Paginanummers op werkbladen invoegen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u pagina's wilt nummeren wanneer u een werkblad van Microsoft Excel afdrukt, kunt u paginanummers in de kop- of voetteksten van de werkbladpagina's invoegen. De paginanummers die u invoegt, worden niet op het werkblad weergegeven in de normale weergave, maar worden alleen weergegeven in de paginaweergave en op de afgedrukte pagina's.

Opmerking: De scherm afbeeldingen in dit artikel zijn gemaakt in Excel 2016. Als u een andere versie hebt, kan uw weer gave enigszins verschillen, maar tenzij anders wordt vermeld, is de functionaliteit hetzelfde.

Paginanummers toevoegen aan één werkblad

 1. Klik op het werkblad waarvoor u paginanummers wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Koptekst en voettekst.

  De optie Koptekst en voettekst op het tabblad Invoegen

  Het werkblad wordt in de paginaweergave weergegeven. U kunt ook klikken op pagina-indeling Bijschrift 4 op de status balk om deze weer gave weer te geven.

 3. Klik op het werkblad op Klik hier om een koptekst toe te voegen of Klik hier om een voettekst toe te voegen.

  Hiermee geeft u de Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten weer, waarbij het tabblad Ontwerp beschikbaar wordt.

 4. U kunt opgeven op welke plaats u het paginanummer in de koptekst of voettekst wilt weergeven door te klikken binnen het vak Links, Midden of Rechts van de koptekst of voettekst.

 5. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Elementen voor kop- en voettekst op Paginanummer.

  Klik in de groep Elementen voor kop- en voettekst op Paginanummer

  In de geselecteerde sectie wordt de tijdelijke aanduiding &[Pagina] weergegeven.

  Als u het totale aantal pagina's wilt toevoegen, typt u een spatie achter &[Pagina], typt u het woord van gevolgd door een spatie en klikt u in de groep Elementen voor kop- en voettekst op Aantal pagina's.

  De tijdelijke aanduiding &[Pagina] van &[Pagina's] wordt in de geselecteerde sectie weergegeven.

 6. Klik op een willekeurige plaats buiten het kop- of voettekstgebied om de daadwerkelijke paginanummers in de paginaweergave weer te geven.

 7. Als u klaar bent met uw werk in de paginaweergave, klikt u op het tabblad Beeld in de groep Werkmapweergaven op Normaal.

  Klik op Normaal op het tabblad Beeld

  U kunt ook klikken op normale knopafbeelding op de status balk.

  U kunt pagina nummers voor een werk blad invoegen in de weer gave pagina-indeling, waar u ze kunt zien, of u kunt het dialoog venster pagina-instelling gebruiken als u pagina nummers wilt invoegen voor meer dan één werk blad tegelijk. Voor andere typen bladen, zoals grafiek bladen, kunt u alleen pagina nummers invoegen met behulp van het dialoog venster pagina-instelling .

Paginanummers toevoegen aan meerdere werkbladen

U kunt paginanummers invoegen op meerdere werkbladen via het dialoogvenster Pagina-instelling. Als de werkmap bijvoorbeeld twee werkbladen bevat die elk twee pagina's lang zijn, bevat het eerste werkblad twee pagina's met de nummers 1 en 2. Het tweede werkblad bevat eveneens twee pagina's met de nummers 1 en 2.

Tip: Als u paginanummers opeenvolgend aan alle werkbladen in een werkmap wilt toevoegen, moet u het nummer veranderen waar elk werkblad mee begint. Zie De paginanummering beginnen met een ander nummer voor meer informatie.

 1. Klik op de werkbladen of grafiekbladen waaraan u paginanummers wilt toevoegen.

Gewenste selectie

Werkwijze

Eén blad

Klik op de tab van het blad.

Klik op de tab Blad

Als de gewenste tab niet zichtbaar is, klikt u op de tabschuifknoppen tot de tab wordt weergegeven. Klik daarna op de gewenste tab.

Klik op de tabschuifpijlen

Twee of meer aangrenzende bladen

Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens Shift ingedrukt en klik op de tab voor het laatste werkblad dat u wilt selecteren.

Twee of meer niet-aangrenzende bladen

Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens Ctrl ingedrukt en klik op de tabs van de overige bladen die u wilt selecteren.

Alle bladen in een werkmap

Klik met de rechtermuisknop op de tab voor een blad en klik vervolgens op Alle bladen selecteren in het snelmenu.

Tip: Wanneer er meerdere werkbladen zijn geselecteerd, verschijnt [Groep] in de titelbalk van het werkblad. Als u een selectie van meerdere werkbladen in een werkmap wilt annuleren, klikt u op een niet-geselecteerd werkblad. Als er geen niet-geselecteerd werkblad zichtbaar is, klikt u met de rechtermuisknop op de tab van een geselecteerd werkblad en klikt u op Groepering bladen opheffen.

 1. Klik op het tabblad pagina-indeling in de groep pagina-instelling op het start pictogram voor het dialoog venster Bijschrift 4 naast pagina-instelling.

  Klik op de pijl in de rechterbenedenhoek van de groep Pagina-instelling

 2. Klik in het dialoogvenster Pagina-instelling op het tabblad Koptekst/voettekst op Aangepaste koptekst of Aangepaste voettekst.

 3. U kunt opgeven op welke plaats u het paginanummer in de koptekst of voettekst wilt weergeven door te klikken binnen het vak Links, Midden of Rechts.

 4. Als u getallen wilt invoegen, klikt u op de knop pagina nummer invoegen Bijschrift 4 .

  In de geselecteerde sectie wordt de tijdelijke aanduiding &[Pagina] weergegeven.

  Notities: 

  • Als u het totale aantal pagina's wilt toevoegen, typt u een spatie achter & [pagina], typt u het woord van gevolgd door een spatie en klikt u op de knop aantal pagina's invoegen Bijschrift 4 .

  • De tijdelijke aanduiding &[Pagina] van &[Pagina's] wordt in de geselecteerde sectie weergegeven.

Een ander nummer voor de beginpagina instellen

Als u alle werkbladpagina's in een werkmap opeenvolgend wilt nummeren, voegt u eerst paginanummers toe aan alle werkbladen in een werkmap en volgt u daarna de volgende procedure om de paginanummering voor elk werkblad met het juiste nummer te beginnen. Als de werkmap bijvoorbeeld twee werkbladen bevat die beide als twee pagina's worden afgedrukt, gebruikt u deze procedure om de paginanummering voor het tweede werkblad bij 3 te laten beginnen.

 1. Klik op het tabblad pagina-indeling in de groep pagina-instelling op het start pictogram voor het dialoog venster Bijschrift 4 naast pagina-instelling.

  Klik op de pijl in de rechterbenedenhoek van de groep Pagina-instelling

 2. Typ op het tabblad Pagina in het vak Paginanummering starten op pagina het nummer dat u voor de eerste pagina wilt gebruiken.

  Als u de standaardnummering wilt gebruiken, typt u Automatisch in het vak Paginanummering starten op pagina.

De volgorde wijzigen waarin de pagina's worden genummerd

In Excel worden pagina's op het werkblad van boven naar beneden en vervolgens van links naar rechts genummerd en afgedrukt, maar u kunt de richting wijzigen en pagina's van links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden nummeren en afdrukken.

 1. Klik op het werkblad waarvoor u de volgorde voor het nummeren wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad pagina-indeling in de groep pagina-instelling op het start pictogram voor het dialoog venster Bijschrift 4 naast pagina-instelling.

  Klik op de pijl in de rechterbenedenhoek van de groep Pagina-instelling

 3. Klik op het tabblad Blad onder Paginavolgorde op Omlaag, dan opzij of Opzij, dan omlaag.

  De richting voor elke optie wordt in het voorbeeldvak weergegeven.

Paginanummers verwijderen

 1. Klik op de werkbladen of grafiekbladen waarvan u paginanummers wilt verwijderen.

Gewenste selectie

Werkwijze

Eén blad

Klik op de tab van het blad.

Klik op de tab Blad

Als de gewenste tab niet zichtbaar is, klikt u op de tabschuifknoppen tot de tab wordt weergegeven. Klik daarna op de gewenste tab.

Klik op de tabschuifpijlen

Twee of meer aangrenzende bladen

Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens Shift ingedrukt en klik op de tab voor het laatste werkblad dat u wilt selecteren.

Twee of meer niet-aangrenzende bladen

Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens Ctrl ingedrukt en klik op de tabs van de overige bladen die u wilt selecteren.

Alle bladen in een werkmap

Klik met de rechtermuisknop op de tab voor een blad en klik vervolgens op Alle bladen selecteren in het snelmenu.

Tip: Wanneer er meerdere werkbladen zijn geselecteerd, verschijnt [Groep] in de titelbalk van het werkblad. Als u een selectie van meerdere werkbladen in een werkmap wilt annuleren, klikt u op een niet-geselecteerd werkblad. Als er geen niet-geselecteerd werkblad zichtbaar is, klikt u met de rechtermuisknop op de tab van een geselecteerd werkblad en klikt u in het snelmenu op Groepering bladen opheffen.

 1. Klik op het tabblad pagina-indeling in de groep pagina-instelling op het start pictogram voor het dialoog venster Bijschrift 4 naast pagina-instelling.

  Klik op de pijl in de rechterbenedenhoek van de groep Pagina-instelling

 2. Klik op het tabblad Koptekst/voettekst in de vervolgkeuzelijst Koptekst of Voettekst op (geen).

  Opmerking: Mogelijk moet u naar het begin van de lijst schuiven om op (geen) te klikken.

Paginanummers toevoegen

 1. Klik op het tabblad Invoegen op Koptekst en voettekst.

  Excel verandert automatisch in de weer gave pagina-indeling.

 2. Klik op de kop-of voettekst van kop-& en selecteer vervolgens de gewenste opmaak voor pagina nummers.

  Nummers van koptekst pagina's worden boven aan de afgedrukte pagina weer gegeven en de pagina nummers van de voet tekst worden onderaan weer gegeven.

 3. Wanneer u klaar bent, kunt u in de weer gave pagina-indeling blijven, of u kunt overschakelen naar de normale weer gave door op normaal op het tabblad weer gave te klikken.

Een ander nummer voor de beginpagina instellen

U kunt het eerste afgedrukte werk blad laten beginnen met een ander pagina nummer dan 1. Dit is handig als er andere afgedrukte pagina's zijn die voor het blad zullen komen. U kunt bijvoorbeeld een Word-document van twee pagina's afdrukken dat naar de pagina's 1 en 2 gaat, en het Excel-werk blad begint vervolgens op pagina 3.

 1. Klik op het tabblad pagina-indeling op pagina-instelling.

 2. Typ op het tabblad pagina in het vak eerste pagina nummer het nummer dat u voor het eerste pagina nummer wilt hebben. Als u bijvoorbeeld wilt dat het eerste pagina nummer 3is, typt u het getal 3.

 3. Klik op OK.

Als u een opmaak voor pagina nummers gebruikt waarmee de totale pagina's worden geteld, bijvoorbeeld: pagina 3 van 7, moet u het tweede getal aanpassen. Deze aanpassing zorgt ervoor dat u niet eindigt met iets zoals: pagina 10 van 7.

 1. Klik in het dialoog venster Pagina-instellingop het tabblad koptekst/voet tekst en klik vervolgens op aangepaste koptekst of aangepaste voet tekst.

 2. Typ het plus teken (+) achter pagina & [page] van & [pages]en typ vervolgens het aantal pagina's dat vóór het eerste pagina nummer komt.

  Als 3 bijvoorbeeld het eerste pagina nummer is, moet u twee pagina's opnemen in het totale aantal pagina's. Dus typ een + 2 aan het einde: pagina- & [pagina] van & [pagina's] + 2 en klik vervolgens op OK.

 3. Klik nogmaals op OK.

De volg orde wijzigen waarin pagina's worden genummerd

 1. Klik op het tabblad pagina-indeling op pagina-instellingen klik vervolgens op blad.

 2. Selecteer onder pagina volgordede gewenste volg orde voor pagina nummers.

Paginanummers verwijderen

 1. Klik op het tabblad pagina-indeling op pagina-instellingen klik vervolgens op koptekst/voet tekst.

 2. Selecteer onder kop -of voet tekstde optie (geen).

  Het kan zijn dat u naar (geen) boven aan de lijst moet zoeken.

Paginanummers toevoegen

 1. Ga naar het tabblad Indeling en klik onder Pagina-instelling op Koptekst en voettekst.

 2. Selecteer in het pop-upmenu onder kop -of voet tekstde opmaak van het pagina nummer dat u wilt toevoegen.

  Kopteksten worden boven aan de afgedrukte pagina weer gegeven en de opmaak van de voet tekst wordt onderaan weer gegeven.

  Tips: 

  • U kunt zien hoe uw pagina nummers worden weer gegeven door het werk blad in de voorbeeld modus weer te geven. Klik op het tabblad Indeling, onder Afdrukken, op Voorbeeld.

  • Als u op hetzelfde moment pagina nummers wilt toevoegen aan meerdere werk bladen in uw werkmap, selecteert u de gewenste werk bladen voordat u op kop-_AMP_ voet tekstklikt. De opmaak van de pagina nummers die u kiest, wordt toegepast op alle geselecteerde werk bladen.

  • U kunt een volledig aangepaste kop-of voet tekst met pagina nummers maken door te klikken op koptekst aanpassen of voet tekst aanpassenen de instructies volgen.

Een ander nummer voor de beginpagina instellen

 1. Ga naar het tabblad Indeling en klik onder Pagina-instelling op Koptekst en voettekst.

 2. Voeg pagina nummers toe in de gewenste indeling.

 3. Klik op koptekst aanpassen of voet tekst aanpassen, afhankelijk van waar de pagina nummers worden weer gegeven.

 4. Zoek de pagina nummer code & [page]en klik direct nadat deze de invoeg positie heeft verplaatst naar deze locatie.

 5. Typ een plus teken (+) en typ vervolgens het aantal pagina's dat u naar de start pagina wilt laten gaan. Als u bijvoorbeeld wilt beginnen op pagina 4, wordt het nummer van de eerste pagina met drie pagina's verhoogd, dus u typt + 3. De code wordt nu weer gegeven als & [pagina] + 3.

 6. Klik op OK.

  In het vak koptekst of voet tekst wordt de nieuwe kop-of voet tekst voor de eerste pagina weer gegeven.

  Opmerking: Als u een pagina nummer opmaak wilt gebruiken die het totale aantal pagina's bevat, zoals pagina 4 van 7, zorg er dan voor dat u ook het plus teken (+) en het pagina nummer toelaat toevoegen aan de totale pagina code, & [pagina's].

De volg orde wijzigen waarin pagina's worden genummerd

 1. Ga naar het tabblad Indeling en klik onder Pagina-instelling op Koptekst en voettekst.

 2. Selecteer op het tabblad blad onder pagina volgordede gewenste volg orde voor pagina nummers.

Paginanummers verwijderen

 1. Ga naar het tabblad Indeling en klik onder Pagina-instelling op Koptekst en voettekst.

 2. Selecteer in het pop-upmenu onder kop -of voet tekstde optie (geen).

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×