Overzicht van formuliersjablonen en modussen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met de ontwerpfunctie van Microsoft InfoPath 2010 kunt u allerlei formulieren ontwerpen die in een browser of met InfoPath Filler kunnen worden ingevuld. NieuwBestandAls u wilt beginnen met het ontwerp van een InfoPath-formulier, start u de ontwerpfunctie van InfoPath 2010 en maakt u een selectie uit de galerie met sjablonen op het tabblad Bestand, in de sectie Nieuw. De sjablonen zijn ingedeeld in de volgende categorieën: Populaire formuliersjablonen, Geavanceerde formuliersjablonen, InfoPath 2007-formuliersjablonen en Sjabloononderdelen. In elk van deze categorieën staat een aantal formuliersjablonen dat u kunt selecteren.

In dit artikel

Overzicht van InfoPath-formuliersjablonen

Populaire formuliersjablonen

SharePoint-lijst

SharePoint-formulierbibliotheek

E-Mail

Leeg formulier

Leeg formulier (InfoPath Filler)

Geavanceerde formuliersjablonen

Database

Webservice

XML of schema

Gegevensverbindingsbestand

Bestaand formulier converteren

Documentinformatiescherm

InfoPath 2007-formuliersjablonen

Sjabloononderdelen

Het type of de compatibiliteit van een formuliersjabloon wijzigen

Overzicht van InfoPath-formuliersjablonen

Met de formulieren in de categorie Populaire formuliersjablonen kunt u formulieren distribueren waarin SharePoint-lijsten worden gebruikt als de primaire gegevensbron, en die eruitzien als SharePoint- en e-mailformulieren. Ook is er genoeg flexibiliteit om het formulier helemaal zelf te maken. Als u een formulier wilt ontwerpen met geavanceerde gegevensverbindingen, zoals een database of webserviceverbinding, moet u de juiste sjabloon selecteren in de categorie Geavanceerde formuliersjablonen. Indien een meerderheid van uw gebruikerSharePoint 2007 of InfoPath 2007 gebruikt, moet u een sjabloon kiezen in de categorie InfoPath 2007-formuliersjablonen, of zult u later de formuliercompatibiliteit moeten veranderen. Ten slotte is er de categorie Sjabloononderdelen,voor ontwerpers die formulieronderdelen willen maken die opnieuw zijn te gebruiken in andere formulieren.

Naar boven

Populaire formuliersjablonen

De categorie Populaire formuliersjablonen biedt een selectie van de meestgebruikte InfoPath-formulieren.

Sjabloontype

Invulomgeving

SharePoint-lijst

Browser en Microsoft SharePoint Workspace

SharePoint-formulierbibliotheek

Browser en InfoPath Filler

E-mail

Microsoft Outlook

Leeg formulier

Browser en InfoPath Filler

Leeg formulier (InfoPath Filler)

InfoPath Filler

SharePoint-lijst

De SharePoint-formuliersjabloon Lijst wordt gebruikt om het formulier aan te passen dat wordt gebruikt voor het maken, bekijken en bewerken van items in SharePoint-lijst. U begint door op te geven of het een nieuwe of bestaande SharePoint-lijst betreft en InfoPath genereert automatisch het lijstformulier. Nadat u het formulier hebt aangepast, publiceert u het opnieuw in SharePoint met één klik met de functie Snel publiceren van InfoPath 2010 Designer.

SharePoint-formulierbibliotheek

De sjabloon Share-Point-formulierbibliotheek wordt gebruikt om een formulier te ontwerpen waarin gegevens in een SharePoint-formulierbibliotheek worden verzameld. U kunt beginnen met een basisindeling, die snel kan worden aangepast door besturingselementen toe te voegen, beschikbare SharePoint-thema's te selecteren op het tabblad Paginaontwerp in het lint en de opties voor verzenden van het formulier aan te passen.

E-mail

Het formulier E-mail wordt gedistribueerd, ingevuld en ingediend via e-mail. U kunt gebruikmaken van de automatisch gegenereerde indeling, of deze aanpassen met Pagina-indelingssjablonen, Thema's en tabellen die u kunt vinden in het lint. Nadat u klaar bent met het aanpassen van de indeling en het toevoegen van besturingselementen, geeft u op wie de e-mail moet ontvangen. Hiervoor klikt u op het tabblad Gegevens en klikt u in de groep Formulier verzenden op Naar e-mail. Vervolgens klikt u op het tabblad Bestand, op de sectie Publiceren en vervolgens op E-mail om de beoogde ontvangers te selecteren.

InfoPath-formulieren kunnen alleen worden verzonden via e-mail in Microsoft Outlook 2007 en 2010. Standaard zijn deze formulieren compatibel met Outlook 2010; als u Outlook 2007 wilt gebruiken, kunt u het type formuliersjabloon wijzigen in E-mail (InfoPath 2007). Gebruikers moeten beschikken over dezelfde versie van Outlook en InfoPath om e-mailformulieren in te kunnen vullen.

Leeg formulier

In de sjabloon Leeg formulier begint u met een lege pagina. U voegt zelf besturingselementen en gegevensverbindingen toe en geeft de gewenste indeling en de secties op die u nodig hebt.

Standaard kan een Leeg formulier worden ingevuld in een browser en in InfoPath Filler.

Leeg formulier (InfoPath Filler)

Wanneer u een formulier maakt dat zal worden ingevuld met InfoPath Filler, kunt u de optie Leeg formulier (InfoPath Filler) gebruiker. Net als bij de sjabloon Leeg formulier, voegt u zelf de gewenste indeling, besturingselementen en gegevensverbindingen toe.

Een Leeg formulier (InfoPath Filler) kan alleen worden ingevuld in de InfoPath Filler.

Naar boven

Geavanceerde formuliersjablonen

Sjabloontype

Invulomgeving

Database

  • Microsoft SQL Server: browser of InfoPath Filler

  • Microsoft Access: InfoPath Filler

Webservice

Browser en InfoPath Filler

XML of schema

Browser en InfoPath Filler

Gegevensverbindingsbestand

Browser en InfoPath Filler

Bestaand formulier converteren

Browser en InfoPath Filler

Documentinformatiescherm

Microsoft Word, PowerPoint en Excel

Database

Het formulier Database maakt verbinding met een Microsoft SQL Server- of Access-database als primaire gegevensbron en gebruikt tabellen in de database om velden te definiëren in het formulier. Deze sjabloon stelt op dynamische wijze vast of het formulier kan worden ingevuld met een browser of met InfoPath Filler. Als u een Microsoft SQL-database kiest, gebruikt het formulier dus standaard een browserformulier en als u Access kiest, wordt een InfoPath Filler-formulier gebruikt.

Opmerking: Alleen InfoPath Filler-formulieren ondersteunen gegevensverbindingen voor het verzenden van gegevens naar Microsoft SQL Server. Als u een dergelijke gegevensverbinding nodig hebt, wijzigt u de compatibiliteit van het formulier naar InfoPath Filler nadat u de database hebt opgegeven. Vervolgens klikt u op het tabblad Gegevens, in de groep Externe gegevens ophalen, op Gegevensverbindingen. Wijzig de bestaande gegevensverbinding naar Microsoft SQL Server zodanig dat deze de bewerking Verzenden ondersteunt, door de gegevensverbinding te selecteren en in het dialoogvenster Gegevensverbindingen op Wijzigen te klikken.

Webservice

Het formulier Webservice kan verbinding maken met een SOAP-webservice die door u wordt opgegeven voor import als gegevensbron. Hoewel alleen SOAP-webservices kunnen worden gebruikt als primaire gegevensbron, ondersteunt InfoPath zowel SOAP- als REST-webservices. Nadat u een webservice hebt geselecteerd en hebt opgegeven of u de service wilt gebruiken voor het ontvangen of verzenden van gegevens, worden de juiste query- en gegevensvelden in het formulierschema geplaatst door de ontwerpfunctie van InfoPath.

XML of schema

De sjabloon XML of schema gebruikt een bestaand XML-document als basis voor de gegevensbron voor het formulier. Wanneer u deze sjabloon selecteert, wordt u gevraagd het bestaande XML-document te selecteren. Wanneer u het formulier ontwerpt, hoeft u alleen de besturingselementen te koppelen aan de elementen in de boomstructuur die zijn geïmporteerd uit het XML-document waarop u het formulier hebt gebaseerd. Deze formuliersjabloon is standaard een InfoPath Filler-formulier om blijvende ondersteuning te kunnen bieden aan herhalende secties en andere complexe schema's.

Gegevensverbindingsbestand

De sjabloon Gegevensverbindingsbestand maakt allereerst een verbinding met een bestaande gegevensverbindingsbibliotheek op een SharePoint-server die u hebt opgegeven. Vervolgens selecteert u een gegevensverbindingsbestand en gebruikt InfoPath de verbindingsparameters in het bestand om de primaire gegevensbron van het formulier te configureren. Nadat u het gegevensverbindingsbestand hebt geselecteerd, voegt u besturingselementen toe, maakt u regels en past u opmaak toe om uw ontwerp af te maken.

Bestaand formulier converteren

Gebruik deze formuliersjabloon om bestaande Excel- en Word-documenten naar InfoPath-formulieren te converteren. Standaard wordt InfoPath geleverd met twee bibliotheken met conversieprogramma's, een voor Word en een voor Excel. Ervaren gebruikers kunnen ook nog andere conversiebibliotheken opbouwen en importeren voor gebruik met deze ontwerpoptie.

Documentinformatiescherm

Gebruik deze formuliersjabloon om het formulier aan te passen dat wordt gebruikt voor het bewerken van eigenschappen van Microsoft Office-documenten die in een SharePoint-documentbibliotheek zijn opgeslagen. InfoPath maakt automatisch een formulier op basis van de kolommen van de SharePoint-documentbibliotheek en vervolgens kunt u besturingselementen toevoegen, regels maken en opmaak toepassen. Hoewel de formuliersjabloon Documentinformatie een InfoPath-formulier is, hoeven gebruikers InfoPath niet te hebben geïnstalleerd om een Documentinformatiescherm te kunnen invullen.

Naar boven

InfoPath 2007-formuliersjablonen

De formulieren in deze categorie zijn identiek aan de blanco sjablonen uit de categorie Populaire formuliersjablonen, behalve dat ze compatibel zijn met InfoPath 2007 en een aantal geavanceerde functies van InfoPath 2010 missen. Veel van uw gebruikers hebben mogelijk geen upgrade uitgevoerd naar de 2010-versies van de SharePoint- of de InfoPath-client. Als u liever met een blanco formuliersjabloon begint en u vorige versies van Office voor ogen hebt, zijn de InfoPath 2007-formuliersjablonen een handig middel om ervoor te zorgen dat u zich in de juiste modus bevindt.

Opmerking: InfoPath 2010 stelt u tevens in staat formulieren te ontwerpen die compatibel zijn met InfoPath 2003.

Naar boven

Sjabloononderdelen

Sjabloononderdelen zijn eigenlijk een verzameling van andere besturingselementen en functies van InfoPath. Zij ondersteunen de meeste functies die beschikbaar zijn wanneer u een formulier ontwerpt, op formuliercode na. U ontwerpt een formuliersjabloononderdeel op dezelfde manier als een standaardformuliersjabloon. Nadat u het ontwerp hebt voltooid, verschijnt het formuliersjabloononderdeel in de galerie met besturingselementen en kunt u het aan uw formuliersjablonen toevoegen met hetzelfde gemak als elk ander InfoPath-besturingselement.

Naar boven

Het type of de compatibiliteit van een formuliersjabloon wijzigen

Nadat u een formuliersjabloon hebt geselecteerd op het tabblad Nieuw, gaat u in InfoPath terug naar de invulomgeving (modus) in de webbrowser of InfoPath Filler. In de meeste gevallen kunt u gemakkelijk schakelen tussen de modi met Opslaan als, of door op het tabblad Bestand en vervolgens op Formuliersopties te klikken . Klik vervolgens op Compatibiliteit en selecteer het gewenste formuliertype in het vak Formuliertype. Er is echter een aantal formuliersjablonen waarvoor de modus niet kan worden gewijzigd, zoals SharePoint-lijst en E-mail. Bepaalde besturingselementen, gegevensbronnen en sjablonen zijn slechts in één omgeving beschikbaar. Het inzenden van databaseverzbindingen en XML-schema's met complexe, zich herhalende sequenties wordt alleen ondersteund in InfoPath Filler. Ten slotte kunnen InfoPath Filler-formulieren een superset bevatten van de besturingselementen en functies die beschikbaar zijn in webbrowserformulieren. U kunt functies toevoegen aan een Filler-formulier, dat niet werkt in een webbrowserformulier. Als u vermoedt dat een formulier wordt ingevuld in SharePoint en in InfoPath Filler, moet u een webbrowserformulier ontwerpen.

Zie Inleiding tot besturingselementenvoor meer informatie over besturingselementen en hun compatibiliteit.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×