Personen toewijzen aan taken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als taken zijn ingevoerd in een planning, worden er meestal personen toegewezen die aan de taken gaan werken.

 1. Ga in het Gantt-diagram naar de kolom Resourcenamen.

 2. Klik op de pijl en selecteer de personen die aan de taak moeten werken.
  Afbeelding van het toewijzen van resources

 3. Als u de persoon die u wilt toewijzen niet ziet, voert u de naam van de persoon in.

Als u alle namen in de lijst niet ziet, klikt u vervolgens is niemand toegevoegd aan het project nog. Een Voer een nieuwe naam in de kolom, of het toevoegen van resources aan uw project voordat ze om te werken aan taken toewijzen.

Zie het toevoegen van resources zoals apparatuur en materialen, toevoegen en toewijzen aan taken materiaalresources.

In Project Professional 2016, goedkeuring van een resourcemanager kunnen vragen om enkele bronnen. Als u met Project Online verbonden bent, is het mogelijk dat er enkele bronnen waarvoor dat u een zogenoemde resourceafspraak aanvragen voordat de resource kan worden gebruikt voor uw project. Project bevat deze indicator Engagement required als u nodig hebt voor het aanvragen van een afspraak. Een afspraak is een overeenkomst tussen de projectmanager en de resourcemanager van een, toe te staan dat een specifieke resource om te werken aan een project voor een bepaalde periode, op een bepaald percentage van de desbetreffende resource tijd of voor een bepaald aantal uren.

Een persoon parttime toewijzen aan een taak

Stel dat u iemand parttime wilt inzetten op een project. U kunt dan in het vak Resources toewijzen aangeven hoeveel tijd de persoon aan het project moet werken.

 1. Selecteer de taak in het Gantt-diagram.

 2. Klik op het tabblad Resource > Resources toewijzen.

 3. Selecteer in het vak Resources toewijzen de resources die u wilt toewijzen en klik op Resources toewijzen.
  In het voorbeeld hieronder is Amy de resource. De waarde 50% in het vak Eenheden betekent dat Amy voor 50 procent van de tijd gaat werken aan de taak om het hek te bouwen. Bob is ook toegewezen aan deze taak, maar omdat zijn kolom Eenheden leeg is, wordt Bob automatisch voor de volle 100 procent toegewezen aan de taak.


  Het dialoogvenster Resources toewijzen

  Tip: Als u resources toewijst aan een taak, kan het gebeuren dat de duur of lengte van de taak plotseling verandert. Controleer in dat geval de instelling van de optie voor het plannen van een taak op basis van de hoeveelheid werk. Onverwachte veranderingen in een schema kunnen ook het gevolg zijn van taak- of resource-instellingen. Loop daarom alle planningsfactoren na die van invloed kunnen zijn op de taak.

Zijn er veel personen aan een taak toegewezen?

Als u één taak hebt waaraan veel mensen zijn toegewezen, is het misschien niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de kolom Resourcenamen. Deze kolom kan namelijk maar 256 tekens bevatten, en misschien is die limiet bereikt als er veel resources aan een taak zijn toegewezen.

Voor taken waaraan veel resources zijn toegewezen, kunt u het best het dialoogvenster Taakgegevens gebruiken om toewijzingen op te geven of te wijzigen.

 1. Klik terwijl de taak is geselecteerd op Taak > Eigenschappen > Informatie.

  Informatie

 2. Op het tabblad Resources kunt u een langere lijst met resources aan de taak toewijzen, zonder de limiet van 256 tekens die wel geldt voor de kolom Resourcenamen.

  Het tabblad Resources van het dialoogvenster Taakgegevens

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×