Plannen binnen plannen: hoofdprojecten en subprojecten

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Effecten op het effenen van Analyzeit gegevens opnemen

Projecten kunnen al snel uit de hand lopen. Voordat u het weet, bestaat een eenvoudig bouwproject uit een collage van kleinere projecten, zoals ontwerp, uitgraving, funderingswerk en marketing. U houdt uw project beter in de hand door kleinere projecten in Microsoft Project 2010 te maken en deze aan één Project-bestand te koppelen dat aangeeft waar ze zich in uw hoofdproject bevinden.

In dit artikel

Overzicht van hoofdprojecten

Werken met subprojecten in een hoofdproject

Hoe resources worden beïnvloed wanneer u bestanden combineren

Andere manieren om bestanden te combineren

Overzicht van hoofdprojecten

Als het ware een hoofdproject een verzameling geconsolideerde projecten die een hiërarchie tussen meerdere verwante projecten weergeven. Projecten die zijn ingevoegd in een hoofdproject worden subprojecten genoemd.

Samengevoegde projecten

Knopafbeelding Wanneer u een subproject invoegt, wordt deze in een klein projectpictogram onderscheiden van overzichtstaken die deel van het hoofdproject uitmaken.

Knopafbeelding In het hoofdproject worden subprojecten weergegeven als overzichtstaken die u eenvoudig in een overzicht rangschikken kunt.

Knopafbeelding Klik op het plusteken (+) naast een subproject om uit te breiden die de taken bekijken.

Knopafbeelding Elk subproject vertegenwoordigt een andere fase of andere functionele groep in het hoofdproject.

Wanneer u een subproject in het hoofdproject invoegt, worden de twee projecten gekoppeld en kunt u alle gegevens van het subproject vanuit het hoofdproject bekijken.

Wanneer u een subproject bijwerkt vanuit het hoofdproject, wordt het ook in het bronbestand bijgewerkt. Als u alleen bestanden moet combineren om een rapport te maken of een weergave af te drukken van gecombineerde projectgegevens, kunt u de bestanden ook tijdelijk in een weergave consolideren.

Met behulp van een hoofdproject en subprojecten kunt u een groot project opsplitsen en de onderdelen naar de benodigde mensen delegeren. In termen van projectbeheer betekent dit dat degenen die het werk uitvoeren, de verantwoordelijkheid krijgen en worden autoriteit en toerekenbaarheid gecombineerd. In termen van Project 2007 krijgen projectmanagers met behulp van subprojecten binnen een hoofdproject toegang tot hun onderdelen van de planning.

Houd rekening met de volgende factoren als u bepaalt of een groot project in een hoofdproject en subprojecten moet worden gesplitst:

 • Uw project is erg groot en gedetailleerde.    Als uw project meer dan een paar honderden taken bevat, kan deze verbreken in subprojecten gemakkelijker om te beheren. Als sommige onderdelen van het project werk dat is opgedeeld in meer detail dan andere bevatten, kan deze zinvol te maken die delen in subprojecten zodat de meeste gebruikers alleen een samengevouwen beschrijving van het subproject zien, maar belanghebbenden in meer detail weergeven kunnen. Een bestand is meestal de sneller alternatieve, maar kunt richten op slechts een deel van het project mogelijk meer zegt dan de verhouding.

 • Uw organisatie is niet centrale.    In een organisatie gedecentraliseerde of gedistribueerde geven een hoofdproject en subprojecten werknemers meer controle over hun eigen werk dan één centrale projectbestand.

 • u wilt laten oplopen de effectiviteit van uw bedrijf.    Als lagere niveaus managers verantwoordelijk zijn voor en weten welke taken u nodig hebt voor het project, deze mogelijk beter te kunnen plannen hun teams werk en klikt u vervolgens de project-bestanden worden geconsolideerd in een hoofdproject. Als neerwaartse planning de norm is, wilt u mogelijk de oorspronkelijke planning reorganiseren in subprojecten wanneer deze wordt geïmplementeerd zodat afzonderlijke projectmanagers of teams toegang tot, en controle over, hun eigen schema's hebben.

 • u aan meerdere projecten werkt.    Projectmanagers wellicht een reeks ze bezig bent met de tijd, projecten of projecten of niet verwante. In plaats van een voor een openen, opent u de subprojecten op hetzelfde moment als u het hoofdproject opent. Deze benadering ook eenvoudiger rapporten maken op meerdere projecten. Als de projecten verwant zijn, kan de projectmanager taakafhankelijkheid tussen taken in verschillende projecten kunt maken. Afhankelijkheden tussen projecten maken gemakkelijker voor verschillende project managers om te zien hoe werk door andere projectmanagers van invloed is op hun schema's.

 • Sommige projecten zijn onderliggende aan anderen.    U kunt de hiërarchie van meerdere projecten nauwkeurig spiegelen door in te voegen van verschillende projecten in andere bestanden. De resulterende structuur van de subprojecten moet de prioriteiten en de verantwoordelijkheden van uw teamleden, maar ook de relaties tussen taken in verschillende gebieden en de algemene deadline doorgevoerd.

 • Meerdere mensen uw project kunt wijzigen.    Een projectbestand is in het ideale geval eigendom, beheerd en gewijzigd door één projectmanager. Maar vaak een project deel uitmaakt van een grotere programma dat mogelijk moet u hoogste niveau beheerders beheren. Leden van uw projectteam focus op hun werk door het weer als een afzonderlijk bestand kunnen bijhouden en de projectmanager die verantwoordelijk is voor het hoofdproject van elk subproject team planning kunt coördineren.

  Het kan nuttig zijn om de mijlpalen van elk subprojectteam te laten bepalen door de mijlpalen van het hoofdproject, zodat de planningen dezelfde deadline houden. U kunt mijlpalen coördineren door een afhankelijkheid tussen de mijlpalen te maken of door de mijlpaaltaken van het hoofdproject naar elk subproject te kopiëren.

 • Uw project heeft meerdere belanghebbenden die over verschillende gedeelten van het project geïnteresseerd.    Wanneer personen kijkt u naar verschillende details wilt, kunnen de projectmanagers de project-bestanden op een server plaatsen en de verschillende weergaven voor verschillende belanghebbenden aanpassen. Hetzelfde projectbestand kan worden gebruikt als een subproject in verschillende hoofdprojecten om aan te passen van de gegevens worden weergegeven.

 • u wilt dat de subprojecten moeten alleen-lezen.    Als u meer controle over de onderdelen van een project kunt u bewaren door taken verplaatsen naar een subproject en de toegang tot belangrijke personen beperken.

 • u wilt analyseren van het kritieke pad voor elke fase naast het gehele project.    Elke afzonderlijke project bevat een kritieke pad. Meerdere projecten samenvoegt in één hoofdproject kunt u heel gemakkelijk de algehele afbeelding als meerdere kritieke paden in het hoofdproject en behoudt afzonderlijk kritieke paden voor elk subproject wordt weergegeven.

Meer informatie

Werken met subprojecten in een hoofdproject

Wanneer u een subproject in een hoofdproject invoegt, wordt het subproject weergegeven als samenvattingstaak in de takenlijst en wordt er een Project-pictogram in het veld Indicatoren weergegeven. Het subproject springt in op het overzichtsniveau van de rij waar u het project hebt ingevoegd, maar u kunt het net als andere taken laten in- of uitspringen. Aangezien het subproject als samenvattingstaak wordt weergegeven, kunt u de overzichtsgegevens niet bewerken, maar u kunt het overzicht uitvouwen om de taken van het subproject weer te geven en de projectgegevens in het hoofdprojectbestand te bewerken.

Opmerking: De opmaak die u hebt toegewezen aan overzichtstaken of Gantt-balken in een subproject weergegeven niet in het hoofdproject. Opmaak gegevens in elk bestand is opgeslagen en moet afzonderlijk worden toegepast op het hoofdproject.

Wanneer u het hoofdproject opslaat, worden wijzigingen in het subproject ook opgeslagen in het bronbestand van het subproject. Als u rechtstreeks in het bronbestand wilt werken zonder het hoofdprojectbestand te openen, worden wijzigingen in het bronbestand van het subproject automatisch bijgewerkt in het hoofdprojectbestand.

Opmerking: Als het hoofdproject en het subproject niet langer gesynchroniseerd hoeven te blijven, kunt u de koppeling verbreken. Als u vervolgens wijzigingen aanbrengt in het subproject of het hoofdproject, blijft het andere bestand ongewijzigd.

Meer informatie

Het effect op resources wanneer u bestanden combineert

Wanneer u bestanden in een hoofdprojectbestand combineert, blijven de resources voor beide bestanden gescheiden, net zoals de taken in een subproject in het subproject blijven. U kunt resourcegegevens in het hoofdproject wijzigen, waarna de wijzigingen in het bronbestand van het subproject worden gerepliceerd. U kunt alle resources in het hoofdproject en de subprojecten tegelijkertijd bekijken in de weergave Resourceblad, maar u kunt een resource alleen aan het subproject toewijzen waaruit de resource afkomstig is.

Opmerking: Als dezelfde resources in meerdere subprojecten worden gebruikt, ziet u dubbele resourcenamen omdat de resources niet zijn gecombineerd. Als u de resources echter in verschillende subprojecten wilt toewijzen en dubbele resourcenamen wilt voorkomen, kunt u ze combineren in een resourcegroep en beschikbaar maken voor de andere bestanden.

Andere methoden om bestanden te combineren

Niet-gerelateerde bestanden samenvoegen

Een werkruimte voor project-bestanden maken

Met behulp van hoofdprojecten en subprojecten kunt u een projecthiërarchie maken die de relatie tussen hoofdprojecten en subprojecten weerspiegelt en in sommige gevallen de structuur van uw organisatie. Maar u kunt projectbestanden ook om andere redenen combineren, bijvoorbeeld tijdelijk zodat u ze snel kunt reviseren of om ze af te drukken.

Niet-gerelateerde bestanden combineren

Geconsolideerde bestanden gebruiken als u meerdere bestanden die u combineren in één venster, wilt of de bestanden die zijn gerelateerd al dan niet hebt. Niet-gerelateerde bestanden in een samengevoegd project combineren gemakkelijker naar gegevens uit meerdere projecten in verschillende weergaven zien en u deze kunt afdrukken. U kunt projectbestanden samenvoegen als u moet van bijhouden vele lopende projecten, zoals wanneer u verschillende producten op hetzelfde moment ontwikkelt. U kunt sorteren en groeperen op productnamen, projectdeadlines en managers om te zoeken en te evalueren de specifieke informatie die u nodig hebt. U kunt bijvoorbeeld een Gantt-diagram (weergave) met al uw projecten afdrukken.

Meer informatie

Naar boven

Een werkruimte maken

In plaats van projecten te combineren, kunt u ook een werkruimte maken met afzonderlijke projectbestanden die elk in hun eigen venster worden geopend. Gebruik een werkruimte als u geregeld met dezelfde projectbestanden werkt en ze niet in één groot project wilt combineren.

Wanneer u de bestanden opent en als werkruimte opslaat, worden in Project de bestanden en hun huidige instellingen in één werkruimtebestand op. Wanneer u dit bestand opent, opent u tegelijkertijd alle bijbehorende bestanden. Elk project heeft een eigen knop op de taakbalk zodat u gemakkelijk tussen projecten kunt navigeren.

Als u een werkruimte wilt maken, selecteert of opent u de projectbestanden en klikt u op het tabblad Bestand op Werkruimte opslaan.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×