Office
Aanmelden

Overzicht van grafieken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Microsoft Office Excel 2007 biedt niet langer de wizard Grafieken. U kunt in plaats daarvan een basisgrafiek maken door te klikken op het grafiektype krijgt u in de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface lint wilt opnemen. Als u wilt een professioneel uitziende grafiek waarin u de gewenste gegevens hebt gemaakt, kunt u de grafiek wijzigen, vooraf gedefinieerde opmaakstijlen en indelingen toepassen en visueel aantrekkelijke opmaak toevoegen. U kunt ook een favoriete grafiek opnieuw gebruiken door een zogenaamd een grafieksjabloon.

Als er Office Excel 2007 is geïnstalleerd, kunt u ook profiteren van de krachtige Excel grafiekfuncties in andere 2007 Microsoft Office-systeem -programma's, zoals Microsoft Office PowerPoint 2007 en Microsoft Office Word 2007.

In dit artikel

Grafieken en hun elementen

Grafieken maken in Excel

Grafieken maken in PowerPoint en Word

Grafieken wijzigen

Met behulp van vooraf gedefinieerde grafiekindeling en grafiekstijlen voor een professioneel uiterlijk

Visueel aantrekkelijke opmaak toevoegen aan grafieken

Grafieken hergebruiken met grafieksjablonen

Grafieken en hun elementen

Grafieken worden gebruikt om reeksen numerieke gegevens weer te geven in een grafische indeling, zodat het gemakkelijker is om inzicht te krijgen in grote hoeveelheden gegevens en de relatie tussen verschillende reeksen gegevens.

Een grafiek heeft veel elementen. Sommige van deze elementen worden standaard weergegeven, andere kunnen naar wens worden toegevoegd. U kunt de weergave van grafiekelementen wijzigen door deze naar andere locaties in de grafiek te verplaatsen, het formaat ervan te wijzigen of de indeling ervan te wijzigen. U kunt ook grafiekelementen verwijderen die u niet wilt weergeven.

Een grafiek en de elementen ervan

1. Het grafiekgebied van de grafiek.

2. Het tekengebied van de grafiek.

3. De gegevenspunten van de gegevensreeks die in de grafiek zijn uitgezet.

4. De horizontale (categorie-) en verticale (waarde-) as waarlangs de gegevens in de grafiek zijn uitgezet.

5. De legenda van de grafiek.

6. Een grafiek- en astitel die u in de grafiek kunt gebruiken.

7. Een gegevenslabel waarmee u de details van een gegevenspunt in een gegevensreeks kunt identificeren.

Wanneer u klikt u ergens in het grafiekgebied en houd de muisaanwijzer boven de muisaanwijzer boven een van deze elementen, wordt informatie over dat element weergegeven in de scherminfo.

Te klikken op een willekeurige plaats in een grafiek ook uitgerust met de Hulpmiddelen voor grafieken , het ontwerp, indelingen Opmaak tabbladen toevoegen.

Afbeelding van Excel-lint

Naar boven

Grafieken maken in Excel

Als u wilt een grafiek maken in Excel, begint u met de gegevens voor de grafiek op een werkbladinvoeren. De gegevens kunnen worden gerangschikt in rijen of kolommen, wordt automatisch bepaald de beste manier om de gegevens in de grafiek uitzetten. Sommige grafiektypen (zoals cirkel- en bellendiagrammen grafieken) vereisen een specifieke indeling op te slaan, zoals beschreven in de volgende tabel.

Voor dit grafiektype

Schikt u de gegevens

Kolom-, staaf-, lijn-, gebied-, oppervlak- of radardiagram

In kolommen of rijen, bijvoorbeeld:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Of:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Cirkel- of ringdiagram

Voor één gegevensreeks, in één kolom of rij met gegevens en één kolom of rij met gegevenslabels, bijvoorbeeld:

A

1

B

2

C

3

Of:

A

B

C

1

2

3

Voor meerdere gegevensreeksen, in meerdere rijen met gegevens en één kolom of rij met gegevenslabels, bijvoorbeeld:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Of:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

Spreidings- of bellendiagram

In kolommen, waarbij x-waarden in de eerste kolom worden geplaatst en de corresponderende y-waarden en/of waarden voor de belgrootte in aangrenzende kolommen, bijvoorbeeld:

X

y

Belgrootte

1

2

3

4

5

6

Hoog/laag/slot-diagram

In kolommen of rijen in de onderstaande volgorde, waarbij namen of datums als labels worden gebruikt:

hoge waarden, lage waarden en slotwaarden

Zoals:

Datum

Hoog

Laag

Slot

01-01-2002

46,125

42

44,063

Of:

Datum

01-01-2002

Hoog

46,125

Laag

42

Slot

44,063

Nadat u de gegevens voor de grafiek hebt ingevoerd, kunt u het grafiektype dat u wilt gebruiken op het Office Fluent-lint (tabbladInvoegen , groep grafieken ).

Werkbladgegevens en grafiek

1. Werkbladgegevens

2. Grafiek gemaakt op basis van werkbladgegevens

Excel ondersteunt veel soorten waarmee u gegevens weergeven op manieren die relevant voor uw publiek zijn. Wanneer u een grafiek maken of wijzigen van een bestaande grafiek, kunt u kiezen uit een groot aantal grafiektypen (zoals een kolomdiagram of een cirkeldiagram) en de bijbehorende subtypen (zoals een gestapeld kolomdiagram of een cirkeldiagram met 3D-grafiek).

Zie Beschikbare grafiektypen en een grafiek makenvoor meer informatie over de grafiektypen die worden ondersteund en hoe u een grafiek maken in Excel.

Naar boven

Grafieken maken in PowerPoint en Word

Grafieken zijn volledig geïntegreerd met andere Office 2007-versie -programma's, zoals Office PowerPoint 2007 en Office Word 2007. Beide programma's bieden dezelfde hulpmiddelen voor grafieken die beschikbaar in Excel zijn. Wanneer u Excel geïnstalleerd hebt, kunt u Excel-grafieken maken in PowerPoint en Word door te klikken op de knop grafiek op het lint (tabbladInvoegen , groep illustraties ) en klik vervolgens met behulp van de hulpmiddelen voor grafieken om te wijzigen of de grafiek opmaken. Grafieken die u maakt in Office PowerPoint 2007 en Office Word 2007worden ingesloten en de grafiekgegevens worden opgeslagen in een Excel-werkblad dat is opgenomen in de PowerPoint of Word-bestand.

Opmerking: Als u in de compatibiliteitsmodus in Word werkt, kunt u een grafiek invoegen met behulp van Microsoft Graph in plaats van Excel. Klik in PowerPoint kunt u altijd Excel gebruiken om een grafiek te maken.

U kunt ook een grafiek kopiëren uit Excel PowerPoint 2007 en Word 2007. Wanneer u een grafiek kopiëren, kunt u deze als statische gegevens ingesloten of gekoppeld aan de werkmap. Voor een grafiek die is gekoppeld aan een werkmap die u toegang hebt, kunt u opgeven dat automatisch wordt gecontroleerd op wijzigingen in de gekoppelde werkmap telkens wanneer de grafiek is geopend.

Zie voor meer informatie over het maken van een grafiek in PowerPoint 2007 of Office Word 2007Gebruik grafieken en diagrammen in uw presentatie of gegevens weergeven in een grafiek.

Naar boven

Grafieken wijzigen

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u deze kunt wijzigen. U wilt bijvoorbeeld de manier wijzigen waarop assen worden weergegeven, een grafiektitel toevoegen, verplaatsen of de legenda verbergen of weergeven van extra grafiekelementen.

U kunt een grafiek als volgt wijzigen:

  • De weergave van grafiekassen wijzigen    U kunt de schaal van de assen opgeven en het interval instellen tussen de waarden of categorieën die worden weergegeven. Als u de grafiek beter leesbaar wilt maken, kunt u ook maatstreepjes toevoegen aan een as en de ruimte tussen de maatstreepjes opgeven.

  • Titels en gegevenslabels toevoegen aan een grafiek    Als u de informatie in uw grafiek wilt verduidelijken, kunt u een grafiektitel, astitels en gegevenslabels toevoegen.

  • Een legenda toevoegen of gegevenstabel     U kunt weergeven of verbergen van een legenda of de locatie wijzigen. In sommige grafieken, kunt u ook een gegevenstabel waarin de legendasleutels en de waarden die worden weergegeven in de grafiek weergeven.

  • Speciale opties toepassen voor elk grafiektype    Speciale lijnen (zoals hoog/laag-lijnen en trendlijnen), balken (zoals omhoog/omlaag-balken en foutbalken), gegevensmarkeringen en andere opties zijn beschikbaar voor verschillende grafiektypen.

Naar boven

Met behulp van vooraf gedefinieerde grafiekindeling en grafiekstijlen voor een professioneel uiterlijk

In plaats van handmatig toevoegen of wijzigen van grafiekelementen of opmaak van de grafiek, kunt u snel een vooraf gedefinieerde grafiekindeling en grafiekstijl toepassen op de grafiek. Excel biedt een groot aantal handige vooraf gedefinieerde indelingen en stijlen die u kunt kiezen uit. Indien nodig, kunt u een stijl of indeling aanpassen door handmatige wijzigingen aanbrengt in de indeling en opmaak van afzonderlijke grafiekelementen, zoals de grafiekgebied, tekengebied, gegevensreeksof legenda van de grafiek.

Wanneer u een vooraf gedefinieerde grafiekindeling toepast, wordt een specifieke reeks grafiekelementen (zoals titels, een legenda, een gegevenstabelof gegevenslabels) worden weergegeven in een bepaalde indeling in de grafiek. U kunt kiezen uit diverse indelingen die beschikbaar zijn voor elk grafiektype.

Als u een vooraf gedefinieerde stijl toepast, wordt de grafiek opgemaakt op basis van het documentthema dat u hebt toegepast, zodat de grafiek aansluit bij het themakleuren (een kleurenset), themalettertypen (een set lettertypen voor koppen en hoofdtekst) en thema-effecten (een set lijnen en opvuleffecten) van uzelf of uw organisatie.

Opmerking: U kunt uw eigen grafiekindelingen of stijlen maken, maar u kunt grafieksjablonen maken die de grafiekindeling en opmaak die u wilt opnemen. Zie een aangepaste grafiek opslaan als een sjabloonvoor meer informatie over grafieksjablonen.

Zie de indeling of stijl van een grafiek wijzigenvoor meer informatie over het wijzigen van het uiterlijk van een grafiek.

Naar boven

Visueel aantrekkelijke opmaak toevoegen aan grafieken

Naast een vooraf gedefinieerde grafiekstijl toepassen, kunt u eenvoudig afzonderlijke grafiekelementen zoals gegevensmarkeringen, het grafiekgebied, het tekengebied en de getallen en tekst in titels en labels uiterlijk te geven de grafiek een aangepaste, visueel aantrekkelijke opmaak toepassen. U kunt specifieke stijlen voor vormen en WordArt-stijlen toepassen, maar u kunt ook de shapes en tekst van grafiekelementen handmatig opmaken.

U kunt als volgt opmaak toevoegen:

  • Grafiekelementen opvullen    U kunt met kleuren, patronen, afbeeldingen en kleurovergangen de aandacht richten op specifieke grafiekelementen.

  • De rand van grafiekelementen wijzigen    U kunt met kleuren, lijnstijlen en lijndikten bepaalde grafiekelementen benadrukken.

  • Speciale effecten toevoegen aan grafiekelementen    U kunt speciale effecten, zoals schaduw, weerspiegeling, gloed, vloeiende randen, schuine randen en 3D-draaiing toepassen op grafiekelementvormen, waardoor u de grafiek een verzorgd uiterlijk geeft.

  • Tekst en cijfers opmaken    U kunt tekst en cijfers in titels, labels en tekstvakken in een grafiek opmaken net als de tekst en cijfers in een werkblad. Als u tekst en cijfers extra nadruk wilt geven, kunt u zelfs WordArt-stijlen toepassen.

Zie voor meer informatie over het opmaken van grafiekelementen opmaken elementen van een grafiek.

Naar boven

Grafieken hergebruiken met grafieksjablonen

Als u hergebruiken van een grafiek die u hebt aangepast wilt aan uw wensen, kunt u de grafiek opslaan als een grafieksjabloon (situatie hebt) in de sjablonenmap grafiek. Wanneer u een grafiek hebt gemaakt, kunt u vervolgens de grafieksjabloon toepassen net zoals u zou doen met een andere ingebouwde grafiektype. In feite grafieksjablonen waar grafiektypen zijn en u kunt ze ook gebruiken om te wijzigen van het grafiektype van een bestaande grafiek. Als u een grafieksjabloon regelmatig gebruikt, kunt u deze opslaan als het standaardtype.

Opmerking: Grafieksjablonen zijn niet op basis van documentthema's. Als u de huidige themakleuren, themalettertypenen thema-effecten in een grafiek die u maakt met behulp van een grafieksjabloon, kunt u een stijl toepassen op de grafiek. Een grafiekstijl stelt u het thema van een grafiek op het documentthema. Zie voorgedefinieerde grafiekstijlen en indelingen voor grafieken voor een professioneel uiterlijk gebruikenvoor meer informatie.

Zie een aangepaste grafiek opslaan als een sjabloonvoor meer informatie over het gebruik van grafieksjablonen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×