Pagina van de eigenschap kolommen (ADP)

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Dit eigenschappenvenster bevat een set eigenschappen voor een kolom in een tabel of voor de set uitvoerkolommen in een weergave of in line functie.

Tabelnaam

Deze eigenschap wordt niet weergegeven als u werkt aan een weergave of een in line functie. Hier wordt de naam van de tabel weergegeven met de kolom waarvan u de eigenschappen bekijkt. De optie Tabelnaam is alleen bewerkbaar vanuit de ontwerpfunctie voor databases, niet vanuit de ontwerpfunctie voor tabellen. Als er meerdere tabellen in het diagram zijn geselecteerd, is alleen de naam van de eerste tabel zichtbaar.

Objectnaam

Deze eigenschap wordt niet weergegeven als u werkt aan een tabel. Hier wordt de naam van de weergave of in line functie weergegeven met de uitvoerkolom waarvan u de eigenschappen bekijkt. De optie Objectnaam kan niet worden gewijzigd.

Kolomnaam

De naam van de geselecteerde kolom. Vouw de lijst Kolomnaam uit als u de eigenschappen van een andere kolom wilt weergeven.

Als u werkt aan een tabel, wordt hier de naam van een van de kolommen in de tabel weergegeven. Als u werkt aan een weergave of een in line functie, wordt hier de naam van een uitvoerkolom weergegeven.

Expressie

Geldt alleen als u aan een weergave of in line-functie werkt. Ziet u de expressie voor de uitvoerkolom, de kolom die wordt weergegeven in de uitvoer van de functie weergave of in lijn. Als de kolom met een bronkolom overeenkomt, wordt de expressie wordt weergegeven de naam van de eigenaar, de tabelnaam van de en kolomnaam. Als de weergave of de functie de kolom qty uit de tabel sales bevat , is de expressie bijvoorbeeld dbo.sales.qty.

Als de kolom bij een afgeleide kolom die is gedefinieerd in de weergave of in line functie hoort, ziet u de expressie de afleiding. Een kolom met de naam van profit kan bijvoorbeeld een expressie van revenue-expenseshebben.

Beschrijving

(Alleen in Microsoft SQL Server 2000.) De tekstbeschrijving van de geselecteerde kolom. De waarde is opgeslagen als een uitgebreide eigenschap in SQL Server.

Gegevenstype

Het gegevenstype van de geselecteerde kolom.

Als u werkt aan een weergave of in line functie, is Gegevenstype alleen van toepassing op uitvoerkolommen die overeenkomen met kolommen in de onderliggende tabel, weergave of functie. Als de uitvoerkolom een afgeleide kolom is, wordt bij Gegevenstype geen waarde weergegeven. U kunt deze eigenschap niet bewerken voor een weergave of in line functie.

Lengte

Is alleen van toepassing als u aan een tabel werkt. Hier wordt de lengte van de geselecteerde kolom weergegeven.

Null-waarde toegestaan

Hiermee wordt bepaald of u Null-waarden kunt invoeren in de kolom.

 • NULL     Null-waarden zijn toegestaan.

 • NIET NULL     Null-waarden zijn niet toegestaan.

Standaardwaarde

Is alleen van toepassing als u aan een tabel werkt. Hiermee wordt de standaardwaarde voor deze kolom weergegeven wanneer een rij zonder waarde voor deze kolom wordt ingevoegd in de tabel. De waarde van dit veld kan een waarde zijn van een standaardbeperking van SQL Server of de naam van een globale beperking waarmee de kolom is verbonden. De vervolgkeuzelijst bevat alle globale standaardwaarden die voor de database zijn gedefinieerd. Als u de kolom wilt verbinden met een globale standaardwaarde, selecteert u de waarde in de vervolgkeuzelijst. Als u een standaardbeperking voor de kolom wilt maken, voert u de standaardwaarde rechtstreeks als tekst in.

Precisie

Is alleen van toepassing als u aan een tabel werkt. Hier wordt het maximum aantal cijfers voor waarden in deze kolom weergegeven.

Schaal

Is alleen van toepassing als u aan een tabel werkt. Hier wordt het maximum aantal cijfers rechts van de decimale komma voor waarden in deze kolom weergegeven.

Identiteit

Is alleen van toepassing als u aan een tabel werkt. Hier wordt aangegeven of de kolom door SQL Server wordt gebruikt als een id-kolom. De mogelijke waarden zijn:

 • No     De kolom wordt niet gebruikt als id-kolom.

 • Ja     De kolom wordt gebruikt als id-kolom.

 • Ja (geen voor replicatie)     De kolom wordt gebruikt als een id-kolom, behalve wanneer het invoegen van een replicatie-agent is gegevens in de tabel.

Identiteitsbasis

Is alleen van toepassing als u aan een tabel werkt. Hier wordt de basiswaarde van een id-kolom weergegeven. Deze optie is alleen van toepassing voor kolommen waarvoor de optie Identiteit is ingesteld op Ja of Ja (niet voor replicatie).

Identiteitstoename

Is alleen van toepassing als u aan een tabel werkt. Hier wordt de waarde waarmee de identiteit van een id-kolom toeneemt weergegeven. Deze optie is alleen van toepassing voor kolommen waarvoor de optie Identiteit is ingesteld op Ja of Ja (niet voor replicatie).

Is RowGuid

Is alleen van toepassing als u aan een tabel werkt. Hier wordt aangegeven of de kolom door SQL Server wordt gebruikt als een ROWGUID-kolom. U kunt deze waarde alleen op Ja instellen als een kolom een id-kolom is.

Formule

(Alleen in SQL Server 7.0 of hoger.) Is alleen van toepassing als u aan een tabel werkt. Hier wordt de formule voor een berekende kolom weergegeven.

Sortering

(Alleen in SQL Server 2000.) Is alleen van toepassing als u aan een tabel werkt. Als u de standaardsorteervolgorde voor de database wilt gebruiken, kiest u <databasestandaard>.

Opmaak

(Alleen in SQL Server 2000.) Hier wordt de notatie voor de weergave van gegevens in de kolom weergegeven. Als u de notatie wilt wijzigen, kiest u een andere notatie in de lijst.

Aantal decimalen

Hier wordt het aantal decimale plaatsen weergegeven dat wordt gebruikt bij de weergave van waarden in deze kolom. Als u Auto kiest, wordt het aantal decimale plaatsen gebruikt dat u hebt ingesteld bij Notatie.

Invoermasker

(Alleen in SQL Server 2000.) Als u het invoermasker wilt wijzigen, klikt u in dit tekstvak en vervolgens op de knop die ernaast wordt weergegeven.

Bijschrift

(Alleen in SQL Server 2000.) Hier wordt de tekstlabel weergegeven die standaard in formulieren met deze kolom verschijnt.

Geïndexeerd

(Alleen in SQL Server 2000.) Is alleen van toepassing als u aan een tabel werkt. Hier wordt aangegeven of de kolom is geïndexeerd. De mogelijke waarden zijn:

 • No     Er bestaat geen index voor de kolom.

 • Ja (duplicaten OK)     Een niet-unieke index van één kolom bestaat voor de kolom.

 • Ja (geen duplicaten)     Een unieke index van één kolom bestaat voor de kolom.

Hyperlink

(Alleen in SQL Server 2000.) Hier wordt aangegeven of de waarden in deze kolom kunnen worden geïnterpreteerd als hyperlinks.

IME-modus

(Alleen in SQL Server 2000.) Hiermee wordt de IME-status (Input Method Editor) van de kolom bepaald wanneer gebruikers waarden invoeren in de kolom. De mogelijke waarden zijn:

 • Geen besturingselement     Geen besturingselement is de standaardwaarde.

 • On     Geeft aan de IME is ingeschakeld en tekens die specifiek zijn voor Chinees, Japans of Koreaans kunnen worden ingevoerd als waarden voor deze kolom.

 • Uitschakelen Geeft aan dat de IME is uitgeschakeld. Wanneer gebruikers waarden in de kolom invoeren, alsof het toetsenbord de Engelse invoermodus.

 • Uitschakelen     Lijkt op 'Uit', behalve dat "Uitschakelen" voorkomen dat gebruikers de IME inschakelen.

 • Hiragana     Alleen geldig voor Japanse IME.

 • Katakana-tekens     Alleen geldig voor Japanse IME.

 • Katakana halve Alleen geldig voor Japanse IME.

 • Alfa volledig     Alleen geldig voor Japanse en Koreaanse IME.

 • Alfa Alleen geldig voor Japanse en Koreaanse IME.

 • Hangul volledig     Alleen geldig voor Koreaanse IME.

 • Hangul     Alleen geldig voor Koreaanse IME.

IME-zinmodus

(Alleen in SQL Server 2000.) Hiermee wordt bepaald welke extra IME-conversie standaard wordt toegepast wanneer gebruikers waarden invoeren in de kolom. De mogelijke waarden zijn:

 • Fase voorspellen     Geeft een eenvoudige conversie. Dit is de standaardwaarde.

 • Meervoud     Ondersteunt conversie met extra woordenlijsten met naam, geografische en posterijen gegevens.

 • Gesprek     Conversie spreektaal ondersteund.

 • Geen     Worden uitgeschakeld tekens worden geconverteerd.

Furigana

(Alleen in SQL Server 2000.) Hier wordt een kolom aangegeven waarin de Furigana-equivalent van de door de gebruiker ingevoerde tekst wordt opgeslagen. Wanneer een gebruiker een waarde in deze kolom invoert, wordt deze waarde opgeslagen en wordt bovendien de Furigana-equivalent van de ingevoerde tekst opgeslagen in de kolom die bij dit besturingselement wordt vermeld.

Postadres

(Alleen in SQL Server 2000.) Hier wordt een besturingselement of veld opgegeven waarin een adres wordt weergegeven dat overeenkomt met een ingevoerde postcode of streepjescode die overeenkomt met een adres.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×