Persoonlijk dashboard van Microsoft MyAnalytics

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met Mijn analyse krijgt u inzicht in hoe u samenwerkt met collega’s en hoe u de tijd op uw werk besteedt. Het dashboard biedt u de hulpmiddelen die u nodig hebt om prioriteiten te stellen in uw werk en uw tijd efficiënter te besteden. U kunt wekelijkse doelen stellen en uw voortgang meten.

U bent de enige die toegang heeft tot uw Mijn analyse-dashboard. Mijn analyse bevat geen instellingen die uw manager of wie dan ook in uw organisatie toegang geven tot uw dashboard.

Waar vind ik mijn persoonlijke dashboard?

 • Ga in Office 365 naar Delve en klik op Mijn analyse in het linkerdeelvenster.

 • Er zijn twee tabbladen, het Dashboard van de belangrijkste en Trends

Van welke gegevens maakt het dashboard gebruik?

Mijn analyse gebruikt gegevens uit uw postvak en agenda van Office 365, zoals het aantal e‑mails dat u verzendt naar en ontvangt van verschillende geadresseerden en de duur van vergaderingen. Er wordt echter geen inhoud verzameld uit de hoofdtekst van e‑mails of beschrijvingen in de agenda.

Opmerking: Sommige van uw gegevens worden gebruikt voor het berekenen van statistische gegevens die worden weergegeven aan andere gebruikers van Mijn analyse. Voorbeelden zijn de tijd die personen in uw organisatie gemiddeld besteden aan het lezen en schrijven van e‑mails of hoeveel tijd ze doorbrengen in vergaderingen. U kunt ervoor kiezen om uw gegevens niet te laten gebruiken bij het berekenen van deze statistieken. Zie Kan ik me afmelden voor MyAnalytics?

Wat is er beschikbaar in mijn persoonlijke dashboard en hoe worden de statistieken berekend?

Klik op het Dashboard van de belangrijkste ontvangt u inzichten en gegevens over de vorige week. De pagina Trends is waar uw langdurige trends bevinden.

In de onderstaande tabellen wordt beschreven wat u ziet, hoe de statistieken worden berekend en waar de gegevens vandaan komen.

Uw tijd

Uw tijd

Wat u ziet

U krijgt een kort overzicht van hoe u uw tijd deze week hebt besteed en hoe dit is gerelateerd aan uw doelstellingen.

 • Klik op Doelstelling bewerken als u de standaarddoelstellingen wilt wijzigen.

  Als u een doelstelling wijzigt, worden de doelstellingen van voorgaande weken ook gewijzigd.

Voor elke categorie vindt u dat meer details lager op de pagina.

Waar de gegevens vandaan komen

Uw gegevens worden verzameld via uw Office 365-postvak en de agenda.

De berekening

Zie details voor elke categorie:

Tips

Zie Tips voor MyAnalytics voor suggesties over hoe u uw tijd efficiënter kunt besteden.

Netwerk

Contact houden

Wat u ziet

Bij Belangrijkste medewerkers ziet u met wie u de meeste tijd hebt doorgebracht. De getallen zijn gebaseerd op vergaderingen en communicatie via e‑mail.

Als u wilt bijhouden hoeveel tijd u met specifieke personen doorbrengt, klikt u op de ster Klik om de persoon toe te voegen aan de lijst Belangrijk naast de naam van de persoon. De persoon wordt vervolgens weergegeven bij Belangrijk. U kunt ook zoeken naar personen die u wilt toevoegen aan de lijst Belangrijk.

Waar de gegevens vandaan komen

Uw gegevens worden verzameld via uw Office 365-postvak en ‑agenda.

De berekening

Zie Vergaderingen en E-mail

We geen vergaderingen met meer dan 25 bevatten deelnemers als we de tijd berekenen met een persoon besteed.

Uit het zicht

Wat u ziet

Collega's ziet dat u dat nog niet hebt met samengewerkt in vergaderingen of e-mailberichten in tijd.

Via de acties aan de rechterkant kunt u opnieuw contact met iemand maken.

Waar de gegevens vandaan komen

Uw gegevens worden verzameld via uw Office 365-postvak en ‑agenda.

De berekening

De contactpersonen onder Uit het zicht zijn personen die eerder belangrijke contactpersonen zijn geweest, maar met wie u recentelijk niet hebt gecommuniceerd.

U en uw manager

Wat u ziet

Dit laat zien hoeveel tijd u hebt doorgebracht met uw manager op basis van vergaderingen en communicatie via e-mail.

1:1 vergaderingen zijn vergaderingen tussen u en uw manager alleen.

Waar de gegevens vandaan komen

Uw gegevens worden verzameld via uw Office 365-postvak en ‑agenda.

De berekening

Alleen tarieven en reactietijden zijn gebaseerd op gemiddelden binnen het geselecteerde tijdsbereik.

Vergaderingen

Vergaderuren

Wat u ziet

Toont hoeveel tijd u besteedt aan vergaderingen, inclusief een uitsplitsing van vergaderingen die u zelf hebt gepland en vergaderingen die anderen hebben gepland.

Waar de gegevens vandaan komen

Uw gegevens worden verzameld via uw Office 365-agenda. Bedrijfsgemiddelden zijn gebaseerd op de gecombineerde gegevens van andere gebruikers in uw organisatie.

De berekening

De statistieken zijn gebaseerd op vergaderingen in uw agenda die u hebt geaccepteerd en waarbij uw status op Bezet is ingesteld.

De volgende vergaderingen worden niet opgenomen:

 • Vergaderingen zonder andere deelnemers, bijvoorbeeld wanneer u tijd vrijhoudt in uw agenda of herinneringen instelt.

 • Vergaderingen die een dag duren.

 • Vergaderingen die als Privé zijn gemarkeerd.

Tips

Zie vergadertips voor suggesties over efficiënter vergaderen.

Gewoonten tijdens vergaderingen

Wat u ziet

Geeft aan hoeveel tijd u hebt doorgebracht in vergaderingen die in algemene categorieën vallen.

Waar de gegevens vandaan komen

Uw gegevens worden verzameld via uw Office 365-agenda en -postvak.

De berekening

De statistieken zijn gebaseerd op vergaderingen in uw agenda die u hebt geaccepteerd en waarbij uw status op Bezet is ingesteld.

Deze vergaderingen worden toegevoegd aan de volgende categorieën:

 • Multitasking in vergaderingen

  Vergaderingen waarin u meer dan twee e-mailberichten hebt verzonden of meer dan vier e-mailberichten per uur hebt gelezen.

 • Vergaderingen buiten kantooruren

  Vergaderingen buiten de gedefinieerde werktijden in uw Outlook-instellingen.

 • Terugkerende vergaderingen

  Vergaderingen die deel uitmaken van een reeks of een terugkeerpatroon hebben.

 • Langere vergaderingen

  Vergaderingen die langer dan een uur duren.

 • Conflicterende vergaderingen

  Vergaderingen die overlappen met andere vergaderingen die u hebt geaccepteerd, waarbij uw status is ingesteld op Bezet. Vergaderingen met conflicten worden toegevoegd aan deze categorie.

Tips

Zie vergadertips voor suggesties over efficiënter vergaderen.

E-mail

E-mailuren

Wat u ziet

Een schatting van de hoeveel tijd u besteedt verzenden en e-mailberichten lezen. Zie hoe deze Vergelijk met het gemiddelde van het bedrijf en uw persoonlijke doelstellingen.

Waar de gegevens vandaan komen

Uw gegevens worden verzameld via uw Office 365-postvak. Bedrijfsgemiddelden zijn gebaseerd op de gecombineerde gegevens van andere gebruikers in uw organisatie.

De berekening

De belangrijkste regels zijn:

 • Er worden 5 minuten toegekend aan elke e-mail die u schrijft (verzendt).

 • Er worden 2,5 minuten toegekend aan elke e-mail die u leest (opent).

Er zijn echter uitzonderingen:

 • Als u binnen 5 minuten één e-mail verzendt en er nog één opent of verzendt, wordt de tijd tussen de twee handelingen toegekend aan de eerste e-mail. In onderstaand voorbeeld is het de e-mail waaraan 2 minuten zijn toegekend.

 • Als u binnen 2,5 minuten één e-mail opent en er nog één opent of verzendt, wordt het tijdsverschil tussen de twee handelingen toegekend aan de eerste e-mail. In onderstaand voorbeeld is het de e-mail waaraan 1 minuut is toegekend.

Hier volgt een voorbeeld:

Voorbeeld van hoe Delve Analyse aan e-mail bestede tijd berekent
 • De e-mail van alle apparaten, zoals laptops en mobiele telefoons, wordt geregistreerd.

 • Er worden alleen e-mails opgenomen waarbij uw naam of een groep waarvan u lid bent, zich op de regels Aan of CC bevindt.

 • E-mails die u verwijdert zonder ze te openen, worden niet meegeteld.

 • E-mailbericht dat u lezen of schrijven buiten uw werktijden instellen (zoals gedefinieerd door uwOutlook-instellingenvoor O) zijn opgenomen in na uur.

Tips

Zie de E-mailtips voor suggesties om efficiënter met e-mail om te gaan.

Details bekijken - email-activiteit

Wat u ziet

Klik op Details weergeven onder E-mailuren om te zien hoeveel e-mailberichten u hebt verzonden en gelezen tijdens kantooruren en buiten kantooruren, op basis van uw tijdinstellingen.

In de grafiek ziet wanneer u e-mailberichten hebt verzonden en gelezen.

Ook worden weektotalen getoond.

Waar de gegevens vandaan komen

Uw gegevens worden verzameld via uw Office 365-postvak.

De berekening

Zie E-mailuren.

E-mailgedrag

Wat u ziet

Percentage gelezen door anderen: Hier ziet u statistieken voor e‑mails die u rechtstreeks hebt verzonden naar personen en groepen, met een minimum van vijf in aanmerking komende geadresseerden*. Mijn analyse laat zien welk percentage van de ontvangers uw e‑mail heeft gelezen, maar niet welke specifieke ontvangers dat zijn.

Percentage door u gelezen: Dit laat de statistieken zien voor e-mails die rechtstreeks zijn verzonden naar u of groepen waarvan u lid bent.

U ziet ook hoe snel anderen hebben geantwoord en hoe snel u anderen hebt geantwoord.

* De statistieken bevatten geen externe gebruikers of personen in uw organisatie die zich hebben afgemeld voor Mijn analyse.

Waar de gegevens vandaan komen

Uw gegevens worden verzameld via uw Office 365-postvak. Percentage gelezen door anderen is gebaseerd op de gecombineerde gegevens van de personen binnen uw organisatie waarnaar u e‑mail stuurt.

De berekening

Alleen tarieven en reactietijden worden maakt een schatting op basis van het gemiddelde voor de afgelopen 30 dagen.

Tips

Gebruik de Outlook-invoegtoepassing MyAnalytics voor meer informatie over hoeveel personen uw e‑mails hebben gelezen, doorgestuurd en beantwoord.

Aandachtsuren

Aandachtsuren

Wat u ziet

Aandachtsuren worden gedefinieerd als ten minste twee opvolgende uren zonder vergaderingen.

Waar de gegevens vandaan komen

Uw gegevens worden verzameld via uw Office 365-agenda. Bedrijfsgemiddelden zijn gebaseerd op de gecombineerde gegevens van andere gebruikers in uw organisatie.

Berekening van de waarden

 • Dit is de som van het aantal uren in uw agenda waar u telkens tenminste twee opvolgende uren zonder vergaderingen hebt vermeld.

 • Alleen de aandachtsuren binnen uw gedefinieerde werkuren worden opgenomen.

 • Het verzenden of ontvangen van e-mails tijdens aandachtsuren is niet van invloed op de berekening van aandachtsuren.

Tips

Zie Tips over aandachtsuren.

Uren na werktijd

Uren na werktijd

Wat u ziet

Geeft de tijd die is besteed in e-mailbericht en vergaderingen buiten een set werkuren, zoals gedefinieerd door de instellingen in Outlook. Bijvoorbeeld, e-mailberichten lezen of verzonden in het weekend. Na uur is slechts een schatting en niet is bedoeld om weer te geven werkelijke gewerkte uren.

Waar de gegevens vandaan komen

Uw gegevens worden verzameld uit uw Office 365 agenda en het postvak. Bedrijf gemiddelden zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens uit andere gebruikers in uw organisatie. We tellen als buiten kantooruren werk kunnen worden geconfigureerd in uw Outlook-instellingen.

Berekening van de waarden

Zie Vergaderingen en E-mail

Tips

Zie Tips over uren na werktijd voor suggesties in verband met de balans tussen werk en vrije tijd.

Trends na verloop van tijd

De voortgang van uw weergeven en vergelijken van uw voorkeur werkwijze na verloop van tijd in de sectie Trends van uw dashboard.

Vergelijk de huidige voorkeur werkwijze naar afgelopen trends voor elke doelstelling.

trends volledige

Nieuwe MyAnalytics gebruikers wordt beginnen met een zeven weekweergave. Als de voortgang van tijd er waarna steeds langere tijdsduur (maximaal twee jaar) van zichtbaar historische trends beschikbaar is.

Standaard ziet u zes weken van trends. U kunt selecteren en sleep de schuifbalk in het voorbeeldvenster onderaan in de grafiek om weer te geven van een andere hoeveelheid tijd.

schuifregelaar

Selecteer en schakelt u specifieke cijfers in de legenda van de grafiek om te kunnen weergeven of verwijderen van hun trendlijnen.

legenda

Selecteer de optie "Maand" om te kunnen trends weergeven per maand.

Plaats de muisaanwijzer op trendlijnen details van uw tijd bekijken.

Hover-details

Delen van uw stat

Of u rond bereiken van een doel, met daarin de voortgang bij uw manager of vraag voor hulp bij het; u kunt selecteren stat vanuit uw dashboard delen met personen in uw organisatie. U maakt meer mogelijkheden voor uzelf voor het ontvangen van ondersteuning in de gebieden die belangrijk voor u stat delen. Zodat uw stat delen en u het gesprek dat is gestart.

Hoe kan ik delen?

In de hoek Handje boven, rechts van uw dashboard vindt u het pictogram delen.

knop delen

Zodra u hebt geselecteerd, worden uw dashboard in de secties die momenteel beschikbaar zijn voor het delen van zijn gemarkeerd. (Secties zoals netwerk- en e-mailbericht voorkeur werkwijze zijn niet beschikbaar op dit moment.)

Alle beschikbare secties zijn standaard geselecteerd om te delen. U kunt alle selecties door de selectie van het selectievakje aan de rechterkant van het logo MyAnalytics boven aan uw dashboard te verwijderen.

 selecteer

U kunt niet een stat door de selectie van de tabbladen van een sectie te delen of kunt u de hele sectie door de selectie van het selectievakje in de linkerbovenhoek van elke sectie te verwijderen.

Zodra u hebt gekozen alle stat die u wilt delen, selecteert u de knop 'bevestigen' boven aan uw dashboard. Hiermee wordt een e-mailsjabloon voor het kiezen van de geadresseerden en een persoonlijke notitie wilt ze opstellen weergegeven. Alle drie de velden (geadresseerden, onderwerpregel en e-mailbericht) zijn vereist.

delen van e-mail

Wanneer u klaar bent, selecteert u de knop 'delen' en MyAnalytics uw e-mail worden verzonden.

Waar vind ik mijn gedeelde stat?

Alle stat die u hebt gedeeld wordt weergegeven in uw Outlook 'Verzonden Items' map. En mensen die uw gedeelde stat ontvangen een e-mailbericht in hun postvak in met een koppeling om weer te geven wat u hebt gedeeld via hun dashboard MyAnalytics krijgt.

Waarom kan ik de gedeelde stat niet weergeven?

Hieronder vindt u veelvoorkomende oorzaken voor stat die u hebt gedeeld (of anderen met u delen) niet mag weergave.

 • Alle gedeelde stat verloopt na 30 dagen. Zodra de verlooptijd stadia, de koppeling naar gedeeld stat inactief.

 • Als de URL is onjuist gekopieerd en in de webbrowser geplakt.

 • Het e-mailbericht met de koppeling gedeelde stat is doorgestuurd naar een geadresseerde in plaats van gedeeld rechtstreeks via het dashboard MyAnalytics.

Welkomste-mailbericht

Nadat de setup is voltooid (dit kan een paar dagen duren), Mijn analyse stuurt u een "Welkom e-mail." Het welkomstbericht vindt u enkele eenvoudige informatie over Mijn analyse, bijvoorbeeld wat is en hoe het werkt en ook hebt u een eerste Bekijk enkele van de statistieken. Geen actie van u is vereist voor het Welkom e-mailbericht ontvangt.

Het welkomstbericht uit te voeren en ervan dat u niet afmelden bij Mijn analyse (Zie de opt out sectie hieronder), MyAnalytics stuurt u wekelijkse overzicht e-mailberichten zodat u belangrijke uitschieters over uw vorige week.

Als u niet overzicht e-mailberichten ontvangt van MyAnalytics wilt, kunt u afmelden bij de e-mailberichten met de volgende stappen:

 • In Mijn analyse, gaat u naar Instellingen

 • Ga naar de Instelling van de functie en selecteer uitschakelen voor een Overzicht via E-mail

 • Klik op OK om de wijzigingen op te slaan

Kan ik me afmelden voor Mijn analyse?

U kunt ervoor kiezen om uw gegevens niet te laten gebruiken bij het berekenen van statistieken voor uw organisatie. Als u dit doet, worden uw gegevens bijvoorbeeld niet gebruikt voor het berekenen van statistieken van de gemiddelde tijd die personen in uw organisatie besteden aan vergaderingen of aan e-mail.

Als u afziet van deelname, hebt u geen toegang meer tot uw persoonlijke dashboard.

Afmelden bij Mijn analyse

 1. Ga in Delve naar Instellingen.

  Ga naar Instellingen
 2. Ga naar Functie-instellingen en selecteer Uit voor Mijn analyse.

  Documenten uitschakelen
 3. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

Als ik aangeef niet te willen deelnemen, kan ik dan later weer aangeven dat ik dat wel wil?

Ja, u kunt op elk gewenst moment weer deelnemen en toegang krijgen tot uw persoonlijke dashboard.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×