Overzicht van verbinding maken met gegevens (gegevens importeren)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel wordt beschreven hoe importeren en gegevens verbinden. U leert over taken, zoals het importeren, bijwerken, beveiligen en beheren van gegevens.

In dit artikel

Werken met externe gegevensverbindingen

Gegevens vernieuwen

Gegevens importeren uit gegevensbronnen

Toegang tot gegevens maken veiliger

Problemen met verbinding maken met gegevens

Werken met externe gegevensverbindingen

In de volgende gedeelten wordt besproken hoe externe gegevensverbindingen werken en hoe u de verbindingsgegevens kunt zoeken, bewerken, beheren en delen met andere programma's en gebruikers.

Naar boven

De basisfuncties van gegevensverbindingen

Gegevens in een Excel-werkmap kunnen afkomstig zijn van twee verschillende locaties. De gegevens kunnen rechtstreeks in de werkmap zijn opgeslagen of in een externe gegevensbron, zoals een tekstbestand, een database of een OLAP-kubus (Online Analytical Processing). Deze externe gegevensbron is via een gegevensverbinding met de werkmap verbonden. Een gegevensverbinding bestaat uit een verzameling gegevens over de locatie, de aanmeldingsprocedure en de toegangsmethode van de externe gegevensbron.

Het belangrijkste voordeel van een externe gegevensverbinding is dat u deze gegevens regelmatig kunt analyseren zonder de gegevens herhaaldelijk naar uw werkmap te hoeven kopiëren, wat een tijdrovende en foutgevoelige bewerking kan zijn. Wanneer u eenmaal een verbinding met de externe gegevens tot stand hebt gebracht, kunt u uw Excel-werkmappen ook automatisch vernieuwen (of bijwerken) op basis van de oorspronkelijke gegevensbron wanneer de gegevensbron wordt bijgewerkt met nieuwe informatie.

Verbindingsgegevens worden opgeslagen in de werkmap en kunnen ook worden opgeslagen in een verbindingsbestand, zoals een ODC-bestand (Office Data Connection) of een DSN-bestand (Data Source Name).

Als u wilt doen externe gegevens in Excel, moet u toegang tot de gegevens. Als de externe gegevensbron die u wilt openen, niet op uw lokale computer is, moet u mogelijk contact opnemen met de beheerder van de database voor een wachtwoord, gebruikersmachtigingen of andere informatie over de databaseverbinding. Als de gegevensbron een database is, zorg dat de database niet is geopend in de modus exclusief. Als de gegevensbron een tekstbestand of een werkblad is, zorg dat een andere gebruiker geen geopend voor exclusieve toegang.

Veel gegevensbronnen vereisen daarnaast een ODBC-stuurprogramma of OLE DB-provider om de gegevensstroom tussen Excel, het verbindingsbestand en de gegevensbron te coördineren.

Het volgende diagram bevat een overzicht van de voornaamste kenmerken van gegevensverbindingen.

Verbinding maken met externe gegevensbronnen

1. Er zijn tal van gegevensbronnen die u verbinding met maken kunt: Analysis Services, SQL Server Microsoft Access, andere OLAP en relationele databases, -spreadsheets en tekstbestanden.

2. Veel gegevensbronnen hebben een bijbehorend ODBC-stuurprogramma of een bijbehorende OLE DB-provider.

3. een verbindingsbestand Hiermee definieert u de gegevens die nodig is om te openen en gegevens ophalen uit een gegevensbron.

4. verbindingsgegevens wordt opgehaald uit een verbindingsbestand in een werkmap, en de verbindingsgegevens eenvoudig kan worden bewerkt.

5. De gegevens worden naar een werkmap gekopieerd zodat u deze op dezelfde manier kunt gebruiken als gegevens die rechtstreeks in de werkmap zijn opgeslagen.

Naar boven

Verbindingen zoeken

U kunt verbindingsbestanden zoeken met het dialoogvenster Bestaande verbindingen. (Klik hiertoe op het tabblad Gegevens in de groep Externe gegevens ophalen op Bestaande verbindingen.) Met dit dialoogvenster kunt u de volgende typen verbindingen weergeven:

 • Verbindingen in de werkmap   

  In deze lijst worden alle bestaande verbindingen in de werkmap weergegeven. In de lijst vindt u de verbindingen die u al hebt gedefinieerd, die u hebt gemaakt via het dialoogvenster Gegevensbron selecteren van de wizard Gegevensverbinding, of die u eerder vanuit dit dialoogvenster hebt geselecteerd.

 • Connection-bestanden op uw computer   

  Deze lijst is gebaseerd op de map Mijn gegevensbronnen die doorgaans is opgeslagen in de map Mijn documenten (Windows XP) of Documenten (Windows Vista).

 • Verbindingsbestanden op het netwerk   

  Deze lijst kan worden gemaakt op basis van de volgende items:

  • Een set mappen op uw lokale netwerk, waarvan de locatie als onderdeel van de implementatie van Microsoft Office-groepsbeleid via het netwerk kan worden verspreid.

  • Een Excel Services gegevens verbinding bibliotheek (Gegevensverbindingsbibliotheek) op een site SharePoint Foundation . Zie voor meer informatie over gegevensverbindingsbibliotheken, de sectie veilig publiceren naar Excel Services.

Naar boven

Verbindingseigenschappen bewerken

U kunt Excel ook gebruiken om het verbindingsbestand te bewerken en zo verbindingen te maken met externe gegevensbronnen die zijn opgeslagen in een werkmap of een verbindingsbestand. Als u de gewenste verbinding niet vindt, kunt u een verbinding maken door te klikken op Zoeken naar meer om het dialoogvenster Gegevensbron selecteren weer te geven en vervolgens op Nieuwe bron te klikken om de wizard Gegevensverbinding te starten.

Nadat u de verbinding hebt gemaakt, kunt u het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding (Klik op Eigenschappenop het tabblad gegevens in de groep Externe gegevens ophalen .) om te bepalen van de verschillende instellingen voor verbindingen met externe gegevensbronnen, en Als u wilt gebruiken, opnieuw gebruiken of verbindingsbestanden schakelen.

Als u een verbindingsbestand gebruikt om verbinding te maken met een gegevensbron, worden de verbindingsgegevens in Excel vanuit het verbindingsbestand naar de Excel-werkmap gekopieerd. Wanneer u wijzigingen aanbrengt in het dialoogvenster Verbindingseigenschappen, bewerkt u de informatie van de gegevensverbinding die is opgeslagen in de huidige Excel-werkmap en niet in het oorspronkelijke verbindingsbestand dat u hebt gebruikt om de verbinding te maken, en dat wordt aangegeven door de bestandsnaam die wordt weergegeven in de eigenschap Verbindingsbestand op het tabblad Definitie. Nadat u de verbindingsgegevens hebt bewerkt (met uitzondering van de informatie in de eigenschappen Verbindingsnaam en Beschrijving van verbinding), wordt de koppeling naar het verbindingsbestand verwijderd en wordt de eigenschap Verbindingsbestand leeggemaakt.

Als u er zeker van wilt zijn dat het verbindingsbestand altijd wordt gebruikt wanneer een gegevensbron worden vernieuwd, schakelt u het selectievakje Dit bestand altijd proberen te gebruiken om deze gegevens te vernieuwen op het tabblad Definitie in. Dit selectievakje zorgt ervoor dat updates van het verbindingsbestand altijd worden gebruikt voor alle werkmappen die dat verbindingsbestand gebruiken, waarin deze eigenschap eveneens moet zijn ingesteld.

Naar boven

Verbindingen beheren

Vanuit het dialoogvenster Werkmapverbindingen kunt u verbindingen moeiteloos beheren (maken, bewerken en verwijderen). (Klik op het tabblad Gegevens in de groep Externe gegevens ophalen op Verbindingen.) Met dit dialoogvenster kunt u het volgende doen:

 • Verbindingen die in de werkmap worden gebruikt, maken, bewerken, vernieuwen en verwijderen.

 • De bron van externe gegevens verifiëren. Dit kunt u bijvoorbeeld doen wanneer de verbinding door een andere gebruiker is gedefinieerd.

 • Weergeven waar elke verbinding wordt gebruikt in de huidige werkmap.

 • Een foutbericht over verbindingen met externe gegevens onderzoeken

 • Een verbinding naar een andere server of een gegevensbron omleiden of het verbindingsbestand voor een bestaande verbinding vervangen

 • Het maken en delen van verbindingsbestanden vereenvoudigen

Naar boven

Verbindingen delen

Verbindingsbestanden zijn vooral handig als u regelmatig verbindingen deelt. Verbindingen kunnen hierdoor beter tot stand worden gebracht, de beveiliging van verbindingen wordt verbeterd en het beheer van de gegevensbron wordt eenvoudiger. De beste manier om verbindingsbestanden te delen is om ze op te slaan in een veilige en vertrouwde locatie, zoals een netwerkmap of SharePoint-bibliotheek, waar gebruikers het bestand kunnen lezen, maar alleen toegewezen gebruikers het bestand kunnen wijzigen.

ODC-bestanden gebruiken

U kunt ODC-bestanden (Office Data Connection) maken door verbinding te maken met externe gegevens via het dialoogvenster Gegevensbron selecteren of door de wizard Gegevensverbinding te gebruiken om verbinding te maken met nieuwe gegevensbronnen. In een ODC-bestand worden aangepaste HTML- en XML-codes gebruikt om de verbindingsgegevens op te slaan. U kunt de inhoud van het bestand gemakkelijk weergeven of bewerken in Excel.

U kunt verbindingsbestanden met anderen delen en zo aan hen dezelfde toegang tot een externe gegevensbron verlenen als u zelf hebt. De andere gebruikers hoeven geen gegevensbron in te stellen om het verbindingsbestand te openen, maar het is mogelijk dat ze het ODBC-stuurprogramma of de OLE DB-provider moeten installeren die noodzakelijk is om toegang tot de externe gegevens te verkrijgen vanaf hun computer.

ODC-bestanden vormen de aanbevolen methode voor het maken van verbinding met gegevens en het delen van gegevens. U kunt andere, traditionele verbindingsbestanden (DSN-, UDL- en querybestanden) moeiteloos omzetten in een ODC-bestand door het verbindingsbestand in kwestie te openen en vervolgens te klikken op de knop Verbindingsbestand exporteren op het tabblad Definitie van het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding.

Querybestanden gebruiken

Querybestanden zijn tekstbestanden met informatie over gegevensbronnen, inclusief de naam van de server waarop de gegevens zich bevinden en de verbindingsgegevens die u opgeeft wanneer u een gegevensbron maakt. Querybestanden zijn een traditionele manier voor het delen van query's met andere Excel-gebruikers.

Dqy querybestanden gebruiken    U kunt Microsoft Query gebruiken om op te slaan dqy-bestanden die query's voor gegevens uit relationele databases bevatten of tekstbestanden. Wanneer u deze bestanden in Microsoft Query opent, kunt u de gegevens die door de query weergeven en wijzigen van de query voor het ophalen van de verschillende resultaten. U kunt een dqy-bestand voor elke query die u hebt gemaakt, met behulp van de Wizard Query of rechtstreeks in Microsoft Query opslaan.

Bestanden van oqy-query gebruiken    U kunt oqy-bestanden koppelen aan gegevens in een OLAP-database op een server of in een offlinekubusbestand (.cub) opslaan. Wanneer u de Wizard multidimensionale verbinding in Microsoft Query gebruikt voor het maken van een gegevensbron voor een OLAP-database of een kubus, wordt automatisch een oqy-bestand gemaakt. Omdat OLAP-databases niet zijn ingedeeld in records of tabellen, kunt u query's of dqy-bestanden voor toegang tot deze databases maken.

Rqy querybestanden gebruiken    Excel kunt u query-bestanden openen in rqy ter ondersteuning van OLE DB-gegevensbronnen die gebruik deze notatie. Zie de documentatie bij het stuurprogramma voor meer informatie.

Qry querybestanden gebruiken    Microsoft Query kan openen en opslaan van query-bestanden in de indeling .qry voor gebruik met eerdere versies van Microsoft-Query die niet kan dit bestand wijzigen. Als u een query-bestand in de qry-indeling die u wilt gebruiken in Excel hebt, opent u het bestand in Microsoft Query en deze opslaat als een dqy-bestand. Zie Microsoft Query Help voor informatie over het opslaan van dqy-bestanden.

Iqy Web querybestanden gebruiken    Excel kunt openen iqy Web querybestanden ophalen van gegevens vanaf het Web.

Naar boven

Externe gegevensbereiken en eigenschappen gebruiken

Een extern gegevensbereik (ook wel een querytabel genoemd) is een gedefinieerde naam of tabelnaam die de locatie aangeeft van de gegevens die naar een werkblad zijn overgebracht. Wanneer u verbinding met externe gegevens maakt, wordt automatisch een extern gegevensbereik gemaakt. De enige uitzondering hierop is een draaitabelrapport dat is verbonden met een gegevensbron, op basis waarvan geen extern gegevensbereik wordt gemaakt. In Excel kunt u een extern gegevensbereik opmaken en indelen of dit gebruiken bij berekeningen, net als bij andere gegevens het geval is.

In Excel worden aan externe gegevensbereiken automatisch namen toegewezen. Dat gaat als volgt:

 • Externe gegevensbereiken uit ODC-bestanden (Office Data Connection) krijgen dezelfde naam als de naam van het bestand.

 • Aan externe gegevensbereiken uit databases wordt de naam van de query toegewezen. Standaard is Query_uit_ bron de naam van de gegevensbron die u hebt gebruikt om de query te maken.

 • Externe gegevensbereiken uit tekstbestanden worden genoemd naar het tekstbestand.

 • Externe gegevensbereiken van een webquery krijgt de naam van de pagina met webonderdelen waarop de gegevens zijn opgehaald.

Als uw werkblad meer dan één gegevensbereik uit dezelfde bron heeft, worden de bereiken genummerd, bijvoorbeeld MijnTekst, MijnTekst_1, MijnTekst_2, enzovoort.

Een extern gegevensbereik heeft extra eigenschappen (niet te verwarren met verbindingseigenschappen) waarmee u bepaalde aspecten van de gegevens, zoals het behoud van celopmaak en de kolombreedte, kunt bepalen. U kunt deze eigenschappen voor externe gegevensbereiken wijzigen door op Eigenschappen te klikken in de groep Verbindingen op het tabblad Gegevens en vervolgens uw wijzigingen aan te brengen in het dialoogvenster Eigenschappen extern gegevensbereik of Externe gegevenseigenschappen.

Opmerking: Als u een samenvatting of rapport op basis van externe gegevens wilt delen, kunt u anderen een werkmap met een extern gegevensbereik geven of een rapportsjabloon maken. Door middel van een rapportsjabloon kunt u de samenvatting of het rapport opslaan zonder de externe gegevens op te slaan zodat het bestand kleiner is. De externe gegevens worden opgehaald wanneer een gebruiker de rapportsjabloon opent.

Naar boven

Ondersteuning voor gegevensbronnen in Excel en Excel Services

Er zijn diverse gegevensobjecten (zoals een extern gegevensbereik en draaitabelrapport) die u kunt gebruiken om verbinding te maken met verschillende gegevensbronnen. Het type gegevensbron waarmee u verbinding kunt maken verschilt echter van gegevensobject tot gegevensobject. U kunt ook gekoppelde gegevens in Excel Services gebruiken en vernieuwen, maar er zijn extra beperkingen en tijdelijke oplossingen die u moet kennen.

Ondersteuning voor gegevensobjecten en gegevensbronnen in Excel

In de volgende tabel ziet u een overzicht van de gegevensbronnen die worden ondersteund voor elk gegevensobject in Excel.

Ondersteunde gegevensbron

Excel-
gegevens-
object

Maakt
extern
gegevens-
bereik?

OLE
DB

ODBC

Tekst-
bestand

HTML-
bestand

XML-
bestand

Share-
Point-
lijst

Wizard Tekst importeren

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Draaitabelrapport
(niet-OLAP)

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Draaitabelrapport
(OLAP)

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Excel-tabel

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

XML-toewijzing

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Webquery

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Wizard Gegevensverbinding

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Microsoft Query

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Opmerking: Voor deze bestanden, een tekstbestand dat is geïmporteerd met de wizard Tekst importeren, een XML-bestand dat is geïmporteerd met behulp van een XML-toewijzing en een HTML- of XML-bestand dat is geïmporteerd met behulp van een webquery, wordt geen ODBC-stuurprogramma of OLE DB-provider gebruikt om verbinding met de gegevensbron te maken.

Excel Services en ondersteuning voor gegevensbronnen

Als u in Excel Services een Excel-werkmap wilt weergeven (Excel in een webbrowser), kunt u verbinding maken met gegevens en deze vernieuwen, maar moet u een draaitabelrapport gebruiken. Excel Services biedt geen ondersteuning voor externe gegevensbereiken. Dit betekent dat Excel Services geen ondersteuning biedt voor het gebruik van Excel-tabellen die zijn verbonden met een gegevensbron, een webquery, een XML-toewijzing of Microsoft Query.

U kunt deze beperking echter omzeilen door een draaitabel te gebruiken om verbinding te maken met de gegevensbron en de draaitabel vervolgens te ontwerpen en in te delen als tweedimensionale tabel zonder niveaus, groepen of subtotalen, zodat alle gewenste rij- en kolomwaarden worden weergegeven. Zie de koppelingen in de sectie Zie ook voor meer informatie.

Naar boven

Data Access Components

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 is opgenomen in Microsoft Windows Server 2003 en Windows XP SP2. U kunt verbinding maken met en gebruiken van gegevens uit een grote verscheidenheid aan gegevensbronnen van relationele en niet-relationele met MDAC. U kunt verbinding maken met veel verschillende gegevensbronnen met behulp van Open Database Connectivity (ODBC)-stuurprogramma's of OLE DB providers, die worden gemaakt en verzonden door Microsoft of ontwikkeld door verschillende derden. Wanneer u Microsoft Office-installatie, worden extra ODBC-stuurprogramma's en OLE DB-providers toegevoegd aan uw computer.

Windows Vista en Windows 7 maken gebruik van Windows Data Access Components (Windows DAC).

Als u een volledige lijst wilt zien van de OLE DB-providers die op uw computer zijn geïnstalleerd, opent u het dialoogvenster Data Link-eigenschappen vanuit een Data Link-bestand en klikt u vervolgens op het tabblad Provider.

Als u een volledige lijst wilt zien van de ODBC-stuurprogramma's die op uw computer zijn geïnstalleerd, opent u het dialoogvenster ODBC-databasebeheer en klikt u vervolgens op het tabblad Stuurprogramma's.

U kunt ook ODBC-stuurprogramma's en OLE DB-providers van andere fabrikanten gebruiken om informatie op te halen uit andere bronnen dan Microsoft-gegevensbronnen, waaronder andere typen ODBC- en OLE DB-databases. Voor informatie over het installeren van deze ODBC-stuurprogramma's of OLE DB-providers raadpleegt u de documentatie bij de database of neemt u contact op met de leverancier van de database.

Naar boven

Verbinding maken met gegevensbronnen via ODBC

In de volgende gedeelten wordt ODBC (Open Database Connectivity) meer in detail beschreven.

De ODBC-architectuur

In de ODBC-architectuur wordt vanuit een toepassing (zoals Excel) verbinding gemaakt met ODBC-stuurprogrammabeheer, dat op zijn beurt een specifiek ODBC-stuurprogramma (zoals het Microsoft SQL ODBC-stuurprogramma) gebruikt om verbinding te maken met een gegevensbron (zoals een Microsoft SQL Server-database).

Verbindingsgegevens definiëren

Ga als volgt te werk om verbinding te maken met ODBC-gegevensbronnen:

 1. Zorg ervoor dat het juiste ODBC-stuurprogramma is geïnstalleerd op de computer met de gegevensbron.

 2. Definieer een gegevensbronnaam (DSN) met ODBC-gegevensbronbeheer om de verbindingsgegevens op te slaan in het register of een DSN-bestand, of een verbindingsreeks in Microsoft Visual Basic-code waarmee de verbindingsgegevens rechtstreeks aan ODBC-stuurprogrammabeheer kunnen worden doorgegeven.

  Voor het definiëren van een gegevensbron klikt u in Windows Vista op de knop Start en klikt u achtereenvolgens op Configuratiescherm, Systeem en onderhoud en Systeembeheer. In Windows XP en Windows Server klikt u op Start en klikt u achtereenvolgens op Configuratiescherm, Prestaties en onderhoud, Systeembeheer. en Gegevensbronnen (ODBC). Voor meer informatie over de verschillende opties kunt u in elk dialoogvenster op de knop Help klikken.

Computergegevensbronnen

Verbindingsinformatie gegevensbronnen van de computer opgeslagen in het register, klikt u op een specifieke computer, met een door de gebruiker gedefinieerde naam. U kunt gegevensbronnen machine alleen op de computer waarop die deze zijn gedefinieerd. Er zijn twee soorten gegevensbronnen machine-gebruiker en systeem. Gegevensbronnen van de gebruiker kunnen alleen worden gebruikt door de huidige gebruiker en zijn alleen zichtbaar voor die gebruiker. Systeemgegevensbronnen kunnen worden gebruikt door alle gebruikers op een computer en zijn zichtbaar voor alle gebruikers op de computer.

Een computergegevensbron is met name handig wanneer u de beveiliging wilt verbeteren. Op die manier zorgt u er namelijk voor dat alleen de aangemelde gebruikers een bepaalde computergegevensbron kunnen zien. Bovendien kan een computergegevensbron niet door een externe gebruiker naar een andere computer worden gekopieerd.

Bestandsgegevensbronnen

Bij bestandsgegevensbronnen (ook wel DSN-bestanden genaamd) worden de verbindingsgegevens opgeslagen in tekstbestanden, niet in het register. Dit type gegevensbronnen is doorgaans flexibeler te gebruiken dan computergegevensbronnen. Zo kunt u een bestandsgegevensbron met het juiste ODBC-stuurprogramma naar een willekeurige computer kopiëren, zodat de verbindingsgegevens voor uw toepassing op alle gebruikte computers consistent en nauwkeurig zijn. U kunt de bestandsgegevensbron ook op één server plaatsen, deze delen tussen vele computers in het netwerk en de verbindingsgegevens moeiteloos vanaf één locatie beheren.

Er zijn ook bestandsgegevensbronnen die niet kunnen worden gedeeld. Een dergelijke bestandsgegevensbron bevindt zich op één computer en verwijst naar een computergegevensbron. Via bestandsgegevensbronnen die niet kunnen worden gedeeld kunt u toegang verkrijgen tot bestaande computergegevensbronnen vanuit bestandsgegevensbronnen.

Naar boven

Verbinding maken met gegevensbronnen via OLE DB

In de volgende gedeelten wordt OLE DB (Object Linking and Embedding Database) meer in detail beschreven.

De OLE DB-architectuur

In de OLE DB-architectuur wordt de toepassing die toegang heeft tot de gegevens een 'data consumer' genoemd (zoals Excel) en het programma waarmee u native toegang verkrijgt tot de gegevens een 'databaseprovider' genoemd (zoals Microsoft OLE DB provider voor SQL Server).

Verbindingsgegevens definiëren

Een UDL-bestand (Universal Data Link) bevat de verbindingsgegevens die een data consumer gebruikt om toegang te verkrijgen tot een gegevensbron via de OLE DB-provider van die gegevensbron. U kunt de verbindingsgegevens op een van de volgende manieren maken:

 • Gebruik het dialoogvenster Eigenschappen van de koppeling gegevens definiëren van een gegevenskoppeling voor een OLE DB-provider in de Wizard Gegevensverbinding. Zie voor meer informatie de sectie gegevens importeren met behulp van de Wizard Gegevensverbinding.

 • Maak een leeg tekstbestand met de bestandsextensie .UDL en bewerk het bestand via het dialoogvenster Data Link-eigenschappen.

Naar boven

Gegevens vernieuwen

Wanneer u bent verbonden met een externe gegevensbron, kunt u ook een vernieuwingsbewerking uitvoeren om de bijgewerkte gegevens op te halen. Telkens wanneer u gegevens vernieuwt, ziet u de nieuwste versie van de gegevens, met inbegrip van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds de gegevens voor het laatst zijn vernieuwd.

In de volgende afbeelding wordt globaal beschreven wat er gebeurt wanneer u gegevens vernieuwt die zijn gekoppeld aan een externe gegevensbron.

Het eenvoudige proces voor het vernieuwen van externe gegevens

1. Met een vernieuwingsbewerking worden actuele gegevens opgehaald.

2. het verbindingsbestand Hiermee definieert u de gegevens die nodig is om te openen en gegevens ophalen uit een externe gegevensbron.

3. Er zijn tal van verschillende gegevensbronnen die u kunt vernieuwen: OLAP-, SQL Server-, Access-, OLE DB- en ODBC-bestanden, spreadsheets en tekstbestanden.

4. De meest recente gegevens worden toegevoegd aan de huidige werkmap.

Excel bevat veel opties voor het vernieuwen van geïmporteerde gegevens. Zo kunt u gegevens onder meer vernieuwen telkens wanneer u de werkmap opent en gegevens automatisch met tussenpozen vernieuwen. Terwijl de gegevens worden vernieuwd, kunt u doorgaan met werken in Excel en de status van de vernieuwingsbewerking controleren.

Als een wachtwoord vereist is om toegang tot de gegevens in de externe gegevensbron te verkrijgen, kunt u verplicht stellen dat het wachtwoord telkens wordt ingevoerd wanneer het externe gegevensreeks wordt vernieuwd.

Naar boven

Gegevens uit gegevensbronnen importeren

Bij Windows XP, Windows Vista en Microsoft Office worden de ODBC-stuurprogramma's en OLE DB-providers geleverd waarmee u gegevens kunt ophalen uit de volgende gangbare gegevensbronnen: Microsoft Access, HTML-bestanden op internet, tekstbestanden, Microsoft SQL Server, SQL Server Analysis Services en XML-bestanden. Met behulp van de wizard Gegevensverbinding en Microsoft Query kunt u ook toegang krijgen tot vele andere gegevensbronnen waarvoor de juiste OLE DB-providers en ODBC-stuurprogramma's aanwezig zijn, waaronder andere Excel-werkbladen, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle en DB2.

Naar boven

Gegevens uit een Access-database importeren

Er zijn verschillende manieren voor het uitwisselen van gegevens tussen Microsoft Access en Microsoft Excel.

 • U kunt gegevens vanuit Access naar Excel overbrengen door de gegevens in een Access-gegevensblad te kopiëren en deze in een Excel-werkblad te plakken, verbinding te maken met een Access-database vanuit een Excel-werkblad of Access-gegevens naar een Excel-werkblad te exporteren.

 • U kunt gegevens vanuit Excel naar Access overbrengen door de gegevens in een Excel-werkblad te kopiëren en deze in een Access-gegevensblad te plakken, een Excel-werkblad in een Access-tabel te importeren of een koppeling naar een Excel-werkblad in te voegen in een Access-tabel.

Opmerking: De word importeren heeft twee verschillende betekenis tussen Excel en Access. Klik in Excel als u wilt importeren betekent dat u een vaste verbinding met gegevens die kan worden vernieuwd. In Access betekent als u wilt importeren om gegevens te brengen in één keer Access, maar zonder een gegevensverbinding.

Werken met Access-gegevens in Excel

Misschien wilt u in een Excel-werkmap met Access-gegevens kunnen werken om te kunnen gebruikmaken van de functies voor gegevensanalyse en grafieken, de flexibele mogelijkheden voor rangschikking en indeling van gegevens of de functies in Excel die niet beschikbaar zijn in Access.

Verbinding maken met Access-gegevens vanuit Excel

Als u Access-gegevens naar Excel wilt overbrengen en deze wilt kunnen vernieuwen, kunt u een verbinding met de Access-database maken en alle gegevens uit een tabel of query ophalen. Zo kunt u bijvoorbeeld een budgetoverzicht in Excel dat u maandelijks verspreidt, bijwerken zodat het de gegevens voor de huidige maand bevat.

Access-gegevens exporteren naar Excel

Met behulp van de wizard Exporteren in Access kunt u een Access-databaseobject (bijvoorbeeld een tabel, query of formulier) of geselecteerde records in een weergave exporteren naar een Excel-werkblad. Wanneer u een exportbewerking uitvoert in Access, kunt u het ontwerp van die bewerking bewaren voor toekomstig gebruik en eventueel plannen dat de exportbewerking automatisch wordt uitgevoerd met de intervallen die u opgeeft.

Hieronder volgen gangbare scenario's voor het exporteren van gegevens vanuit Access naar Excel:

 • De mensen bij u op de afdeling of in de werkgroep gebruiken zowel Access als Excel om met gegevens te werken. U slaat deze gegevens op in Access-databases, maar u gebruikt Excel om de gegevens te analyseren en om de resultaten van de analyses te verspreiden. Uw team exporteert gegevens momenteel naar Excel wanneer dat nodig is, maar u wilt dit proces stroomlijnen.

 • U bent een ervaren Access-gebruiker, maar uw manager bekijkt rapporten liever in Excel. Met regelmatige tussenpozen kopieert u de gegevens dan ook naar Excel, maar u wilt dit proces automatiseren om uzelf tijd te besparen.

Zie het Help-systeem van Access voor meer informatie over het exporteren van gegevens vanuit Access naar Excel.

Werken met Excel-gegevens in Access

Als u met Excel-gegevens werkt in een Excel-database, kunt u profiteren van de Access-functies voor gegevensbeheer, beveiliging of meerdere gebruikers. Hoewel Access tal van nuttige functies bevat, zijn er twee functies die gebruikers met name handig vinden bij het werken met Excel-gegevens:

 • Rapporten    Als u gewend bent aan het ontwerpen van Access-rapporten en u wilt uw gegevens uit Excel samenvatten en presenteren in een dergelijk rapport, kunt u een Access-rapport maken. U kunt bijvoorbeeld flexibelere rapporten maken, zoals groeps- en overzichtsrapporten, afgedrukte labels en rapporten met grafieken.

 • Formulieren    Als u een formulier gebruiken om te zoeken of gegevens in Excel wilt, kunt u een Access-formulier maken. Bijvoorbeeld, kunt u een Access-formulier om velden in een andere volgorde dan de volgorde van kolommen in het werkblad weer te geven of u kunt een lange rij met gegevens gemakkelijker bekijken op één scherm.

Zie het Help-systeem van Access voor meer informatie over het werken met Access-formulieren en -rapporten.

Excel-gegevens koppelen vanuit Access

U kunt een Excel-bereik in de vorm van een tabel aan een Access-database koppelen. Dat is een handige oplossing als u het gegevensbereik wilt blijven bijhouden in Excel, maar die gegevens ook beschikbaar wilt maken in Access. U definieert dit type koppeling vanuit de Access-database, maar niet vanuit Excel.

Wanneer u een koppeling tot stand brengt met een Excel-werkblad of een benoemd bereik in Excel, wordt er in Access een nieuwe tabel gemaakt die is gekoppeld aan de broncellen. Wijzigingen die u in de broncellen in Excel aanbrengt, verschijnen ook in de gekoppelde tabel. U kunt de inhoud van de corresponderende tabel in Access echter niet bewerken. Als u gegevens wilt toevoegen, bewerken of verwijderen, moet u de wijzigingen aanbrengen in het Excel-bronbestand.

Hieronder volgen gangbare scenario's voor het maken van een koppeling met een Excel-werkblad vanuit Access:

 • U wilt de gegevens in Excel-werkbladen onderhouden, maar nog steeds gebruikmaken van de krachtige query- en rapportfuncties van Access.

 • Uw afdeling of werkgroep gebruikt Access, maar de gegevens uit de externe bronnen waarmee u werkt, bevinden zich in Excel-werkbladen. U wilt geen kopieën van externe gegevens onderhouden, maar er in Access mee kunnen werken.

Zie het Help-systeem van Access voor meer informatie over het tot stand brengen van een koppeling met Excel-gegevens vanuit Access.

Excel-gegevens importeren in Access

Als u gegevens vanuit Excel in een Access-database wilt opslaan en deze gegevens in het vervolg wilt gebruiken en onderhouden in Access, kunt u de gegevens importeren in Access. Wanneer u gegevens importeert in Access, worden deze in een nieuwe of bestaande tabel opgeslagen zonder dat de gegevens in Excel worden gewijzigd. U kunt slechts één werkblad tegelijkertijd importeren tijdens een importbewerking. Als u gegevens uit meerdere werkbladen wilt importeren, moet de importbewerking voor elk werkblad herhalen.

Hieronder volgen gangbare scenario's voor het importeren van Excel-gegevens in Access:

 • U bent een ervaren Excel-gebruiker, maar in het vervolg wilt u Access gebruiken om met deze gegevens te werken. U wilt de gegevens in uw Excel-werkbladen verplaatsen naar een of meer nieuwe Access-databases.

 • Uw afdeling of werkgroep gebruikt Access, maar soms ontvangt u gegevens in Excel-indeling die moet worden samengevoegd met de Access-databases. U wilt deze Excel-werkbladen bij ontvangst in uw database importeren.

 • U gebruikt Access om uw gegevens te beheren, maar de wekelijkse rapporten die u van de rest van het team ontvangt hebben de vorm van Excel-werkmappen. U wilt het importproces stroomlijnen om ervoor te zorgen dat de gegevens elke week op een bepaald tijdstip in de database worden geïmporteerd.

Zie het Help-systeem van Access voor meer informatie over het importeren van gegevens vanuit Excel naar Access.

Naar boven

Gegevens van het web importeren

Vaak bevatten webpagina's informatie die zich perfect leent voor analyse in Excel. Zo kunt u bijvoorbeeld aandelenkoersen analyseren in Excel met behulp van informatie die rechtstreeks van een webpagina afkomstig is. Afhankelijk van uw wensen kunt u gegevens ophalen die kunnen worden vernieuwd (en die u dus kunt bijwerken in Excel op basis van de nieuwste gegevens op de webpagina), of u kunt gegevens ophalen van een webpagina en deze ongewijzigd laten in het werkblad.

U kunt een webquery gebruiken om gegevens op te halen die zijn opgeslagen op uw intranet of het internet, zoals één tabel, meerdere tabellen of alle tekst van een webpagina, en de gegevens analyseren met de hulpmiddelen en functies van Excel. Met één klik op een knop kunt u moeiteloos de nieuwste gegevens van de webpagina ophalen. Zo kunt u bijvoorbeeld aandelenkoersen van een openbare webpagina ophalen en bijwerken, of een tabel met omzetgegevens van een bedrijfswebpagina ophalen en bijwerken.

U kunt gegevens die afkomstig zijn van een webpagina importeren met behulp van het dialoogvenster Nieuwe webquery . (Klik op het tabblad gegevens in de groep Externe gegevens ophalen op Van Internet.) Moet u toegang hebben tot de World Wide Web via een intranet of via een modem op uw computer of netwerk kunt, of u een query ten opzichte van HTML- of XML-bestanden die zijn opgeslagen op uw computer.

Naar boven

Tekstbestanden importeren

U kunt Excel gebruiken om gegevens vanuit een tekstbestand in een werkblad te importeren. (Klik op het tabblad Gegevens in de groep Externe gegevens ophalen op Vanuit tekst.) De wizard Tekst importeren onderzoekt het tekstbestand dat u wilt importeren en helpt ervoor zorgen dat de gegevens op de gewenste manier worden geïmporteerd.

Er zijn twee manieren om gegevens vanuit een tekstbestand te importeren met Excel: u kunt het tekstbestand openen in Excel (hierbij wordt geen verbinding met het tekstbestand gemaakt) of u kunt het tekstbestand importeren als een extern gegevensbereik (waarbij wel verbinding met het tekstbestand wordt gemaakt).

Er zijn twee gangbare indelingen voor tekstbestanden:

 • Tekstbestanden met scheidingstekens (.TXT), waarin de afzonderlijke tekstvelden doorgaans van elkaar worden gescheiden met het TAB-teken (ASCII-tekencode 009).

 • Tekstbestanden met door middel van komma's gescheiden waarden (.CSV), waarin de afzonderlijke tekstvelden doorgaans van elkaar worden gescheiden met het kommateken (,).

U kunt ook het scheidingsteken wijzigen dat wordt gebruikt in tekstbestanden met scheidingstekens en door middel van komma's gescheiden waarden. Dit kan nodig zijn om ervoor te zorgen dat de import- of exportbewerking naar behoren wordt uitgevoerd.

Naar boven

Gegevens vanuit Microsoft SQL Server importeren

Microsoft SQL Server is een relationele database met volledige functionaliteit en is bedoeld voor ondernemingsbrede gegevensoplossingen waarvoor optimale prestaties, beschikbaarheid, schaalbaarheid en beveiliging van groot belang zijn. In Excel kunt u moeiteloos verbinding maken met een Microsoft SQL Server-database. (Klik op het tabblad Gegevens in de groep Externe gegevens ophalen op Vanuit andere bronnen en klik vervolgens op Vanuit SQL Server.)

Wanneer u verbinding met een Microsoft SQL Server-database maakt, worden in de wizard Gegevensverbinding drie pagina's weergegeven:

 • Pagina 1: verbinding maken met een databaseserver    Gebruik deze pagina voor de database-server en de manier waarop u zich aanmeldt bij de server opgeven.

 • Pagina 2: Database en tabel selecteren    Gebruik deze weer te geven van de database en tabel of query die de gewenste gegevens bevat.

 • Pagina 3: Het bestand opslaan en de bewerking voltooien    Gebruik deze pagina om het verbindingsbestand, een bijbehorende beschrijving en zoekfrasen voor het bestand op te geven.

Naar boven

Gegevens vanuit Microsoft SQL Server Analysis Services importeren

Analyseservices (een onderdeel van Microsoft SQL Server) die ondersteuning biedt voor bedrijfsinformatie en is een basis voor OLAP Online Analytical Processing ()-analyse-systemen, Key Performance Indicator (KPI) scorecards, datamining en dashboard rapportage-systemen . Klik in Excel u eenvoudig verbinding kunt maken met een een Analysis Services-OLAP-database met behulp van een OLAP-provider. (Klik op het tabblad gegevens in de groep Externe gegevens ophalenUit andere bronnenop en klik vervolgens op Van Analysis Services.) Een OLAP-provider is een verzameling software waarmee u toegang tot een bepaald type OLAP-database. Deze software kunt ook een stuurprogramma voor gegevensbron en andere clientsoftware die verbinding maken met een database nodig is. Verbinding maken met een OLAP-Provider moet u een draaitabelrapport.

U kunt ook een OLAP-gegevens openen wanneer de OLAP-gegevensbron is verbroken. Een offlinekubusbestand is een bestand met de extensie die een gedeelte van de brongegevens vanuit een OLAP-serverdatabase opgeslagen. Een offlinekubusbestand gebruiken om door te gaan naar de wijzigingen aanbrengen in de draaitabel- en draaigrafiekrapporten wanneer de server onderdeel niet beschikbaar is of wanneer het netwerk is verbroken.

Wanneer u verbinding maakt met Analysis Services, worden door de wizard Gegevensverbinding de volgende drie pagina's weergegeven:

 • Pagina 1: Verbinding maken een met databaseserver     Gebruik deze pagina om de server op te geven en aan te geven hoe u zich bij de databaseserver aanmeldt.

 • Pagina 2: Database en tabel selecteren    Gebruik deze pagina om de database en kubus op te geven.

 • Pagina 3: Het bestand opslaan en de bewerking voltooien    Gebruik deze pagina om het verbindingsbestand, een bijbehorende beschrijving en zoekfrasen voor het bestand op te geven.

Naar boven

XML-gegevens importeren

Excel kunt u gemakkelijk Extensible Markup Language (XML)-gegevens die is gemaakt van andere databases en toepassingen importeren en exporteren van aangepaste XML-gegevens voor interactie met andere databases en toepassingen XML-elementen van een XML-schema en werkbladcellen toewijzen. Denk na van deze nieuwe XML-functies als Excel omzetten in een XML-gegevens bestand genereren met een bekende gebruikersinterface.

Met behulp van XML-toewijzingen kunt u moeiteloos specifieke bedrijfsgegevens in Excel-documenten toevoegen, opsporen en extraheren. Zo is een factuur met de naam en het adres van een klant of een rapport met de financiële resultaten voor het laatste kwartaal niet langer slechts een statisch rapport. U kunt deze informatie nu makkelijk vanuit databases en toepassingen importeren, deze wijzigen en vervolgens weer exporteren naar dezelfde of andere databases en toepassingen.

Belangrijke XML-scenario's

Hieronder volgt een aantal belangrijke scenario's die de XML-functies mogelijk maken:

 • De functionaliteit van bestaande Excel-sjablonen uitbreiden door XML-elementen toe te wijzen aan bestaande cellen, waardoor XML-gegevens in de sjablonen makkelijker kunnen worden ingevoerd en opgehaald, zonder dat het ontwerp ervan moet worden aangepast

 • XML-gegevens gebruiken als invoer voor uw bestaande berekeningsmodellen door XML-elementen toe te wijzen aan bestaande spreadsheets

 • XML-gegevensbestanden importeren in een nieuwe werkmap

 • XML-gegevens vanuit een webservice in uw Excel-werkblad importeren

 • Gegevens in de toegewezen cellen exporteren naar XML-gegevensbestanden, onafhankelijk van andere gegevens in de werkmap

De basisbeginselen van het gebruik van XML-gegevens in Excel

In het volgende diagram ziet u hoe de verschillende bestanden en bewerkingen samenwerken wanneer u XML met Excel gebruikt. Het proces bestaat uit vijf hoofdfasen.

Overzicht van hoe Excel werkt met XML-gegevens

Bijschrift 1 Een XML-schemabestand (.xsd) toevoegen aan een werkmap.

Bijschrift 2 XML-schema-elementen aan afzonderlijke cellen of XML-toewijzing bevat.

bijschrift 3 Een XML-gegevensbestand (.xml) importeren en de XML-elementen aan de toegewezen cellen.

Stap 4 Gegevens invoeren, toegewezen cellen verplaatsen en Excel-functionaliteit gebruiken terwijl de XML-structuur en definities behouden blijven.

Callout 5 Aangepaste gegevens exporteren uit toegewezen cellen naar een XML-gegevensbestand.

XML-gegevens gebruiken

Wanneer u de inhoud van een XML-gegevensbestand importeert in een bestaande XML-toewijzing in uw werkmap, koppelt u de gegevens uit het bestand aan een XML-toewijzing die in uw werkmap is opgeslagen. Dit houdt in dat voor elk gegevenselement in het XML-gegevensbestand een corresponderend element aanwezig is in het XML-schema dat u hebt toegewezen vanuit een XML-schemabestand of automatisch toegewezen schema. Per XML-toewijzing is slechts één XML-gegevensbinding mogelijk en een XML-gegevensbinding is gekoppeld aan alle toewijzingen die voor één XML-toewijzing zijn gemaakt.

U kunt het dialoogvenster Eigenschappen van XML-toewijzing weergeven. (Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep XML op Eigenschappen toewijzen.) Hierin treft u drie opties aan, die standaard alle drie zijn geselecteerd en waarmee u het gedrag van een XML-gegevensbinding kunt instellen:

 • Gegevens valideren volgens een schema voor importeren en exporteren    Hiermee geeft u aan of Excel-gegevens moeten worden gevalideerd aan de hand van de XML-toewijzing wanneer u gegevens importeert. Stel deze optie in wanneer u ervoor wilt zorgen dat de geïmporteerde XML-gegevens voldoen aan het XML-schema.

 • Bestaande gegevens overschrijven met nieuwe gegevens    Hiermee geeft u aan of gegevens moeten worden overschreven wanneer u gegevens importeert. Stel deze optie in wanneer u de huidige gegevens door nieuwe gegevens wilt vervangen, bijvoorbeeld wanneer het nieuwe XML-gegevensbestand actuele gegevens bevat.

 • Nieuwe gegevens toevoegen aan bestaande XML-lijsten    Hiermee geeft u aan of de inhoud van de gegevensbron moet worden toegevoegd onder aan de bestaande gegevens in het werkblad. Stel deze optie bijvoorbeeld in wanneer u gegevens uit diverse vergelijkbare XML-gegevensbestanden wilt samenvoegen in een XML-lijst of als u de inhoud van een cel met een functie niet wilt overschrijven.

Naar boven

Gegevens importeren met de wizard Gegevensverbinding

U kunt de wizard Gegevensverbinding gebruiken om verbinding te maken met een externe OLE DB- of ODBC-gegevensbron die al is gedefinieerd. U opent de wizard Gegevensverbinding door op het tabblad Gegevens in de groep Externe gegevens ophalen te klikken op Vanuit andere bronnen en vervolgens te klikken op Vanuit wizard Gegevensverbinding.

Als u in de wizard Gegevensverbinding de gegevensbronoptie Overig/geavanceerd kiest, kunt u een lijst met beschikbare OLE DB-providers weergeven in het dialoogvenster Data Link-eigenschappen. Bovendien biedt de Microsoft OLE DB-provider voor ODBC-stuurprogramma's ook toegang tot ODBC-gegevensbronnen. Voor meer informatie over het gebruik op elk tabblad in dit dialoogvenster klikt u op Help in het dialoogvenster Data Link-eigenschappen.

In het algemeen kunt u als volgt verbindingsgegevens definiëren in het dialoogvenster Data Link-eigenschappen:

 • Klik op het tabblad Provider, selecteer de OLE DB-provider en klik vervolgens op Volgende om het tabblad Verbinding weer te geven. Hierin kunt u de verbindingsgegevens voor de OLE DB-provider in kwestie opgeven.

  Voor elke OLE DB-provider moeten specifieke verbindingsgegevens worden opgegeven. Zo zijn voor Microsoft OLE DB Provider for SQL Server een servernaam, een serverlocatie en een gebruikersnaam vereist. U kunt echter ook aanvullende informatie opgeven, bijvoorbeeld of u een wachtwoord wilt gebruiken en of u de geïntegreerde beveiliging van Microsoft Windows wilt gebruiken.

 • Klik op het tabblad Geavanceerd om aanvullende informatie, zoals netwerkinstellingen en toegangsmachtigingen, op te geven.

 • Klik op het tabblad Alles om initialisatie-eigenschappen op te geven voor de OLE DB-provider.

Opmerking: U kunt geen filter toepassen op gegevens of joins aanbrengen tussen gegevens in de wizard Gegevensverbinding.

Naar boven

Gegevens importeren met Microsoft Query

U kunt ook Microsoft Query gebruiken om gegevens te importeren. (Klik op het tabblad Gegevens in de groep Externe gegevens ophalen op Vanuit andere bronnen en klik vervolgens op Vanuit MS Query.) Met Microsoft Query stelt u ODBC-gegevensbronnen in waaruit u gegevens wilt ophalen. In Microsoft Query kunt u de wizard Query gebruiken om een eenvoudige query te maken of kunt u geavanceerde criteria opgeven om een meer complexe query te maken en het volgende te doen:

 • Rijen of kolommen met gegevens filteren voordat ze worden overgebracht naar Excel

 • Een parameterquery maken

 • Gegevens sorteren voordat deze naar Excel worden overgebracht

 • Meerdere tabelkoppelingen instellen

Microsoft Query beschikt over een eenvoudige front-endtoepassing die gemakkelijk toegankelijk is vanuit Excel en waarmee u deze gespecialiseerde querytaken kunt uitvoeren.

Naar boven

Gegevens importeren met programmacode en functies

Als u ontwikkelaar bent, kunt u in Excel diverse benaderingen hanteren om gegevens te importeren:

 • U kunt Visual Basic for Applications gebruiken voor toegang tot een externe gegevensbron. Afhankelijk van de gegevensbron, kunt u ActiveX Data Objects of Data Access Objects om de gegevens worden opgehaald. U kunt ook een verbindingsreeks definiëren in code die de verbindingsgegevens aangeeft. Een verbindingsreeks kan nuttig zijn, bijvoorbeeld als u wilt voorkomen dat systeembeheerders of gebruikers eerst een verbindingsbestand maken of de installatie van de toepassing wilt vereenvoudigen.

 • Als u gegevens vanuit een SQL Server-database importeert, is het raadzaam te werken met SQL Native Client. Dit is een zelfstandige API (Application Programming Interface) die wordt gebruikt voor zowel OLE DB als ODBC. Hierin worden de SQL OLE DB-provider en het SQL ODBC-stuurprogramma gecombineerd tot een native, dynamische DLL (Dynamic Link Library) met nieuwe, zelfstandige functionaliteit die losstaat van de MDAC (Microsoft Data Access Components). U kunt SQL Native Client gebruiken om nieuwe toepassingen te maken of om bestaande toepassingen te verbeteren die kunnen gebruikmaken van nieuwere SQL Server-functies, zoals MARS (Multiple Active Result Sets), UDT (User-Defined Type) en ondersteuning voor XML-gegevenstypen.

 • De functie RTG haalt realtimegegevens op uit een programma dat COM-automatisering ondersteunt. De invoegtoepassing RTG COM-automatisering moet worden gemaakt en op een lokale computer geregistreerd.

 • De SQL. Functie van de aanvraag maakt een verbinding met een externe gegevensbron en voert een query uit vanuit een werkblad. De SQL. Verzoek om functie retourneert vervolgens het resultaat als een matrix zonder dat u een macro hoeft te programmeren. Als deze functie niet beschikbaar is, moet u de Microsoft Excel-ODBC-invoegtoepassing (Xlodbc.) XLA). U kunt de invoegtoepassing installeren vanuit Office.com.

Zie Visual Basic Help voor meer informatie over het programmeren in Visual Basic for Applications.

Naar boven

De toegang tot gegevens beveiligen

Wanneer u verbinding maakt met een externe gegevensbron of gegevens vernieuwt, moet u zich bewust zijn van mogelijke beveiligingsproblemen en weten wat u hieraan kunt doen. Aan de hand van de volgende richtlijnen en procedures kunt u de toegang tot uw gegevens beveiligen.

Naar boven

Gegevensverbindingen op een vertrouwde locatie opslaan

Vaak bevat een gegevensverbindingsbestand een of meer query's die worden gebruikt om externe gegevens te vernieuwen. Door dit bestand te vervangen kan een kwaadwillige gebruiker een query ontwerpen die toegang biedt tot vertrouwelijke informatie en deze distribueren onder andere gebruikers of andere schadelijke acties uitvoeren. Controleer daarom altijd het volgende:

 • Is het verbindingsbestand geschreven door een betrouwbare persoon?

 • Is het verbindingsbestand beveiligd en opgeslagen op een vertrouwde locatie?

U kunt de beveiliging verbeteren door verbindingen met externe gegevens op uw computer uit te schakelen. Als u verbinding wilt maken met gegevens wanneer u een werkmap opent, moet u gegevensverbindingen activeren via de werkbalk Vertrouwenscentrum of door de werkmap op een vertrouwde locatie te plaatsen. Zie de koppelingen in de sectie Zie ook voor meer informatie.

Naar boven

Referenties op een veilige manier gebruiken

Als u toegang tot een externe gegevensbron wilt verkrijgen, moet u gewoonlijk referenties (zoals een gebruikersnaam en een wachtwoord) opgeven ter verificatie. Zorg ervoor dat deze referenties op een veilige manier aan u worden verstrekt en dat u deze niet per ongeluk aan anderen onthult.

Belangrijk: Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen. Zwakke wachtwoorden Combineer geen deze elementen. Sterk wachtwoord: Y6dh! et5. Zwakke wachtwoord: House27. Wachtwoorden moet 8 of meer tekens lang zijn. Een keer zinsdeel met 14 of meer tekens is het beter. Het is belangrijk dat u uw wachtwoord niet vergeet. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kan deze niet Microsoft ophalen. Sla de wachtwoorden die u Noteer op een veilige plaats buiten de informatie die ze helpen beveiligen.

Sla aanmeldingsgegevens niet op wanneer u verbinding met gegevensbronnen maakt. Deze gegevens kunnen als tekst zonder opmaak worden opgeslagen in de werkmap en het verbindingsbestand. Een kwaadwillige gebruiker kan de hand leggen op deze gegevens en de beveiliging van de gegevensbron op die manier omzeilen.

Gebruik waar mogelijk Windows-verificatie (ook wel vertrouwde verbinding genoemd). Hierbij wordt via een Windows-gebruikersaccount verbinding met SQL Server gemaakt. Wanneer een gebruiker verbinding maakt via een Windows-gebruikersaccount, worden in SQL Server de gegevens van het Windows-besturingssysteem gebruikt om de accountnaam en het wachtwoord te controleren. Voordat u Windows-verificatie kunt gebruiken, moet een serverbeheerder SQL Server zo configureren dat deze verificatiemodus wordt gebruikt. Als Windows-verificatie niet beschikbaar is, moet u vermijden dat de aanmeldingsgegevens van gebruikers worden opgeslagen in een werkmap of verbindingsbestand. Het is veiliger als gebruikers hun aanmeldingsgegevens opgeven telkens wanneer ze zich aanmelden.

Naar boven

Gegevens op een veilige manier naar Excel Services publiceren

Wanneer u verbinding maakt met een gegevensbron, kunt u in het dialoogvenster Verificatie-instellingen voor Excel Services een verificatiemethode kiezen voor toegang tot de gegevensbron in Excel Services. U kunt een van de volgende opties selecteren voor aanmelding bij de gegevensbron:

 • Windows-verificatie    Selecteer deze optie als u de Windows-gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord van de huidige gebruiker wilt gebruiken. Dit is de veiligste methode, maar als er veel gebruikers zijn, kan dit invloed hebben op de prestaties.

 • SSS    Selecteer deze optie om het gebruik van de Secure Storage-Service en voer vervolgens de gewenste id-tekenreeks in het tekstvak SSS-ID . De sitebeheerder van een kunt configureren van een SharePoint-site om een database Secure Storage-Service te gebruiken waarin een gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen. Deze methode is de efficiëntste wanneer er een groot aantal gebruikers.

 • Geen    Selecteer deze optie als u de gebruikersnaam en het wachtwoord in het verbindingsbestand wilt opslaan.

Opmerking: De verificatie-instelling wordt alleen gebruikt door Excel Services, niet door Microsoft Excel. Als u wilt dat dezelfde gegevens worden gebruikt, ongeacht of u de werkmap opent in Excel of in Excel Services, moet u ervoor zorgen dat de verificatie-instelling in Excel hetzelfde is.

Ter verbetering van de beveiliging van uw verbindingen, gebruikt u een gegevens verbinding bibliotheek (Gegevensverbindingsbibliotheek). Een Gegevensverbindingsbibliotheek is een speciale SharePoint-documentbibliotheek die kan worden gedefinieerd als een vertrouwde locatie-bibliotheek en kunt u eenvoudig kunt opslaan, secure, delen en beheren van ODC-bestanden. Een beheerder moet bijvoorbeeld mogelijk een database van een testserver verplaatsen naar een productieomgeving of een bijwerkquery die toegang heeft tot de gegevens. Met behulp van één ODC-bestand opgeslagen in een Gegevensverbindingsbibliotheek, beheer van deze verbindingsinformatie is veel gemakkelijker en gebruikers toegang tot gegevens handiger is, krijgt omdat alle werkmappen hetzelfde verbindingsbestand en een vernieuwingsbewerking gebruiken (of op de client- of computer) recente wijzigingen naar dat verbindingsbestand. U kunt zelfs SharePoint Server en een gebruikerswachtwoord clientcomputer automatisch detecteert wijzigingen in de verbinding archiveren en gebruikt u de meest recente versie van het verbindingsbestand instellen. Zie voor meer informatie Microsoft SharePoint Foundation 2010 Help van Centraal beheer.

Naar boven

Problemen met gegevensverbindingen

In de volgende gedeelten worden diverse problemen besproken die kunnen optreden wanneer u verbinding met externe gegevens maakt.

Naar boven

Probleem: als ik probeer gegevens te importeren, heb ik te weinig schijfruimte.

Als er onvoldoende schijfruimte is wanneer u verbinding met de externe gegevens maakt, kunt u het volgende proberen:

Selectievakjes en grotere beschikbare schijfruimte    Om ruimte vrij op de harde schijf, kunt u de Prullenbak legen, een back-up overbodige bestanden en deze van de harde schijf verwijderen of verwijderen van Windows-onderdelen die u niet gebruikt. Zie Windows Help voor meer informatie over het vrijmaken van ruimte op de harde schijf.

Strategieën die u proberen kunt als schijfruimte beperkt is    Als u slechts een beperkt aantal beschikbare ruimte op de harde schijf hebt, probeert u het volgende:

Microsoft Query    Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

 • Vereenvoudig uw query    Zorg ervoor dat u alleen de tabellen en velden die u nodig voor uw query hebt. Als uw query onnodige kolommen of velden bevat, verwijdert u deze door de query verkleinen van de grootte van het querybestand tijdelijk.

 • Criteria gebruiken om te verkleinen van de grootte van het resultaat instellen    Criteria gebruiken om op te halen alleen bepaalde records in plaats van alle records uit een database. Raadpleeg de Help van Microsoft-Query voor meer informatie.

 • Een limiet van het aantal records geretourneerd door de query instellen    Beperk het aantal records aan die de query geeft als resultaat. In Microsoft Query, klikt u op Opties in het menu bewerken , schakel het selectievakje aantal records geretourneerd naar beperken onder Gebruikersinstellingenen voer vervolgens het maximum aantal records om terug te keren in het vak Records .

Wizard Gegevensverbinding    Hoewel u de gegevens via de Wizard Gegevensverbinding niet kunt beperken, kunt u mogelijk de gegevens uit de gegevensbron beperken door te definiëren van een query in de gegevensbron. Als u geen de mogelijkheid of de machtiging om een query in de gegevensbron te definiëren, neemt u contact op met de Gegevensbeheerder van uw.

Naar boven

Probleem: waar is de wizard OLAP-kubus?

De wizard OLAP-kubus in Microsoft Query, waarmee u een OLAP-kubus kon maken op basis van een Jet-database, is niet meer beschikbaar in Excel.

Naar boven

Probleem: wat is er gebeurd met de services voor het ophalen van gegevens?

Bij de services voor het ophalen van gegevens, die in Microsoft Office 2003 werden geïntroduceerd, wordt gebruikgemaakt van een UDC-bestand (Universal Data Connection), met de bestandsextensie .UDCX, om toegang te verkrijgen tot Web Services en verschillende gegevensbronnen te bevragen.

In de Wizard Gegevensverbinding op de welkomstpagina van de Wizard Gegevensverbinding , kunt u de Microsoft Business Solutions of services voor het ophalen van gegevens opties voor gegevensbron selecteren. De optie services voor het ophalen van gegevens kunt u kiezen twee services voor het ophalen van gegevens: Windows SharePoint Services-lijstenmet gegevens worden opgehaald uit de lijsten en documentbibliotheken op een server met SharePoint Foundationen Microsoft SQL Server , waarin gegevens uit Microsoft SQL Server 2000 of hoger worden opgehaald.

Hoewel de wizard Gegevensverbinding het bewerken van UDC-verbindingsbestanden niet meer ondersteunt, biedt Excel nog steeds ondersteuning voor bestaande verbindingen voor het ophalen van gegevens en kunt u deze verbindingen nog steeds vernieuwen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×