Pagina van de eigenschap kolommen (ADP)

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Deze eigenschappenpagina bevat een set met eigenschappen voor een kolom in een tabel of voor het instellen van uitvoerkolommen in een weergave of in line-functie.

Tabelnaam

Deze eigenschap wordt niet weergegeven als u met een weergave of in line-functie werkt. Bevat de naam van de tabel met de kolom waarvan u de eigenschappen u bekijkt. De optie tabelnaam is alleen bewerkbaar vanuit de ontwerpfunctie voor databases, niet uit in de ontwerpfunctie voor tabellen. Als meer dan één tabel is geselecteerd in het diagram, wordt alleen de naam van de eerste tabel zichtbaar is.

Objectnaam

Deze eigenschap wordt niet weergegeven als u met een tabel werkt. Bevat de naam van de weergave of in line-functie met de uitvoerkolom waarvan u de eigenschappen u bekijkt. De optie Objectnaam kan niet worden bewerkt.

Kolomnaam

Bevat de naam van de geselecteerde kolom. Uitvouwen om weer te geven eigenschappen voor een andere kolom, de lijst kolomnaam.

Als u aan een tabel werkt, Hiermee worden de naam van een van de kolommen de tabel. Als u aan een weergave of in line functie werkt, Hiermee worden de naam van een uitvoerkolom voor.

Expressie

Geldt alleen als u aan een weergave of in line-functie werkt. Ziet u de expressie voor de uitvoerkolom, de kolom die wordt weergegeven in de uitvoer van de functie weergave of in lijn. Als de kolom met een bronkolom overeenkomt, wordt de expressie wordt weergegeven de naam van de eigenaar, de tabelnaam van de en kolomnaam. Als de weergave of de functie de kolom qty uit de tabel sales bevat , is de expressie bijvoorbeeld dbo.sales.qty.

Als de kolom bij een afgeleide kolom die is gedefinieerd in de weergave of in line functie hoort, ziet u de expressie de afleiding. Een kolom met de naam van profit kan bijvoorbeeld een expressie van revenue-expenseshebben.

Beschrijving

(Alleen in Microsoft SQL Server 2000) Ziet u de beschrijving van de geselecteerde kolom. De waarde wordt opgeslagen als een uitgebreide eigenschap SQL-Server.

Gegevenstype

Ziet u het gegevenstype van de geselecteerde kolom.

Als u met een weergave of in line functie werkt, wordt het gegevenstype geldt alleen voor uitvoerkolommen die met kolommen in de onderliggende tabel, weergave of functie overeenkomen. Met andere woorden, als de uitvoerkolom is afgeleid, is de eigenschap gegevenstype leeg. U kunt deze eigenschap heeft voor een weergave of in line functie niet bewerken.

Lengte

Geldt alleen als u aan een tabel werkt. Ziet u de lengte van de geselecteerde kolom.

Nullable

Bepaalt of u Null-waarden in de kolom kunt invoeren.

 • NULL     Null-waarden zijn toegestaan.

 • Niet NULL     Null-waarden zijn niet toegestaan.

Standaardwaarde

Geldt alleen als u aan een tabel werkt. De standaardinstelling voor deze kolom ziet wanneer u een rij met geen waarde voor deze kolom wordt ingevoegd in de tabel. De waarde van dit veld kan zijn op de waarde van een SQL Server-standaardbeperking of de naam van een globale beperking waarvan de kolom afhankelijk is. De vervolgkeuzelijst bevat alle globale standaardwaarden die zijn gedefinieerd in de database. Als u wilt maken van de kolom een algemene standaardwaarde, selecteert u in de vervolgkeuzelijst. U kunt ook als u wilt een standaardbeperking voor de kolom hebt gemaakt, voert u de standaardwaarde rechtstreeks als tekst.

Precisie van formules

Geldt alleen als u aan een tabel werkt. Het maximum aantal cijfers voor waarden in deze kolom ziet.

Scale

Geldt alleen als u aan een tabel werkt. Het maximum aantal cijfers die kan worden weergegeven aan de rechterkant van het decimaalteken voor waarden in deze kolom ziet.

Identiteit

Geldt alleen als u aan een tabel werkt. Ziet u of de kolom wordt gebruikt door SQL Server als id-kolom. Mogelijke waarden zijn:

 • Nee     De kolom wordt niet gebruikt als id-kolom.

 • Ja     De kolom wordt gebruikt als id-kolom.

 • Ja (geen voor replicatie)     De kolom wordt gebruikt als een id-kolom, behalve wanneer het invoegen van een replicatie-agent is gegevens in de tabel.

Identiteitszonebeheer

Geldt alleen als u aan een tabel werkt. Ziet u de basiswaarde van een id-kolom. Deze optie geldt alleen voor kolommen waarvan optie identiteit is ingesteld op Ja of op Ja (niet voor replicatie).

Identiteit verhoging

Geldt alleen als u aan een tabel werkt. Geeft de verhogingswaarde van een id-kolom. Deze optie geldt alleen voor kolommen waarvan optie identiteit is ingesteld op Ja of op Ja (niet voor replicatie).

ROWGUID

Geldt alleen als u aan een tabel werkt. Ziet u of de kolom wordt gebruikt door SQL Server als een ROWGUID-kolom. Alleen voor een kolom die een id-kolom is, kunt u deze waarde instellen op Ja .

Formule

(SQL Server 7.0 of hoger alleen.) Geldt alleen als u aan een tabel werkt. Ziet u de formule voor een berekende kolom.

Sortering

(Alleen in SQL Server 2000) Geldt alleen als u aan een tabel werkt. Ziet u de sorteervolgorde die SQL Server naar de kolom al dan niet standaard wordt toegepast wanneer de kolomwaarden worden gebruikt om rijen van de queryresultaten te sorteren. Als u wilt gebruiken standaard sorteervolgorde voor de database, kies < database standaard >.

Indeling

(Alleen in SQL Server 2000) Ziet u de weergave-indeling voor de kolom. Als u wilt wijzigen, selecteert u een notatie in de lijst.

Aantal decimalen

Toont het aantal decimalen in dat moet worden gebruikt voor het weergeven van waarden in deze kolom. Als u automatischkiest, wordt het aantal decimalen wordt bepaald door de waarde die u in de indelingkiezen.

Invoermasker

(Alleen in SQL Server 2000) Als u wilt wijzigen van het invoermasker, in dit tekstvak, klik op de knop die ernaast wordt weergegeven.

Bijschrift

(Alleen in SQL Server 2000) Ziet u de tekstlabel die standaard in formulieren met deze kolom wordt weergegeven.

Geïndexeerd

(Alleen in SQL Server 2000) Geldt alleen als u aan een tabel werkt. Ziet u of een index voor de kolom bestaat. Mogelijke waarden zijn:

 • Nee     Er bestaat geen index voor de kolom.

 • Ja (duplicaten OK)     Een niet-unieke index van één kolom bestaat voor de kolom.

 • Ja (geen duplicaten)     Een unieke index van één kolom bestaat voor de kolom.

Hyperlink

(Alleen in SQL Server 2000) Geeft aan of de waarden in deze kolom kunnen worden geïnterpreteerd als hyperlinks.

IME-modus

(Alleen in SQL Server 2000) Bepaalt de status van de IME (Input Method Editor) van de kolom wanneer gebruikers waarden in de kolom invoeren. Uw opties zijn:

 • Geen besturingselement     Geen besturingselement is de standaardwaarde.

 • Klik op     Geeft aan de IME is ingeschakeld en tekens die specifiek zijn voor Chinees, Japans of Koreaans kunnen worden ingevoerd als waarden voor deze kolom.

 • Uitschakelen Geeft aan dat de IME is uitgeschakeld. Wanneer gebruikers waarden in de kolom invoeren, alsof het toetsenbord de Engelse invoermodus.

 • Uitschakelen     Lijkt op 'Uit', behalve dat "Uitschakelen" voorkomen dat gebruikers de IME inschakelen.

 • Hiragana     Alleen geldig voor Japanse IME.

 • Katakana-tekens     Alleen geldig voor Japanse IME.

 • Katakana halve Alleen geldig voor Japanse IME.

 • Alfa volledig     Alleen geldig voor Japanse en Koreaanse IME.

 • Alfa Alleen geldig voor Japanse en Koreaanse IME.

 • Hangul volledig     Alleen geldig voor Koreaanse IME.

 • Hangul     Alleen geldig voor Koreaanse IME.

IME-zinmodus

(Alleen in SQL Server 2000) Hiermee bepaalt u welke extra IME-conversie standaard wordt toegepast wanneer gebruikers waarden in de kolom invoeren. Uw opties zijn:

 • Fase voorspellen     Geeft een eenvoudige conversie. Dit is de standaardwaarde.

 • Meervoud     Ondersteunt conversie met extra woordenlijsten met naam, geografische en posterijen gegevens.

 • Gesprek     Conversie spreektaal ondersteund.

 • Geen     Worden uitgeschakeld tekens worden geconverteerd.

Furigana

(Alleen in SQL Server 2000) Geeft aan een kolom waarin de Furigana-equivalent van de tekst die is ingevoerd door de gebruiker is opgeslagen. Wanneer de gebruiker een waarde in deze kolom invoert, die waarde is opgeslagen en bovendien de Furigana-equivalent van de opgegeven tekst is opgeslagen in de kolom met de naam in dit besturingselement.

Postadres

(Alleen in SQL Server 2000) Hiermee geeft u een besturingselement of veld die wordt weergegeven op een adres dat overeenkomt met een opgegeven posterijen code- of klantgegevens streepjescodegegevens overeenkomt met een adres.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×