Percentage (%) werk voltooid (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De velden % werk voltooid bevatten de huidige status van een taak, resource of toewijzing, uitgedrukt als het percentage van de hoeveelheid werk dat is voltooid. U kunt het percentage voltooid werk zelf opgeven of door Project laten berekenen op basis van de werkelijke hoeveelheid werk van de taak.

De velden % werk voltooid zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Percentage

Percentage (%) Werk voltooid (taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Als een taak voor het eerst wordt gemaakt is het percentage voltooid werk nul procent. Zodra u een werkelijke hoeveelheid werk voor de taak invoert, wordt het percentage voltooid werk als volgt berekend:

Percentage voltooid werk = (Werkelijke hoeveelheid werk / Werk) * 100

Als u een waarde in het veld % werk voltooid typt, worden de werkelijke hoeveelheid werk en de resterende hoeveelheid werk automatisch berekend. Evenzo worden de andere twee velden opnieuw berekend als u een waarde in het veld Werkelijke hoeveelheid werk of Resterende hoeveelheid werk typt.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld % werk voltooid aan een taakblad toe als u het percentage voltooid werk voor een taak wilt weergeven, bewerken of hierop wilt filteren. Als u in het veld % werk voltooid een waarde typt, worden automatisch de werkelijke en resterende hoeveelheden werk berekend. Als u in het veld % werk voltooid een waarde opgeeft die groter dan nul is, wordt het veld Werkelijke begindatum ingesteld op de geplande begindatum als u nog geen werkelijke begindatum hebt ingevoerd. Als u in het veld %  werk voltooid de waarde 100 opgeeft, wordt het veld Werkelijke einddatum ingesteld op de geplande einddatum.

Voorbeeld    De geplande hoeveelheid werk van de taak 'Voorstel uitwerken' is 40 uur. Tot dusverre hebben de toegewezen resources een werkelijke hoeveelheid werk van 10 uur voor de taak gerapporteerd. De hoeveelheid werk van de taak is dus voor 25 procent voltooid.

Daarnaast hebt u de hoeveelheid werk van de taak 'Besprekingen met klanten' ingeschat op 32 uur. De toegewezen resources hebben gerapporteerd dat ze 16 uur van de hoeveelheid werk hebben voltooid. U vult 50 in het veld % voltooid werk in. Het veld Werkelijke hoeveelheid werk wordt gewijzigd in 16 uur.

Opmerkingen    De standaardinstelling wijzigt van een taak percentage voltooid werk de waarde van de werkelijke hoeveelheid werk. Op dezelfde manier wijzigt de waarde van de werkelijke hoeveelheid werk het percentage voltooid werk.

Als u het percentage voltooid invoert, is het mogelijk dat Project de werkelijke en de resterende hoeveelheid werk aanpast aan de huidige statusdatum. U kunt deze voortgangsvelden in het project ook ongewijzigd laten, zelfs als voltooid werk een statusdatum in de toekomst of resterend werk een statusdatum in het verleden heeft. Hiervoor gebruikt u het dialoogvenster Projectopties.

In het dialoogvenster Projectgegevens kunt u de statusdatum op een andere datum instellen dan de datum van vandaag.

Het percentage voltooid werk geeft de status van de voltooide hoeveelheid werk van de taak tot dusverre aan, terwijl het percentage voltooid de status van de duur van de taak tot dusverre aangeeft.

Percentage (%) Voltooid werk (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Beschrijving    Het veld % voltooid werk bevat de huidige status van alle taken die aan een resource zijn toegewezen, uitgedrukt als het totale percentage van het werk van een resource dat is voltooid.

Berekeningswijze    Als een resource voor het eerst wordt toegevoegd, bedraagt het percentage voltooid werk nul procent. Zodra taken aan de resource worden toegevoegd en de werkelijke hoeveelheid werk of het percentage voltooid werk is opgegeven voor een of meer resourcetoewijzingen, wordt het totale percentage voltooid werk voor de resource berekend. In Project wordt het percentage voltooid werk als volgt berekend:

Percentage voltooid werk = (Werkelijke hoeveelheid werk / Werk) * 100

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld % voltooid werk aan een resourceblad toe als u het percentage voltooid werk voor een resource wilt weergeven of hierop wilt filteren. Op deze manier kunt u de voortgang van alle toegewezen taken van een resource bijhouden.

Voorbeeld    Jan is toegewezen aan vier taken voor een totale hoeveelheid werk van 40 uur. Het percentage voltooid werk blijft nul totdat Jan een werkelijke hoeveelheid werk rapporteert voor een taak. Jan rapporteert dat hij vijf uur werk heeft verricht voor één taak en 15 uur werk voor een andere taak. Omdat hiermee een werkelijke hoeveelheid werk van 20 uur is uitgevoerd van de totale geplande hoeveelheid werk van 40 uur, wordt berekend dat Jan 50 procent werk heeft voltooid van alle toegewezen taken.

Percentage (%) Voltooid werk (toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Beschrijving    Het veld % werk voltooid bevat de huidige status van een toewijzing, uitgedrukt in een percentage voltooid werk. U kunt dit percentage zelf opgeven of laten berekenen op basis van de werkelijke hoeveelheid werk voor de toewijzing.

Berekeningswijze    Als de toewijzing wordt gemaakt, bevat het veld %  werk voltooid de waarde nul. Als u een werkelijke hoeveelheid werk voor de toewijzing opgeeft, wordt het percentage voltooid werk als volgt berekend:

Percentage voltooid werk = (Werkelijke hoeveelheid werk / Werk) * 100

Als u in het veld % voltooid werk een waarde typt, worden automatisch de werkelijke en resterende hoeveelheden werk berekend. Als u in het veld % voltooid werk een waarde opgeeft die groter is dan nul, wordt het veld Werkelijke begindatum ingesteld op de geplande begindatum als u nog geen werkelijke begindatum hebt ingevoerd. Als u in het veld % voltooid werk de waarde 100 opgeeft, wordt het veld Werkelijke einddatum ingesteld op de geplande einddatum. Evenzo worden de andere twee velden opnieuw berekend als u een waarde in het veld Werkelijke hoeveelheid werk of Resterende hoeveelheid werk typt.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld % werk voltooid toe aan het werkbladgedeelte van de weergaven Taakgebruik of Resourcegebruik als u het percentage voltooid werk voor toewijzingen wilt weergeven, filteren of bewerken.

Voorbeeld    U hebt aan Janny de taak 'Offerte maken' toegewezen voor 40 werkuren. Janny heeft tot nu toe 20 uur als werkelijke hoeveelheid werk opgegeven. Op basis hiervan wordt berekend dat voor de toewijzing 50 % werk is voltooid.

U hebt aan Janny 32 werkuren toegewezen voor de taak 'Klantbesprekingen begeleiden'. Janny heeft net 16 uur voltooid werk gemeld. U typt 50 in het veld % werk voltooid. In het veld Werkelijke hoeveelheid werk wordt 16 uur ingevoerd.

Opmerkingen    De standaardinstelling wijzigt van een taak percentage voltooid werk de waarde van de werkelijke hoeveelheid werk. Op dezelfde manier wijzigt de waarde van de werkelijke hoeveelheid werk het percentage voltooid werk.

Als u het % voltooid werk invoert, is het mogelijk dat Project de werkelijke hoeveelheid werk en het resterende werk aanpast aan de huidige statusdatum. Desgewenst kunt u deze voortgangscontrolevelden in het project laten zoals ze oorspronkelijk zijn gepland, ook als daardoor voltooid werk wordt weergegeven in de toekomst en resterend werk in het verleden. Hiervoor gebruikt u het dialoogvenster Projectopties.

In het dialoogvenster Projectgegevens kunt u de statusdatum op een andere datum instellen dan de datum van vandaag.

Het percentage voltooid werk geeft de status aan van de hoeveelheid werk die tot nu toe voor de toewijzing is voltooid. Tegengesteld hieraan is het veld percentage voltooid, dat de status aangeeft van de duur die voor de taak is ingesteld.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×