Personen toewijzen aan taken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als er taken zijn ingevoerd in een planning, zijn meestal personen hierop inzetten toegewezen. Projecten krijgen niet nadat alle, uitgevoerd door zelf.

 1. Ga in het Gantt-diagram naar de kolom Resourcenamen.

 2. Klik op de pijl en selecteer de personen die aan de taak moeten werken.
  Afbeelding van het toewijzen van resources

 3. Als u de persoon die u wilt toewijzen niet ziet, voert u de naam van de persoon in.

Als u helemaal geen namen ziet in de lijst, is er nog niemand toegevoegd aan het project. In dat geval typt u een nieuwe naam in de kolom of voegt u resources toe aan het project voordat u deze toewijst aan taken.

Zie het toevoegen van resources zoals apparatuur en materialen, toevoegen en toewijzen aan taken materiaalresources.

In Project Professional 2016, kunnen enkele bronnen vragen om goedkeuring van de resourcemanager van een. Als u met Project Online verbonden bent, is het mogelijk dat er enkele bronnen waarvoor dat u een zogenoemde resourceafspraak aanvragen voordat de resource kan worden gebruikt voor uw project. Project bevat deze indicator Engagement required als u nodig hebt voor het aanvragen van een afspraak. Een afspraak is een overeenkomst tussen de projectmanager en de resourcemanager van een, toe te staan dat een specifieke resource om te werken aan een project voor een bepaalde periode, op een bepaald percentage van de desbetreffende resource tijd of voor een bepaald aantal uren.

Een persoon parttime toewijzen aan een taak

Stel dat u iemand parttime wilt inzetten op een project. U kunt dan in het vak Resources toewijzen aangeven hoeveel tijd de persoon aan het project moet werken.

 1. Selecteer de taak in het Gantt-diagram.

 2. Kies Resource > Resources toewijzen.

 3. Kies de resources toewijzen in het vak Resources toewijzen en kies toewijzen.
  Klik in het onderstaande voorbeeld is Amelia de resource. De waarde 50% in het vak Eenheden betekent dat Amy voor 50 procent van de tijd gaat werken aan de taak om het hek te bouwen. Bob is ook toegewezen aan deze taak, maar omdat zijn kolom Eenheden leeg is, wordt Bob automatisch voor de volle 100 procent toegewezen aan de taak.


  Het dialoogvenster Resources toewijzen
   

  Tip: Als u resources toewijst aan een taak, kan het gebeuren dat de duur of lengte van de taak plotseling verandert. Controleer in dat geval de instelling van de optie voor het plannen van een taak op basis van de hoeveelheid werk. Onverwachte veranderingen in een schema kunnen ook het gevolg zijn van taak- of resource-instellingen. Loop daarom alle planningsfactoren na die van invloed kunnen zijn op de taak.

Zijn er veel personen aan een taak toegewezen?

Als u één taak hebt waaraan veel mensen zijn toegewezen, is het misschien niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de kolom Resourcenamen. Deze kolom kan namelijk maar 256 tekens bevatten, en misschien is die limiet bereikt als er veel resources aan een taak zijn toegewezen.

Voor taken waaraan veel resources zijn toegewezen, kunt u het best het dialoogvenster Taakgegevens gebruiken om toewijzingen op te geven of te wijzigen.

 1. Kies taak > Eigenschappen > informatieterwijl de taak is geselecteerd.

  Informatie

 2. Op het tabblad Resources kunt u een langere lijst met resources aan de taak toewijzen, zonder de limiet van 256 tekens die wel geldt voor de kolom Resourcenamen.

  Het tabblad Resources van het dialoogvenster Taakgegevens

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×