Overzicht van gegevensverbindingen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een gegevensverbinding is een dynamische koppeling die wordt gebruikt om te ontvangen of het indienen van gegevens tussen een Microsoft InfoPath-formulier en de gegevens die buiten het formulier, zoals een SharePoint-server, webservice of database is opgeslagen. In een formulier met een lijst met beschikbare producten, kan de statische lijst met productnamen bijvoorbeeld worden opgeslagen in de vorm. Echter moet elk gewenst moment een product wordt toegevoegd of verwijderd, de lijst met producten in het formulier worden bijgewerkt.

Om ervoor te zorgen dat het formulier bijgewerkt blijft, opslaan en beheren van productinformatie buiten het formulier. Maak een gegevensverbinding als u wilt deze gegevens toevoegen aan het formulier wanneer gebruikers het formulier invullen. Het voordeel van het gebruik van een gegevensverbinding om op te halen productinformatie is dat deze informatie kan worden opgeslagen op één locatie die aan meerdere formulieren kunnen koppelen. Ook, weet u zeker dat gebruikers de meest recente informatie altijd hebben bij het voltooien van een formulier.

Naast het ontvangen van gegevens, kunnen gegevensverbindingen worden gebruikt om gegevens te verzenden. Nadat een gebruiker heeft ingevuld in een formulier, moeten deze het formulier indienen. Door toe te voegen indienen gegevensverbindingen tot formulieren, kunt u opgeven waar de formuliergegevens is ingediend. Een formulier kan bijvoorbeeld worden verzonden als een document naar een SharePoint-documentbibliotheek of in een e-mailbericht verzonden.

In dit artikel

Lokale en externe gegevens

Typen externe gegevensverbindingen

Gegevensverbinding

Gegevensverbinding ontvangen

Opslaan van gegevens voor gebruik offline

Een formulier op een externe gegevensbron baseren

Lokale en externe gegevens

Alle InfoPath-formulieren opslaan de gegevens die worden ingevoerd in deze. Besturingselementen worden gebruikt om de gegevens voor gebruikers weergeven. Wanneer een gebruiker het formulier indient, wordt de lokale gegevens in het formulier worden verzonden naar een of meer externe locaties.

Gegevensverbindingen kunnen worden gebruikt wanneer u querygegevens uit buiten het formulier, of moet als u wilt dat gebruikers gegevens naar verschillende locaties indienen. Er is geen beperking voor het aantal gegevensverbindingen vermeld die kan worden gemaakt.

Als u een gegevensverbinding vragen maakt, wordt in het formulier deze gegevensverbinding al dan niet standaard query wanneer het formulier wordt geopend. U kunt deze gegevensverbinding ook gebruiken door het configureren van het formulier in de volgende manieren:

 • Een knop Vernieuwen waarop gebruikers klikken om de query voor externe gegevens toevoegen

 • Een regel toe zodat de query voor externe gegevens met behulp van deze gegevensverbinding

 • Aangepaste code die de externe gegevens op basis van enkele andere gebeurtenis vraagt toevoegen

Naar boven

Typen externe gegevensverbindingen

Kunt u gegevens verzenden of ontvangen van gegevensverbindingen naar exchange-gegevens met een gegevensbron buiten een formulier.

Gegevensverbinding

Wanneer gebruikers een formulier dat is gebaseerd op een SharePoint-lijst of een database verzendt, wordt de lijst of database bijgewerkt met de wijzigingen hebt aangebracht door de gebruiker bij het indienen van het formulier. Een formulier kan ook worden geconfigureerd dat gebruikers gegevens verzenden naar andere locaties. De volgende locaties voor externe gegevens kunnen worden gebruikt:

 • Webservice

 • Documentbibliotheek op een SharePoint-site

 • E-mailbericht

 • Hostomgeving (zoals een ASP.NET-pagina of een hosttoepassing.)

In de meeste gevallen verzenden een gegevensverbinding worden gebruikt wanneer u het formulier is ingediend. Een formulier kunt echter gegevens naar verschillende locaties indienen met behulp van regels of aangepaste code. Formulieren kunnen bijvoorbeeld worden verzonden naar een webservice en door een e-mailbericht. Meestal zijn formulieren geconfigureerd voor het indienen van alle gegevens in de vorm. Echter met aangepaste code aan de formuliergegevens of het formulier gegevens indienen bij een webservice configureren kunt u alleen een deel van de formuliergegevens indienen.

Gegevensverbinding ontvangen

Een gegevensverbinding ontvangen krijgt gegevens uit een externe bron om te vullen velden in het formulier. Besturingselementen kunnen vervolgens naar deze velden zijn gekoppeld aan de gegevens van de externe bron weergeven in het formulier. Een gegevensverbinding ontvangen wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt om een vervolgkeuzelijst vervolgkeuzelijst te vullen. De volgende bronnen kunnen worden gebruikt:

 • SOAP-webservice

 • REST-webservice

 • SharePoint-bibliotheek of -lijst

 • Database (alleen Microsoft SQL Server)

 • XML-document

Naar boven

Opslaan van gegevens voor gebruik offline

Soms kan wil een gebruiker een InfoPath-formulier invullen wanneer ze niet worden verbonden met een netwerk, ook bekend als offline werken. U kunt een gegevensverbinding die gegevens query's uit een gegevensverbinding toevoegen en configureren van de verbinding om op te slaan de resultaten van de query op de computer van de gebruiker. Dit zorgt ervoor dat gebruikers het formulier invullen kunnen als zijn of haar computer offline werkt.

Als u een gegevensverbinding op deze manier configureert, wordt de query wordt verzonden via de gegevensverbinding terwijl de gebruiker het formulier invult en hun computer is verbonden met het netwerk. De resultaten van de query worden vervolgens opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker in het formulier en deze worden weergegeven wanneer de gebruiker wordt ingevuld. Gegevens in de cache telkens wanneer die de gebruiker een nieuwe query uitvoert, zodat de gegevens zo veel mogelijk up-to-date wordt gehouden.

Wanneer u de gegevensverbinding maakt, kunt u kiezen of om weer te geven van een standaardset met gegevens in het formulier voor het opgeslagen geval de verbinding met externe gegevens niet beschikbaar is. U overwegen of de gegevens van de query is geschikt voor alle gebruikers of of gegevens in het formulier moet worden weergegeven. Bijvoorbeeld als de gegevens die door de query is gebaseerd op de identiteit of de rol van de gebruiker, met behulp van een standaardset met gegevens die is geconfigureerd tijdens de ontwerpfase in plaats van queryresultaten kan leiden tot onjuiste gegevens voor die gebruiker.

Naar boven

Een formulier op een externe gegevensbron baseren

U kunt een formuliersjabloon op basis van een gegevensverbinding ontvangen ontwerpen met behulp van de SharePoint-lijst, database of webservice. Velden en groepen worden lokaal, in het formulier, die overeenkomen met de velden en groepen in de externe gegevensopslagplaats gemaakt. Met andere woorden, InfoPath 2010 lokaal komt overeen met de gegevensstructuur van de externe gegevens zodat er geen gegevens integriteit problemen wanneer het formulier wordt geladen de externe gegevens.

Belangrijk: U kunt de lokale velden in de vorm die zijn gebaseerd op velden uit een database of webservice niet wijzigen. Deze beperking helpt bij het behouden van gegevensintegriteit. U kunt echter velden of groepen toevoegen aan de groep mijnVelden in het formulier.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×