Personen toewijzen aan taken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als taken zijn ingevoerd in een planning, worden er meestal personen toegewezen die aan de taken gaan werken.

 1. Ga in het Gantt-diagram naar de kolom Resourcenamen.

 2. Klik op de pijl en selecteer de personen die aan de taak moeten werken.
  Afbeelding van het toewijzen van resources

 3. Als u de persoon die u wilt toewijzen niet ziet, voert u de naam van de persoon in.

Als u helemaal geen namen ziet in de lijst, is er nog niemand toegevoegd aan het project. In dat geval typt u een nieuwe naam in de kolom of voegt u resources toe aan het project voordat u deze toewijst aan taken.

Als u resources wilt toevoegen, zoals apparatuur en materialen, raadpleegt u materiaal resources toevoegen en toewijzen aan taken.

In Project Professional 2016 kunnen bepaalde bronnen goed keuring vereisen vanuit een resource manager. Als u verbonden bent met Project Online, zijn er mogelijk enkele bronnen waarvoor u een resource afspraak moet aanvragen voordat de resource in uw project kan worden gebruikt. In project wordt deze indicator Engagement required weer gegeven als u een afspraak moet aanvragen. Een afspraak is een overeenkomst tussen een project manager en een resource manager, om ervoor te zorgen dat een bepaalde resource gedurende een bepaalde periode aan een project werkt, met een bepaald percentage van de tijd van deze resource of een bepaald aantal uren.

Een persoon parttime toewijzen aan een taak

Stel dat u iemand parttime wilt inzetten op een project. U kunt dan in het vak Resources toewijzen aangeven hoeveel tijd de persoon aan het project moet werken.

 1. Selecteer de taak in het Gantt-diagram.

 2. Kies resource _GT_ resources toewijzen.

  (In Project 2007 kiest u hulp middelen _GT_ resources toewijzen.)

 3. Selecteer in het vak resources toewijzen de resources die u wilt toewijzen en kies toewijzen.
  In het onderstaande voor beeld is Amy de resource. Als u 50% invoert in het vak eenheden, wordt deze nu toegewezen aan het werk 50 procent in de taak ' omheining opbouwen '. Bob wordt ook aan de taak toegevoegd, maar omdat de kolom eenheden leeg is, wordt automatisch 100 procent toegewezen aan de taak.


  Het dialoogvenster Resources toewijzen

  Tip: Als u resources toewijst aan een taak, kan het gebeuren dat de duur of lengte van de taak plotseling verandert. Controleer in dat geval de instelling van de optie voor het plannen van een taak op basis van de hoeveelheid werk. Onverwachte veranderingen in een schema kunnen ook het gevolg zijn van taak- of resource-instellingen. Loop daarom alle planningsfactoren na die van invloed kunnen zijn op de taak.

Zijn er veel personen aan een taak toegewezen?

Als u één taak hebt waaraan veel mensen zijn toegewezen, is het misschien niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de kolom Resourcenamen. Deze kolom kan namelijk maar 256 tekens bevatten, en misschien is die limiet bereikt als er veel resources aan een taak zijn toegewezen.

Voor taken waaraan veel resources zijn toegewezen, kunt u het best het dialoogvenster Taakgegevens gebruiken om toewijzingen op te geven of te wijzigen.

 1. Selecteer taak > Eigenschappen > informatie terwijl de taak is geselecteerd.

  Informatie

  (In Project 2007 kiest u taak gegevens op de werk balk.)

 2. Op het tabblad Resources kunt u een langere lijst met resources aan de taak toewijzen, zonder de limiet van 256 tekens die wel geldt voor de kolom Resourcenamen.

  Het tabblad Resources van het dialoogvenster Taakgegevens

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×