Overzicht van formulieren, formulierbesturingselementen en ActiveX-besturingselementen op een werkblad

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Belangrijk: Deze functie is niet beschikbaar in Office op een Windows RT-PC. Wilt u zien welke versie van Office u gebruikt?

Voorbeelden van werkbladformulieren Met behulp van formulieren en veel besturingselementen en objecten die u aan deze toevoegen kunt, kunt u gegevens vereenvoudigen op het werkblad en het uiterlijk van uw werkbladen te verbeteren. U kunt ook deze uzelf met weinig of geen nodig voor Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-code uitvoeren.

Een werkbladformulier is niet hetzelfde als een Excel-sjabloon. Een sjabloon is een vooraf opgemaakte bestand dat u kunt beginnen met het maken van een werkmap die het gewenste uiterlijk kunt ophalen. Een formulier bevat besturingselementen, zoals vakken of vervolgkeuzelijsten, die u kunnen het gemakkelijker maken voor personen die gebruikmaken van het werkblad naar gegevens invoeren of bewerken. Meer informatie over sjablonen die u kunt downloaden, raadpleegt u Excel-sjablonen.

Wat is een formulier?

Een formulier, is of afgedrukte of online, een document met een standaard-structuur en de indeling die gemakkelijker kunt vastleggen, te organiseren en gegevens bewerken.

 • Afgedrukte formulieren bevatten instructies, opmaak, labels en spaties voor het schrijven of gegevens te typen. U kunt Excel en Excel sjablonen afgedrukte formulieren maken.

 • Online formulieren bevatten dezelfde functies als afgedrukte formulieren. Daarnaast bevatten online formulieren besturingselementen. Besturingselementen zijn objecten die gegevens weergeven of het gemakkelijker maken voor gebruikers te geven of gegevens bewerken, een actie uitvoeren of een optie te kiezen. In het algemeen, gemakkelijker besturingselementen het formulier te gebruiken. Voorbeelden van veelgebruikte besturingselementen zijn keuzelijsten, keuzerondjes en opdrachtknoppen. Besturingselementen kunnen ook toegewezen macro's uitvoeren en kan reageren op gebeurtenissen, zoals muisklikken, door Visual Basic for Applications (VBA)-code uit te voeren.

U kunt Excel gebruiken op verschillende manieren om formulieren afgedrukte en online te maken.

Typen Excel-formulieren

Verwante besturingselementen worden gegroepeerd weergegeven in een rechthoekige eenheid met een optioneel label. Keuzerondjes, selectievakjes of andere verwante items worden typisch zo gegroepeerd.

Gegevensformulier

Een gegevensformulier biedt een handige manier om een volledige rij gegevens in een bereik of tabel in te voeren of weer te geven, zonder horizontaal te hoeven schuiven. U zult ook waarschijnlijk vinden dat met een gegevensformulier de invoer van gegevens gemakkelijker is dan wanneer de gegevens kolom voor kolom moeten worden ingevoerd, zeker als er meer kolommen zijn dan op het scherm kunnen worden weergegeven. Gebruik een gegevensformulier als een eenvoudig formulier met tekstvakken die de kolomkopjes als labels gebruiken, voldoende is en u geen behoefte hebt aan geavanceerde of aangepaste formulierfuncties zoals een keuzelijst of kringveld.

Voorbeeld van een typisch gegevensformulier Een ingebouwde gegevensformulier voor uw bereik of tabelkunt automatisch in Excel maken. Het gegevensformulier worden alle kolomkoppen als labels in één dialoogvenster weergegeven. Elk etiket heeft een aangrenzende leeg tekstvak waarin u gegevens kunt invoeren voor elke kolom, tot maximaal 32 kolommen aan. In een gegevensformulier kunt u nieuwe rijen, zoeken rijen door te schuiven of (op basis van de celinhoud) rijen bijwerken en verwijderen van rijen. Als een cel een formule bevat, het formuleresultaat wordt weergegeven in het gegevensformulier, maar u kunt de formule niet wijzigen met behulp van het gegevensformulier.

Hiermee wordt een waarde in- of uitgeschakeld waarmee een tegengestelde en ondubbelzinnige keuze wordt aangegeven. U kunt meerdere selectievakjes op een werkblad of in een groepsvak plaatsen. Een selectievakje kan zich in één van drie verschillende toestanden bevinden: geselecteerd (ingeschakeld), leeg (uitgeschakeld) en gemengd, wat een combinatie is van de aan/uittoestand (zoals in een meervoudige selectie).

Een werkblad is een type formulier waarmee u kunt invoeren en weergeven van gegevens in het raster, en er zijn verschillende control-achtige functies al ingebouwde naar Excel-werkbladen, zoals opmerkingen en gegevensvalidatie. Cellen er dan ongeveer tekstvakken in dat u kunt invoeren en opmaken door ze op verschillende manieren: Cellen worden vaak gebruikt als labels en door Celhoogte en breedte aanpassen en cellen samenvoegen, kunt u een werkblad werken als een eenvoudige gegevensinvoerformulier maken. Andere functies van het besturingselement-achtige, zoals celopmerkingen, hyperlinks, achtergrondafbeeldingen, gegevensvalidatie, voorwaardelijke opmaak, ingesloten grafieken en AutoFilter kunt u een werkblad werken als een geavanceerde formulier.

Omdat besturingselementen en objecten op het tekenpapier zijn opgeslagen, kunt u deze kunt weergeven of besturingselementen en objecten samen met de bijbehorende tekst die onafhankelijk is van rij en kolom grenzen zonder te wijzigen van de indeling van een raster of de tabel met gegevens in uw werkblad weergeven. De meeste gevallen, veel van deze besturingselementen kunnen ook worden gekoppeld aan de cellen op het werkblad en hoeven niet VBA-code zodat u ze werken. Eigenschappen die bepalen of een besturingselement vrij zwevend of verplaatst en formaat aan te samen met een cel passen, kunt u instellen. Bijvoorbeeld wellicht een selectievakje die u gebruiken samen met de bijbehorende onderliggende cel wordt verplaatst wilt wanneer het bereik is gesorteerd. Echter, hebt u een keuzelijst die u wilt behouden op een specifieke locatie helemaal tijden u waarschijnlijk niet wilt dat deze samen met de bijbehorende onderliggende cel verplaatsen.

Excel bevat twee typen besturingselementen: besturingselementen van formulieren en ActiveX-besturingselementen. U kunt ook objecten van hulpmiddelen voor tekenen, zoals een AutoVormen, WordArt, SmartArt-afbeelding of tekstvakken naast deze sets van besturingselementen toevoegen.

De volgende secties worden deze besturingselementen en tekenobjecten beschreven en wordt het werken met deze besturingselementen en objecten gedetailleerder toegelicht.

In een keuzelijst worden een of meer tekstitems weergegeven waaruit een gebruiker een keuze kan maken. U kunt een keuzelijst gebruiken voor het weergeven van grote hoeveelheden keuzemogelijkheden met uiteenlopende aantallen of inhoud. Er zijn drie soorten keuzelijsten:

In een keuzelijst met enkelvoudige selectie kunt u slechts één mogelijkheid kiezen. In dit geval lijkt een keuzelijst op een groep keuzerondjes, met het verschil dat een keuzelijst minder ruimte nodig heeft om een groot aantal items weer te geven.

U kunt formulierbesturingselementen gebruiken als u wilt eenvoudig verwijzen naar en werken met celgegevens zonder VBA-code en als u wilt toevoegen van besturingselementen aan grafiekbladen. Nadat u een keuzelijst aan een werkblad en koppelt aan een cel toevoegen, kunt u bijvoorbeeld een numerieke waarde voor de huidige positie van het geselecteerde item terugkeren in het besturingselement. Vervolgens kunt u die numerieke waarde in combinatie met de functie INDEX verschillende items uit de lijst selecteren.

In een keuzelijst met uitgebreide selectie kunt u één mogelijkheid, aaneengesloten keuzemogelijkheden of niet-aaneengesloten (of losse) keuzemogelijkheden kiezen.

Echter kunnen niet deze besturingselementen worden toegevoegd aan UserForms, die wordt gebruikt om gebeurtenissen te besturen of gewijzigd voor het uitvoeren van webscripts op webpagina's.

Overzicht van formulierbesturingselementen

Hiermee geeft u een lijst met extra ActiveX-besturingselementen op uw computer weer die u aan een aangepast formulier kunt toevoegen, zoals Kalenderbesturingselement 12.0 en Windows Media Player. In dit dialoogvenster kunt u tevens een aangepast besturingselement registreren.

Voorbeeld

Omschrijving

Bijschrift 4

Voorbeeld van een formulierbesturingselement Label

Hiermee verhoogt of verlaagt u een waarde, zoals een getal, een tijd of een datum. Als u de waarde wilt verhogen, klikt u op de pijl-omhoog; als u de waarde wilt verlagen, klik op de pijl-omlaag. Meestal kan de gebruiker ook rechtstreeks een tekstwaarde typen in een bijbehorende cel of een bijbehorend tekstvak.

Knopafbeelding

Uw computer bevat ook ActiveX-besturingselementen die door Excel en andere programma's zijn geïnstalleerd zoals Kalenderbesturingselement 12.0 en Windows Media Player.

Voorbeeld van een besturingselement Groepsvak van de werkbalk Formulieren

Groepen gerelateerde besturingselementen in een visuele eenheid groeperen in een rechthoek met een optionele label. Meestal worden keuzerondjes, selectievakjes of nauw verwante inhoud gegroepeerd.

Knopafbeelding

Voorbeeld van een besturingselement Knop van de werkbalk Formulieren

Hiermee wordt een waarde in- of uitgeschakeld waarmee een tegengestelde en ondubbelzinnige keuze wordt aangegeven. U kunt meerdere selectievakjes tegelijkertijd op een werkblad of in een groepsvak plaatsen. Een selectievakje kan zich in één van drie verschillende toestanden bevinden: geselecteerd (ingeschakeld), leeg (uitgeschakeld) en gemengd, wat een combinatie is van de aan/uittoestand (zoals in een meervoudige selectie).

Knopafbeelding

Besturingselementen selecteren en de selectie hiervan opheffen, om eigenschappen op te kunnen geven of verdere aanpassingen te kunnen verrichten.

Voorbeeld van een besturingselement Selectievakje van de werkbalk Formulieren

Schakelt in of uit een waarde die aangeeft van een keuze tegenovergestelde en ondubbelzinnig. U kunt meer dan één selectievakje in een werkblad of in een groepsvak. Een selectievakje kan een van de drie Staten hebben: geselecteerde (ingeschakeld), uitgeschakeld (uitgeschakeld) en gecombineerd, waarbij een combinatie van aan en uit Staten (bijvoorbeeld een meervoudige selectie).

Knopafbeelding

Als u het juiste snelmenu voor het groepsvak (een formulierbesturingselement) wilt weergeven, moet u ervoor zorgen dat u de omtrek en niet het binnenste van het groepsvak selecteert.

Voorbeeld van een besturingselement Keuzerondje van de werkbalk Formulieren

Kunt één optie binnen een beperkt aantal keuzen elkaar wederzijds uitsluiten. een keuzerondje is meestal opgenomen in een groepsvak of een frame. Een keuzerondje kan een van de drie Staten hebben: geselecteerde (ingeschakeld), uitgeschakeld (uitgeschakeld) en gecombineerd, waarbij een combinatie van aan en uit Staten (bijvoorbeeld een meervoudige selectie). Een keuzerondje is ook een keuzerondje genoemd.

Knopafbeelding

Voeg ActiveX-besturingselementen toe.

Voorbeeld van een formulierbesturingselement Keuzelijst

Schrijf gebeurtenisafhandelingsprocedures voor de ActiveX-besturingselementen.

 • Door UserForms te gebruiken kunt u ook gebruikmaken van geavanceerde fomulierfunctionaliteit, zoals het via programmering toevoegen van afzonderlijke keuzerondjes voor alle letters van het alfabet of het toevoegen van selectievakjes voor de verschillende items in een uitgebreide lijst met datums en getallen.

 • In een keuzelijst met uitgebreide selectie kunt u één mogelijkheid, aaneengesloten keuzemogelijkheden of niet-aaneengesloten (of losse) keuzemogelijkheden kiezen.

 • Een keuzelijst met uitgebreide selectie kunt één mogelijkheid, aaneengesloten keuzemogelijkheden of niet-aaneengesloten (of losse) keuzemogelijkheden.

Knopafbeelding

In een keuzelijst met invoervak worden een tekstvak en een keuzelijst gecombineerd om een vervolgkeuzelijst te maken. Een keuzelijst met invoervak is compacter dan een keuzelijst, maar in een keuzelijst met invoervak moet de gebruiker eerst op de vervolgkeuzepijl klikken om de lijst met items weer te geven. Gebruik een keuzelijst met invoervak om de gebruiker de mogelijkheid te geven een vermelding te typen of slechts één item uit een lijst te kiezen. In het besturingselement wordt de huidige waarde in het tekstvak weergegeven, ongeacht de manier waarop deze waarde is ingevoerd.

Voorbeeld van een formulierbesturingselement Keuzelijst met invoervak

Een combinatie van een tekstvak met een keuzelijst met invoervak maken van een keuzelijst met invoervak. Een keuzelijst met invoervak compacter is dan een keuzelijst, maar moet de gebruiker klikt u op de pijl-omlaag om de lijst met items weer te geven. Gebruik een keuzelijst met invoervak zodat een gebruiker om te typen of kiest u slechts één item in de lijst. Het besturingselement wordt de huidige waarde in het tekstvak, ongeacht hoe die waarde is ingevoerd.

Knopafbeelding

Voorbeeld van een besturingselement Schuifbalk van de werkbalk Formulieren

Hiermee verhoogt of verlaagt u een waarde, zoals een getal, een tijd of een datum. Als u de waarde wilt verhogen, klikt u op de pijl-omhoog; als u de waarde wilt verlagen, klik op de pijl-omlaag. Meestal kan de gebruiker ook een tekstwaarde typen in een bijbehorende cel of een bijbehorend tekstvak.

Bijschrift 4

Voorbeeld van een besturingselement Kringveld van de werkbalk Formulieren

Hiermee vergroot of verkleint een waarde, zoals een getal verhoging, tijd of datum. Als u wilt de waarde verhogen, klikt u op de pijl-omhoog; Als u wilt de waarde verlagen, klikt u op de pijl-omlaag. Een gebruiker kunt meestal ook een tekenreeks typen direct in een gekoppelde cel of het tekstvak.

Opmerking: De volgende besturingselementen zijn niet beschikbaar in Office Excel 2007 werkmappen. Deze besturingselementen kunnen worden gebruikt in Excel versie 5.0-dialoogbladen alleen.

Hiermee geeft u een lijst met extra ActiveX-besturingselementen op uw computer weer die u aan een aangepast formulier kunt toevoegen, zoals Kalenderbesturingselement 12.0 en Windows Media Player. In dit dialoogvenster kunt u tevens een aangepast besturingselement registreren.

knopvlak Tekstveld

Bijschrift 4 Keuzelijst met invoervak lijst - bewerken

Knopafbeelding Keuzelijst met invoervak vervolgmenu - bewerken

Bijschrift 4 Dialoogvenster uitvoeren

ActiveX-besturingselementen

ActiveX-besturingselementen kunnen worden gebruikt op werkbladformulieren, met of zonder het gebruik van VBA-code, en VBA-gebruikersformulieren. ActiveX-besturingselementen in het algemeen gebruiken wanneer u flexibeler ontwerp eisen dan verstrekt door formulierbesturingselementen nodig hebt. ActiveX-besturingselementen hebben uitgebreide eigenschappen die u gebruiken kunt om aan te passen hun vormgeving, gedrag, lettertypen en andere kenmerken.

U kunt ook verschillende gebeurtenissen die optreden wanneer een ActiveX-besturingselement wordt gecommuniceerd met bepalen. Bijvoorbeeld: u kunt verschillende acties uitvoeren, afhankelijk van welke keuze een gebruiker selecteert in een keuzelijst of kunt u een database die u wilt een keuzelijst met invoervak met items aanvullen wanneer een gebruiker een knop zoeken. U kunt ook macro's schrijven die kan op gebeurtenissen die zijn gekoppeld aan ActiveX-besturingselementen reageren. Wanneer een gebruiker van het formulier met het besturingselement, uw VBA-code wordt uitgevoerd gebeurtenissen die voor dat besturingselement optreden te verwerken.

Uw computer bevat ook ActiveX-besturingselementen die door Excel en andere programma's, zoals kalenderbesturingselement 12.0 en Windows Media Player zijn geïnstalleerd.

Belangrijk: Niet alle ActiveX-besturingselementen kunnen worden gebruikt direct op het werkblad; enkele kan worden gebruikt alleen op in de Visual Basic voor Applications (VBA)-gebruikersformulieren. Als u probeert een van deze bepaalde ActiveX-besturingselementen toevoegen aan een werkblad, wordt het bericht "Kan het object niet invoegen."

ActiveX-besturingselementen kunnen echter kunnen niet worden toegevoegd op grafiekbladen vanuit de gebruikersinterface of XLM-macrobladen. U kunt geen ook een macro uitvoeren rechtstreeks vanuit een ActiveX-besturingselement dezelfde manier u uit een formulierbesturingselement kunt toewijzen.

Overzicht van ActiveX-besturingselementen

Hiermee geeft u een lijst met extra ActiveX-besturingselementen op uw computer weer die u aan een aangepast formulier kunt toevoegen, zoals Kalenderbesturingselement 12.0 en Windows Media Player. In dit dialoogvenster kunt u tevens een aangepast besturingselement registreren.

Werken met besturingselementen en objecten op het werkbladformulier

Nadat u formulieren en ActiveX-objecten hebt toegevoegd aan een werkbladformulier, zult u meestal de besturingselementen verder willen aanpassen en op verschillende manieren willen indelen om een gebruiksvriendelijk formulier met een goed ontwerp te maken. U kunt bijvoorbeeld denken aan onder andere de volgende taken:

Knopafbeelding

Besturingselementen selecteren en de selectie hiervan opheffen, om eigenschappen op te kunnen geven of verdere aanpassingen te kunnen verrichten.

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Selectievakje

Besturingselementen groeperen, kopiëren, verplaatsen en uitlijnen om de indeling van het werkbladformulier te verbeteren.

Bijschrift 4

Besturingselementen plaatsen ten opzichte van of schalen met cellen.

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Tekstvak

Kunt u, weergeven, typ of bewerk tekst of gegevens die is gekoppeld aan een cel in een rechthoekig vak. Een tekstvak is ook een statische tekstveld dat alleen-lezen gegevens worden weergegeven.

Knopafbeelding

U kunt werkbladformulieren ontwerpen met of zonder celrasterlijnen op de achtergrond. U kunt bijvoorbeeld celrasterlijnen uitschakelen en vervolgens alle cellen opmaken met dezelfde kleur of hetzelfde patroon, of u kunt zelfs een afbeelding gebruiken als achtergrond voor het werkblad. Als u de rasterlijnen wilt verbergen of weergeven, gaat u naar het tabblad Beeld en schakelt u het selectievakje Rasterlijnen in de groep Weergeven in of uit.

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Opdrachtknop

Omdat er drie verschillende typen besturingselementen en objecten zijn die u elk op een unieke manier kunt wijzigen, kunt u mogelijk niet direct zien welk type besturingselement u voor u hebt. U kunt zien welk type besturingselement (Formulier of ActiveX) het is, door het besturingselement te selecteren en met de rechtermuisknop hierop te klikken, en door vervolgens het snelmenu voor het besturingselement weer te geven:

Knopafbeelding

Als u het juiste snelmenu voor het groepsvak (een formulierbesturingselement) wilt weergeven, moet u ervoor zorgen dat u de omtrek en niet het binnenste van het groepsvak selecteert.

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Keuzerondje

Hiermee kunt één optie binnen een beperkt aantal opties die elkaar uitsluiten meestal opgenomen in een groepsvak of. Een keuzerondje kan een van de drie Staten hebben: geselecteerde (ingeschakeld), uitgeschakeld (uitgeschakeld) en gecombineerd, waarbij een combinatie van aan en uit Staten (bijvoorbeeld een meervoudige selectie). Een keuzerondje is ook een keuzerondje genoemd.

Knopafbeelding

Voeg ActiveX-besturingselementen toe.

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Keuzelijst

Schrijf gebeurtenisafhandelingsprocedures voor de ActiveX-besturingselementen.

 • Door UserForms te gebruiken kunt u ook gebruikmaken van geavanceerde fomulierfunctionaliteit, zoals het via programmering toevoegen van afzonderlijke keuzerondjes voor alle letters van het alfabet of het toevoegen van selectievakjes voor de verschillende items in een uitgebreide lijst met datums en getallen.

 • Een keuzelijst met voor meervoudige selectie kunt u één keuze of een aaneengesloten aantal (aangrenzende) keuzemogelijkheden kiezen.

 • Een keuzelijst met uitgebreide selectie kunt één mogelijkheid, aaneengesloten keuzemogelijkheden of niet-aaneengesloten (of losse) keuzemogelijkheden.

Knopafbeelding

In een keuzelijst met invoervak worden een tekstvak en een keuzelijst gecombineerd om een vervolgkeuzelijst te maken. Een keuzelijst met invoervak is compacter dan een keuzelijst, maar in een keuzelijst met invoervak moet de gebruiker eerst op de vervolgkeuzepijl klikken om de lijst met items weer te geven. Gebruik een keuzelijst met invoervak om de gebruiker de mogelijkheid te geven een vermelding te typen of slechts één item uit een lijst te kiezen. In het besturingselement wordt de huidige waarde in het tekstvak weergegeven, ongeacht de manier waarop deze waarde is ingevoerd.

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Keuzelijst met invoervak

Een combinatie van een tekstvak met een keuzelijst met invoervak maken van een keuzelijst met invoervak. Een keuzelijst met invoervak compacter is dan een keuzelijst, maar u moet de gebruiker klikt u op de pijl-omlaag om de lijst met items weer te geven. Gebruik een vermelding voor een gebruiker om gegevens te typen toestaan of kiest u slechts één item in de lijst. Het besturingselement wordt de huidige waarde in het tekstvak, ongeacht hoe die waarde is ingevoerd.

Bijschrift 4

Wisselknop

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Wisselknop

Geeft een status, zoals Ja/Nee, of een modus, bijvoorbeeld als aan/uit. De knop alternatieven tussen een status ingeschakeld en uitgeschakeld wanneer erop wordt geklikt.

Bijschrift 4

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Kringveld

Hiermee vergroot of verkleint een waarde, zoals een getal verhoging, tijd of datum. Als u wilt de waarde verhogen, klikt u op de pijl-omhoog; Als u wilt de waarde verlagen, klikt u op de pijl-omlaag. Een gebruiker kunt meestal ook een tekenreeks typen in een gekoppelde cel of het tekstvak.

Knopafbeelding

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Schuifbalk

Hiermee verhoogt of verlaagt u een waarde, zoals een getal, een tijd of een datum. Als u de waarde wilt verhogen, klikt u op de pijl-omhoog; als u de waarde wilt verlagen, klik op de pijl-omlaag. Meestal kan de gebruiker ook een tekstwaarde typen in een bijbehorende cel of een bijbehorend tekstvak.

Bijschrift 4

Label

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Label

Geeft aan wat het doel van een cel of het tekstvak, bevat beschrijvende tekst (zoals titels, bijschriften, afbeeldingen) of verschaft korte instructies.

knopafbeelding

Afbeelding

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Afbeelding

Hiermee sluit u een afbeelding, zoals een bitmap, JPEGof GIF.

Framebesturingselement

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Groepsvak

Een rechthoekig object met een optioneel label groepen gerelateerde besturingselementen in een visuele eenheid groeperen. Meestal worden keuzerondjes, selectievakjes of nauw verwante inhoud gegroepeerd in een framebesturingselement.

Opmerking: Het ActiveX-besturingselement is niet beschikbaar in het gedeelte ActiveX-besturingselementen van de opdracht Invoegen . U kunt echter het besturingselement toevoegen in het dialoogvenster Meer besturingselementen door Microsoft Forms 2.0 Framete selecteren.

Bijschrift 4

Meer besturingselementen

Geeft een lijst met extra ActiveX-besturingselementen beschikbaar op uw computer die u aan een aangepast formulier, zoals kalenderbesturingselement 12.0 en Windows Media Player toevoegen kunt. U kunt ook een aangepast besturingselement registreren in dit dialoogvenster.

Objecten van hulpmiddelen voor tekenen

Voorbeelden van vormen U kunt ook om op te nemen SmartArt-afbeeldingen, vormen, WordArt en tekstvakken in een formulier. U kunt het formaat wijzigen, draaien, spiegelen, kleur en combineren van deze objecten om nog meer complexe vormen te maken. Wanneer u tekst rechtstreeks in een vorm of tekstvak vakobject typt, wordt de tekst onderdeel van dat object, als u draaien of spiegelen van het object, de tekst draait of spiegelt met deze. In tegenstelling tot ActiveX-besturingselementen, kunt u verschillende kenmerken, zoals tekengrootte en tekenstijl toewijzen aan afzonderlijke woorden en tekens in het object. U kunt ook macro's toewijzen en hyperlinks toevoegen aan deze objecten. U kunt zelfs tekst in een vorm of tekstvak vakobject koppelen aan een werkbladcel en dynamisch bijgewerkte waarden in deze objecten weergeven.

Werken met besturingselementen en objecten op het werkbladformulier

Na het toevoegen van formulieren en ActiveX-aan een werkbladformulier, wilt u meestal verfijnen en de besturingselementen op verschillende manieren om te maken van een formulier ontwerpen, beschrijvende te herschikken. Algemene taken zijn:

 • De weergave van rasterlijnen besturen bij uw met de besturingselementen werkzaamheden en bepalen of u kunt de rasterlijnen weergeven aan de gebruiker op het uiteindelijke werkbladformulier.

 • Selecteren en besturingselementen uitschakelen, zodat u kunt eigenschappen opgeven of verdere aanpassingen.

 • Tekst in een besturingselement, zoals bijschriften of labels bewerken.

 • Groeperen, kopiëren, verplaatsen en uitlijnen van besturingselementen voor de indeling van het werkbladformulier.

 • Het formaat wijzigen en besturingselementen voor de weergave die u wilt opmaken.

 • Plaatsing van of schalen met cellen.

 • Besturingselementen en gekoppelde cellen beveiligen overeenkomstig uw specifieke gegevens vereisten voor gegevensbeveiliging.

 • In- of uitschakelen van het afdrukken van besturingselementen wanneer het werkbladformulier wordt afgedrukt.

 • Ongebruikte besturingselementen verwijderen.

U kunt een werkbladformulier met of zonder rasterlijnen van cellen op de achtergrond ontwerpen. U wilt bijvoorbeeld celrasterlijnen uitschakelen en maak vervolgens alle cellen met dezelfde kleur of patroon of zelfs een afbeelding gebruiken als een bladachtergrond. Schakel of het selectievakje rasterlijnen uit als u wilt verbergen of de rasterlijnen weergeven op het tabblad Beeld in de groep Weergeven/verbergen .

Vaststellen welke typen besturingselementen die op uw werkblad

Omdat er drie verschillende typen besturingselementen en objecten die u uniek wijzigen zijn kunt, mogelijk niet weet u zeker weet welk type besturingselement is alleen door te kijken deze. Selecteer om te bepalen welke typen besturingselementen (formulier of ActiveX-), met de rechtermuisknop op het besturingselement en klikt u vervolgens het snelmenu weergeven:

 • Als het snelmenu de opdracht Eigenschappen bevat, is het besturingselement een ActiveX-besturingselement en werkt u in de ontwerpmodus.

 • Als het snelmenu de opdracht Macro toewijzenbevat, is het besturingselement een formulierbesturingselement.

  Tip: Als u wilt weergeven op het juiste snelmenu voor het groepsvak formulierbesturingselement, zorg dat u de omtrek en niet het binnenste van het groepsvak selecteert.

 • Als het snelmenu de opdracht Tekst bewerkenbevat, is het item een tekenobject.

UserForms van VBA

Voor maximale flexibiliteit, kunt u UserForms, welke aangepaste dialoogvensters, die meestal een of meer ActiveX-besturingselementen bevatten. U maken UserForms van VBA-code die u in de Visual Basic Editor maakt beschikbaar. De algemene stappen voor het maken van een UserForm zijn als volgt:

 1. Voeg een UserForm in VBA van uw werkmap. U toegang tot van een werkmap VBA door het eerste weergeven van de Visual Basic Editor (druk op ALT + F11) en klik vervolgens in het menu Invoegen op UserForm-objectte klikken.

 2. Schrijf een procedure om het UserForm-object weer te geven.

 3. Voeg ActiveX-besturingselementen toe.

 4. Wijzig eigenschappen voor de ActiveX-besturingselementen.

 5. Schrijf gebeurtenisafhandelingsprocedures voor de ActiveX-besturingselementen.

U kunt ook geavanceerde functionaliteit, met behulp van UserForms, gebruiken. Zoals u kunt een afzonderlijk keuzerondje voor elke letter van het alfabet via programmacode toevoegen of kunt u het selectievakje voor elk item in een grote lijst met datums en getallen toevoegen.

Voordat u een UserForm maakt, kunt u het beste kijken of er geen ingebouwde dialoogvensters zijn die vanuit Excel beschikbaar zijn die mogelijk aan uw vereisten voldoen. Hierbij kunt u denken aan de VBA-functies InputBox en MsgBox, de Excel-methode InputBox, GetOpenFilename, GetSaveAsFilename en het object Dialogs van het object Application, dat alle ingebouwde Excel-dialoogvensters bevat.

Ga voor meer informatie naar het Microsoft Office Excel Developer Center.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×