PERT-diagrammen maken in Visio om projecten te plannen en afhankelijkheden te analyseren

U kunt bij de start van een project taken organiseren, perioden definiëren en afhankelijkheden aangeven met behulp van PERT-diagrammen (Program Evaluation and Review Technique) in Microsoft Visio.

U kunt PERT-diagrammen ook gebruiken om de stappen naar een bepaald doel te illustreren. Zo kunt u in een PERT-diagram de stappen opnemen die nodig zijn om uw afdeling de beoogde tweejaarlijkse omzet te laten halen.

Opmerking: In Visio bestaat een PERT-diagram uit een met de hand gemaakte tekening. Zie Een momentopname van uw planning weergeven met behulp van een tijdlijn als u liever een meer geautomatiseerde planningsoplossing gebruikt. U moet dan wel beschikken over Visio 2007. Als u Visio 2016 hebt, leest u Een tijdlijn maken in Visio.

Wat wilt u doen?

Een PERT-diagramstructuur maken

Gegevens toevoegen aan een PERT-diagram

Een PERT-diagram verfijnen

Een hiërarchische samenvatting van een project maken

voorbeeld van pert-diagram

In een PERT-diagram wordt elke taak vertegenwoordigd door een rechthoekige shape, ook wel knooppunt genoemd. De verbindingen tussen taken geven de afhankelijkheden aan.

Een PERT-diagramstructuur maken

Elke projecttaak of stap wordt vertegenwoordigd door een knooppunt. Knooppunten zijn onderverdeeld in secties waarin u taakgegevens kunt opnemen.

Eerst sleept u voor elke taak een knooppunt naar de tekenpagina. Vervolgens verbindt u de knooppunten om de volgorde aan te geven waarin de taken moeten worden uitgevoerd en wat de afhankelijkheden zijn tussen de taken.

 1. Wijs in het menu Bestand van Visio de optie Nieuw aan, wijs Planning aan en klik op PERT-diagram.

 2. Sleep van het stencil Shapes voor PERT-diagrammen een PERT 1- of PERT 2-shape naar de tekenpagina om het eerste knooppunt te maken.

 3. Sleep een tweede PERT 1- of PERT 2-shape naar de tekenpagina om het tweede knooppunt te maken.

 4. Sleep een shape van het type Dynamische verbindingslijn naar de tekenpagina.

 5. Klik ergens buiten de verbindingslijn om te zien welke uiteinde een pijlpunt heeft, selecteer de verbindingslijn en sleep het uiteinde zonder pijlpunt naar het midden van het eerste knooppunt totdat er een vak rond de hele shape wordt weergegeven.

  Opmerking: Het vak is rood in Visio 2007, maar groen in Visio 2016.

 6. Verbind op dezelfde manier het andere uiteinde van de verbindingslijn met het tweede knooppunt.

  Terwijl u de shapes verplaatst, blijven deze op de dichtstbijzijnde beschikbare punten verbonden.

 7. Ga door met het slepen en verbinden van knooppuntshapes totdat alle taken of stappen van het project worden voorgesteld door een knooppunt.

Naar boven

Gegevens toevoegen aan een PERT-diagram

U kunt taakgegevens toevoegen aan de knooppunten en aan de verbindingslijnen tussen de knooppunten.

Taakgegevens toevoegen aan een knooppunt

 1. Klik op een knooppunt om dit te selecteren.

 2. Typ de naam van een taak om de standaardtekst van het knooppunt te vervangen.

 3. Klik op een van de onderverdelingen van het knooppunt om deze te selecteren en typ vervolgens de tekst die u in plaats van de standaardtekst wilt gebruiken.

  Opmerking:  Gebruik de standaardtekst in de onderverdeling van een knooppunt alleen als richtlijn voor het type gegevens dat u kunt toevoegen. Zo kunt u in de onderverdeling van de PERT 2-shape met de naam Geplande einddatum de duur van de taak typen of andere tekst die relevant is voor de taak.

 4. Herhaal stap 3 totdat u alle standaardtekst in elk knooppunt hebt vervangen.

Tip:  Als u de standaardtekst wilt verwijderen en de onderverdelingen van een knooppunt leeg wilt laten, selecteert u een onderverdeling en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

Tekst toevoegen aan een verbindingslijn

 1. Klik op een verbindingslijn om deze te selecteren.

 2. Typ de tekst die u wilt weergeven op de verbindingslijn.

Naar boven

Een PERT-diagram verfijnen

Doel

Handeling

De naam van de taak in een knooppunt wijzigen

 • Klik op het knooppunt met de naam van de taak die u wilt wijzigen en typ vervolgens een nieuwe taaknaam.

Tekst in een onderverdeling van een knooppunt aanpassen

 • Klik op het knooppunt met de onderverdeling, klik op de onderverdeling en typ de nieuwe tekst.

Tekst op een verbindingslijn wijzigen

 • Klik op de verbindingslijn om deze te selecteren en typ de nieuwe tekst.

Een knooppunt verplaatsen

 • Klik op het knooppunt om dit te selecteren en sleep het vervolgens naar een nieuwe locatie.

Opmerking:  Als u niet tevreden bent over het nieuwe pad van de verbindingslijn nadat u een knooppunt hebt verplaatst, houdt u de muisaanwijzer op een van de eindpunten van de verbindingslijn en sleept u dit punt naar een nieuw verbindingspunt (blauwe x) op het knooppunt. Laat de muisknop pas los als er een rood kader rond het nieuwe verbindingspunt wordt weergegeven.

Een knooppunt verwijderen

 • Klik op het knooppunt om dit te selecteren en druk vervolgens op Delete.

Opmerking:  Als u het knooppunt niet door een nieuw knooppunt vervangt, klikt u op de overgebleven verbindingslijn van het knooppunt en drukt u nogmaals op Delete.

Naar boven

Een hiërarchische samenvatting van een project maken

Het kan zinvol zijn om te brainstormen over de taken van het project en een tekening te maken van de onderlinge relaties tussen de taken voordat u begint met plannen. U kunt een speciaal ontworpen shape op het PERT-diagramstencil gebruiken om snel een hiërarchische taaksamenvatting te maken.

Hiërarchische samenvatting van projecttaken

U kunt de relaties tussen de taken in een project in kaart brengen met de shape Samenvattingsstructuur op het stencil Shapes voor PERT-diagrammen.

Een hiërarchische taaksamenvatting maken

 1. Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan, wijs Planning aan en klik op PERT-diagram.

 2. Sleep een Samenvattingsstructuur-shape van het stencil Shapes voor PERT-diagrammen naar de tekenpagina.

 3. Sleep een tweede shape Samenvattingsstructuur naar de tekenpagina en plaats deze onder de eerste shape.

 4. Sleep de besturingsgreep van de tweede shape en lijm deze aan een verbindingspunt aan de onderzijde van de eerste shape.

 5. Sleep nog meer Samenvattingsstructuur-shapes en lijm deze aan de besturingsgrepen van shapes hoger in de hiërarchie totdat u alle taken in het project hebt gedocumenteerd.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×