Pagina's en secties van klasnotitieblok distribueren

Pagina's en secties van klasnotitieblok distribueren

Pagina's distribueren naar afzonderlijke leerlingen/studenten

 1. Open het Klasnotitieblok en navigeer naar de pagina die u wilt distribueren.

 2. Selecteer het tabblad klasnotitieblok en vervolgens pagina distribueren > afzonderlijke distributie.

 3. Selecteer de leerlingen/studenten die u wilt distribueren naar de pagina met de selectievakjes naast de namen. Selecteer volgende...

 4. Selecteer de sectie van het notitieblok van de leerling/student waarop u de pagina wilt weergeven. Bijvoorbeeld: toetsen .

 5. Selecteer Verdelen.

Opmerking: Selecteer gedistribueerde pagina's weergeven om statusupdates te bekijken voor pagina's die u aan leerlingen/studenten hebt toegewezen. U kunt het distributie venster op elk gewenst moment sluiten, en de pagina's worden verder op de achtergrond verdeeld.

Pagina's distribueren naar groepen met leerlingen/studenten

Maak groepen leerlingen en sla ze op, zodat u verschillende inhoud kunt leveren op basis van de behoeften van de leerder of voor kleine groepen.

 1. Open het Klasnotitieblok en navigeer naar de pagina die u wilt distribueren.

 2. Selecteer het tabblad klasnotitieblok en vervolgens pagina distribueren > groeps distributie.

 3. Als u nog geen leerlingen/studenten groepen hebt gemaakt, selecteert u + nieuwe groep in het deelvenster groeps verdeling.

 4. Voer een naam in voor de groep en kies leerlingen/studenten met de selectievakjes naast de namen.

 5. Selecteer Opslaan.

 6. Nu de nieuwe groep is gemaakt, selecteert u de pijl Go terug . Schakel het selectievakje naast uw groep in en klik vervolgens op volgende.

 7. Selecteer de sectie van de notitieblokken van de leerlingen/studenten waarop u de pagina wilt weergeven. Bijvoorbeeld: toetsen .

 8. Selecteer Verdelen.

Opmerking: Selecteer gedistribueerde pagina's weergeven om statusupdates te bekijken voor pagina's die u aan leerlingen/studenten hebt toegewezen. U kunt het distributie venster op elk gewenst moment sluiten, en de pagina's worden verder op de achtergrond verdeeld.

Herhaal bovenstaande stappen 2-5 als u meer leerlingen/studenten groepen wilt maken. Als u de naam of leden van een groep wilt bewerken, selecteert u pagina distribueren > groeps verdeling. Selecteer de pijl naast de naam van de groep en klik vervolgens op groep bewerken. Sla de wijzigingen op of selecteer verwijderen om de groep te verwijderen.

Een sectie verdelen

 1. Selecteernieuwe sectie distribueren > nieuwe sectie distribueren in het klasnotitieblok-lint.

 2. Geef de nieuwe sectie een naam. Bijvoorbeeld: Labs.

  Knop nieuwe sectie distribueren met vervolgkeuzelijst met opties.

 3. Selecteer Maken. Een nieuwe lege sectie wordt gemaakt en onder alle leerlingen/studenten in uw klasnotitieblok verdeeld.

Een sectiegroep verdelen

Sectiegroepen vormen een goede manier om eenheden of onderwerpen met veel inhoud te ordenen. Maak een nieuwe sectiegroep en Organiseer tegelijk secties in secties, vervolgens verdelen onder leerlingen/studenten.

 1. Selecteer nieuwe sectie distribueren > nieuwe sectiegroep distribueren op het lint van klasnotitieblok.

  Knop nieuwe sectie distribueren met vervolgkeuzelijst met opties.

 2. Geef een naam op voor de nieuwe sectiegroep en de secties die u wilt. Selecteer + sectie om meer secties toe te voegen...

  Typ namen voor de sectiegroep en secties.]

 3. Selecteer Verdelen. De lege sectiegroep en eventuele secties erin worden gemaakt en uitgeduwd naar elke leerling/student in uw Klasnotitieblok.

U kunt pagina's delen met alle leerlingen/studenten in meerdere klassen tegelijk. Als u bijvoorbeeld twee geometrie klassen uitleert, kunt u een hand-out naar beide klassen tegelijk verdelen.

 1. Open het Klasnotitieblok en navigeer naar de pagina die u wilt distribueren.

 2. Selecteer het tabblad klasnotitieblok en vervolgens pagina distribueren > verdelen van notitieblokken.

  Knop pagina verdelen en klik vervolgens op distributie van notitieblokken Cross.
 3. Kies de notitieblokken waarop u deze pagina wilt verdelen en selecteer volgende.

  Venster voor distributie van cross-notebook-selectie

Opmerking: Selecteer gedistribueerde pagina's weergeven om statusupdates te bekijken voor pagina's die u aan leerlingen/studenten hebt toegewezen. U kunt het distributie venster op elk gewenst moment sluiten, en de pagina's worden verder op de achtergrond verdeeld.

Knop pagina's distribueren weergeven

Geef aan hoe u klasnotitieblokken wilt distribueren:

Wanneer u snel pagina's of inhoud rechtstreeks wilt distribueren naar de leerling-/studentsecties van uw klasnotitieblok, klikt u met de rechtermuisknop op een pagina, afbeelding of gemarkeerde tekst en selecteert u Inhoud distribueren.

Een pagina distribueren naar alle leerlingen/studenten in uw klas

 1. Open het klasnotitieblok waaruit u een pagina wilt distribueren in OneNote.

 2. Selecteer de pagina('s) die u wilt distribueren in de Inhoudsbibliotheek of Ruimte voor samenwerking in uw notitieblok. Wanneer u meerdere pagina's tegelijk wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de pagina's selecteert.

 3. Selecteer het tabblad Klasnotitieblok en vervolgens Pagina distribueren.

  Pictogrammen op het tabblad Klasnotitieblok, waaronder Pagina distribueren, Nieuwe sectie distribueren en Inhoudsbibliotheek distribueren.
 4. Kies de notitiebloksectie waarnaar u de pagina('s) wilt kopiëren. Bijvoorbeeld: Hand-outs. Alle leerlingen/studenten krijgen een kopie van de pagina in de sectie Hand-outs in hun notitieblok.

  Vervolgkeuzelijst Pagina's distribueren met Opdrachten, Klasnotities, Hand-outs, Toetsen, Verdeling onder individuen en groepen, Verdelen van notitieblokken ineens en Ongedaan maken van paginaverdeling.

  Tip: Wanneer u de recente distributie van pagina's ongedaan wilt maken, selecteert u Pagina distribueren en vervolgens Ongedaan maken van paginaverdeling. Hierdoor wordt de pagina uit de notitieblokken van alle leerlingen/studenten verwijderd, tenzij ze al zijn begonnen met het bewerken van de pagina.

Een nieuwe sectie of sectiegroep maken voor alle leerlingen/studenten in uw klas

 1. Selecteer Nieuwe sectie distribueren op het lint van klasnotitieblok en selecteer vervolgens Nieuwe sectie distribueren of Nieuwe sectiegroep distribueren.

 2. Geef een naam op voor de nieuwe sectie of sectiegroep. Bijvoorbeeld: Labs. U kunt een specifieke sectiegroep voor de nieuwe sectie selecteren door Meer opties uit te vouwen.

 3. Selecteer Maken.

U kunt de volledige inhoudsbibliotheek van een notitieblok delen met een ander notitieblok. Bijvoorbeeld: Het is het begin van het semester en u wilt uw nieuwe notitieblok Wiskunde 1 met hetzelfde materiaal vullen als van het vorige semester.

 1. Open de bureaubladversie van OneNote en selecteer het tabblad Klasnotitieblok.

 2. Selecteer de Inhoudsbibliotheek die u wilt distribueren.

 3. Selecteer Inhoudsbibliotheek distribueren. (Voor Mac: Kopiëren naar Inhoudsbibliotheek.) Gebruik de selectievakjes om de secties van uw inhoudsbibliotheek te selecteren, die u wilt distribueren.

  Pictogrammen op het tabblad Klasnotitieblok, waaronder Pagina distribueren, Nieuwe sectie distribueren en Inhoudsbibliotheek distribueren.
 4. Selecteer de notebook(s) waarnaar u deelt en selecteer vervolgens Kopiëren. Het kan even duren voordat de distributie is uitgevoerd.

  Deelvenster Inhoudsbibliotheek distribueren met een lijst van inhoudsbibliotheeksecties en een lijst met klasnotitieblokken als bestemmingen.

U kunt pagina's delen met alle leerlingen/studenten in meerdere klassen tegelijk. Als u bijvoorbeeld in twee klassen wiskunde geeft, kunt u in één keer een hand-out aan beide klassen distribueren.

 1. Open het klasnotitieblok met de pagina's of secties die u wilt distribueren.

 2. Selecteer de pagina's die u wilt distribueren. Wanneer u meerdere pagina's tegelijk wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de pagina's selecteert.

 3. Selecteer Pagina distribueren op het lint van klasnotitieblok en selecteer vervolgens Verdelen van notitieblokken ineens.

  Pictogrammen op het tabblad Klasnotitieblok, waaronder Pagina distribueren, Nieuwe sectie distribueren en Inhoudsbibliotheek distribueren.
  Vervolgkeuzelijst Pagina's distribueren met Opdrachten, Klasnotities, Hand-outs, Toetsen, Verdeling onder individuen en groepen, Verdelen van notitieblokken ineens en Ongedaan maken van paginaverdeling.

 4. Gebruik de selectievakjes om de notitieblokken en notitiebloksecties te selecteren waarnaar u de pagina's wilt distribueren. Bijvoorbeeld: Hand-outs.

  Deelvenster Verdelen van notitieblokken ineens in Klasnotitieblok met een lijst van klasnotitieblokken met selectievakjes en een lijst met secties voor bestemmingen van notitieblokken voor leerlingen/studenten.
 5. Selecteer Kopiëren.

U kunt ook de naam van leerlingen/studenten-secties van notitieblokken beheren.(http://www.OneNote.com/classnotebook/notebook-links)

Meer informatie

Notitieblokken voor leerlingen/studenten weergeven in klasnotitieblok voor Mac

Werk van leerlingen/studenten beoordelen in OneNote voor Mac

Aanvullende informatie voor docenten

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×