Pan-en zoomeffecten maken in PowerPoint

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Door Glenna R. Shaw, Microsoft PowerPoint-MVP en eigenaar van Glenna Shaw-site met visuele communicatie

U kunt actie toevoegen aan uw digitale afbeeldingen door gebruik te maken van pannen en zoomeffecten die beroemde zijn gemaakt door de documentatie van de documentaire. Met de Wikipedia-Staten, "in zijn documentaries, kunt u vaak nog Foto's maken door langzaam in te zoomen op onderwerpen van interesse en over te pannen van de ene naar de andere. U kunt bijvoorbeeld in een foto van een honkbal team trage pannen op de gezichten van de spelers en een andere persoon op de speler betreden waarop Verteller wordt besproken.

De onderstaande voorbeelden zijn gemaakt met behulp van PowerPoint 2007, maar de basisinstructies zijn hetzelfde voor andere versies van PowerPoint. Dit artikel gaat verder met het toepassen van animaties en hun instellingen.

Begin met het inschakelen van rasters en hulplijnen. Op deze manier kunt u de plaatsing van diverse items aanpassen wanneer we werken en u makkelijker het midden van de dia te identificeren die zeer belangrijk is. (Klik op het tabblad Start in de groep tekenen op Schikken, wijs Uitlijnenaan en klik op Rasterinstellingen, en de dialoogvensters die hieronder worden weergegeven. Ik heb geen objecten magnetisch uitgelijnd omdat ik nog iets meer controle heb, maar u kunt de vastgemaakte objecten eenvoudiger voor u vinden.

Dialoogvenster Raster en hulplijnen

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Het voordeel van een panoramische afbeelding is dat deze er nog veel meer dan een traditionele foto uitziet. Ik heb bijvoorbeeld een nieuwe zwembad met een nieuwe zwembad die ik wil overstappen op mijn gezin, maar gewone afbeeldingen bieden gewoon geen gevolgen voor het hele geheel. Mijn oplossing is het maken van een panorama afbeelding van de hele groep. U bevindt zich op één locatie en nam mijn eerste afbeelding af, de tweede afbeelding iets afliep, enzovoort. Ik voeg deze Foto's vervolgens samen op mijn dia af door ze uit te lijnen en te groeperen . Ik heb de afbeeldingen in mijn voorbeeld weergegeven met groene lijnen om het concept te markeren. U wilt niet dat lijnen op uw Foto's worden weergegeven.

Foto's die zijn uitgelijnd en gegroepeerd

Ik klik met de rechtermuisknop op het gegroepeerde object, klik op Opslaan als afbeeldingen sla de nieuwe Panorama afbeelding op als PoolPanorama. jpg-bestand.

Ik heb dit gegroepeerde object verwijderd en het bestand PoolPanorama. jpg ingevoegd op mijn dia en het hulpmiddel voor bijsnijden op het tabblad opmaak onder hulpmiddelen voor afbeeldingenop het tabblad Opmaak in de groep grootte , zodat u de bovenkant en onderkant van mijn panorama afbeelding ook kunt maken. (Als u het tabblad hulpmiddelen voor afbeeldingen en opmaak wilt weergeven, controleert u of u de afbeelding hebt geselecteerd.)

Panorama-afbeelding

Tenslotte heb ik de afbeelding opgemaakt als een even grote hoogte als mijn dia (7,5 inches) en de grootte van het weergavevenster wijzigen in 30% om de hele afbeelding te zien (met de schuifregelaar in de rechterbenedenhoek). Ik heb vervolgens de afbeelding uitgelijnd met de linkerkant van de dia. Voor de beste resultaten moet de dikte van het panorama een veelvoud is van 10 (omdat de dia 10 cm breed is), zodat u niet eindigt met witruimte wanneer u de afbeelding ' verplaatst '. In het voorbeeld is de breedte 30 inches.

Afbeelding uitlijnen met de linkerkant van de dia

Nu gebruikt u de opties in het taakvenster Aangepaste animatie om een animatiepad van links toe te voegen aan de panorama afbeelding en de muisaanwijzer te gebruiken om het eindpunt helemaal naar de linkerkant van de afbeelding te verlengen. (Als u het taakvenster Aangepaste animatie wilt openen, klikt u op het tabblad animaties in de groep animaties op Aangepaste animatie.) Ik stel tijdsinstellingen voor het animatiepad in op een snelheid van 30 seconden en schakel de selectievakjes op het tabblad effect voor Vloeiend begin, Vloeiend eindeen schakel het selectievakje voor Automatisch omkerenin.

Linkerdialoogvenster

Wanneer ik de diavoorstelling uitvoer, wordt de afbeelding van de groep langzaam ingesleept en kan ik langzaam pannen, zodat mijn publiek meer ervaring ondervindt. Als u de selectievakjes Vloeiend begin en Vloeiend einde selecteert, wordt de animatie aan het begin en het einde van het animatiepad enigszins vertraagd, zodat u een voorkeuren hebt.

Door een schuif effect toe te voegen aan een groepsfoto kunt u zowel de groep als de persoon weer presenteren.

Ik begin met het invoegen van mijn afbeelding op mijn dia. Foto's met een hogere resolutie zien er beter uit, maar u hebt mogelijk problemen met het afkappen. Als dit het geval is, kunt u de resolutie van de afbeelding verlagen. U wilt dat uw afbeelding zo hoog mogelijk is, omdat (tijdens het zoomen) het verlies van een deel van de kwaliteit gaat verloren. Bekijk deze PowerPoint-MVP-site voor meer informatie: Veelgestelde vragen over PowerPoint: scans, oplossing, dpi-sectie.

Ik Wijzig het formaat van de afbeelding zodat deze in de dia past. Hiervoor klik ik met de rechtermuisknop op mijn afbeelding, klik op grootte en positieen maak de afbeelding op in een hoogte van 7,5 inches (de standaardhoogte van dia's). Zorg ervoor dat u de hoogte-breedteverhouding van de afbeelding vergrendelt of dat deze vervormd wordt weergeven door het selectievakje hoogte-breedteverhouding vergrendelen in.

Dialoogvenster Afbeelding opmaken

Ik heb nu een foto centrum op de dia.

In dit voorbeeld wil ik over de gezichten van mijn familie pannen, dus het eerste wat ik wil laten weten dat ik wil beginnen en waar ik wil eindigen. Hiervoor heb ik een rechthoek nodig die in verhouding staat tot de dia. Voor het voorbeeld gebruik ik een rechthoek van drie bij vier inch, weergegeven in helder geel.

Gele rechthoek geeft begin van zoomen aan

Kopieer en plak een gedupliceerde rechthoek en verplaats deze naar de positie waarop u de panning wilt beëindigen.

Gele rechthoek om het einde van het zoomen te markeren

Ik kan de boven-en onderkant van een rechthoek Uitlijnen en de rechthoeken gebruiken als leidraad om mijn fotobij te snijden.

Rechthoeken gebruiken als leidraad om foto toe te voegen

Ten slotte verwijdert u de gele rechthoeken, wijzigt u het formaat van mijn foto in de hoogte van mijn dia, lijnt u deze aan de linkerkant uit en gebruikt u dezelfde stappen om het animatiepad te maken dat ik hierboven heb.

Opmerking: Nogmaals, u wilt dat de breedte een veelvoud is van 10, zodat u de opname wellicht moet aanpassen. Ik heb mijn foto 20 inch breed gemaakt.

Aangepaste animatie maken

Mijn foto is nu verpannd over de gezichten van mijn familie.

Als u een enkel object in uw foto wilt benadrukken, kunt u in-en uitzoomen en gemakkelijk in-en uitzoomen.

In mijn voorbeeld belicht ik mijn kleine kleinzoon. Ik begin met dezelfde foto op mijn dia en kopieer en plak een duplicaat exact boven aan de eerste foto. Vervolgens knip ik de tweede foto rond mijn kleine kleinzoon. Ik heb een gele lijn toegevoegd om het uitgeknipte gebied weer te geven. U wilt dat de uitgeknipte foto proportioneel in verhouding is tot de dia. Ik heb een 3-4 inch gemaakt.

Bijgesneden foto binnen grotere dia

Nu kan ik het formaat van de uitgeknipte foto aanpassen aan de gehele dia en een beginanimatie van eenvervaagd zoom, Na vorige,ingesteld op 2 secondenen gemiddelde snelheid. Ook voegt u een eindanimatie toe van vervaagd zoomenNa vorige, vertraging ingesteld op 2 seconden en gemiddelde snelheid.

In dialoogvenster Vervaagd in- en uitzoomen ziet u hoe u een foto instelt

Mijn foto geeft nu de hele familiefoto weer, wacht 2 seconden, zoom in op mijn beetje kleinzoon, wacht 2 seconden en Toon een uitzoomen op de hele familiefoto.

Met de zoomfunctie wordt helaas alleen de zoomfunctie van het midden van de dia, zodat het effect nog steeds niet echt is wat ik zoek, en als ik een animatiepad wil uitzoomen, kunt u de indruk van inzoomen op de Kwadrant linksonder, waar mijn kleinzoon zich bevindt. U kunt dit doen door de uitgeknipte foto te verplaatsen, zodat de afbeelding in de oorspronkelijke foto ongewijzigd blijft. Ik klik nu op aangepast pad tekenen (na klikken op Animatiepaden) en teken een aangepast animatiepad van het midden van mijn uitgeknipte afbeelding naar het midden van de dia. Ten slotte verschuif ik de volgorde van de aangepaste animatiepad in mijn animaties om met vorige te beginnen met een vervaagd zoom greep en om te controleren of de snelheid is ingesteld op normaal zodat deze overeenkomt met de vervaagde zoom start. U kunt de volgorde van een animatie wijzigen door deze omhoog of omlaag te slepen in het taakvenster Aangepaste animatie . Ik kan ook mijn aangepaste animatiepad vergrendelen (Selecteer vergrendeld in de vervolgkeuzelijst pad , het taakvenster Aangepaste animatie ) zodat ik mijn afbeelding kan verplaatsen terwijl ik aan het bewerken ben en het pad op de gewenste manier behouden.

Aangepaste animatie maken

Ik ga als volgt te werk om een aangepaste animatie toe te voegen aan mijn uitgeknipte afbeelding, van het midden van de dia naar het beginpunt van het andere aangepaste animatiepad. Hiervoor moet ik de afbeelding naar het midden en het midden van de dia verplaatsen en een aangepast animatiepad toevoegen om van het midden van de dia naar het midden van de dia te gaan waar mijn kleinzoon zit in de oorspronkelijke afbeelding. Ik ga vervolgens dezelfde instellingen toepassen op dit aangepaste animatiepad wanneer ik de eerste keer heb gedaan: met Previous, gemiddelde snelheid en vergrendeld.

Aangepaste animatie maken

Mijn foto wordt nu vanaf de juiste locatie ingezoomd en wordt weer ingezoomd op de juiste locatie.

In mijn voorgaande voorbeelden konden ik verschillende gezinsleden aanbevelen, maar niet allemaal in een coherente volgorde. Wat ik echt wil doen, is inzoomen en pannen op de gezichten van mijn familie, eindigend met een close-up van mijn kleine kleinzoon.

U kunt dit doen door een vergrote kopie van mijn foto toe te voegen boven aan het origineel en gebruiken om mijn zoom effect te maken. Het kan zijn dat u een animatie -effect groter/kleiner gebruik wilt gebruiken, maar dat de resolutie slecht is als u met Foto's werkt.

Ik heb een kopie van de afbeelding in de dia gekopieerd en het formaat ervan gewijzigd. Houd er rekening mee dat grote afbeeldingen mogelijk afgekapt raken wanneer u de diavoorstelling uitvoert, zodat u rekening moet houden bij het wijzigen van het formaat van uw presentatie. Ik heb mijn tien inch breed gemaakt. Hierdoor kunt u de hele dia moeilijk weergeven en daarom kunt u het vensterformaat wijzigen in 40% (met de schuifregelaar in de rechterbenedenhoek) en deze grotere afbeelding Uitlijnen op het midden van de dia en het midden van de dia.

Vervolgens voegt u vormen onder een stroomdiagram met een opvulkleur toe en stelt u de lijnkleur in op contrast met mijn afbeelding en maakt u er een dikke lijn, zodat deze eenvoudig kan worden weergegeven. Ik plaats deze dradenkruis vorm op het eerste zoom-en pannende punt. Vervolgens kopieert en plakt u twee kruisdraden en voegt u ze toe aan mijn andere pannende punten.

AutoVormen voor kruisdraden

Het eindresultaat is een grote afbeelding van mijn afbeelding en drie gidsen die ik gebruik om mijn aangepaste animaties in te stellen en te verwijderen wanneer mijn effecten zijn voltooid.

Nu Groepeer ik de grote afbeelding en drie dradenkruis draden door de Shift-toets ingedrukt te houden en op alle vier objecten te klikken totdat deze allemaal zijn geselecteerd. Ga onder hulpmiddelen voor afbeeldingenop het tabblad opmaak naar de groep Schikken en klik op knopafbeelding en klik vervolgens op groeps knopafbeelding .

Ten slotte moet ik ervoor zorgen dat mijn gegroepeerde object de juiste hoogte-breedteverhouding behoudt door er met de rechtermuisknop op te klikken, op grootte en positiete klikken en vervolgens onder schaalde optie hoogte-breedteverhouding vergrendelen te selecteren.

Ik voeg een vervaagd zoom begineffect toe voor mijn grote afbeelding. Ik heb instellen dat de vertraging Na vorigebegint, is vertragingingesteld op 2 seconden (zodat de doelgroepen mijn oorspronkelijke afbeelding kunnen zien) en de snelheid is ingesteld op normaal.

Vervolgens voegt u een aangepast animatiepad toe aan de grote afbeelding die van het eerste dradenkruis draden kruist naar het midden van de dia.

Ik heb deze aangepaste animatiepad ingesteld met vorig, zeer traag en vergrendeld. Ik schakel de selectievakjes Vloeiend begin en Vloeiend einde uit. Zorg ervoor dat u een aangepast animatiepad toepast op de grote afbeelding en niet de draden draden.

Het dialoogvenster AutoVormen kruisharen en aangepast pad

Het animatiepad mag niet waar u bevindt, maar het klopt wel. Houd de SHIFT-toets ingedrukt en klik op de grote afbeelding en alle kruisdraden om ze te selecteren. Ik verplaats alle geselecteerde items zodat de draden van het beginpunt van de dia in het midden van de dia liggen.

Opmerking: Als u de hulplijnen en linialen hebt ingeschakeld, kunt u dit doen, en aangezien het animatiepad is vergrendeld, blijft het de gewenste positie. Als het liniaal niet wordt weergegeven, selecteert u op het tabblad beeld in de groep weergeven/verbergen de optie liniaal.

Beginpunt van kruisdraden wordt weergegeven in het midden van de dia

Ik klik op het grijze gebied om de selectie van al mijn objecten te wissen en klik vervolgens op de afbeelding om deze te selecteren. Nu voeg ik een ander aangepast animatiepad toe om van het midden van het tweede schuif punt naar het midden van de dia te gaan. Ik heb deze aangepaste animatiepad ingesteld op Na vorige en vertraging naar 1 seconde. Ik selecteer vergrendelde , zeer lage snelheid en schakel de selectievakjes voor vloeiend beginnen en Vloeiend eindeuit.

Dialoogvenster Aangepast pad

Ik herhaal deze stap om de laatste pan-stop te maken. Ik selecteer de afbeelding en verplaats de afbeelding, zodat de tweede draden nu in het midden van de dia staan. Ik heb het laatste aangepaste animatiepad toegevoegd van het dradenkruis van mijn laatste schuifblok naar het midden van de dia, en stel het in Na vorige, vertraging2 seconden, vergrendeld, zeer traag en ik Wis de vloeiende start. en de selectievakjes voor vloeiend beëindigen .

Dialoogvenster Aangepast pad

En ten slotte verbergt u al mijn verwijzings draden door de omtrek van de vorm in te stellen op geen en de grote afbeelding te Centreren in het midden van de dia.

Afbeelding uitlijnen met midden en centrum van dia

Ik heb vervolgens ' verfijnd ' de begin-en eindpunten van mijn aangepaste animatiepaden om te voorkomen dat de rand van de afbeelding op het scherm wordt weergegeven. Ik kan dit zien met behulp van de knop afspelen in het taakvenster Aangepaste animatie .

Wanneer ik mijn diapresentatie uitvoer, schuift het in de buurt van de gezichten, en loopt ze af met een afsluitende pijl van mijn kleine kleinzoon.

U wordt aangeraden om te experimenteren, te experimenteren.

Glenna Shaw is een gecertificeerde Project Management Professional met de federale overheid en een actief lid van de PowerPoint-community. Ze is Microsoft Certified in PowerPoint en Word en bevat een certificaat met informatietechnologie voor toegankelijkheid.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×