Pagina-einden in een werkblad invoegen, verplaatsen of verwijderen

Pagina-einden in een werkblad invoegen, verplaatsen of verwijderen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Pagina-einden zijn scheidingen die een werkblad opdelen in verschillende pagina's om af te drukken. Microsoft Excel voegt automatisch pagina-einden in op basis van het papierformaat, de marge-instellingen, de schaalopties en de positie van pagina-einden die u handmatig hebt ingevoegd. Als u een werkblad wilt afdrukken met exact het gewenste aantal pagina's, kunt u de pagina-einden aanpassen voordat u het werkblad afdrukt.

Tips: 

 • Hoewel u met pagina-einden kunt werken in de weergave Normaal, verdient het aanbeveling de weergave Pagina-eindevoorbeeld te gebruiken om pagina-einden aan te passen, zodat u kunt zien in welke mate de automatische pagina-einden worden beïnvloed door de wijzigingen (zoals een andere afdrukstand en opmaak) die u hebt aangebracht. U kunt bijvoorbeeld zien hoe wijzigingen die u aanbrengt aan de rijhoogte en kolombreedte effect hebben op de plaatsing van automatische pagina-einden.

 • Als u de automatische pagina-einden die Excel invoegt wilt vervangen, kunt u uw eigen pagina-einden invoegen, bestaande pagina-einden verplaatsen of eventuele handmatig ingevoegde pagina-einden verwijderen. U kunt ook snel alle handmatig ingevoegde pagina-einden verwijderen. Als u klaar bent met de pagina-einden, kunt u weer terugkeren naar de weergave Normaal.

In het pagina-eindevoorbeeld zijn streepjes de pagina-einden die automatisch zijn toegevoegd in Excel en ononderbroken lijnen de pagina-einden die handmatig zijn toegevoegd.

Handmatige en automatische pagina-einden

Een pagina-einde invoegen

 1. Klik op het werkblad dat u wilt afdrukken.

 2. Klik op het tabblad Weergave, in de groep Werkbladweergaven, op Pagina-eindevoorbeeld.

  klik op pagina-eindevoorbeeld op het tabblad beeld

  U kunt ook klikken op Pagina-eindevoorbeeld Knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een verticaal pagina-einde wilt invoegen, selecteert u de rij onder de plaats waar u een pagina-einde wilt invoegen.

  • Als u een horizontaal pagina-einde wilt invoegen, selecteert u de kolom rechts van de plaats waar u een pagina-einde wilt invoegen.

 4. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling, op Pagina-einden.

  Klik op Eindemarkeringen op het tabblad Pagina-indeling
 5. Klik op Pagina-einde invoegen.

U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op de rij of kolom rechts van waar u het pagina-einde wilt invoegen en vervolgens op Pagina-einde invoegen.

Als handmatige pagina-einden die u invoegt geen effect hebben, is mogelijk de schaaloptie Aanpassen aan geselecteerd op het tabblad Pagina van het dialoogvenster Pagina-instelling (tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling, startpictogram voor dialoogvenster Knopafbeelding ). Als u handmatige pagina-einden wilt gebruiken, wijzigt u de schaaloptie in Verkleinen/vergroten tot.

Een pagina-einde verplaatsen

Belangrijk: Als u het slepen van pagina-einden naar een andere locatie wilt inschakelen, controleert u of de functie voor cellen slepen en neerzetten is ingeschakeld. Als dat niet het geval is, kunt u mogelijk geen pagina-einden verplaatsen.

 1. Ga als volgt te werk om te controleren of slepen en neerzetten is ingeschakeld:

  1. Klik op het tabblad bestand > Opties. In Excel 2007 Microsoft Office-knop afbeelding office-knop op en klik vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Schakel in de categorie Geavanceerd onder Opties voor bewerken het selectievakje Vulgreep en cellen slepen en neerzetten inschakelen in en klik op OK.

 2. Klik op het werkblad dat u wilt wijzigen.

 3. Klik op het tabblad Weergave in de groep Werkbladweergaven op Pagina-eindevoorbeeld.

  klik op pagina-eindevoorbeeld op het tabblad beeld

  U kunt ook klikken op Pagina-eindevoorbeeld Knopafbeelding op de statusbalk.

 4. Als u een pagina-einde wilt verplaatsen, sleept u het pagina-einde naar de gewenste locatie.

  Opmerking: Wanneer u een automatisch pagina-einde verplaatst, wordt dit omgezet in een handmatig pagina-einde.

Een pagina-einde verwijderen

 1. Selecteer het werkblad dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Weergave in de groep Werkbladweergaven op Pagina-eindevoorbeeld.

  klik op pagina-eindevoorbeeld op het tabblad beeld

  U kunt ook klikken op Pagina-eindevoorbeeld Knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een verticaal pagina-einde wilt verwijderen, selecteert u de kolom rechts van het pagina-einde dat u wilt verwijderen.

  • Als u een horizontaal pagina-einde wilt verwijderen, selecteert u de rij onder het pagina-einde dat u wilt verwijderen.

   Opmerking: U kunt een automatisch pagina-einde niet verwijderen.

 4. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling, op Pagina-einden.

  Klik op Eindemarkeringen op het tabblad Pagina-indeling
 5. Klik op Pagina-einde verwijderen.

  De cel onder of rechts van een handmatig pagina-einde

U kunt een pagina-einde ook verwijderen door het buiten het gebied met het pagina-eindevoorbeeld te slepen (naar links voorbij de rijkoppen of omhoog voorbij de kolomkoppen). Als u de pagina-einden niet kunt verslepen, controleert u of de functie voor slepen en neerzetten is ingeschakeld. Zie Een pagina-einde verplaatsen voor meer informatie.

Alle handmatig ingevoegde pagina-einden verwijderen

Opmerking: Met deze procedure wordt het werkblad opnieuw ingesteld zodat alleen de automatische pagina-einden worden weergegeven.

 1. Klik op het werkblad dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Weergave in de groep Werkbladweergaven op Pagina-eindevoorbeeld.

  klik op pagina-eindevoorbeeld op het tabblad beeld

  U kunt ook klikken op Pagina-eindevoorbeeld Knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling, op Pagina-einden.

  Klik op Eindemarkeringen op het tabblad Pagina-indeling
 4. Klik op Pagina-einden opnieuw instellen.

Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op een willekeurige cel in het werkblad klikken en vervolgens in het snelmenu klikken op Pagina-einden opnieuw instellen.

Terugkeren naar de weergave Normaal

 • Nadat u alle gewenste pagina-einden hebt geplaatst en u naar de weergave Normaal wilt terugkeren, gaat u naar het tabblad Beeld. Klik in de groep Werkmapweergaven op Normaal.

  U kunt ook klikken op Normaal Knopafbeelding op de statusbalk.

  • Nadat u met pagina-einden hebt gewerkt in de weergave Pagina-eindevoorbeeld, kunt u de pagina-einden mogelijk nog steeds zien in de weergave Normaal, omdat pagina-einden automatisch zijn ingeschakeld. Wanneer u pagina-einden wilt verbergen, sluit en opent u de werkmap zonder deze op te slaan.

  • Pagina-einden blijven zichtbaar wanneer u de werkmap sluit en opnieuw opent nadat u deze hebt opgeslagen. Als u pagina-einden wilt uitschakelen, klikt u op het tabblad Bestand, daarna op Opties en vervolgens op de categorie Geavanceerd. Scrol dan naar beneden naar de sectie Weergaveopties voor dit werkblad en schakel het selectievakje Pagina-einden weergeven uit. Zie Pagina-einden weergeven of verbergen in de weergave Normaal voor meer informatie.

Pagina-einden weergeven of verbergen in de weergave Normaal

 1. Klik op het tabblad Bestand > Opties. Klik in Excel 2007 op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Schakel in de categorie Geavanceerd onder Weergaveopties voor dit werkblad het selectievakje Pagina-einden weergeven in of uit om pagina-einden in de weergave Normaal in of uit te schakelen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×