Persoonlijke opties instellen

Opties in dit onderwerp

Mijn account

Status

Persoonlijke gegevens beheren

Mijn account

 • Aanmeldingsnaam     Typ de naam van uw gebruikersaccount, bijvoorbeeld someone@example.com.

 • Geavanceerd     Klik op de knop Geavanceerd als u de verbinding met Microsoft Office Communications Server wilt configureren. De configuratie-instellingen worden normaal gesproken automatisch ingesteld of worden voor u ingesteld door de systeembeheerder.

 • Automatisch Communicator uitvoeren als ik me bij Windows aanmeld     Selecteer deze optie als u de computer efficiënter wilt opstarten en automatisch Communicator wilt aanmelden en starten wanneer u zich aanmeldt bij Windows.

 • Automatisch de contactpersonenlijst openen als Communicator wordt gestart     Selecteer deze optie als u de lijst met contactpersonen telkens wilt openen wanneer Communicator wordt gestart. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt het Communicator-pictogram weergegeven in het Windows-systeemvak wanneer Communicator wordt gestart.

Naar boven

Status

 • Weergeven als Niet-actief wanneer mijn computer niet is gebruikt gedurende     Selecteer na welke periode van inactiviteit (in minuten) u de afwezigheidsstatus Inactief wilt weergeven. De periode van inactiviteit wordt geregistreerd wanneer de computer geen invoer van u ontvangt via het toetsenbord, de muis of spraakopdrachten. Als tijdsinterval kunt u maximaal 60 minuten opgeven. Zie Basisinformatie over aanwezigheid voor meer informatie over de aanwezigheidsstatus.

 • Weergeven als Afwezig wanneer mijn computer niet is gebruikt gedurende     Selecteer na welke periode van inactiviteit (in minuten) u de afwezigheidsstatus Afwezig wilt weergeven. De periode van inactiviteit wordt geregistreerd wanneer de computer geen invoer van u ontvangt via het toetsenbord, de muis of spraakopdrachten. Zie Basisinformatie over aanwezigheid voor meer informatie over de aanwezigheidsstatus.

Naar boven

Persoonlijke gegevens beheren

 • Microsoft Office Outlook     Wanneer u deze optie selecteert, wordt in de functie Zoeken van Communicator de lijst met contactpersonen van Office Outlook gebruikt als bron voor contactpersonen, naast de algemene adreslijst. Wanneer u bovendien Microsoft Office Outlook selecteert als uw persoonlijke informatiebeheerprogramma, zijn alle opties in het frame van het persoonlijke informatiebeheerprogramma, zoals verderop in dit onderwerp is beschreven, voor u beschikbaar.

  • Mijn afwezigheidsgegevens van Outlook weergeven aan contactpersonen met het toegangsniveau Persoonlijk, Team en Bedrijf     Selecteer deze optie als u uw Outlook-afwezigheidsbericht wilt weergegeven in het vak Persoonlijke notitie van Communicator en het afwezigheidsbericht beschikbaar wilt maken voor anderen. U kunt het afwezigheidsbericht instellen door Outlook te openen en in het menu Extra op Afwezigheidsassistent te klikken. Wanneer deze optie is geselecteerd en u een afwezigheidsbericht hebt opgegeven, is het bericht zichtbaar voor andere contactpersonen met het toegangsniveau Persoonlijk, Team of Bedrijf. Zie Basisinformatie over aanwezigheid voor meer informatie over het toewijzen van toegangsniveaus aan contactpersonen.

  • Mijn aanwezigheid bijwerken op basis van mijn kalendergegevens in Outlook    Selecteer deze optie als u uw aanwezigheidsstatus op basis van uw Outlook-planning wilt bijwerken. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt bijvoorbeeld uw aanwezigheidsstatus automatisch ingesteld op Bezet tijdens geplande vergaderingstijden. Nadat de geplande vergaderingstijd is verstreken, wordt automatisch uw nieuwe aanwezigheidsstatus bijgewerkt.

   • Onderwerp en locatie van vergadering weergeven aan contactpersonen met het toegangsniveau Team     Selecteer deze optie als contactpersonen (aan wie u het toegangsniveau Team hebt toegewezen) het onderwerp en de locatie van uw Outlook-vergaderingen mogen bekijken. Zie Basisinformatie over aanwezigheid voor meer informatie over het toewijzen van toegangsniveaus aan contactpersonen.

  • Mijn expresberichtengesprekken opslaan in de Outlook-map Gesprekgeschiedenis     Selecteer deze optie als u expresberichtengesprekken wilt weergeven in de Outlook-map Gespreksgeschiedenis. Zie Communicator gebruiken met Office Outlook 2007 en Office OneNote 2007 voor meer informatie over de map Gespreksgeschiedenis van Outlook.

  • Mijn gesprekslogboeken opslaan in de Outlook-map Gespreksgeschiedenis     Selecteer deze optie als u uw binnenkomende en uitgaande gesprekken wilt vastleggen in de map Gespreksgeschiedenis van Outlook. Zie Communicator gebruiken met Office Outlook 2007 en Office OneNote 2007 voor meer informatie over de map Gespreksgeschiedenis van Outlook.

  • Wat is een gesprek of een oproep en wat zijn de criteria voor het wel of niet weergeven in de map Gespreksgeschiedenis van Outlook?

   Wat is een conversatie?

   Iedere poging om een expresberichtengesprek tot stand te brengen wordt als conversatie beschouwd en zorgt ervoor dat een item wordt opgeslagen in de Outlook-map Gespreksgeschiedenis. Als u bijvoorbeeld een expresbericht verzendt naar iemand die niet reageert, wordt het conversatie-item nog steeds geregistreerd in de map Gespreksgeschiedenis.

   Wat is een gesprek?

   Een gesprek is een sessie waarbij enige vorm van audio is betrokken. Pogingen om een gesprek te starten (met audio of video) of om een audiosessie tijdens een expresberichtensessie om te zetten worden als gesprek beschouwd, zelfs als het gesprek niet wordt beantwoord.

   Wanneer wordt een conversatie of gesprek gestart?

   Een conversatie of gesprak wordt gestart wanneer u een van de volgende handelingen uitvoert:

   • Een uitnodiging per expresbericht verzenden naar een andere gebruiker

   • Een uitnodiging per expresbericht accepteren van een andere gebruiker

   • Een audio- of videogesprek ontvangen (ongeacht of u deze accepteert)

   • Een audio- of videogesprek starten

    Wanneer wordt een conversatie of gesprek beëindigd?

    Een conversatie of gesprek wordt in de volgende gevallen beëindigd:

   • U sluit het gespreksvenster (met Bestand/Sluiten of de knop Sluiten).

   • Er treedt na tien minuten een time-out voor het gesprek op.

   • Een audio- of videogesprek wordt beëindigd of doorverbonden.

   • U meldt zich af bij Communicator of de verbinding met de server wordt verbreken.

 • Windows-adresboek     Selecteer deze optie als u het Windows-adresboek wilt gebruiken als bron voor contactpersonen wanneer u zoekt naar contactpersonen met de functie Zoeken van Communicator. Als u het Windows-adresboek in plaats van Microsoft Office Outlook kiest als persoonlijk informatiebeheerprogramma, wordt in de functie Zoeken van Communicator het Windows-adresboek gebruikt in plaats van de lijst met contactpersonen van Microsoft Office als alternatieve bron voor contactpersonen. Als u Windows-adresboek selecteert, wordt de algemene adreslijst van Communicator niet vervangen als de hoofdbron van contactpersonen.

 • Geen     Selecteer deze optie als u met de functie Zoeken van Communicator alleen contacten uit de algemene adreslijst wilt ophalen. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt in de functie Zoeken van Communicator Search het Windows-adresboek of de lijst met contactpersonen van Outlook gebruikt als alternatieve bron voor de functie Zoeken.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×