Plakken speciaal bij kopiëren vanuit Excel

Gebruik het dialoogvenster Plakken speciaal om complexe items uit een Excel-werkblad te kopiëren en te plakken in hetzelfde werkblad of een ander werkblad met uitsluitend bepaalde kenmerken van de gekopieerde gegevens of een wiskundige bewerking die u wilt toepassen op de gekopieerde gegevens.

Als u het dialoogvenster Plakken speciaal wilt weergeven, kopieert u de items en gaat u vervolgens naar start > Klembord > Plakken > Plakken speciaal.

Dialoogvenster Plakken speciaal

Plakken

Selecteer een optie om aan te geven hoe u gekopieerde gegevens wilt plakken.

Plakoptie

Actie

Alle

Hiermee plakt u alle celinhoud en opmaak van de gekopieerde gegevens.

Formules

Hiermee plakt u alleen de formules van de gekopieerde gegevens die u hebt ingevoerd in de formulebalk.

Waarden

Hiermee plakt u alleen de waarden van de gekopieerde gegevens die in de cellen worden weergegeven.

Opmaak

Hiermee plakt u alleen de celopmaak van de gekopieerde gegevens.

Opmerkingen

Alleen opmerkingen plakken die aan de gekopieerde cel zijn gekoppeld.

Validatie

Gegevensvalidatieregels voor de gekopieerde cellen in het plakgebied plakken.

Alle met bronthema

Alle celinhoud plakken in de opmaak van het documentthema dat wordt toegepast op de gekopieerde gegevens.

Alles behalve randen

Alle celinhoud en opmaak plakken die is toegepast op de gekopieerde cel, behalve randen.

Kolombreedten

De breedte van één kolom of een kolombereik naar een andere kolom of een ander kolombereik plakken.

Formules en getalnotaties

Alleen formules en alle opmaakopties voor nummers uit de gekopieerde cellen plakken.

Waarden en getalnotaties

Alleen waarden en alle opmaakopties voor nummers uit de gekopieerde cellen plakken.

Alle voorwaardelijke opmaak samenvoegen

Hiermee plakt u de opties voor inhoud en voorwaardelijke opmaak van de gekopieerde cellen.

Rekenkundige actie

Opgeven welke wiskundige werking, indien van toepassing, die u wilt toepassen op de gekopieerde gegevens. Als u bijvoorbeeld 10 in een cel plaatst, drukt u op CTRL + C om deze te kopiëren. Vervolgens selecteert u de cellen waarop u de bewerking wilt toepassen en klikt u op het > Klembord > Plakken > Plakken speciaal > selecteert u de gewenste bewerking , zoals vermenigvuldigen, en drukt u op OK.

Plakbewerking

Actie

Geen

Hiermee wordt aangegeven dat er op de gekopieerde gegevens geen rekenkundige bewerkingen worden uitgevoerd.

Toevoegen

Hiermee voegt u de gekopieerde gegevens toe aan de gegevens in de doelcellen of het doelbereik.

Aftrekken

Trekt de gekopieerde gegevens af van de gegevens in de doelcellen of het doelbereik.

Vermenigvuldigen

Met deze formule worden de gekopieerde gegevens vermenigvuldigd met de gegevens in de doelcellen of het doelbereik.

Delen

Deelt de gekopieerde gegevens op met de gegevens in de doelcellen of het doelbereik.

Overig

Plakbewerking

Actie

Lege cellen overslaan

Hiermee voorkomt u dat waarden in het plakgebied worden vervangen wanneer er lege cellen in het kopieergebied voorkomen wanneer u dit selectievakje inschakelt.

Transponeren

Verandert kolommen van gekopieerde gegevens in rijen en omgekeerd wanneer u dit selectievakje inschakelt.

Koppeling plakken

Hiermee koppelt u de geplakte gegevens op het actieve werkblad met de gekopieerde gegevens.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Zie ook

Celgegevens kopiëren en alleen kenmerken plakken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×