PERCENT.RANG, functie

Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensbereik. U kunt met deze functie de relatieve positie van een waarde in een gegevensverzameling vaststellen. Zo kunt u PERCENT.RANG bijvoorbeeld gebruiken om een bepaalde score voor een geschiktheidstest af te zetten tegen de totale scores voor die test.

Belangrijk: Deze functie is vervangen door een of meer nieuwe functies die een hogere nauwkeurigheid bieden, terwijl ook uit de betreffende naam beter blijkt waarvoor de functie wordt gebruikt. Hoewel deze functie nog altijd beschikbaar is voor achterwaartse compatibiliteit, kunt u misschien beter voortaan de nieuwe functies gebruiken. Deze functie is namelijk mogelijk niet meer beschikbaar in toekomstige versies van Excel.

Zie PROCENTRANG.EXC, functie en PROCENTRANG.INC, functie voor meer informatie over de nieuwe functies.

Syntaxis

PERCENT.RANG(matrix;x;[significantie])

De syntaxis van de functie PERCENT.RANG heeft de volgende argumenten:

  • matrix     Vereist. De matrix die, of het bereik met numerieke gegevens dat, de relatieve positie bepaalt.

  • x     Vereist. De waarde waarvan u de rang wilt weten.

  • significantie     Optioneel. Een optionele waarde die het aantal significante cijfers aangeeft in het resulterende percentage. Als u significantie weglaat, gebruikt PERCENT.RANG drie cijfers (0,xxx).

Opmerkingen

  • Als matrix leeg is, geeft PERCENT.RANG de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als significantie < 1, geeft PERCENT.RANG de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als x niet overeenstemt met een van de waarden in de matrix, interpoleert PERCENT.RANG de juiste rang van de waarde.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

13

12

11

8

4

3

2

1

1

1

Formule

Beschrijving (resultaat)

Resultaat

=PERCENT.RANG(A2:A11;2)

De positie (%) van 2 in het bereik A2:A11. Het resultaat is 0,333 omdat drie waarden in de verzameling kleiner zijn dan 2 en zes groter zijn dan 2. Omdat 2 voorkomt in het bereik (cel A8), wordt het aantal waarden dat kleiner is dan 2 gedeeld door het totaal van de waarden die kleiner zijn dan 2 en het totaal van de waarden die groter zijn dan 2. Dat wil zeggen: 3/(3+6)=0,333.

0,333

=PERCENT.RANG(A2:A11;4)

De positie (%) van 4 in het bereik A2:A11. Vijf waarden zijn kleiner dan 4, en vier waarden zijn groter. Volgens het bovenstaande voorbeeld, wordt het volgende berekend: 5/(4+5)=0,555.

0,555

=PERCENT.RANG(A2:A11;8)

De positie (%) van 8 in het bereik A2:A11. Zes waarden zijn kleiner dan 8, en drie waarden zijn groter. Volgens het bovenstaande voorbeeld, wordt het volgende berekend: 6/(6+3)=0,666.

0,666

=PERCENT.RANG(A2:A11;5)

De positie (%) 5 in het bereik A2:A11. In tegenstelling tot de bovenstaande voorbeelden, komt 5 niet voor in het bereik. Het resultaat van PERCENT.RANG van 5 wordt als volgt berekend: het punt wordt berekend waarop het verschil tussen PERCENT.RANG van 4 en PERCENT.RANG van 8, een vierde bedraagt. Dat wil zeggen: (0,555)+(0,25*(0,666-0,555)), of 0,583.

0,583

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×