Overzicht van het maken van verbinding met gegevens (importeren)

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit referentie artikel wordt beschreven hoe u gegevens importeert en maakt. U vindt meer informatie over taken zoals het importeren, bijwerken, beveiligen en beheren van gegevens.

In dit artikel

Werken met externe gegevens verbindingen

Gegevens vernieuwen

Gegevens importeren uit gegevens bronnen

Gegevens toegang veiliger stellen

Problemen met het maken van verbinding met gegevens

Werken met externe gegevens verbindingen

In de volgende secties wordt uitgelegd hoe externe gegevens verbindingen werken en hoe u de verbindings gegevens kunt zoeken, beheren en delen met andere Program ma's en gebruikers.

Naar boven

Informatie over de basis beginselen van gegevens verbindingen

Gegevens in een Excel-werkmap kunnen afkomstig zijn van twee verschillende locaties. De gegevens kunnen rechtstreeks in de werkmap worden opgeslagen of kunnen worden opgeslagen in een externe gegevens bron, zoals een tekst bestand, een Data Base of een OLAP-kubus (Online Analytical Processing). Deze externe gegevens bron is verbonden met de werkmap via een gegevens verbinding, dat wil zeggen een reeks informatie over het zoeken, aanmelden en openen van de externe gegevens bron.

Het belangrijkste voor deel van het maken van verbinding met externe gegevens is dat u deze gegevens regel matig kunt analyseren zonder dat de gegevens herhaaldelijk naar uw werkmap worden gekopieerd, wat een bewerking is die tijdrovend en gevoelig voor de fout kan duren. Nadat u verbinding hebt gemaakt met externe gegevens, kunt u uw Excel-werkmappen ook automatisch vernieuwen (of bijwerken) vanuit de oorspronkelijke gegevens bron wanneer de gegevens bron wordt bijgewerkt met nieuwe informatie.

Verbindings informatie wordt opgeslagen in de werkmap en kan ook worden opgeslagen in een verbindings bestand, zoals een ODC-bestand (Office Data Connection) of een gegevens bron bestand (. DSN).

Als u externe gegevens wilt overbrengen naar Excel, moet u toegang hebben tot de gegevens. Als de externe gegevensbron die u wilt gebruiken, niet op uw lokale computer staat, moet u mogelijk contact opnemen met de beheerder van de Data Base voor een wacht woord, gebruikers machtigingen of andere verbindings informatie. Als de gegevens bron een Data Base is, zorg er dan voor dat de data base niet is geopend in de modus exclusief. Als de gegevens bron een tekst bestand of een werk blad is, zorg er dan voor dat een andere gebruiker het niet heeft geopend voor exclusieve toegang.

Veel gegevens bronnen hebben ook een ODBC-stuur programma of OLE DB-provider nodig om de stroom van gegevens te coördineren tussen Excel, het verbindings bestand en de gegevens bron.

In het volgende diagram wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste punten voor gegevens verbindingen.

Verbinding maken met externe gegevensbronnen

1. er zijn diverse gegevens bronnen waarmee u verbinding kunt maken: Analysis Services, SQL Server, micro soft Access, andere OLAP-en relationele data bases, spread sheets en tekst bestanden.

2. veel gegevens bronnen hebben een bijbehorend ODBC-of OLE DB-programma.

3. een verbindings bestand definieert alle informatie die nodig is om toegang te krijgen tot gegevens en deze op te halen uit een gegevens bron.

4. de verbindings informatie wordt vanuit een verbindings bestand naar een werkmap gekopieerd en de verbindings gegevens kunnen eenvoudig worden bewerkt.

5. de gegevens worden gekopieerd naar een werkmap, zodat u deze kunt gebruiken, net zoals u gegevens gebruikt die rechtstreeks in de werkmap zijn opgeslagen.

Naar boven

Verbindingen zoeken

U kunt verbindings bestanden vinden in het dialoog venster bestaande verbindingen . (Klik op het tabblad gegevens in de groep externe gegevens ophalen op bestaande verbindingen.) In dit dialoog venster kunt u de volgende typen verbindingen zien:

 • Verbindingen in de werkmap    

  In deze lijst worden alle huidige verbindingen in de werkmap weer gegeven. De lijst wordt gemaakt op basis van verbindingen die u al hebt gedefinieerd, die u hebt gemaakt met behulp van het dialoog venster gegevens bron selecteren van de wizard gegevens verbinding, of vanuit verbindingen die u eerder hebt geselecteerd als een verbinding vanuit dit dialoog venster.

 • Verbindings bestanden op uw computer    

  Deze lijst wordt gemaakt op basis van de map mijn gegevens bronnen die meestal is opgeslagen in de map Mijn documenten (Windows XP) of documenten (Windows Vista).

 • Verbindings bestanden op het netwerk    

  Deze lijst kan worden gemaakt met de volgende opties:

  • Een set mappen op uw lokale netwerk, waarvan de locatie kan worden geïmplementeerd via het netwerk als onderdeel van de implementatie van micro soft Office-groeps beleid.

  • Een Excel Services-gegevens verbindings bibliotheek (DCL) op een SharePoint Foundation-site. Zie de sectie veilig publiceren naar Excel Servicesvoor meer informatie over DCLs.

Naar boven

Verbindings eigenschappen bewerken

U kunt Excel ook gebruiken als een editor voor verbindings bestanden om verbindingen te maken en te bewerken met externe gegevens bronnen die zijn opgeslagen in een werkmap of in een verbindings bestand. Als u de gewenste verbinding niet kunt vinden, kunt u een verbinding maken door te klikken op Bladeren naar meer om het dialoog venster gegevens bron selecteren weer te geven en vervolgens op nieuwe bron om de wizard gegevens verbinding te starten.

Nadat u de verbinding hebt gemaakt, kunt u het dialoog venster Eigenschappen van de verbinding gebruiken (Klik op het tabblad gegevens in de groep externe gegevens ophalen op Eigenschappen). verschillende instellingen voor verbindingen met externe gegevens bronnen beheren en verbindings bestanden gebruiken, opnieuw gebruiken of overschakelen.

Als u een verbindings bestand gebruikt om verbinding te maken met een gegevens bron, worden de verbindings gegevens van het verbindings bestand gekopieerd naar de Excel-werkmap. Wanneer u wijzigingen aanbrengt met het dialoog venster Eigenschappen van verbinding , bewerkt u de gegevens verbindings gegevens die zijn opgeslagen in de huidige Excel-werkmap en niet in het oorspronkelijke gegevens verbindings bestand dat mogelijk is gebruikt om de verbinding te maken ( wordt aangegeven door de bestands naam die wordt weer gegeven in de eigenschap van het verbindings bestand op het tabblad definitie . Nadat u de verbindings gegevens hebt bewerkt (met uitzonde ring van de eigenschappen verbindings naam en verbindings beschrijving ), wordt de koppeling naar het verbindings bestand verwijderd en wordt de eigenschap van het verbindings bestand gewist.

Als u ervoor wilt zorgen dat het verbindings bestand altijd wordt gebruikt wanneer een gegevens bron wordt vernieuwd, klikt u op altijd proberen dit bestand te gebruiken om deze gegevens op het tabblad definitie te vernieuwen. Als u dit selectie vakje inschakelt, zorgt u ervoor dat updates voor het verbindings bestand altijd worden gebruikt door alle werkmappen die dat verbindings bestand gebruiken, waarvoor ook deze eigenschap moet worden ingesteld.

Naar boven

Verbindingen beheren

Met het dialoog venster werkmap verbindingen kunt u eenvoudig deze verbindingen beheren, zoals maken, bewerken en verwijderen. (Klik op het tabblad gegevens in de groep externe gegevens ophalen op verbindingen.) In dit dialoogvenster kunt u het volgende doen:

 • U kunt verbindingen maken, bewerken, vernieuwen en verwijderen die in de werkmap worden gebruikt.

 • De bron van externe gegevens verifiëren. U kunt dit doen voor het geval de verbinding is gedefinieerd door een andere gebruiker.

 • U kunt weergeven waar elke verbinding in de huidige werkmap wordt gebruikt.

 • U kunt een foutbericht over verbindingen met externe gegevens diagnosticeren.

 • U kunt een verbinding omleiden naar een andere server of gegevensbron, of het verbindingsbestand voor een bestaande verbinding vervangen.

 • Vereenvoudig het maken en delen van verbindingsbestanden met gebruikers.

Naar boven

Verbindingen delen

Verbindings bestanden zijn met name handig voor het delen van verbindingen op consistente basis, zodat u verbindingen beter kunt ontdekken, de beveiliging van verbindingen kunt verbeteren en het beheer van gegevens bronnen kunt vereenvoudigen. De beste manier om verbindings bestanden te delen, is door deze op te slaan op een veilige en vertrouwde locatie, zoals een netwerkmap of een share point-bibliotheek, waar gebruikers het bestand kunnen lezen, maar alleen aangewezen gebruikers kunnen het bestand wijzigen.

ODC-bestanden gebruiken

U kunt ODC-bestanden (Office Data Connection) maken door verbinding te maken met externe gegevens in het dialoog venster gegevens bron selecteren of door de wizard gegevens verbinding te gebruiken om verbinding te maken met nieuwe gegevens bronnen. Een ODC-bestand gebruikt aangepaste HTML-en XML-tags om de verbindings informatie op te slaan. U kunt eenvoudig de inhoud van het bestand bekijken of bewerken in Excel.

U kunt verbindings bestanden delen met andere personen, zodat ze dezelfde toegang hebben als een externe gegevens bron. Andere gebruikers hoeven geen gegevens bron in te stellen om het verbindings bestand te openen, maar ze moeten mogelijk het ODBC-stuur programma of de OLE DB-provider installeren die nodig is om toegang te krijgen tot de externe gegevens op hun computer.

ODC-bestanden zijn de aanbevolen methode voor het maken van verbinding met gegevens en het delen van gegevens. U kunt eenvoudig andere traditionele verbindings bestanden (DSN, UDL en query bestanden) converteren naar een ODC-bestand door het verbindings bestand te openen en vervolgens te klikken op de knop verbindings bestand exporteren op het tabblad definitie van de eigenschappen van de verbinding . dialoog venster.

Query bestanden gebruiken

Query bestanden zijn tekst bestanden die gegevens bron informatie bevatten, zoals de naam van de server waar de gegevens zich bevinden en de verbindings gegevens die u opgeeft bij het maken van een gegevens bron. Query bestanden zijn een traditionele manier om query's te delen met andere Excel-gebruikers.

. Dqy-query bestanden gebruiken    Met micro soft query kunt u dqy-bestanden opslaan die query's bevatten voor gegevens uit relationele data bases of tekst bestanden. Wanneer u deze bestanden opent in micro soft query, kunt u de gegevens bekijken die door de query worden geretourneerd en de query wijzigen om andere resultaten op te halen. U kunt een. dqy-bestand opslaan voor elke query die u maakt met behulp van de wizard query of rechtstreeks in micro soft query.

. Oqy-query bestanden gebruiken    U kunt oqy-bestanden opslaan om verbinding te maken met gegevens in een OLAP-Data Base, hetzij op een server of in een offlinekubusbestand (. cub). Wanneer u de wizard meerdimensionale verbinding in micro soft query gebruikt om een gegevens bron te maken voor een OLAP-Data Base of-kubus, wordt er automatisch een oqy-bestand gemaakt. Omdat OLAP-data bases niet zijn georganiseerd in records of tabellen, kunt u geen query's of dqy-bestanden maken om toegang tot deze data bases te krijgen.

. Rqy-query bestanden gebruiken    In Excel kunt u query bestanden in de rqy-indeling openen om OLE DB-gegevens bron Stuur Programma's te ondersteunen die deze indeling gebruiken. Raadpleeg de documentatie bij uw stuur programma voor meer informatie.

Qry-query bestanden gebruiken    Met micro soft query kunt u query bestanden in de qry-indeling openen en opslaan voor gebruik met eerdere versies van micro soft query die geen dqy-bestanden kunnen openen. Als u een query bestand in de qry-indeling hebt die u wilt gebruiken in Excel, opent u het bestand in micro soft query en slaat u het op als een dqy-bestand. Zie Help bij micro soft query voor informatie over het opslaan van dqy-bestanden.

. Iqy-webquery-bestanden gebruiken    In Excel kunnen iqy-webquery bestanden worden geopend om gegevens op te halen van het web.

Naar boven

Externe gegevensbereiken en eigenschappen gebruiken

Een extern gegevens bereik (ook wel een query tabel genoemd) is een gedefinieerde naam of tabel naam waarmee de locatie wordt gedefinieerd van de gegevens die in een werk blad worden gebracht. Wanneer u verbinding maakt met externe gegevens, wordt in Excel automatisch een extern gegevens bereik gemaakt. De enige uitzonde ring hierop is een draai tabel rapport dat is gekoppeld aan een gegevens bron, dat geen extern gegevens bereik maakt. In Excel kunt u een extern gegevens bereik opmaken en indelen of gebruiken in berekeningen, evenals andere gegevens.

In Excel wordt de naam van een extern gegevens bereik als volgt automatisch bepaald:

 • Externe gegevensbereiken uit ODC-bestanden (Office Data Connection) krijgen dezelfde naam als de bestands naam.

 • Externe gegevensbereiken uit data bases worden benoemd met de naam van de query. Standaard Query_from_bron is de naam van de gegevens bron die u hebt gebruikt om de query te maken.

 • Externe gegevensbereiken uit tekst bestanden worden benoemd met de naam van het tekst bestand.

 • Externe gegevensbereiken van Webquery's worden benoemd met de naam van de webpagina waarvan de gegevens zijn opgehaald.

Als het werk blad meer dan één extern gegevens bereik uit dezelfde bron heeft, worden de bereiken genummerd. Bijvoorbeeld MyText, MyText_1, MyText_2, enzovoort.

Een extern gegevens bereik heeft extra eigenschappen (niet worden verward met verbindings eigenschappen) die u kunt gebruiken om de gegevens te beheren, zoals het behoud van de celopmaak en de kolom breedte. U kunt deze eigenschappen voor het externe gegevens bereik wijzigen door te klikken op Eigenschappen in de groep verbindingen op het tabblad gegevens en vervolgens de gewenste wijzigingen aan te brengen in de eigenschappen van het externe gegevens bereik of externe gegevens dialoog vensters.

Opmerking: Als u een overzicht of rapport op basis van externe gegevens wilt delen, kunt u andere personen een werkmap met een extern gegevens bereik geven, of kunt u een rapport sjabloon maken. Met een rapportsjabloon kunt u de samen vatting of het rapport opslaan zonder de externe gegevens op te slaan, zodat het bestand kleiner is. De externe gegevens worden opgehaald wanneer een gebruiker de rapport sjabloon opent.

Naar boven

Ondersteuning voor gegevens bronnen in Excel en Excel Services

Er zijn verschillende gegevens objecten (zoals een extern gegevens bereik en een draai tabel rapport) die u kunt gebruiken om verbinding te maken met verschillende gegevens bronnen. Het type gegevens bron waarmee u verbinding kunt maken, verschilt echter per gegevens object. U kunt ook gekoppelde gegevens in Excel Services gebruiken en vernieuwen, maar er zijn aanvullende beperkingen en tijdelijke oplossingen waarvan u rekening moet houden.

Ondersteuning voor Excel-gegevens object en gegevens bron

De volgende tabel bevat een overzicht van de gegevens bronnen die voor elk gegevens object in Excel worden ondersteund.

Ondersteunde gegevens bron

Excel
-
gegevens object

Maakt
een
extern
gegevens bereik?

OLE
db

ODBC

Tekst
bestand

HTML
-bestand

XML
-bestand

Lijst met
gedeelde
punten

Wizard Tekst importeren

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Draai tabel
rapport (niet-OLAP)

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Draai tabel
rapport (OLAP)

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Excel-tabel

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

XML-toewijzing

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Webquery

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Wizard Gegevensverbinding

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Micro soft query

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Opmerking: Deze bestanden, een tekst bestand dat is geïmporteerd met de wizard Tekst importeren, een XML-bestand dat is geïmporteerd met behulp van een XML-toewijzing en een HTML-of XML-bestand dat is geïmporteerd met behulp van een webquery, kunt u geen ODBC-stuur programma of OLE DB-provider gebruiken om de verbinding met de gegevens bron tot stand te brengen.

Ondersteuning voor Excel Services en gegevens bronnen

Als u een Excel-werkmap wilt weer geven in Excel Services (Excel in een webbrowser), kunt u verbinding maken met gegevens en deze vernieuwen, maar u moet een draai tabel rapport gebruiken. Excel Services biedt geen ondersteuning voor externe gegevensbereiken, wat inhoudt dat Excel Services geen Excel-tabel ondersteunt die is gekoppeld aan een gegevens bron, een webquery, een XML-toewijzing of micro soft query.

U kunt deze beperking echter omzeilen door een draai tabel te gebruiken om verbinding te maken met de gegevens bron en vervolgens de draai tabel ontwerpen en indelen als een tweedimensionale tabel zonder niveaus, groepen of subtotalen, zodat alle gewenste rij-en kolom waarden worden weer gegeven. Zie de koppelingen in de sectie Zie ook voor meer informatie.

Naar boven

Gegevens toegangs onderdelen

Micro soft Data Access Components (MDAC) 2,8 wordt geleverd bij micro soft Windows Server 2003 en Windows XP SP2. Met MDAC kunt u verbinding maken met en gebruikmaken van gegevens uit een grote verscheidenheid aan relationele en niet-relationele gegevens bronnen. U kunt verbinding maken met een groot aantal verschillende gegevens bronnen met behulp van ODBC-stuur programma's (Open Data Base Connectivity) of OLE DB-providers, die zijn gebouwd en verzonden door micro soft of door diverse andere partijen zijn ontwikkeld. Wanneer u micro soft Office installeert, worden aanvullende ODBC-stuur Programma's en OLE DB-providers toegevoegd aan uw computer.

Windows Vista en Windows 7 gebruiken Windows Data Access-onderdelen (Windows DAC).

Als u een volledige lijst wilt weer geven met de OLE DB-providers die op uw computer zijn geïnstalleerd, geeft u het dialoog venster Eigenschappen van gegevens koppeling weer in een gegevens koppelings bestand en klikt u vervolgens op het tabblad provider .

Als u een volledige lijst wilt zien met ODBC-providers die op uw computer zijn geïnstalleerd, geeft u het dialoog venster ODBC-database beheerder weer en klikt u op het tabblad Stuur Programma's .

U kunt ook ODBC-stuur Programma's en OLE DB-providers van andere fabrikanten gebruiken om gegevens op te halen uit andere bronnen dan micro soft-gegevens bronnen, waaronder andere typen ODBC-en OLE DB-data bases. Voor informatie over het installeren van deze ODBC-stuurprogramma's of OLE DB-providers raadpleegt u de documentatie bij de database of neemt u contact op met de leverancier van de database.

Naar boven

ODBC gebruiken om verbinding te maken met gegevens bronnen

In de volgende secties wordt de Open Data Base Connectivity (ODBC) uitgebreider beschreven.

De ODBC-architectuur

In de ODBC-architectuur maakt een toepassing (zoals Excel) verbinding met het ODBC-stuurprogrammabeheer, dat op hun beurt een specifiek ODBC-stuur programma gebruikt (zoals het micro soft SQL ODBC-stuur programma) om verbinding te maken met een gegevens bron (zoals een micro soft SQL Server-Data Base).

Verbindings gegevens definiëren

Ga als volgt te werk om verbinding te maken met ODBC-gegevens bronnen:

 1. Zorg ervoor dat het juiste ODBC-stuur programma is geïnstalleerd op de computer met de gegevens bron.

 2. Definieer een gegevens bron naam (DSN) met behulp van ODBC-gegevens bron beheer om de verbindings informatie in het REGI ster of een DSN-bestand op te slaan, of een verbindings reeks in micro soft Visual Basic-code om de verbindings gegevens rechtstreeks door te geven aan de ODBC Stuurprogrammabeheer.

  Als u een gegevens bron wilt definiëren, klikt u in Windows Vista op de knop Start en vervolgens op configuratie scherm. Klik op systeem en onderhouden klik vervolgens op beheer Programma's. Klik in Windows XP en Windows Server op Starten klik vervolgens op configuratie scherm. Klik op prestaties en onderhouden klik op systeem beheer. en klik vervolgens op gegevens bronnen (ODBC). Voor meer informatie over de verschillende opties, klikt u op de knop Help in het dialoog venster.

Computergegevensbronnen

Computergegevens bronnen bevatten verbindings gegevens in het REGI ster, op een specifieke computer, met een door de gebruiker gedefinieerde naam. U kunt computergegevensbronnen alleen gebruiken op de computer waarop deze zijn gedefinieerd. Er zijn twee typen computergegevensbronnen: gebruikers- en systeemgegevensbronnen. Gebruikersgegevensbronnen kunnen alleen worden gebruikt door de huidige gebruiker en zijn alleen zichtbaar voor deze gebruiker. Systeem gegevens bronnen kunnen worden gebruikt door alle gebruikers op een computer en zijn zichtbaar voor alle gebruikers op de computer.

Een computergegevens bron is vooral handig als u extra beveiliging wilt geven, omdat u er zeker van wilt zijn dat alleen gebruikers die zich hebben aangemeld, een machine gegevens bron kunnen bekijken en een computergegevens bron niet kan worden gekopieerd door een externe gebruiker naar een andere computer.

Bestandsgegevensbronnen

Bestands gegevens bronnen (ook wel DSN-bestanden genoemd) bevatten verbindings gegevens in een tekst bestand, niet in het REGI ster, en zijn meestal flexibeler voor het gebruik van machine gegevens bronnen. U kunt bijvoorbeeld een bestands gegevens bron kopiëren naar een computer met het juiste ODBC-stuur programma, zodat uw toepassing consistente en accurate verbindings gegevens kan gebruiken voor alle gebruikte computers. U kunt de bestands gegevens bron ook op één server zetten, deze delen tussen verschillende computers in het netwerk en de verbindings informatie eenvoudig op één locatie beheren.

Een bestandsgegevensbron kan ook ondeelbaar zijn. Een gegevens bron voor niet-deel bare bestanden bevindt zich op één computer en verwijst naar een gegevens bron voor de machine. U kunt ondeelbare bestandsgegevensbronnen gebruiken om toegang te krijgen tot bestaande computergegevensbronnen vanuit bestandsgegevensbronnen.

Naar boven

OLE DB gebruiken om verbinding te maken met gegevens bronnen

In de volgende secties wordt beschreven hoe u de OLE DB-Data Base (object linking and Embedding) uitgebreid vindt.

De OLE DB-architectuur

In de OLE DB-architectuur wordt de toepassing die toegang geeft tot de gegevens een gegevens consument genoemd, zoals Excel, en het programma waarmee de gegevens kunnen worden geopend, wordt een database provider genoemd (zoals micro soft OLE DB-provider voor SQL Server).

Verbindings gegevens definiëren

Een universeel gegevens koppelings bestand (. udl) bevat de verbindings gegevens die een Data verbruiker gebruikt om toegang te krijgen tot een gegevens bron via de OLE DB-provider van die gegevens bron. U kunt de verbindings gegevens op een van de volgende manier maken:

 • In de wizard gegevens verbinding gebruikt u het dialoog venster Eigenschappen voor gegevens koppeling om een gegevens koppeling voor een OLE DB-provider te definiëren. Zie de sectie gegevens importeren met behulp van de wizard gegevens verbindingvoor meer informatie.

 • Maak een leeg tekst bestand met de extensie. udl-bestand en bewerk vervolgens het bestand, waarin het dialoog venster gegevens koppelings eigenschappen wordt weer gegeven.

Naar boven

Gegevens vernieuwen

Wanneer u bent verbonden met een externe gegevens bron, kunt u ook een vernieuwings bewerking uitvoeren om de bijgewerkte gegevens op te halen. Telkens wanneer u gegevens vernieuwt, ziet u de meest recente versie van de gegevens, inclusief alle wijzigingen die zijn aangebracht in de gegevens sinds de laatste keer is vernieuwd.

In de volgende afbeelding wordt het eenvoudige proces uitgelegd van wat er gebeurt wanneer u gegevens vernieuwt die zijn verbonden met een externe gegevens bron.

Het eenvoudige proces voor het vernieuwen van externe gegevens

1. bij een vernieuwings bewerking worden de meest recente gegevens opgehaald.

2. in het verbindings bestand worden alle gegevens gedefinieerd die nodig zijn voor het openen en ophalen van gegevens uit een externe gegevens bron.

3. er zijn verschillende gegevens bronnen die u kunt vernieuwen: OLAP, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, spread sheets en tekst bestanden.

4. de bijgewerkte gegevens worden toegevoegd aan de huidige werkmap.

Excel biedt veel opties voor het vernieuwen van geïmporteerde gegevens, zoals het vernieuwen van de gegevens wanneer u de werkmap opent en het automatisch vernieuwen van gegevens met een bepaald tijds interval. U kunt door gaan met werken in Excel terwijl de gegevens worden vernieuwd, en u kunt ook de status van het vernieuwen controleren terwijl de gegevens worden vernieuwd.

Als uw externe gegevens bron een wachtwoord nodig heeft om toegang tot de gegevens te krijgen, kunt u instellen dat het wacht woord wordt ingevoerd wanneer de externe gegevensreeks wordt vernieuwd.

Naar boven

Gegevens importeren uit gegevens bronnen

Windows XP, Windows Vista en micro soft Office leveren de ODBC-stuur Programma's en OLE DB-providers die u kunt gebruiken om gegevens op te halen uit de volgende algemene gegevens bronnen: micro soft Access, HTML-bestanden op het World Wide Web, tekst bestanden, micro soft SQL Server, SQL Server Analysis Services en XML-bestanden. Met de wizard gegevens verbinding en micro soft query hebt u ook toegang tot veel andere gegevens bronnen met de juiste OLE DB-providers en ODBC-stuur Programma's, waaronder andere Excel-werk bladen, micro soft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle en DB2.

Naar boven

Gegevens importeren uit een Access-Data Base

Er zijn verschillende manieren om gegevens uit te wisselen tussen micro soft Access en micro soft Excel.

 • Als u gegevens van Access wilt overbrengen naar Excel, kunt u gegevens uit een Access-gegevens blad kopiëren en in een Excel-werk blad plakken, verbinding maken met een Access-Data Base vanuit een Excel-werk blad of Access-gegevens exporteren naar een Excel-werk blad.

 • Als u gegevens in Access wilt overbrengen vanuit Excel, kunt u gegevens uit een Excel-werk blad kopiëren en in een Access-gegevens blad plakken, een Excel-werk blad importeren in een Access-tabel of een koppeling maken naar een Excel-werk blad vanuit een Access-tabel.

Opmerking: Het importeren van Word heeft twee verschillende betekenissen tussen Excel en Access. In Excel betekent het importeren om een permanente verbinding te maken met gegevens die kunnen worden vernieuwd. In Access betekent dit dat u gegevens eenmalig kunt overbrengen naar Access, maar zonder een gegevens verbinding.

Werken met Access-gegevens in Excel

Het kan handig zijn om te werken met Access-gegevens in een Excel-werkmap om te kunnen profiteren van de functies voor gegevens analyse en grafieken, de flexibiliteit in de rang schikking en indeling van gegevens of de functies in Excel die niet beschikbaar zijn in Access.

Verbinding maken met Access-gegevens vanuit Excel

Als u Vernieuw bare Access-gegevens wilt weer geven in Excel, kunt u een verbinding maken met de Access-Data Base en alle gegevens ophalen uit een tabel of query. Stel dat u een Excel-overzichts budget rapport wilt bijwerken dat u elke maand verdeelt, zodat dit de gegevens van de huidige maand bevat.

Access-gegevens exporteren naar Excel

Met behulp van de wizard Exporteren in Access kunt u een Access-database object (zoals een tabel, query of formulier) of geselecteerde records in een weer gave exporteren naar een Excel-werk blad. Wanneer u een export bewerking uitvoert in Access, kunt u het ontwerp van die bewerking opslaan voor toekomstig gebruik en zelfs plannen dat de export bewerking automatisch wordt uitgevoerd met de opgegeven intervallen.

Hier volgen enkele veelvoorkomende scenario's voor het exporteren van gegevens uit Access naar Excel:

 • Uw afdeling of werkgroep gebruikt zowel Access als Excel om met gegevens te werken. U slaat de gegevens op in Access-databases, maar u gebruikt Excel voor het analyseren van de gegevens en het distribueren van de resultaten van uw analyse. Uw team exporteert momenteel gegevens naar Excel wanneer deze nodig zijn, maar u wilt dit proces efficiënter uitvoeren.

 • U bent een lange gebruiker van Access, maar uw manager geeft de voor keur aan rapporten in Excel weer te geven. U kunt de gegevens met regel matige tussen pozen kopiëren naar Excel, maar u wilt dit proces automatiseren om uzelf tijd te besparen.

Zie het Help-systeem van Access voor meer informatie over het exporteren van gegevens van Access naar Excel.

Werken met Excel-gegevens in Access

Het kan handig zijn om te werken met Excel-gegevens in een Access-Data Base om te profiteren van functies voor toegang tot gegevens beheer, beveiliging of meerdere gebruikers. Hoewel Access veel handige functies bevat, zijn er twee functies die gebruikers bijzonder handig vinden voor hun Excel-gegevens:

 • Rapporten    Als u bekend bent met het ontwerpen van Access-rapporten en u uw Excel-gegevens in dit type rapport wilt samenvatten en organiseren, kunt u een Access-rapport maken. U kunt bijvoorbeeld flexibele rapporten maken, zoals groeps-en overzichts rapporten, afgedrukte labels en grafische rapporten.

 • Formulieren    Als u een formulier wilt gebruiken om gegevens te zoeken of weer te geven in Excel, kunt u een Access-formulier maken. U kunt bijvoorbeeld een Access-formulier maken om velden in een andere volg orde weer te geven dan in de volg orde van kolommen in uw werk blad, of u kunt een lange rij met gegevens gemakkelijker op één scherm weer geven.

Zie het Access Help-systeem voor meer informatie over het werken met Access-formulieren en-rapporten.

Koppeling naar Excel-gegevens vanuit Access

U kunt een Excel-bereik als een tabel aan een Access-Data Base koppelen. Gebruik deze methode wanneer u van plan bent om het gegevens bereik in Excel te blijven behouden, maar u wilt dat gegevens ook beschikbaar zijn in Access. U maakt dit type koppeling vanuit de Access-Data Base, maar niet vanuit Excel.

Wanneer u een koppeling naar een Excel-werkblad of een benoemd bereik maakt, wordt in Access een nieuwe tabel gemaakt die is gekoppeld aan de broncellen. Wijzigingen die u aanbrengt in de bron cellen in Excel, worden doorgevoerd in de gekoppelde tabel. U kunt de inhoud van de corresponderende tabel in Access echter niet bewerken. Als u gegevens wilt toevoegen, bewerken of verwijderen, moet u de wijzigingen aanbrengen in het Excel-bron bestand.

Hier volgen enkele veelvoorkomende scenario's voor het koppelen naar een Excel-werk blad vanuit Access:

 • U wilt uw gegevens in Excel-werk bladen blijven behouden, maar nog steeds de krachtige query-en rapportage functies van Access gebruiken.

 • Uw afdeling of werk groep gebruikt Access, maar gegevens uit externe bronnen waarmee u werkt, worden opgeslagen in Excel-werk bladen. U wilt geen kopieën van externe gegevens behouden, maar u wilt er in Access mee kunnen werken.

Zie het Help-systeem van Access voor meer informatie over het koppelen van gegevens uit Access aan Excel.

Excel-gegevens importeren in Access

Als u gegevens uit Excel wilt opslaan in een Access-Data Base en vervolgens de gegevens in Access wilt gebruiken en beheren vanaf dat punt, kunt u de gegevens importeren in Access. Wanneer u gegevens importeert, worden de gegevens opgeslagen in een nieuwe of bestaande tabel zonder dat de gegevens in Excel worden gewijzigd. Tijdens een import bewerking kunt u slechts één werk blad tegelijk importeren. Als u gegevens uit meerdere werkbladen wilt importeren, moet u de importbewerking voor elk werkblad herhalen.

Hier volgen enkele veelvoorkomende scenario's voor het importeren van Excel-gegevens in Access:

 • U bent een ervaren gebruiker van Excel, maar u wilt voortaan ook in Access met de gegevens kunnen werken. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gegevens in de Excel-werkbladen worden overgebracht naar een of meer nieuwe Access-databases.

 • Uw afdeling of werkgroep gebruikt Access maar zo nu en dan ontvangt u gegevens in Excel-indeling die moeten worden samengevoegd met de Access-databases. U wilt deze Excel-werkbladen meteen na ontvangst in de database importeren.

 • U gebruikt Access voor het beheren van uw gegevens, maar de wekelijkse rapporten die u van de rest van uw team ontvangt, zijn Excel-werkmappen. U wilt het importproces efficiënter laten verlopen zodat u er zeker van kunt zijn dat de gegevens elke week op een bepaalde tijd in de database worden geïmporteerd.

Zie het Help-systeem van Access voor meer informatie over het importeren van gegevens van Excel in Access.

Naar boven

Gegevens importeren vanaf het web

Webpagina's bevatten vaak informatie die ideaal is voor analyse in Excel. U kunt bijvoorbeeld aandelen koersen in Excel analyseren met behulp van gegevens die rechtstreeks afkomstig zijn van een webpagina. Afhankelijk van wat u nodig hebt, kunt u gegevens ophalen die kunnen worden vernieuwd (dat wil zeggen dat u de gegevens in Excel kunt bijwerken met de meest recente gegevens op de webpagina), of u kunt gegevens ophalen van een webpagina en deze statisch houden op het werk blad.

U kunt een webquery gebruiken om gegevens op te halen die zijn opgeslagen op uw intranet of op internet, zoals één tabel, meerdere tabellen of alle tekst op een webpagina, en de gegevens analyseren met behulp van de hulp middelen en functies in Excel. Met een klik op een knop kunt u de gegevens eenvoudig vernieuwen met de meest recente informatie op de webpagina. U kunt bijvoorbeeld aandelen koersen ophalen en bijwerken vanuit een open bare webpagina, of een tabel met verkoop gegevens ophalen en bijwerken vanuit een webpagina van het bedrijf.

U kunt gegevens importeren die afkomstig zijn van een webpagina met behulp van het dialoog venster Nieuwe webquery . (Klik op het tabblad gegevens in de groep externe gegevens ophalen op van web). U hebt toegang tot de World Wide Web via het intranet van uw bedrijf of via een modem op uw computer of netwerk, of u kunt een query uitvoeren op HTML-of XML-bestanden die op uw computer zijn opgeslagen.

Naar boven

Tekst bestanden importeren

U kunt Excel gebruiken om gegevens uit een tekst bestand te importeren in een werk blad. (Klik op het tabblad gegevens in de groep externe gegevens ophalen op uit tekst). De wizard Tekst importeren onderzoekt het tekst bestand dat u importeert en helpt u ervoor te zorgen dat de gegevens op de gewenste manier worden geïmporteerd.

Er zijn twee manieren om gegevens uit een tekst bestand te importeren met Excel: u kunt het tekst bestand in Excel openen (dat geen verbinding met het tekst bestand maakt), of u kunt het tekst bestand importeren als een extern gegevens bereik (dat een verbinding met het tekst bestand maakt).

Er zijn twee veelgebruikte tekstbestandsindelingen:

 • Tekst bestanden met scheidings tekens (. txt), waarbij het TABTEKEN (ASCII-teken code 009) gewoonlijk van elk veld met tekst wordt gescheiden.

 • Tekst bestanden met door komma's gescheiden waarden (CSV) (CSV), waarbij het komma teken (,) gewoonlijk het tekst veld scheidt.

U kunt ook het scheidings teken wijzigen dat wordt gebruikt in gescheiden en CSV-tekst bestanden. Dit kan nodig zijn om ervoor te zorgen dat de import- of exportbewerking op de gewenste manier wordt uitgevoerd.

Naar boven

Gegevens importeren uit micro soft SQL Server

Micro soft SQL Server is een volledig uitgeruste relationele data base die is ontworpen voor gegevens oplossingen voor grote ondernemingen die optimale prestaties, Beschik baarheid, schaal baarheid en beveiliging vereisen. In Excel kunt u eenvoudig verbinding maken met een micro soft SQL Server-Data Base. (Klik op het tabblad gegevens in de groep externe gegevens ophalen op uit andere bronnenen klik vervolgens op van SQL Server.)

Wanneer u verbinding maakt met een micro soft SQL Server-Data Base, worden de volgende drie pagina's weer gegeven in de wizard gegevens verbinding:

 • Pagina 1: Verbinding maken met een databaseserver    Op deze pagina kunt u de database server en de manier van aanmelden op de server opgeven.

 • Pagina 2: Database en tabel selecteren    Op deze pagina kunt u de data base en de tabel of query opgeven die de gewenste gegevens bevat.

 • Pagina 3: gegevens bestand en verbinding opslaan    Op deze pagina kunt u het verbindings bestand en de woord groepen voor zoeken opgeven en beschrijven voor het vinden van het bestand.

Naar boven

Gegevens importeren uit micro soft SQL Server Analysis Services

Analysis Services (een onderdeel van micro soft SQL Server) dat bedrijfs informatie ondersteunt en dat een basis is voor OLAP-analyse systemen (Online Analytical Processing), KPI'S (Key Performance indicator), gegevens analyse en dashboard rapportage systemen . In Excel kunt u eenvoudig verbinding maken met een OLAP-Data Base van Analysis Services met behulp van een OLAP-provider. (Klik op het tabblad gegevens in de groep externe gegevens ophalen op uit andere bronnenen klik vervolgens op van Analysis Services.) Een OLAP-provider is een reeks software die toegang biedt tot een bepaald type OLAP-Data Base. Deze software kan een gegevens bron stuur programma en andere client software bevatten die nodig is om verbinding te maken met een Data Base. U moet een draai tabel rapport gebruiken om verbinding te maken met een OLAP-provider.

U kunt ook toegang krijgen tot OLAP-gegevens wanneer u geen verbinding hebt met de OLAP-gegevens bron. Een offlinekubusbestand is een bestand met de extensie. cub dat een deel van de brongegevens opslaat uit een OLAP-server database. Gebruik een offline kubus bestand als u wilt door gaan met het aanbrengen van wijzigingen in draai tabel-en draai grafiek rapporten wanneer de server niet beschikbaar is of wanneer de verbinding met het netwerk is verbroken.

Wanneer u verbinding maakt met Analysis Services, worden de volgende drie pagina's weer gegeven in de wizard gegevens verbinding:

 • Pagina 1: Verbinding maken met een databaseserver     Op deze pagina kunt u de server en de manier opgeven waarop u zich aanmeldt bij de database server.

 • Pagina 2: Database en tabel selecteren    Op deze pagina kunt u de data base en kubus opgeven.

 • Pagina 3: gegevens bestand en verbinding opslaan    Op deze pagina kunt u het verbindings bestand en de woord groepen voor zoeken opgeven en beschrijven voor het vinden van het bestand.

Naar boven

XML-gegevens importeren

In Excel kunt u eenvoudig XML-gegevens (Extensible Markup Language) importeren die zijn gemaakt met andere data bases en toepassingen, XML-elementen van een XML-schema toewijzen aan werkblad cellen en gereviseerde XML-gegevens exporteren voor interactie met andere data bases en toepassingen. U vindt deze nieuwe XML-functies in Excel in een generator van XML-gegevens bestanden met een vertrouwde gebruikers interface.

Door XML-toewijzingen te gebruiken kunt u specifieke bedrijfsgegevens eenvoudig toevoegen, identificeren en ophalen uit Excel-documenten. Een factuur die bijvoorbeeld de naam en het adres van een klant bevat, of een rapport met de financiële resultaten van het laatste kwar taal, is niet langer alleen statische rapporten. U kunt deze informatie eenvoudig importeren uit databases en toepassingen, aanpassen en exporteren naar dezelfde of andere databases en toepassingen.

Belang rijke XML-scenario's

Hierna volgen belangrijke scenario's waarvoor de XML-functies bedoeld zijn:

 • De functionaliteit van bestaande Excel-sjablonen uitbreiden door XML-elementen toe te wijzen op bestaande cellen. Zo kunt u gemakkelijker XML-gegevens in en uit uw sjablonen halen zonder ze opnieuw te moeten ontwerpen.

 • XML-gegevens gebruiken als invoer voor uw bestaande berekenings modellen door XML-elementen toe te wijzen aan bestaande werk bladen.

 • XML-gegevensbestanden importeren in een nieuwe werkmap

 • XML-gegevens vanuit een webservice in uw Excel-werkblad importeren

 • Gegevens in de toegewezen cellen exporteren naar XML-gegevensbestanden, onafhankelijk van andere gegevens in de werkmap

De basisbeginselen van het gebruik van XML-gegevens in Excel

In het volgende diagram wordt weergegeven hoe de verschillende bestanden en bewerkingen samenwerken wanneer u XML gebruikt in combinatie met Excel. In feite zijn er vijf fasen van het proces.

Overzicht van hoe Excel werkt met XML-gegevens

Bijschrift 1 Een XML-schema bestand (. XSD) aan een werkmap toevoegen.

Afbeelding van knop XML-schema-elementen toewijzen aan afzonderlijke cellen of XML-lijsten.

Callout 3 Een XML-gegevens bestand (. XML) importeren en de XML-elementen binden aan toegewezen cellen.

Stap 4 Gegevens invoeren, toegewezen cellen verplaatsen en Excel-functionaliteit gebruiken terwijl de XML-structuur en definities behouden blijven.

Callout 5 Herziene gegevens uit toegewezen cellen exporteren naar een XML-gegevens bestand.

XML-gegevens gebruiken

Wanneer u de inhoud van een XML-gegevens bestand importeert in een bestaande XML-toewijzing in uw werkmap, koppelt u de gegevens uit het bestand aan een XML-toewijzing die is opgeslagen in uw werkmap. Dit betekent dat elk gegevens element in het XML-gegevens bestand een bijbehorend element heeft in het XML-schema dat u hebt toegewezen in een XML-schema bestand of een bestand dat is uitgesteld. Elke XML-toewijzing mag maar één XML-gegevensbinding hebben en een XML-gegevensbinding is gebonden aan alle toewijzingen die zijn gemaakt vanuit één XML-toewijzing.

U kunt het dialoog venster Eigenschappen van XML-toewijzing weer geven (Klik op het tabblad ontwikkel aars in de groep XML op Eigenschappen van de kaart), waarin drie opties (standaard ingeschakeld) zijn die u kunt instellen of wissen om de werking van een XML-gegevens te bepalen koppelingen

 • Gegevens valideren volgens een schema voor importeren en exporteren    Geeft aan of gegevens in Excel worden gevalideerd voor de XML-toewijzing bij het importeren van gegevens. Stel deze optie in wanneer u ervoor wilt zorgen dat de XML-gegevens die u importeert, aan het XML-schema voldoen.

 • Bestaande gegevens overschrijven met nieuwe gegevens    Geeft aan of gegevens worden overschreven wanneer u gegevens importeert. Stel deze optie in wanneer u de huidige gegevens wilt vervangen door nieuwe gegevens, bijvoorbeeld als de bijgewerkte gegevens zich bevinden in het nieuwe XML-gegevens bestand.

 • Nieuwe gegevens toevoegen aan bestaande XML-lijsten    Hiermee geeft u op of de inhoud van de gegevens bron moet worden toegevoegd aan de bestaande gegevens op het werk blad. Stel deze optie in, bijvoorbeeld wanneer u gegevens uit verschillende gelijksoortige XML-gegevens bestanden samenvoegt in een XML-lijst, of als u de inhoud van een cel die een functie bevat, niet wilt overschrijven.

Naar boven

Gegevens importeren met behulp van de wizard gegevens verbinding

U kunt de wizard gegevens verbinding gebruiken om verbinding te maken met een externe OLE DB-of ODBC-gegevens bron die al is gedefinieerd. Klik op het tabblad gegevens in de groep externe gegevens ophalen op uit andere bronnenen klik vervolgens op van wizard gegevens verbindingom de wizard gegevens verbinding te openen.

Als u de optie Overige/geavanceerde gegevens bron kiest in de wizard gegevens verbinding, kunt u een lijst met beschik bare OLE DB-providers weer geven in het dialoog venster Eigenschappen van gegevens koppeling . Daarnaast biedt de micro soft OLE DB-provider voor ODBC-stuur Programma's ook toegang tot ODBC-gegevens bronnen. Klik voor meer informatie over het gebruik van elk tabblad in dit dialoog venster op Help in het dialoog venster Eigenschappen van gegevens koppeling .

In het algemeen kunt u als volgt verbindings gegevens definiëren in het dialoog venster Eigenschappen van gegevens koppeling :

 • Klik op het tabblad provider , selecteer de OLE DB-provider en klik op volgende. Hiermee wordt het tabblad verbinding weer gegeven, waarin u specifieke verbindings gegevens voor de OLE DB-provider kunt invoeren.

  Met elke OLE DB-provider worden specifieke verbindings gegevens gedefinieerd. Voor micro soft OLE DB-provider voor SQL Server zijn bijvoorbeeld de server naam, de server locatie en een gebruikers naam vereist. U kunt ook aanvullende informatie definiëren, zoals een wacht woord, of u wilt de geïntegreerde beveiliging van micro soft Windows gebruiken.

 • Klik op het tabblad Geavanceerd om aanvullende informatie weer te geven, zoals netwerk instellingen en toegangs machtigingen.

 • Klik op het tabblad Alles om initialisatie-eigenschappen voor de OLE DB-provider te definiëren.

Opmerking: U kunt geen gegevens filteren of deel nemen in de wizard gegevens verbinding.

Naar boven

Gegevens importeren met micro soft query

U kunt ook micro soft query gebruiken om gegevens te importeren. (Klik op het tabblad gegevens in de groep externe gegevens ophalen op uit andere bronnenen klik vervolgens op van micro soft query.) Met micro soft query kunt u ODBC-gegevens bronnen instellen om gegevens op te halen. In micro soft query kunt u met behulp van de wizard Query een eenvoudige query maken, of u kunt geavanceerde criteria in een query gebruiken om een complexere query te maken en het volgende te doen:

 • Filter rijen of kolommen met gegevens voordat deze in Excel worden geïmporteerd.

 • Een parameterquery maken.

 • Gegevens sorteren voordat deze in Excel worden geïmporteerd.

 • Deel nemen aan meerdere tabellen.

Micro soft query biedt een eenvoudige front-end, die eenvoudig toegankelijk is vanuit Excel, om deze gespecialiseerde query taken uit te voeren.

Naar boven

Gegevens importeren via een programma en met behulp van functies

Als u een ontwikkelaar bent, zijn er verschillende benaderingen in Excel die u kunt nemen om gegevens te importeren:

 • U kunt Visual Basic for Applications gebruiken om toegang te krijgen tot een externe gegevens bron. Afhankelijk van de gegevens bron kunt u ActiveX-gegevens objecten of Data Access-objecten gebruiken om de gegevens op te halen. U kunt ook een verbindings reeks definiëren in de code waarmee de verbindings informatie wordt opgegeven. Het gebruik van een verbindings reeks is handig, bijvoorbeeld als u wilt voor komen dat systeem beheerders of gebruikers eerst een verbindings bestand moeten maken of de installatie van de toepassing wilt vereenvoudigen.

 • Als u gegevens uit een SQL Server-Data Base importeert, kunt u het beste SQL Native Client gebruiken, een zelfstandige API (Application Programming Interface) die wordt gebruikt voor zowel OLE DB als ODBC. De SQL OLE DB-provider en het SQL ODBC-stuur programma worden gecombineerd in één ingebouwde DLL (Dynamic Link Library), terwijl ook nieuwe functionaliteit wordt geboden die gescheiden is van de micro soft Data Access Components (MDAC). U kunt SQL Native Client gebruiken om nieuwe toepassingen te maken of bestaande toepassingen te verbeteren die gebruikmaken van nieuwere SQL Server-functies, zoals meerdere actieve resultaatsets (MARS), door de gebruiker gedefinieerde typen (UDT) en XML-gegevens type ondersteuning.

 • Met de functie RTD worden realtime gegevens opgehaald uit een programma dat COM-automatisering ondersteunt. Het COM-automatiseringsprogramma voor RTG moet op een lokale computer zijn gemaakt en geregistreerd.

 • De SQL. REQUEST, functie maakt verbinding met een externe gegevens bron en voert een query uit vanuit een werk blad. De SQL. De functie REQUEST retourneert vervolgens het resultaat als een matrix zonder dat u een macro hoeft te Program meren. Als deze functie niet beschikbaar is, moet u de Microsoft Excel-invoegtoepassing ODBC (XLODBC.XLA) installeren. U kunt de invoeg toepassing installeren vanuit Office.com.

Zie Visual Basic Help voor meer informatie over het maken van Visual Basic for Applications.

Naar boven

Gegevens toegang veiliger stellen

Wanneer u verbinding maakt met een externe gegevens bron of gegevens vernieuwt, is het belang rijk te weten dat er mogelijke beveiligings problemen zijn en om te weten wat u kunt doen met deze beveiligings problemen. Gebruik de volgende richt lijnen en aanbevolen procedures om uw gegevens te beveiligen.

Naar boven

Gegevens verbindingen opslaan op een vertrouwde locatie

Een gegevens verbindings bestand bevat vaak een of meer query's die worden gebruikt om externe gegevens te vernieuwen. Door dit bestand te vervangen, kan een gebruiker met een kwaadwillende intentie een query ontwerpen voor toegang tot vertrouwelijke informatie en deze naar andere gebruikers distribueren of andere schadelijke acties uitvoeren. Het is daarom belang rijk te zorgen voor het volgende:

 • Het verbindings bestand is geschreven door een betrouwbaar individu.

 • Het verbindings bestand is beveiligd en wordt opgeslagen vanaf een vertrouwde locatie.

U kunt de beveiliging verbeteren door verbindingen met externe gegevens op uw computer uit te scha kelen. Als u verbinding wilt maken met gegevens wanneer u een werkmap opent, moet u gegevens verbindingen activeren met behulp van de vertrouwens centrum-balk of door de werkmap op een vertrouwde locatie te plaatsen. Zie de koppelingen in de sectie Zie ook voor meer informatie.

Naar boven

Referenties op een veilige manier gebruiken

Voor het openen van een externe gegevens bron zijn meestal referenties (zoals een gebruikers naam en een wacht woord) vereist die worden gebruikt om de gebruiker te verifiëren. Zorg ervoor dat deze referenties op een veilige en veilige manier worden verstrekt en dat u deze referenties niet per ongeluk aan anderen kunt bekendmaken.

Belangrijk: Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter. Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft, op een veilige plaats en niet in de buurt van de gegevens die u met behulp van deze wachtwoorden beveiligt.

Voorkom dat aanmeldingsgegevens worden opgeslagen wanneer er verbinding wordt gemaakt met gegevensbronnen. Deze informatie kan worden opgeslagen als tekst zonder opmaak in de werkmap en het verbindings bestand en een kwaadwillende gebruiker kan toegang krijgen tot de gegevens om de beveiliging van de gegevens bron te manipuleren.

Gebruik indien mogelijk Windows-verificatie (ook wel een vertrouwde verbinding genoemd), waarin een Windows-gebruikers account wordt gebruikt om verbinding te maken met SQL Server. Wanneer een gebruiker verbinding maakt via een Windows-gebruikers account, worden in SQL Server gegevens in het Windows-besturings systeem gebruikt om de naam en het wacht woord van het account te valideren. Voordat u Windows-verificatie kunt gebruiken, moet de server beheerder SQL Server configureren om deze verificatie modus te gebruiken. Als Windows-verificatie niet beschikbaar is, moet u de aanmeldings gegevens van gebruikers niet opslaan in een werkmap of een verbindings bestand. Het is veiliger voor gebruikers om hun aanmeldings gegevens in te voeren telkens wanneer ze zich aanmelden.

Naar boven

Veilig publiceren naar Excel Services

Wanneer u verbinding maakt met een gegevens bron, kunt u het dialoog venster verificatie-instellingen voor Excel Services gebruiken om een verificatie methode te kiezen wanneer u de gegevens bron opent in Excel Services. U kunt een van de volgende opties selecteren om u aan te melden bij de gegevens Bron:

 • Windows-verificatie    Selecteer deze optie als u wilt dat de Windows-gebruikersnaam en het wachtwoord van de huidige gebruiker wordt gebruikt. Dit is de veiligste methode, maar kan de prestaties beïnvloeden wanneer er veel gebruikers zijn.

 • SSS    Selecteer deze optie voor het gebruik van de Secure Storage-service en voer vervolgens de juiste identificatie teken reeks in het tekstvak SSS id in. Een site beheerder kan een share point-site configureren voor het gebruik van een Data Base van Secure Storage service waarin een gebruikers naam en wacht woord kunnen worden opgeslagen. Deze methode kan het meest efficiënt zijn als er veel gebruikers zijn.

 • Geen    Selecteer deze optie als u wilt dat de gebruikersnaam en het wachtwoord in het verbindingsbestand worden opgeslagen.

Opmerking: De verificatie-instelling wordt alleen gebruikt door Excel Services en niet door micro soft Excel. Als u er zeker van wilt zijn dat dezelfde gegevens worden geopend wanneer u de werkmap opent in Excel of Excel Services, moet u ervoor zorgen dat de verificatie-instelling in Excel hetzelfde is.

Gebruik een gegevens verbindings bibliotheek (DCL) om de beveiliging van uw verbindingen te verbeteren. Een DCL is een speciale share point-document bibliotheek die kan worden gedefinieerd als een vertrouwde locatie bibliotheek en die het gemakkelijk maakt om ODC-bestanden op te slaan, te beveiligen, te delen en te beheren. Een beheerder moet bijvoorbeeld een Data Base van een test server naar een productie server verplaatsen of een query bijwerken waarmee de gegevens worden geopend. Door gebruik te maken van een ODC-bestand dat is opgeslagen in een DCL, is het beheer van deze verbindings informatie veel eenvoudiger en zijn de toegang van gebruikers tot gegevens handiger, omdat in alle werkmappen hetzelfde verbindings bestand wordt gebruikt en een vernieuwings bewerking wordt uitgevoerd (of op de client of Server computer) bijgewerkte wijzigingen aan dat verbindings bestand. U kunt zelfs share Point server en de client computer van een gebruiker zo instellen dat er automatisch wijzigingen in het verbindings bestand worden gedetecteerd en vervolgens de meest recente versie van het verbindings bestand gebruiken. Zie Microsoft SharePoint Foundation 2010 Help voor Centraal beheer voor meer informatie.

Naar boven

Problemen met het maken van verbinding met gegevens

In de volgende secties worden verschillende problemen beschreven die kunnen optreden wanneer u verbinding maakt met externe gegevens

Naar boven

Probleem: Ik heb onvoldoende schijf ruimte wanneer ik gegevens probeer te importeren.

Als u geen schijf ruimte meer hebt wanneer u verbinding maakt met externe gegevens, kunt u het volgende overwegen:

De beschik bare schijf ruimte controleren en verg Roten    Als u ruimte op de harde schijf wilt vrijmaken, kunt u de Prullenbak leegmaken, een back-up van overbodige bestanden maken en deze verwijderen van de harde schijf of Windows-onderdelen verwijderen die u niet gebruikt. Zie Windows Help voor meer informatie over het vrijmaken van ruimte op de harde schijf.

Strategieën die u kunt proberen wanneer de schijf ruimte beperkt is    Als er slechts een beperkte hoeveelheid ruimte beschikbaar is op uw harde schijf, probeert u het volgende:

Micro soft query    Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

 • Uw query vereenvoudigen    Zorg ervoor dat u alleen de tabellen en velden opneemt die nodig zijn voor uw query. Als uw query onnodige tabellen of velden bevat, kunt u deze uit de query verwijderen om de grootte van het tijdelijke query bestand te beperken.

 • Criteria gebruiken om de grootte van de resultatenset te verkleinen    Gebruik criteria om alleen bepaalde records op te halen, in plaats van alle records uit een Data Base op te halen. Zie Help bij micro soft query voor meer informatie.

 • Een limiet instellen voor het aantal records dat door de query wordt geretourneerd    Beperk het aantal records dat de query als resultaat geeft. In micro soft query klikt u op Opties in het menu bewerken , schakelt u het selectie vakje het aantal records dat wordt geretourneerd in het vak gebruikers instellingenbeperken in en geeft u vervolgens het maximum aantal records op dat in het vak records moet worden weer gegeven.

Wizard Gegevensverbinding    Hoewel u de gegevens niet kunt beperken met behulp van de wizard gegevens verbinding, kunt u mogelijk de gegevens van de gegevens bron beperken door een query in de gegevens bron te definiëren. Als u niet beschikt over de mogelijkheid om een query te definiëren voor de gegevens bron, neemt u contact op met uw gegevens beheerder.

Naar boven

Probleem: waar is de wizard OLAP-kubus?

De wizard OLAP-kubus in micro soft query, waarmee een OLAP-kubus uit een Jet-data base is gemaakt, is niet meer beschikbaar in Excel.

Naar boven

Probleem: wat is er gebeurd met Services voor het ophalen van gegevens?

In micro soft Office 2003, services voor het ophalen van gegevens wordt een UDC-bestand (Universal Data Connection) gebruikt om toegang te krijgen tot webservices en om te zoeken naar verschillende gegevens bronnen.

In de wizard gegevens verbinding op de pagina Welkom bij de wizard gegevens verbinding kunt u de opties voor de gegevens bron voor services voor het ophalen van gegevens van micro soft Business Solutions of gegevens ophalen selecteren. Met de optie Services voor het ophalen van gegevens kunt u twee services voor het ophalen van gegevens kiezen: Windows share Point Services-lijsten, waarmee gegevens uit lijsten en document bibliotheken worden opgehaald op een server waarop SharePoint Foundation wordt uitgevoerd, en micro soft SQL Server , waarmee gegevens worden opgehaald uit micro soft SQL Server 2000 of hoger.

Hoewel de wizard gegevens verbinding het bewerken van UDC-verbindings bestanden niet meer ondersteunt, wordt in Excel nog steeds de verbindingen van de services voor het ophalen van gegevens ondersteund en kunt u deze verbindingen nog steeds vernieuwen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×