PERCENTIEL.INC, functie

Berekent het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, inclusief bevindt.

U kunt met deze functie een acceptatiedrempel vaststellen, als u bijvoorbeeld alleen kandidaten wilt toelaten met een score boven het 90e percentiel.

Syntaxis

PERCENTIEL.INC(matrix,k)

De syntaxis van de functie PERCENTIEL.INC heeft de volgende argumenten:

  • matrix     Vereist. De matrix die, of het bereik met gegevens dat, de relatieve positie bepaalt.

  • k     Vereist. De percentiele waarde in het bereik van 0 tot en met 1.

Opmerkingen

  • Als matrix leeg is, geeft PERCENTIEL.INC de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als k een niet-numerieke waarde is, geeft PERCENTIEL.INC de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

  • Als k < 0 of > 1, geeft PERCENTIEL.INC de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als k geen veelvoud is van 1/(n - 1), interpoleert PERCENTIEL.INC de waarde van het k-percentiel.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

1

3

2

4

Formule

Beschrijving

R esultaat

=PERCENTIEL.INC(A2:A5;0,3)

30e percentiel van de lijst in het bereik A2:A5.

1,9

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×