommige onderdelen van het project werk bevatten dat is opgesplitst in meer details dan andere, kan het zinvol zijn om deze onderdelen in te stellen in subprojecten, zodat de meeste gebruikers alleen een samengevouwen beschrijving van het subproject zien, maar geïnteresseerden ze kunnen bekijken. Eén bestand is vrijwel altijd het snellere alternatief, maar het is mogelijk dat u zich alleen kunt concentreren op een deel van het project.

 • Uw organisatie is niet gecentraliseerd.    In een gedecentraliseerde of gedistribueerde organisatie geven werk nemers meer controle over hun eigen werk dan één gecentraliseerd project bestand.

 • U wilt de doel matigheid van de plannings methoden van uw organisatie verg Roten.    Als beheerders van lagere niveaus verantwoordelijk zijn en u weet welke taken nodig zijn voor het project, kan het zinvol zijn om hen de werkzaamheden van hun teams te plannen en vervolgens hun project bestanden samen te voegen in een hoofd project. Als top-down planning de norm is, wilt u mogelijk het oorspronkelijke plan opnieuw indelen in subprojecten wanneer dit is geïmplementeerd, zodat afzonderlijke project managers of teams toegang hebben tot en controle hebben over hun eigen planningen.

 • U werkt aan meerdere projecten.    Project managers kunnen een reeks projecten hebben die ze altijd gebruiken, ongeacht of de projecten zijn gerelateerd. In plaats van een voor een te openen, kunt u alle subprojecten tegelijk openen wanneer u het hoofd project opent. Met deze benadering is het ook gemakkelijker om rapporten te genereren over meerdere projecten. Als de projecten met elkaar zijn verbonden, kan de Project Manager taakafhankelijkheid maken tussen taken in verschillende projecten. Door afhankelijkheden tussen projecten te maken, is het gemakkelijker voor verschillende project managers te zien hoe werk door andere project managers van invloed is op hun planning.

 • Sommige projecten zijn ondergeschikt aan anderen.    U kunt de hiërarchie van meerdere projecten nauw keurig weer geven door verschillende projecten in te voegen in andere bestanden. De resulterende structuur van subprojecten moet overeenkomen met de prioriteiten en verantwoordelijkheden van uw team leden, evenals de onderlinge relaties tussen taken in verschillende gebieden en de totale deadline.

 • Meerdere personen kunnen uw project wijzigen.    In het ideale geval is een project bestand eigendom, beheerd en gewijzigd door één project manager. Maar vaak maakt een project deel uit van een groter programma dat managers van het hoogste niveau mogelijk moeten beheren. Leden van het project team kunnen de nadruk houden op hun werk door het te bekijken als een afzonderlijk bestand en de project manager die het hoofd project beheert, kan de planning van elk subproject team coördineren.

  Het kan zinvol zijn om de mijl palen van het hoofd project te laten overgaan op elk van de mijl palen van het subproject van het team, zodat de planningen voor een deadline worden gecooerdineerd. U kunt mijl palen coördineren door een afhankelijkheid tussen de mijl palen te maken of door de mijlpaal taken van het hoofd project naar elk subproject te kopiëren en te plakken.

 • Uw project bevat meerdere belanghebbenden die zich zorgen voor verschillende onderdelen van het project.    Wanneer personen andere details willen bekijken, kunnen project managers alle project bestanden op een server plaatsen en verschillende weer gaven voor verschillende belanghebbenden aanpassen. Hetzelfde project bestand kan als subproject in verschillende hoofd projecten worden gebruikt om de weer gegeven informatie aan te passen.

 • U wilt dat uw subprojecten het kenmerk alleen-lezen hebben.    U kunt extra controle over onderdelen van een project behouden door taken te verplaatsen naar een subproject en de toegang tot belang rijke personen te beperken.

 • U wilt het kritieke pad voor elke fase samen met het totale project analyseren.    Elk afzonderlijk project bevat een kritieke pad. Als u meerdere projecten in één hoofd project samenVoegt, kunt u de hele afbeelding gemakkelijk zien als meerdere kritieke paden in het hoofd project terwijl afzonderlijke kritieke paden voor elk subproject worden behouden.

Meer informatie

Werken met subprojecten in een hoofd project

Wanneer u een subproject invoegt in een hoofd project, wordt het subproject weer gegeven als een overzichts taak in de taken lijst en wordt in het veld indica toren de pictogram indicator voor project weer gegeven. Het subproject wordt Inge sprongen op het overzichts niveau van de rij waar u het invoegt, maar u kunt de inspringing op dezelfde manier inspringen of verkleinen, net als elke andere taak. Omdat het subproject wordt weer gegeven als een overzichts taak, kunt u de overzichts gegevens niet bewerken, maar het overzicht kan worden uitgevouwen om de taken van het subproject weer te geven en de project gegevens in het hoofd project bestand te bewerken.

Opmerking: Opmaak die u hebt toegepast op overzichts taken of Gantt-balken in een subproject, wordt niet weer gegeven in het hoofd project. Opmaak gegevens worden opgeslagen in elk bestand en moeten afzonderlijk worden toegepast op het hoofd project.

Wanneer u het hoofd project opslaat, worden wijzigingen in het subproject ook opgeslagen in het bron bestand van het subproject. Als u rechtstreeks in het bron bestand wilt werken zonder het hoofd project bestand te openen, worden wijzigingen in het bron bestand van het subproject automatisch bijgewerkt in het hoofd project bestand.

Opmerking: Als u het hoofd project en het subproject niet meer hoeft te synchroniseren, kunt u deze ontkoppelen. Als er vervolgens wijzigingen worden aangebracht in het subproject of het hoofd project, blijft het andere bestand ongewijzigd.

Meer informatie

De invloed van resources op het combi neren van bestanden

Nadat u bestanden hebt samengevoegd tot een hoofd project bestand, blijven de resources voor beide bestanden gescheiden, net zoals de taken in een subproject in het subproject blijven staan. U kunt de resource gegevens in het hoofd project wijzigen en de wijzigingen worden gerepliceerd in het bron bestand van het subproject. U kunt alle resources in het hoofd project en de subprojecten samen weer geven in de weer gave resource blad, maar u kunt geen resource toewijzen aan een ander project dan het subproject van waaruit het afkomstig is.

Opmerking: Als dezelfde resources worden gebruikt in meerdere subprojecten, ziet u dubbele resource namen, omdat de resources niet worden gecombineerd. Als u echter de resources in verschillende subprojecten wilt toewijzen en dubbele resource namen wilt omzetten, kunt u deze combi neren in een resourcegroep en deze beschikbaar maken voor de andere bestanden.

Andere manieren om bestanden samen te voegen

Niet-gerelateerde bestanden samen voegen

Een werk ruimte maken voor Project bestanden

Met hoofd projecten en subprojecten kunt u een hiërarchie maken van projecten die de relatie tussen de taken en, in sommige gevallen, de structuur van uw organisatie weer spie gelen. Het kan zijn dat u andere redenen hebt om project bestanden samen te voegen. U kunt ze bijvoorbeeld tijdelijk combi neren voor een snelle revisie of voor afdrukken.

Niet-gerelateerde bestanden samen voegen

Gebruik samengevoegde bestanden als u meerdere bestanden wilt combi neren in één venster, ongeacht of de bestanden gerelateerd zijn of niet. Als u niet-gerelateerde bestanden combineert in een samengevoegd project, kunt u gemakkelijker gegevens uit meerdere projecten in verschillende weer gaven zien en deze afdrukken. U kunt Project bestanden consolideren als u veel projecten moet bijhouden, bijvoorbeeld wanneer u verschillende producten tegelijk ontwikkelt. U kunt sorteren en groeperen op product namen, deadlines van het project en managers om de specifieke informatie te vinden die u nodig hebt. U kunt bijvoorbeeld een Gantt-diagram (weergave) afdrukken waarin al uw projecten zijn opgenomen.

Meer informatie

Naar boven

Een werk ruimte maken

Een alternatief voor het consolideren van projecten is het maken van een werk ruimte die afzonderlijke project bestanden bevat, die elk zijn geopend in een afzonderlijk venster. Gebruik een werk ruimte als u vaak met dezelfde project bestanden werkt en deze niet wilt samen voegen tot één groot project.

Wanneer u de bestanden opent en deze vervolgens opslaat als werk ruimte, worden de bestanden en de huidige instellingen opgeslagen in één werkruimte bestand. Wanneer u vervolgens het werkruimte bestand opent, worden alle Inge sloten bestanden tegelijk geopend. Elk project heeft een eigen knop op de taak balk, zodat u eenvoudig kunt overstappen van het ene project naar het andere.

Als u een werk ruimte wilt maken, selecteert of opent u de project bestanden en kiest u vervolgens bestand >werk ruimte opslaan.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×