Overzicht van functies voor gegevensverbindingen in Microsoft Office Visio 2007.

In Microsoft Office Visio 2007 kunt u niet alleen diagrammen en tekeningen maken,  u kunt hiermee ook gegevens visualiseren, ordenen, presenteren en hierin inzicht krijgen.

Met elke shape in een Visio-diagram kan een andere set gegevens worden weergegeven. In de volgende afbeelding bevat elke shape de verkoopgegevens voor een andere regio, zodat u de verkoopresultaten eenvoudig per regio kunt vergelijken voor het huidige jaar en vorige jaren.

Weergave van de status met markeringen

Als de gegevens waarmee u wilt werken al zijn opgeslagen in een werkmap of een databasetabel, kunt u deze gegevens rechtstreeks in Office Visio-shapes importeren, in plaats van alle gegevens handmatig in te voeren.

In dit artikel

Wat is de aanbevolen manier voor het verbinden van gegevens met diagrammen?

Kan ik op dezelfde manier verbinding maken met de gegevens als in eerdere versies van Visio?

Moet ik altijd de functies voor gegevenskoppelingen gebruiken om gegevens te verbinden met diagrammen?

Wat is de aanbevolen manier voor het verbinden van gegevens met diagrammen?

Visio is voorzien van meerdere functies voor het verbinden van gegevens. In de meeste gevallen kunt u echter het beste gegevensbronnen verbinden met diagrammen via de wizard Gegevenskiezer (klik op Gegevens in shapes importeren in het menu Gegevens). Wanneer u de wizard hebt uitgevoerd, worden de gegevens weergegeven in het venster Externe gegevens. Wanneer u verbonden shapes aan de tekening hebt toegevoegd, worden de gegevens weergegeven in de shapes. Office Visio 2007 bevat ook een set gegevensafbeeldingen die u kunt kiezen of wijzigen.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over de functies voor gegevenskoppelingen en gegevensafbeeldingen:

Naar boven

Kan ik op dezelfde manier verbinding maken met de gegevens als in eerdere versies van Visio?

Ja. De functionaliteit voor het koppelen van gegevens in Office Visio 2007 vormt geen vervanging voor de functionaliteit in eerdere versies van Visio. U kunt nog steeds gebruikmaken van de oplossingen met speciale functies voor het maken van verbinding met gegevens en de twee invoegtoepassingen voor databaseverbindingen.

De twee invoegtoepassingen voor databaseverbindingen zijn de wizard Database en de opdracht Koppeling naar ODBC-database maken. Als u deze functies wilt gebruiken, wijst u in het menu Extra de opties Invoegtoepassingen en Visio-extra's aan en klikt u op Wizard Database of Koppeling naar ODBC-database maken.

Daarnaast bevat een aantal sjablonen speciale functies waarmee u specifieke gegevenstypen kunt verbinden met diagrammen of diagrammen kunt genereren vanuit gegevens:

 • De sjabloon Organigram     Met de wizard Organigram kunt u verbinding maken met Microsoft Exchange Server-gegevens, Microsoft Office Excel-gegevens, tekstbestanden en andere gegevensbronnen die compatibel zijn met ODBC om het organigram te genereren. Klik in een organigram in het menu Organigram op Organigramgegevens importeren. Wanneer het organigram is gegenereerd, kunt u verbinding maken met andere externe gegevens via de wizard Gegevenskiezer. Zie het artikel Een Visio-organigram maken voor meer informatie.

 • De sjabloon Tijdlijn     Met de wizard Tijdlijn importeren kunt u verbinding maken met Microsoft Office Project-gegevens. Wijs Gegevensoplossingen invoegen aan in het menu Gegevens en klik op Tijdlijn. Zie het artikel Gegevens uit Project importeren in een Visio-tijdlijn voor meer informatie.

 • De sjabloon Agenda     Met de wizard Importeren uit Outlook kunt u verbinding maken met Microsoft Office Outlook-gegevens. Wijs Gegevensoplossingen invoegen aan in het menu Gegevens en klik op Agenda. Zie het artikel Afspraken van Outlook importeren in een Visio-agenda voor meer informatie.

 • De sjabloon Brainstormdiagram     Gebruik in een brainstormdiagram de opdracht Gegevens importeren in het menu Brainstormen om verbinding te maken met XML-bestanden. Zie het artikel Een brainstormdiagram maken voor meer informatie.

 • De sjabloon Gantt-diagram     Met de wizard Projectgegevens importeren kunt u verbinding maken met Office Project-gegevens. Klik in een Gantt-diagram in het menu Gantt-diagram op Importeren. Zie het artikel Gegevens uit Project importeren in een Gantt-diagram van Visio.

 • De sjabloon Databasemodeldiagram     Met de wizard Reverse-engineering toepassen kunt u reverse-engineering toepassen op ODBC-databases. Klik in een databasemodeldiagram in het menu Database op Reverse-engineering toepassen. U kunt de wizard Gegevenskiezer gebruiken naast de andere wizards die zijn opgenomen in de sjablonen om extra gegevens te importeren en weer te geven in de diagrammen. Zie het artikel Een database omzetten in een databasemodel via reverse-engineering.

Naar boven

Moet ik altijd de functies voor gegevenskoppelingen gebruiken om gegevens te verbinden met diagrammen?

In de volgende scenario's worden specifieke situaties beschreven waarin u een andere methode dan de wizard Gegevenskiezer kunt gebruiken om met gegevens in diagrammen te werken:

 • U werkt met diagrammen die eerder zijn gemaakt met de wizard Database.

 • U wilt werken met een gegevensverbinding in twee richtingen met de wizard Database. U wilt bijvoorbeeld de gegevenswijzigingen in het Visio-diagram doorvoeren naar de gegevensbron. 

 • U genereert diagrammen, zoals tijdlijnen, organigrammen en agenda's vanuit gegevens door in Visio automatisch een volledig diagram te maken vanuit een gegevensbron.

 • U genereert model-shapes in Visio vanuit gegevens door in Visio automatisch shapes te maken vanuit een gegevensbron.

 • U past reverse-engineering toe op een database met de wizard Reverse-engineering toepassen, die u kunt openen via de sjabloon Databasemodeldiagram.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×