Piekeenheden (velden)

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Het veld Piekeenheden bevat het percentage of aantal eenheden waarvoor een resource is toegewezen op elk gewenst moment voor taken, verdeeld over de tijd.

De velden Piekeenheden zijn in twee categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Percentage/aantal

Piekeenheden (tijdgebonden resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    De waarde in het veld Piekeenheden is de maximale hoeveelheid werk die een resource verricht voor alle toegewezen taken in een bepaalde periode.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Piekeenheden toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik als u de maximale hoeveelheid werk wilt weergeven die een resource verricht voor alle toegewezen taken in de geselecteerde periode.

Voorbeeld    Jan is bijvoorbeeld toegewezen aan een taak voor 25 procent en aan een andere taak voor 50 procent. Deze taken moeten beide worden uitgevoerd van dinsdag tot en met vrijdag. In de weergave Resourcegebruik is de waarde in het veld Piekeenheden voor Jan 75 procent voor elke dag van dinsdag tot en met vrijdag.

Piekeenheden (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    De waarde in het veld Piekeenheden geeft de maximumbelasting aan waarmee een resource in een bepaalde periode aan een toewijzing werkt.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Piekeenheden toe aan het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u de maximumbelasting wilt zien waarmee een resource in een bepaalde tijdsperiode aan een toewijzing werkt. Gebruik dit veld als u een andere dan de evenredige werklastbeschrijving hebt toegepast. In het veld Piekeenheden ziet u de punten in tijd waarin met meer inspanning aan de toewijzing wordt gewerkt.

Voorbeeld    U wilt de werkbelasting van de resources voor diverse toewijzingen zien, verdeeld over het desbetreffende aantal dagen. In het tijdgebonden deel van de weergave Resourcegebruik voegt u het veld Piekeenheden toe. Voor een toewijzing voor drie timmerlieden voor vijf dagen ziet u de waarde 300 procent in het veld Piekeenheden voor elk van de vijf dagen. Voor een toewijzing aan een parttimeresource voor twee dagen ziet u de waarde 25 procent in het veld Piekeenheden voor elk van de twee dagen.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×