Percentage toegewezen (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De velden Percentage toegewezen bevatten een percentage voor de totale hoeveelheid van de capaciteit van een resource die is toegewezen aan taken.

De velden Percentage toegewezen zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Percentage

Percentage toegewezen (tijdgebonden resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Het veld Percentage toegewezen wordt afgeleid van de totale werkcapaciteit van de resource voor alle toegewezen taken in de geselecteerde periode. De werkcapaciteit van een resource wordt bepaald op basis van het maximum aantal eenheden en de resourcekalender. Het percentage toegewezen wordt berekend door de hoeveelheid werk voor alle toegewezen taken te delen door de totale werkcapaciteit van de resource voor de geselecteerde periode. De toegepaste berekening is dus als volgt:

Percentage toegewezen = Toegewezen werk / Werkcapaciteit * 100

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Percentage toegewezen aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik toe als u wilt weten hoeveel van de totale werkcapaciteit van een resource wordt besteed aan alle toegewezen taken in een bepaalde periode.

Voorbeeld    Johan heeft twee taaktoewijzingen voor maandag, elk voor een toewijzingseenheid van 50 procent. Het totale percentage toewijzingen van Johan voor maandag is dus 100 procent. Ilse heeft twee taaktoewijzingen voor maandag, elk voor een toewijzingseenheid van 100 procent. Het totale percentage toewijzingen van Ilse voor maandag is dus 200 procent. Dit duidt waarschijnlijk op overbezetting en een noodzaak tot herverdeling, afhankelijk van de effeningsperiode en ander werk dat aan Ilse is toegewezen.

Opmerkingen    De gegevens in het veld Percentage toegewezen komen overeen met de gegevens in de weergave Resourcegrafiek.

Percentage toegewezen (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Bij de berekening wordt uitgegaan van de totale werkcapaciteit van de toegewezen resource voor de taak. De werkcapaciteit van de resource is afhankelijk van het maximum aantal eenheden en de resourcekalender. Voor de berekening van het percentage wordt de hoeveelheid werk voor een toewijzing gedeeld door de totale werkcapaciteit van de resource voor een geselecteerde tijdsperiode. Dit gaat als volgt:

Percentage toegewezen = Toegewezen werk / Werkcapaciteit * 100

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Percentage toegewezen toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u wilt zien welk deel van de capaciteit van de resource in een bepaalde tijdsperiode wordt besteed aan een bepaalde toewijzing.

Voorbeeld    De resource Ontwerpers heeft een maximum aantal eenheden van 200 procent. Als deze resource op een achturige werkdag vier uur werkt, is het percentage toegewezen capaciteit van de resource 25 procent, omdat de resource werkt op 25 procent van de totale toewijzingscapaciteit van 16 uur.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×