Pan- en zoomeffecten maken in PowerPoint

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Door Glenna R. Shaw, micro soft power point MVP en eigenaar van Glenna Shaw visuele communicatie site

U kunt actie toevoegen aan uw digitale afbeeldingen via het gebruik van pannen en zoomen die Famous door de documentaire graaf Ken branders. Met de opties in de Wikipedia, die worden geBrand in zijn documentaries, duurt het vaak lang om Foto's te blijven door langzaam te zoomen op belang rijke onderwerpen en om van het ene onderwerp naar het andere te pannen. In een foto van een honkbal team kan hij bijvoorbeeld langzaam over de gezichten van de spelers pannen en naar een andere speler gaan om de verteller te bespreken. "

De onderstaande voor beelden worden gebruikt met PowerPoint 2007, maar de basis instructies zijn hetzelfde voor andere versies van PowerPoint. In dit artikel wordt ook de kennis van het Toep assen van animaties en de instellingen ervan uitgegaan.

Begin met het inschakelen van rasters en hulp lijnen. Dit helpt u bij het plaatsen van verschillende items terwijl u werkt en helpt u gemakkelijker te helpen bij het bepalen van het middel punt van de dia dat erg belang rijk is. (Klik op het tabblad Start in de groep tekenen op Schikken, wijs Uitlijnen aan en klik vervolgens op raster instellingen en het dialoog venster dat hieronder wordt weer gegeven. Ik kies niet om objecten uit te lijnen, omdat ik nog iets meer controle, maar u kunt objecten eenvoudiger magnetisch vinden.

Dialoogvenster Raster en hulplijnen

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Het voor deel van een panorama-afbeelding is dat het veel meer is dan een traditionele foto. Ik heb bijvoorbeeld een nieuwe zwembad die ik afbeeldingen van mijn gezin wil verzenden, maar standaard afbeeldingen geven het algemene effect niet goed over. Mijn oplossing is het maken van een panorama afbeelding van de hele groep. Hiertoe bevindt ik zich op één locatie en beoordeelde ik de eerste afbeelding, lichter aan de linkerzijde, nam de tweede afbeelding af, enzovoort. Ik voeg deze Foto's vervolgens toe aan mijn dia door ze uit te lijnen en te groeperen . Ik heb de afbeeldingen in mijn voor beeld weer gegeven met groene lijnen om het concept te markeren. U wilt geen lijnen op uw foto's.

Foto's die zijn uitgelijnd en gegroepeerd

Ik klik vervolgens met de rechter muisknop op het gegroepeerde object, klik op Opslaan als afbeelding en sla mijn nieuwe Panorama-afbeelding op als PoolPanorama. jpg-bestand.

Ik heb dit gegroepeerde object verwijderd en het bestand PoolPanorama. jpg op mijn dia ingevoegd en het hulp middel voor bijsnijden gebruikt onder hulp middelen voor afbeeldingen op het tabblad opmaak in de groep grootte om de bovenkant en onderkant van mijn panorama-afbeelding te maken. (Als u de tabbladen hulp middelen voor afbeeldingen en opmaak wilt weer geven, controleert u of u de afbeelding hebt geselecteerd.)

Panorama-afbeelding

Ten slotte heeft de afbeelding dezelfde hoogte als mijn dia (7,5 inch) en is de grootte van het weergave venster gewijzigd in 30% om de hele afbeelding te zien (met de schuif regelaar in de rechter benedenhoek). Ik heb de afbeelding vervolgens aan de linkerkant van de dia uitgelijnd. Voor de beste resultaten moet de breedte van uw panorama een veelvoud zijn van 10 (omdat de dia een breedte van 10 inch heeft), zodat u niet eindigt met een spatie wanneer de afbeelding ' wordt verplaatst '. In het voor beeld is de breedte 30 inches.

Afbeelding uitlijnen met de linkerkant van de dia

Ik gebruik nu de opties in het taak venster Aangepaste animatie om een bewegingspad van linkerkant toe te voegen aan de panorama-afbeelding en de muis te gebruiken om het eind punt helemaal naar de linkerkant van de afbeelding uit te breiden. (Als u het taak venster Aangepaste animatie wilt openen, klikt u op het tabblad animaties in de groep animaties op Aangepaste animatie.) Ik stel de tijds instellingen voor het bewegingspad in op een snelheid van 30 seconden en schakel de selectie vakjes op het tabblad effect uit voor vloeiend starten, Vloeiend einde en schakel het selectie vakje voor Automatisch omkeren in.

Linkerdialoogvenster

Wanneer ik de diavoorstelling uitvoer, wordt de afbeelding van de groep langzaam naar links en dan langzaam pannen, zodat mijn publiek het effect vollediger kan benutten. Het inschakelen van de selectie vakjes Vloeiend begin en Vloeiend einde vertraagt de animatie aan het begin en einde van het bewegingspad, zodat dit een voor keur is.

Als u een schuif effect toevoegt aan een groeps foto, kunt u zowel de groep als de personen inzien.

Ik begin door mijn foto op mijn dia in te voegen. Foto's met een hogere resolutie zien er beter uit, maar er zijn mogelijk problemen met afkappen. Als dit het geval is, verlaagt u de resolutie van de afbeelding. U wilt dat uw foto zo hoog mogelijk is, omdat (tijdens het zoomen) een deel van de kwaliteit verloren gaat. Zie deze Power Point-MVP-site voor meer informatie: Veelgestelde vragen over Power Point: scans, resolutie, dpi-sectie.

Ik Wijzig het formaat van de afbeelding zodat deze in de dia past. Als u dit wilt doen, klikt u met de rechter muisknop op mijn afbeelding, klikt u op grootte en positie en maakt u de afbeelding op in de hoogte van 7,5 inch (de standaard hoogte van de dia). Zorg ervoor dat u de hoogte-breedte verhouding van uw afbeelding vergrendelt of dat deze vervormd is door het selectie vakje hoogte-breedte verhouding vergRen delen in te scha kelen.

Dialoogvenster Afbeelding opmaken

Ik heb nu een foto gecentreerd op de dia.

Voor dit voor beeld wil ik de gezichten van mijn gezin pannen, dus het eerste wat ik wil doen, is bepalen waar ik wil beginnen en waar ik het wil beëindigen. Hiervoor heb ik een rechthoek nodig die in verhouding staat tot de dia. Voor beeld: Ik gebruik een rechthoek van 3 bij 4 inch die in helder geel wordt weer gegeven.

Gele rechthoek geeft begin van zoomen aan

Ik kopieer en plak een dubbele rechthoek en verplaats deze naar de positie waarop de panning moet eindigen.

Gele rechthoek om het einde van het zoomen te markeren

De rechthoeken worden boven en onder uitgelijnd en de rechthoeken worden gebruikt als leid Raad om mijn fotobij te snijden.

Rechthoeken gebruiken als leidraad om foto toe te voegen

Ten slotte verwijder ik de gele rechthoeken, het formaat van mijn foto wijzigen in de hoogte van mijn dia, lijn aan de linkerkant uit en gebruik dezelfde stappen om het pad naar links te maken dat ik in het bovenstaande voor beeld van het panorama heb gedaan.

Opmerking: Het is ook mogelijk dat u de breedte van een veelvoud van 10 wilt maken, zodat u de knipsel wellicht moet aanpassen. Ik heb de foto 20 inch breed geworden.

Aangepaste animatie maken

Ik verpannt nu met mijn foto over de gezichten van mijn gezin.

Als u een bepaald object in uw foto wilt benadrukken, kunt u in-en uitzoomen heel effectief en eenvoudig doen.

In mijn voor beeld licht ik mijn kleine Grandson. Ik begin met dezelfde foto op mijn dia en kopieert en plakt een duplicaat precies boven aan de eerste foto. Vervolgens knip ik de tweede foto rond mijn kleine Grandson. Ik heb een gele lijn toegevoegd om het afgekapte gebied weer te geven. U wilt dat uw geknipte foto proportioneel is voor de dia. Ik heb 3 bij 4 inch aangemaakt.

Bijgesneden foto binnen grotere dia

Nu kan ik het formaat van de geknipte foto aanpassen aan de hele dia en een Start animatie van vervaagd zoomen, Na vorige, vertragingingesteld op 2 secondenen gemiddelde snelheid. Ik voeg ook een eind animatie toe van vervaagd zoomen, Na vorige, vertraging ingesteld op 2 seconden en gemiddelde snelheid.

In dialoogvenster Vervaagd in- en uitzoomen ziet u hoe u een foto instelt

Mijn foto geeft nu de hele gezins foto weer, wacht 2 seconden, zoom in op mijn kleine Grandson, wacht twee seconden en zoom weer in op mijn hele familie foto.

Helaas wordt de zoom functie alleen uitgevoerd vanuit het midden van de dia, zodat het effect nog steeds niet helemaal goed is wat ik zoek, en ik moet een animatiepad toevoegen om de indruk van inzoomen in de linkerbenedenhoek te geven waar mijn Grandson zich bevindt. Dit kunt u doen door de geknipte foto te verplaatsen, zodat deze vrij centraal is, waar mijn Grandson zich in de oorspronkelijke foto bevindt. Ik klik nu op aangepast pad tekenen (na klikken op animatie paden ) en een aangepast animatiepad tekenen van het midden van mijn geknipte afbeelding naar het midden van de dia. Ten slotte verplaatst ik de volg orde van de aangepaste animatiepad in mijn animaties om met de verVaagde Zoom begin animatie te beginnen en te controleren of de snelheid is ingesteld op normaal zodat deze overeenkomt met mijn vervaagde Zoom start. U kunt de volg orde van animatie wijzigen door deze omhoog of omlaag te slepen in het taak venster Aangepaste animatie. Ik kan ook mijn aangepaste animatie-pad vergren delen (Selecteer vergrendeld in de vervolg keuzelijst pad, het taak venster Aangepaste animatie ) zodat ik mijn afbeelding kan verplaatsen terwijl ik het bewerk en houd het pad op de gewenste manier.

Aangepaste animatie maken

De laatste stap is het toevoegen van een aangepaste animatie aan mijn geknipte afbeelding om vanaf het midden van de dia naar het begin punt van het andere aangepaste animatiepad te gaan. Hiervoor moet ik de afbeelding verplaatsen naar het midden en midden van de dia en een aangepast animatiepad toevoegen om vanaf het midden van de dia naar het midden te gaan waar mijn Grandson zich in de oorspronkelijke afbeelding bevindt. Ik ga vervolgens dezelfde instellingen Toep assen op dit aangepaste animatiepad als ik het eerste heb gedaan: met vorige, gemiddelde snelheid en vergrendeld.

Aangepaste animatie maken

Met mijn foto wordt nu ingezoomd vanaf de gewenste locatie en wordt weer ingezoomd op de gewenste locatie.

In de voor gaande voor beelden was ik in een samenhangende reeks nog steeds andere gezins leden, maar niet allemaal. Wat ik echt wil doen, is inzoomen en pannen voor de gezichten van mijn gezin, eindigend met een close-up van mijn kleine Grandson.

Hiertoe voegt ik een vergrote kopie van mijn foto aan de bovenkant van het origineel toe en gebruik ik deze om het zoom effect te maken. Misschien bent u geneigd het animatie-effect verg Roten/verkleinen te gebruiken, maar de resolutie van het probleem maakt dit een slechte keuze als u met Foto's werkt.

Ik heb een kopie van mijn foto op de dia gekopieerd en geplakt en het formaat ervan gewijzigd. Houd er rekening mee dat grote afbeeldingen tijdens het uitvoeren van de diavoorstelling worden afgekapt, dus houd er rekening mee bij het wijzigen van het formaat van uw presentatie. Ik heb de breedte van 15 inch gewijzigd. Hierdoor is het moeilijk om de hele dia te bekijken, dus ik Wijzig de grootte van het venster in 40% (met behulp van de schuif regelaar in de rechter benedenhoek) en lijn deze grotere afbeelding uit in het midden en het midden van de dia.

Ik Voeg vervolgens shapes toe onder een stroom diagramzonder opvullingen ik Stel de lijn kleur in op contrast met de afbeelding en maak er een grote lijn van, zodat ik deze eenvoudig kan zien. Ik plaats deze Kruis vorm op het eerste zoom-en pan-punt. Vervolgens Kopieer en plak ik twee Kruis draden en plaats ik ze op mijn andere pan-punten.

AutoVormen voor kruisdraden

Het eind resultaat is een grote afbeelding van mijn foto en drie hulp lijnen die ik gebruik om mijn aangepaste animaties in te stellen en te verwijderen wanneer mijn effecten zijn voltooid.

Nu Groepeer ik de grote afbeelding en drie Kruis draden in één object door de Shift-toets ingedrukt te houden en op alle vier objecten te klikken totdat deze allemaal zijn geselecteerd. Klik vervolgens onder hulp middelen voor afbeeldingen op het tabblad opmaak in de groep Schikken op knopvlak en klik vervolgens op groeps knopvlak .

Ten slotte zorgen ik ervoor dat mijn gegroepeerde object de juiste hoogte-breedte verhouding heeft door er met de rechter muisknop op te klikken, grootte en positie te selecteren en vervolgens onder schaal het selectie vakje hoogte-breedte verhouding vergren delen in te scha kelen

Ik heb een vervaagd zoom start effect toegevoegd voor mijn grote afbeelding. Als ik het begin van de vorige instelling heb ingesteld, wordt de vertragingingesteld op 2 seconden (zodat de doel groep de oorspronkelijke afbeelding kan zien) en de snelheid is ingesteld op normaal.

Vervolgens voegt u een aangepast animatiepad toe aan de grote afbeelding die van het eerste draden kruis naar het midden van de dia gaat.

Ik stel dit aangepaste animatiepad in op met vorige, trage snelheid en vergrendeld. Ik schakel de selectie vakjes Vloeiend begin en Vloeiend einde uit. Zorg ervoor dat u het aangepaste animatiepad toepast op de grote afbeelding en niet op de vorm draden Kruis.

Het dialoogvenster AutoVormen kruisharen en aangepast pad

Het animatiepad is mogelijk niet op de verwachte plaats, maar het is wel juist. Houd de SHIFT-toets ingedrukt en klik op de grote afbeelding en alle kruis draden om deze te selecteren. Ik verplaats alle geselecteerde items, zodat het Kruis punt tussen de dia's zich in het midden van de dia bevindt.

Opmerking: Als u de hulp lijnen en linialen hebt ingeschakeld, kunt u dit doen, en omdat het animatiepad is vergrendeld, blijft het pad ongewijzigd. Als het liniaal niet wordt weer gegeven, selecteert u op het tabblad beeld in de groep weer geven/verbergen de optie liniaal.

Beginpunt van kruisdraden wordt weergegeven in het midden van de dia

Ik klik op het grijze gebied om de selectie van al mijn objecten te wissen en klik vervolgens op de afbeelding om deze te selecteren. Nu voeg ik nog een aangepast animatiepad toe om vanaf het midden van het tweede pan-punt naar het midden van de dia te gaan. Ik heb dit aangepaste animatiepad ingesteld op Na vorige en vertraging naar 1 seconde. Ik selecteer vergrendeld en erg traag en schakel de selectie vakjes voor vloeiend starten en Vloeiend einde uit.

Dialoogvenster Aangepast pad

Ik herhaal deze stap om de laatste pan-stop te maken. Ik selecteer de afbeelding en verplaats deze, zodat de tweede draden zich nu in het midden van de dia bevinden. Ik voeg mijn laatste aangepaste animatiepad toe vanaf het draden Kruis van de laatste pan-stop naar het midden van de dia en stel deze in op Na vorige, vertraging2 seconden, vergrendeld en zeer traag en ik Wis de soepele Start en vloeiende eind selectie vakjes.

Dialoogvenster Aangepast pad

En tenslotte kunt u al mijn verwijzings draden verbergen door de omtrek van de vorm in te stellen op geen en de grote afbeelding uit het midden en midden van de dia uit te lijnen .

Afbeelding uitlijnen met midden en centrum van dia

Vervolgens worden de begin-en eind punten van mijn aangepaste animatie paden "verfijnd" om te voor komen dat de rand van de afbeelding op het scherm wordt weer gegeven. Ik kan dit zien met behulp van de knop afspelen in het taak venster Aangepaste animatie.

Wanneer ik mijn diavoorstelling uitvoer, wordt hiermee in-of uitgezoomd, verschoven naar rechts in de gezichten van mijn gezin en eindigt met een close-up van mijn kleine Grandson.

Zo kunt u beter experimenteren, experimenteren en zelf experimenteren.

Glenna Shaw is een gecertificeerde mede werker van project management met de federale overheid en een actief lid van de Power Point-community. Ze is micro soft gecertificeerd in Power Point en Word en bevat een certificaat in de toegankelijke informatie technologie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×