Pagina van de eigenschap opzoeken (ADP)

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

(Alleen in Microsoft SQL Server 2000.) Deze eigenschappenpagina bevat een reeks eigenschappen voor opzoekvelden. Deze eigenschappenpagina is van toepassing voor tabellen, weergaven en in line functies.

Tabelnaam

Wordt alleen weergegeven als u aan een tabel werkt. Hier wordt de naam van de tabel aangegeven. Als u aan een databasediagram werkt en hierin meer dan een tabel is geselecteerd, is alleen de naam van de eerste tabel zichtbaar.

Objectnaam

Wordt alleen weergegeven als u werkt met een weergave of een in line functie. Hier wordt de naam van de weergave of functie weergegeven. U kunt deze eigenschap niet bewerken.

Kolomnaam

Als u werkt in een tabel, wordt hier de naam van een kolom in die tabel weergegeven. Als u werkt in een weergave of een in line functie, wordt hier de naam van een uitvoerkolom voor die weergave of functie weergegeven. Als u de opzoekeigenschappen voor een andere kolom wilt weergeven, kiest u deze in de keuzelijst.

Besturingselement

Hier wordt het standaardbesturingselement voor het weergeven van waarden in deze kolom weergegeven wanneer u deze opneemt in een formulier.

Type rijbron

Deze eigenschap wordt gebruikt in combinatie met de eigenschap Rijbron. Hier geeft u het type rijbron op (tabel/query, lijst met waarden, lijst met velden of Visual Basic-functie) en vervolgens geeft u bij Rijbron de eigenlijke rijbron op.

Rijbron

Als de eigenschap Type rijbron is ingesteld op Tabel/query, wordt hier de naam van de tabel, query of SQL-instructie weergegeven. Hoewel opgeslagen procedures niet worden weergegeven, kunt u de naam invoeren van een opgeslagen procedure met één instructie waarmee geen gegevens worden gewijzigd.

Als de eigenschap Type rijbron is ingesteld op Lijst met waarden, worden de vermeldingen in de lijst weergegeven, gescheiden door puntkomma's.

Als de eigenschap Type rijbron is ingesteld op Lijst met velden, wordt hier de naam van de tabel of query weergegeven.

Als de eigenschap Type rijbron is ingesteld op Functienaam, wordt bij Rijbron geen waarde weergegeven.

Afhankelijke kolom

Hier wordt weergegeven welke kolom afhankelijk is van het onderliggende veld voor een afhankelijke keuzelijst met meerdere kolommen of keuzelijst met invoervak.

Aantal kolommen

Hier wordt het aantal kolommen in een keuzelijst of keuzelijst met invoervak weergegeven.

Kolombreedten

Hier wordt de breedte van de afzonderlijke kolommen weergegeven, gescheiden door puntkomma's. Als u de afhankelijke kolom in de weergave wilt verbergen, voert u de waarde nul in voor de breedte.

Aantal rijen

Hier wordt het maximum aantal rijen weergegeven dat in het keuzelijstgedeelte van een keuzelijst met invoervak kan worden weergegeven.

Lijstbreedte

Hier wordt de breedte van het keuzelijstgedeelte van een keuzelijst met invoervak weergegeven.

Alleen lijst

Bepaalt of in een keuzelijst met invoervak alle ingevoerde tekst wordt geaccepteerd of alleen tekst die overeenkomt met de waarden in de lijst.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×