Percentage (%) voltooid (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De velden % voltooid bevatten de huidige status van een taak, uitgedrukt als het percentage van de duur van de taak dat is voltooid. U kunt het percentage voltooid zelf opgeven of door Project laten berekenen op basis van de werkelijk duur.

De velden Percentage (%) voltooid zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Percentage

Percentage (%) Voltooid (taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Als een taak voor het eerst wordt gemaakt, bevat het veld %  voltooid de waarde nul. Zodra u een werkelijke duur, resterende duur of werkelijke hoeveelheid werk (die van invloed op de werkelijke duur is) invoert, wordt het percentage voltooid als volgt berekend:

Percentage voltooid = (Werkelijke duur / Duur) * 100

Als u in het veld % voltooid een waarde opgeeft die groter dan nul is, wordt het veld Werkelijke begindatum ingesteld op de geplande begindatum als u nog geen werkelijke begindatum hebt ingevoerd. Als u in het veld % voltooid de waarde 100 opgeeft, wordt het veld Werkelijke einddatum ingesteld op de geplande einddatum.

Als u een waarde in het veld % voltooid typt, worden de werkelijke duur en de resterende duur automatisch berekend. Evenzo worden de andere twee velden opnieuw berekend als u een waarde in het veld Werkelijke duur of Resterende duur typt.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld % voltooid aan een taakblad toe als u het percentage voltooid voor een taak wilt weergeven, bewerken of hierop wilt filteren.

Voorbeeld    De geplande duur van de taak 'Voorstel uitwerken' is 10 dagen. De toegewezen resources hebben vijf dagen aan de taak gewerkt. De taak is dus 50 procent voltooid.

Daarnaast hebt u de duur van de taak 'Besprekingen met klanten' ingeschat op drie dagen. De toegewezen resources hebben gerapporteerd dat ze het werk hebben voltooid. U vult 100 in het veld % voltooid in. Het veld Werkelijke duur wordt nu gewijzigd in 3 dagen en het veld Werkelijke einddatum wordt ingesteld op de geplande einddatum.

Opmerkingen    Als u het percentage voltooid van een taak wijzigt, wordt standaard ook de werkelijke hoeveelheid werk aangepast. Net zo zijn wijzigingen van de werkelijke hoeveelheid werk van invloed op het percentage voltooid van een taak. In het dialoogvenster Projectopties kunt u deze standaardinstelling wijzigen en het percentage voltooid en de werkelijke hoeveelheid werk van elkaar loskoppelen.

U kunt instellen of wijzigingen in het totale percentage voltooid worden verdeeld tot de statusdatum of tot het einde van de werkelijke duur van de taak tot dusverre. Hiervoor gebruikt u het dialoogvenster Projectopties.

Als u het percentage voltooid invoert, is het mogelijk dat Project de werkelijke en de resterende hoeveelheid werk aanpast aan de huidige statusdatum. U kunt deze voortgangsvelden in het project ook ongewijzigd laten, zelfs als voltooid werk een statusdatum in de toekomst of resterend werk een statusdatum in het verleden heeft. Ook dit kunt u doen in het dialoogvenster Projectopties.

In het dialoogvenster Projectgegevens kunt u de statusdatum op een andere datum instellen dan de datum van vandaag.

Het percentage voltooid geeft de status van de duur van de taak tot dusverre aan, terwijl het percentage voltooid werk de hoeveelheid voltooid werk van de taak tot dusverre aangeeft.

Percentage (%) Voltooid (tijdgebonden taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Wanneer een taak voor het eerst wordt gemaakt, is het tijdgebonden percentage voltooid nul. Zodra u de werkelijke duur, resterende duur of werkelijke hoeveelheid werk invoert (wat de werkelijke duur beïnvloedt), wordt het percentage voltooid automatisch als volgt berekend:

Percentage voltooid = (Werkelijke duur / Duur) * 100

Dit totale percentage voltooid wordt vervolgens gedeeld en verdeeld over de duur die tot dusverre is voltooid.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Percentage voltooid aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik toe als u het percentage voltooid voor een taak wilt weergeven of bewerken voor een bepaalde periode. Als u het totale percentage voltooid voor de taak wilt zien, bekijkt u het veld Percentage voltooid in het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik of een andere taakbladweergave.

Voorbeeld    De taak 'Offerte maken' is gepland voor een duur van 10 dagen. De toegewezen resources werken al vijf dagen aan de taak. U voegt het veld Percentage voltooid aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik en u ziet dat voor deze taak bij elk van de vijf dagen 10 procent wordt weergegeven, met een totaal van 50 procent. U had een duur van twee dagen geschat voor de taak 'Vergaderingen met klanten'. De toegewezen resources hebben gerapporteerd dat ze klaar zijn met de taak. In het veld Percentage voltooid in de weergave Taakgebruik typt u de waarde 50 in beide cellen.

Opmerkingen    U kunt instellen of wijzigingen van het totale percentage voltooid worden verdeeld tot de statusdatum of tot het einde van de werkelijke duur van de taak tot dusverre. Hiervoor gebruikt u het dialoogvenster Projectopties.

Als u het percentage voltooid invoert, is het mogelijk dat Project de werkelijke en de resterende hoeveelheid werk aanpast aan de huidige statusdatum. U kunt deze voortgangsvelden in het project ook ongewijzigd laten, zelfs als voltooid werk een statusdatum in de toekomst of resterend werk een statusdatum in het verleden heeft. Ook dit kunt u doen in het dialoogvenster Projectopties.

In het dialoogvenster Projectgegevens kunt u de statusdatum op een andere datum instellen dan de datum van vandaag.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×