Parameters gebruiken om te vragen om invoer wanneer u een query uitvoert

Parameters gebruiken om te vragen om invoer wanneer u een query uitvoert

Als u wilt dat u om criteria wordt gevraagd wanneer u een query in Access-bureaubladdatabases uitvoert, maakt u een parameterquery. Hierbij kunt u dezelfde query telkens opnieuw gebruiken zonder dat u deze hoeft te openen in de ontwerpweergave om de criteria te bewerken.

Opmerking: Dit artikel is niet van toepassing op Access-web-apps.

Informatie over de terminologie

Voordat u de onderstaande stappen uitvoert, is het handig als u de volgende termen begrijpt:

 • Parameter    Een parameter is een stukje informatie dat u opgeeft voor een query wanneer u deze uitvoert. Parameters kunnen op zichzelf worden gebruikt of als onderdeel van een grotere expressie om zo een criterium voor de query te vormen. U kunt parameters toevoegen aan de volgende querytypen:

  • Selectiequery

  • Kruistabelquery

  • Toevoegquery

  • Tabelmaakquery

  • Bijwerkquery

 • Criteria   Criteria zijn de 'filters' die u aan de query toevoegt om aan te geven welke items worden geretourneerd wanneer u de query uitvoert.

Zie Inleiding tot query's voor meer informatie over de hierboven genoemde querytypen.

Een parameterquery maken

Het maken van een parameter lijkt op het toevoegen van een normaal criterium aan een query:

 1. Maak een selectiequery en open deze in de ontwerpweergave.

 2. Voer in de rij Criteria van het veld waarop u een parameter wilt toepassen, de tekst in die u in het parametervak wilt weergeven tussen vierkante haken. Bijvoorbeeld [Enter the start date:]

  Een eenvoudig parameterquery.

 3. Herhaal stap 2 voor elk veld waaraan u parameters wilt toevoegen.

Wanneer u de query uitvoert, wordt de vraag zonder vierkante haken weergegeven.

Parametervraag met de tekst "Voer de begindatum in:"

Voer de waarde in die u zoekt en klik op OK.

U kunt meerdere parameters gebruiken in een criterium. Zo worden in Between [Enter the start date:] And [Enter the end date:] twee vragen gegenereerd wanneer u de query uitvoert.

Parameterquery met twee parameters.

Gegevenstypen opgeven voor parameters

U kunt instellen dat de parameter alleen bepaalde soorten gegeven accepteert. Dit is met name van belang bij numerieke gegevens, valuta's en datum- en/of tijdgegevens. Wanneer u opgeeft welk gegevenstype door de parameter moet worden geaccepteerd, zien gebruikers een nuttiger foutbericht als ze het verkeerde gegevenstype invoeren, zoals tekst in een veld dat is bestemd voor valuta.

Opmerking: Als de parameter zo is geconfigureerd dat deze tekst moet accepteren, wordt elke invoer geïnterpreteerd als tekst en wordt er geen foutbericht weergegeven.

Ga als volgt te werk als u het gegevenstype voor parameters in een query wilt opgeven:

 1. Terwijl de query in de ontwerpweergave is geopend, klikt u in de groep Weergeven/verbergen op het tabblad Ontwerp op Parameters.

 2. Typ in de kolom Parameter in het vak Queryparameters de prompt voor elke parameter waarvoor u het gegevenstype wilt opgeven. Zorg ervoor dat elke parameter overeenkomt met de prompt die u gebruikt in de rij Criteria van het queryontwerpraster.

 3. Selecteer in de kolom Gegevenstype het gegevenstype voor de afzonderlijke parameters.

Een parameter toevoegen aan een samenvoegquery

Aangezien u een samenvoegquery niet kunt zien in het queryontwerpraster, moet u hier iets ander te werk gaan:

 1. Open de samenvoegquery in de SQL-weergave.

 2. Voeg een WHERE-component toe met de velden waaraan u parameters wilt toevoegen.

  Als er al een WHERE-component bestaat, controleert u of de velden waaraan u parameters wilt toevoegen, al voorkomen in de component. Voeg ze toe als dat niet het geval is.

 3. Typ de parameterprompt in de WHERE-component, bijvoorbeeld WHERE [StartDate] = [Enter the start date:]

  Samenvoegquery met twee delen, waarbij beide delen de volgende component bevatten: WHERE StartDate = [Voer de begindatum in:]

  Let erop dat u hetzelfde filter moet toevoegen aan elk deel van de query. In de bovenstaande afbeelding bestaat de query uit twee delen (gescheiden door het sleutelwoord UNION), zodat de parameter tweemaal moet worden toegevoegd. Wanneer u de query uitvoert, wordt de vraag echter maar eenmaal weergegeven (vooropgesteld dat u de vraag in beide gevallen exact hetzelfde hebt gespeld).

Zie Een samenvoegquery gebruiken om een samengevoegd resultaat uit meerdere query's weer te geven voor meer informatie over samenvoegquery's.

Parameters combineren met jokertekens voor meer flexibiliteit

Net als bij normale criteria kunt u parameters combineren met het sleutelwoord Like en jokertekens om meer items te vinden. U kunt bijvoorbeeld een query maken waarbij wordt gevraagd naar een land/regio van herkomst, maar die elke waarde vindt die de parametertekenreeks bevat. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Maak een selectiequery en open deze in de ontwerpweergave.

 2. In de rij Criteria van het veld waarop u de parameter wilt toepassen, typt u Like "*"&[, de tekst die u als melding wilt gebruiken, en typt u vervolgens ]&"*".

  Queryonwerpraster met de volgende criteria in de kolom Land/regio: Zoals "*" & [Voer land/regio in:] & "*"

Wanneer u de parameterquery uitvoert, wordt de vraag in het dialoogvenster weergegeven zonder vierkante haken en zonder het sleutelwoord Zoals of de jokertekens:

Een parametervraag met de tekst "Voer land/regio in".

Nadat u de parameter hebt ingevoerd, retourneert de query waarden die de parametertekenreeks bevatten. Met de parametertekenreeks us worden bijvoorbeeld rijen gevonden waarvan het parameterveld de waarde Australië bevat en rijen waarin de waarde VS is.

Zie Jokertekens gebruiken als criteria voor meer informatie over jokertekens.

Items retourneren die niet overeenkomen met de parameter

Het is mogelijk dat u met een query items wilt ophalen die juist niet overeenkomen met de parameter. U kunt bijvoorbeeld vragen om een jaartal, waarna met de query items worden opgehaald waarvan de waarde voor het jaar groter is dan de opgegeven parameter. Typ hiervoor een vergelijkingsoperator links van de eerste vierkante haak in de parameterprompt, bijvoorbeeld: >[Enter a year:].

Video: parameters gebruiken in query's

Een parameter gebruiken in een query is net zo eenvoudig als het maken van een query waarin criteria worden gebruikt. U kunt een query ontwerpen waarin om één stukje informatie wordt gevraagd, zoals een onderdeelnummer, of waarin om meer informatie wordt gevraagd, zoals twee datums. In een parameterquery wordt voor elke parameter een apart dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd een waarde voor de betreffende parameter in te voeren.

Bekijk deze video voor meer informatie over het maken van parameters in query's.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Zie ook

Parameters gebruiken in query's, formulieren en rapporten

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×