Percentage (%) werk voltooid (velden)

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De % werk voltooid velden bevatten de huidige status van een taak, resource of toewijzing, uitgedrukt als het percentage werk dat is voltooid. Kunt u het percentage voltooid werk kunt, of u Project berekenen op basis van werkelijke hoeveelheid werk aan de taak.

Er zijn verschillende categorieën onderverdeeld % voltooid werk (velden).

Gegevenstype    Percentage

Percentage (%) Werk voltooid (taakveld)

Invoertype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Wanneer een taak is gemaakt, is het percentage voltooid werk nul procent. Als u de werkelijke hoeveelheid werk voor de taak invoert, wordt het percentage voltooid werk als volgt berekend:

Percentage voltooid werk = (werkelijke hoeveelheid werk / werk) * 100

Als u een waarde typt in het veld % werk voltooid, wordt Project automatisch berekend werkelijke en resterende hoeveelheid werk. Daarnaast automatisch invoeren van een waarde in het veld Werkelijke hoeveelheid werk of resterende hoeveelheid werk, wordt de andere velden herberekend.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld % werk voltooid toe aan een taakblad toe als u wilt weergeven, filteren of bewerken van percentage voltooid werk voor taken. Als u een waarde typt in het veld % werk voltooid, wordt Project automatisch berekend werkelijke en resterende hoeveelheid werk. Als het veld % werk voltooid is ingesteld op een waarde die groter is dan nul, wordt het veld Werkelijke begindatum is ingesteld op de geplande begindatum als u een werkelijke begindatum nog niet hebt ingevoerd. Als het veld % werk voltooid is ingesteld op 100, wordt het veld Werkelijke einddatum is ingesteld op de geplande einddatum.

Voorbeeld    De taak 'Voorstel schrijven' is gepland voor 40 uur werk. De toegewezen resources hebben tot dusverre 10 uur van de werkelijke hoeveelheid werk gerapporteerd aan de taak. Project wordt berekend dat de taak 25 procent voltooid werk.

Bovendien is de taak 'Vergaderingen met client' gepland voor 32 uur werk. De toegewezen resources hebt gerapporteerd dat 16 uur werk zijn voltooid. Voer in het veld % werk voltooid 50. Het veld Werkelijke hoeveelheid werk wordt 16 uur.

Opmerkingen    De standaardinstelling wijzigt van een taak percentage voltooid werk de waarde van de werkelijke hoeveelheid werk. Op dezelfde manier wijzigt de waarde van de werkelijke hoeveelheid werk het percentage voltooid werk.

Wanneer u het percentage voltooid werk invoert, kan Project werkelijke en resterende werk op de huidige statusdatum aanpassen. U kunt deze voortgangsvelden in het project ook ongewijzigd laten, zelfs als voltooid werk in de toekomst of resterend werk in het verleden wordt weergegeven. U kunt dit doen in het dialoogvenster Projectopties .

U kunt de statusdatum instellen op een andere datum dan de datum van vandaag in het dialoogvenster Projectgegevens .

Percentage voltooid werk geeft de status van de hoeveelheid werk voor een taak dusverre is voltooid. percentage voltooid geeft daarentegen de status van de duur van een taak tot dat moment weer aan.

Percentage (%) Voltooid werk (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Beschrijving    Het veld % werk voltooid bevat de huidige status van alle taken die zijn toegewezen aan een resource uitgedrukt als het totale percentage werk dat van de resource dat is voltooid.

Berekeningswijze    Als u een resource toevoegt, is het percentage voltooid werk voor de resource nul procent. Zodra taken zijn toegewezen aan de resource en eventuele werkelijke hoeveelheid werk of percentage voltooid werk is opgegeven voor alle toewijzingen van de resource, wordt het totale percentage voltooid werk voor de resource wordt berekend. Project wordt het percentage voltooid werk als volgt berekend:

Percentage voltooid werk = (werkelijke hoeveelheid werk / werk) * 100

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld % werk voltooid toe aan een resourceblad toe als u wilt weergeven of filteren die percentage voltooid werk voor een resource. Hiermee kunt u bekijken hoe een resource voor alle toegewezen taken vordert.

Voorbeeld    Jan is toegewezen aan vier taken voor een totaal van de 40 uur werk. Totdat Jan een werkelijke hoeveelheid werk voor de taken rapporteert, is het percentage voltooid werk nul. Jan rapporteert dat vijf uur werk heeft plaatsgevonden voor één taak en 15 uur werk voor een andere taak is uitgevoerd. Omdat 20 uur aan de werkelijke hoeveelheid werk is uitgevoerd van 40 uur van de totale hoeveelheid werk weergegeven die is gepland, berekend Project dat Jan 50 procent voltooid werk voor alle toegewezen taken.

Percentage (%) Voltooid werk (toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend of ingevoerd veld

Beschrijving    Het veld % werk voltooid bevat de huidige status van een toewijzing, uitgedrukt als het percentage van het werk dat is voltooid. Kunt u het percentage voltooid werk kunt, of u Project berekenen op basis van werkelijke hoeveelheid werk voor de toewijzing.

Berekeningswijze    Wanneer een toewijzing wordt gemaakt, is het percentage voltooid werk nul. Als u de werkelijke hoeveelheid werk voor de toewijzing invoert, wordt het percentage voltooid werk als volgt berekend:

Percentage voltooid werk = (werkelijke hoeveelheid werk / werk) * 100

Als u een waarde typt in het veld % werk voltooid, wordt Project automatisch berekend werkelijke en resterende hoeveelheid werk. Als het veld % werk voltooid is ingesteld op een waarde die groter is dan nul, wordt het veld Werkelijke begindatum is ingesteld op de geplande begindatum als u een werkelijke begindatum nog niet hebt ingevoerd. Als het veld % werk voltooid is ingesteld op 100, wordt het veld Werkelijke einddatum is ingesteld op de geplande einddatum. Daarnaast automatisch invoeren van een waarde in het veld Werkelijke hoeveelheid werk of resterende hoeveelheid werk, wordt de andere velden herberekend.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld % werk voltooid toe aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u wilt weergeven, filteren of bewerken van percentage voltooid werk voor toewijzingen.

Voorbeeld    Jan is toegewezen aan de taak 'Voorstel schrijven' voor 40 uur werk. Jan heeft dusverre 20 uur aan de werkelijke hoeveelheid werk voor deze toewijzing gerapporteerd. De toewijzing is dus 50 procent voltooid werk.

Daarnaast is Jan toegewezen aan 32 uur werk voor de taak 'Vergaderingen met client'. Jan heeft gemeld dat 16 uur NET zijn voltooid. Voer in het veld % werk voltooid 50. Het veld Werkelijke hoeveelheid werk wordt 16 uur.

Opmerkingen    De standaardinstelling wijzigt van een taak percentage voltooid werk de waarde van de werkelijke hoeveelheid werk. Op dezelfde manier wijzigt de waarde van de werkelijke hoeveelheid werk het percentage voltooid werk.

Wanneer u % werk voltooid invoert, kan Project werkelijke en resterende werk op de huidige statusdatum aanpassen. U kunt deze voortgangsvelden in het project ook ongewijzigd laten, zelfs als voltooid werk in de toekomst of resterend werk in het verleden wordt weergegeven. U kunt dit doen in het dialoogvenster Projectopties .

U kunt de statusdatum instellen op een andere datum dan de datum van vandaag in het dialoogvenster Projectgegevens .

Percentage voltooid werk geeft de status van de hoeveelheid werk voor de toewijzing dusverre is voltooid. Daarentegen percentage voltooid de status van de duur van de taak aangeeft.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×