Pagina's maken en beheren op een publicerende site

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit artikel is van toepassing op de klassieke ervaring in share point. Zie een pagina toevoegen aan een sitevoor meer informatie over moderne pagina's.

Publicatiepagina's van SharePoint bevatten bekende knoppen en hulpmiddelen voor het samenstellen van eenvoudige webpagina's. De pagina's zijn gebaseerd op pagina-indelingen. Dit zijn sjablonen die bepalen hoe een pagina eruit moet zien en waar inhoud moet komen. Aangezien de basisindeling voor rekening komt van de sjablonen, kunnen auteurs zich richten op het schrijven en opmaken van tekst, het invoegen van grafische elementen en andere objecten, en het publiceren van de pagina's als deze klaar zijn.

Een korte beschrijving van het lint

Als u bekend bent met teamsites of documentbibliotheken, hebt u waarschijnlijk al gewerkt met het lint. Publicerende sites hebben echter enkele unieke knoppen en functies waarmee u pagina's van een site kunt maken en publiceren. Laten we even verder kijken.

Opmerking:  Welke opties beschikbaar zijn, wordt bepaald door de ingeschakelde functies en de manier waarop pagina-indelingen en inhoudstypen zijn geconfigureerd. Als een optie die u wilt gebruiken grijs wordt weergegeven op het lint en dus niet beschikbaar is, neemt u contact op met de sitebeheerder.

Het tabblad Pagina

Schermafbeelding van het tabblad Pagina, met knoppen voor het bewerken, opslaan, in- en uitchecken van publicatiepagina's

Gebruik het tabblad Pagina om een pagina te bewerken of op te slaan, een pagina in en uit te checken, de geschiedenis of een voorbeeld van de pagina te bekijken, SEO-eigenschappen in te stellen (alleen openbare websites), de pagina-indeling te wijzigen, enzovoort. De wijzigingen worden direct doorgevoerd en u ziet dus meteen wat het effect van een bewerking is.

Het tabblad Publiceren

Schermafbeelding van het tabblad Publiceren, met knoppen voor het publiceren van een pagina, het ongedaan maken van een publicatie en het versturen van een publicatiepagina voor goedkeuring

Gebruik het tabblad Publiceren om een pagina te publiceren naar productieservers of te verzenden voor goedkeuring als er een publicatiewerkstroom is ingesteld voor uw site. U kunt de publicatie van een pagina ook ongedaan maken, bijvoorbeeld als de inhoud verouderd is of niet meer nodig is. Een andere mogelijkheid is het annuleren van de werkstroom voor goedkeuring. Dit kan nodig zijn als blijkt dat een pagina eigenlijk nog niet helemaal klaar is voor publicatie.

Niet alle sites maken gebruik van een werkstroom voor goedkeuring. Werkstromen zijn handig wanneer een site door verschillende entiteiten wordt gebruikt of wanneer inhoud zorgvuldig moet worden gecontroleerd voordat deze kan worden gepubliceerd. De werkstroom automatiseert de routering van pagina's voor goedkeuring en zorgt ervoor dat inhoud pas wordt gepubliceerd nadat alle vereiste goedkeuringen zijn ontvangen. Sitebeheerders configureren de werkstroom tijdens het inrichten van de publicerende site of siteverzameling. Zie Werken met een werkstroom voor de goedkeuring van publicaties voor meer informatie over publicatiewerkstromen.

Het tabblad Tekst opmaken

Schermafbeelding van het tabblad Tekst opmaken, met verschillende knoppen voor het opmaken van tekst

De knoppen op het tabblad Tekst opmaken herkent u vast als u bekend bent met Office-toepassingen zoals Microsoft Word of PowerPoint. U kunt de knoppen gebruiken voor het kiezen van een tekengrootte en stijl, het invoegen van opsommingstekens of genummerde lijsten, knippen en plakken, spellingcontrole, enzovoort.

Het tabblad Invoegen

Schermafbeelding van het tabblad Invoegen, met knoppen voor het invoegen van tabellen, video's, afbeeldingen en koppelingen naar sitepagina's

Gebruik het tabblad Invoegen voor het invoegen van tabellen, afbeeldingen, audiobestanden, video's, hyperlinks, enzovoort. U kunt ook app-onderdelen en webonderdelen toevoegen via dit tabblad. App-onderdelen zijn kleine webtoepassingen voor het uitvoeren van specifieke taken. U kunt bijvoorbeeld een Access-app toevoegen om gegevens op te halen uit een Access-database en weer te geven op sitepagina's.

Webonderdelen zijn vooraf geconfigureerde elementen waarmee u functionaliteit kunt toevoegen aan een webpagina. Stel dat u bezig bent met de tekst die op de beginpagina van de site moet komen. U wilt een inhoudsopgave met hyperlinks toevoegen, zodat gebruikers kunnen zien welke inhoud er op de site staat en hoe de site is gestructureerd. U kunt dit eenvoudig doen door het webonderdeel Inhoudsopgave toe te voegen aan de pagina. De inhoudsopgave wordt dan automatisch gestructureerd op basis van de sitehiërarchie en ook alle hyperlinks worden voor u toegevoegd.

Site beheerders of andere gebruikers met de juiste machtigingen kunnen aangepaste apps maken die voldoen aan de unieke behoeften van uw team of organisatie. Zie ondersteunings bronnen voor het ontwikkelen van apps voor Office en share pointvoor meer informatie.

 naar boven

Een publicatiepagina maken

Als een publicerende site klaar is, kunt u eenvoudig nieuwe pagina's maken voor de site. U moet dan wel lid zijn van de groep Site-eigenaren of Leden. Als u nog geen deel uitmaakt van een van deze groepen of hiervan niet op de hoogte bent, neemt u contact op met de sitebeheerder.

 1. Navigeer naar de publicerende site waar u een pagina wilt maken.

 2. Klik op Instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. >Een pagina toevoegen.

 3. Typ in het dialoogvenster Een pagina toevoegen een naam voor de pagina. Deze naam wordt boven aan de nieuwe pagina weergegeven, maar ook op de balk Snel starten en in de titelbalk van het browservenster.

 4. Klik op Maken. De nieuwe pagina wordt geopend in de bewerkingsmodus, met bovenaan een mededeling dat de pagina door u is uitgecheckt.

  Schermafbeelding van een nieuwe publicatiepagina met een gele balk die aangeeft dat de pagina is uitgecheckt

Gedurende de periode dat de pagina door u is uitgecheckt, kunnen andere gebruikers uw wijzigingen niet zien en kunnen ze de pagina ook niet aanpassen. Nadat u de pagina weer hebt ingecheckt, kunnen anderen binnen de organisatie de pagina uitchecken en bewerken. Bezoekers van de site hebben nog geen toegang tot de pagina, dat gebeurt pas als u de pagina hebt gepubliceerd.

 naar boven

Een publicatiepagina bewerken

 1. Navigeer naar de publicatiepagina die u wilt bewerken.

 2. Klik op het tabblad Pagina op Bewerken.

 3. Breng de wijzigingen aan en klik op Opslaan. De wijzigingen zijn pas zichtbaar voor andere gebruikers in de organisatie nadat u de pagina weer hebt ingecheckt.

 naar boven

Een publicatiepagina uitchecken

Wanneer u een publicatiepagina gaat maken of wijzigen, wordt de pagina automatisch aan u uitgecheckt. U kunt een pagina als volgt handmatig uitchecken.

 1. Navigeer naar de publicatiepagina die u wilt uitchecken.

 2. Klik op het tabblad Pagina op Uitchecken.

Naar boven

Een publicatiepagina inchecken

 1. Navigeer naar de publicatiepagina die u wilt inchecken.

 2. Klik op het tabblad Pagina op Inchecken.

 3. Typ opmerkingen die relevant zijn voor het inchecken. Deze worden opgenomen in de paginageschiedenis.

 4. Klik op Doorgaan.

Naar boven

Een pagina publiceren of de publicatie ervan ongedaan maken

 1. Navigeer naar de pagina die u wilt publiceren.

 2. Klik op het tabblad Publiceren op:

  • Verzenden     om de pagina te laten goedkeuren door een of meer hoofdgebruikers van de site. Deze knop kunt u alleen kiezen als de sitebeheerder een publicatiewerkstroom heeft geconfigureerd.

  • Publiceren     als de pagina klaar is voor publicatie en u beschikt over de benodigde machtigingen. Het is mogelijk dat deze knop niet wordt weergegeven als in de publicatiewerkstroom is ingesteld dat de inhoud eerst moet worden goedgekeurd.

De publicatie van een pagina ongedaan maken

 1. Navigeer naar de pagina waarvan u de publicatie ongedaan wilt maken.

 2. Klik op Instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. >Lint weergeven.

 3. Klik op het tabblad Publiceren op Publicatie ongedaan maken.

 naar boven

Een publicatiepagina verwijderen

 1. Navigeer naar de pagina die u wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Beheren op Pagina verwijderen.

 3. Klik op OK om de bewerking te bevestigen. De pagina wordt verplaatst naar de prullenbak.

 naar boven

Een verwijderde pagina terughalen uit de prullenbak

 1. Klik op Instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. > Site-inhoud.

 2. Kies op de share point-site in het navigatie deel venster aan de linkerkant de optie Prullenbak.

 3. Selecteer het item dat u wilt herstellen.

 4. Klik op Selectie herstellen.

 5. Klik op OK om de bewerking te bevestigen.

 naar boven

Zie ook

De Prullenbak van een SharePoint-siteverzameling beheren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×