Overzicht van Excel-tabellen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een groep gerelateerde gegevens gemakkelijker wilt beheren en analyseren, kunt u een bereik cellen omzetten in een Microsoft Office Excel-tabel (eerder bekend als een Excel-lijst). Een tabel bevat meestal gerelateerde gegevens in een reeks werkbladrijen en -kolommen die zijn opgemaakt als een tabel. Met behulp van de tabelfuncties kunt u de gegevens in de tabelrijen en tabelkolommen onafhankelijk beheren van de gegevens in andere rijen en kolommen in het werkblad.

Gegevens in een Excel-tabel

Opmerking: U moet Excel-tabellen niet verwarren met de gegevenstabellen die deel uitmaken van een groep opdrachten voor 'wat-als'-analyse. Zie Meerdere resultaten berekenen met een gegevenstabel voor meer informatie over gegevenstabellen.

Informatie over de elementen van een Excel-tabel

Een tabel kan de volgende elementen bevatten:

 • Veldnamenrij    Een tabel heeft standaard een veldnamenrij. Voor elke tabelkolom is filteren ingeschakeld in de veldnamenrij, zodat u de tabelgegevens snel kunt filteren of sorteren.

  Koptekstrij in een Excel-tabel

 • Gestreepte rijen    Standaard zijn de rijen in een tabel om en om gestreept of gearceerd om de gegevens duidelijk te kunnen onderscheiden.

  Gestreepte rijen in een Excel-tabel

 • Berekende kolommen    Als u een formule invoert in een cel in een tabelkolom, kunt u een berekende kolom maken waarin die formule onmiddellijk wordt toegepast op alle andere cellen in die tabelkolom.

  Berekende kolom in een Excel-tabel

 • Rij Totaal    U kunt een totaalrij aan de tabel toevoegen die toegang biedt tot samenvattings functies (zoals de functie gemiddelde, aantalof som ). Er wordt een vervolg keuzelijst weer gegeven in elke rij van de totaalrij, zodat u snel de gewenste totalen kunt berekenen.

  Totaalrij in een Excel-tabel

 • Formaatgreep    Met een formaatgreep in de rechterbenedenhoek van de tabel kunt u de tabel naar de gewenste grootte slepen.

  Formaatgreep in de rechterbenedenhoek van de laatste cel in een Excel-tabel

Gegevens in een Excel-tabel beheren

U kunt één tabel gebruiken om gegevens te beheren, maar als u verschillende gegevensgroepen wilt beheren, kunt u meerdere tabellen invoegen in hetzelfde werkblad.

Als u toegangs- en ontwerprechten hebt op een Microsoft Windows SharePoint Services-site, kunt u een tabel via deze site delen met andere gebruikers. Wanneer u tabelgegevens exporteert naar een SharePoint-lijst, kunnen anderen de tabelgegevens in de SharePoint-lijst weergeven, bewerken en bijwerken. U kunt een eenrichtingsverbinding met de SharePoint-lijst maken om de tabelgegevens in het werkblad te vernieuwen zodat wijzigingen in de gegevens in de SharePoint-lijst worden overgenomen. U kunt een SharePoint-lijst niet meer bijwerken met wijzigingen die u aanbrengt in de tabelgegevens in Excel. Nadat de tabelgegevens zijn geëxporteerd naar een SharePoint‐lijst, kunt u deze lijst in Excel openen als alleen‐lezen. Dit betekent dus dat eventuele wijzigingen alleen kunnen worden aangebracht in de gegevens op de SharePoint‐site.

Opmerking: Als de werkmap een gedeelde werkmapis, kunnen tabellen niet worden gemaakt.

Tabelfuncties die u kunt gebruiken voor het beheren van tabelgegevens

 • Sorteren en filteren    De vervolg keuzelijsten met filters worden automatisch toegevoegd aan de veldnamenrij van een tabel. U kunt tabellen sorteren in oplopende of aflopende volg orde of op kleur, of u kunt een aangepaste sorteer volgorde maken. U kunt tabellen filteren om alleen de gegevens weer te geven die voldoen aan de criteria die u opgeeft, of u kunt filteren op kleur. Zie gegevens filteren of gegevens sorterenvoor meer informatie over het filteren of sorteren van gegevens.

 • Tabelgegevens opmaken    U kunt tabelgegevens snel opmaken door een vooraf gedefinieerde of aangepaste tabelstijl toe te passen. U kunt ook een keuze maken uit de opties voor tabelstijlen om een tabel met of zonder een veldnamen- of totaalrij weer te geven, om rijen of kolommen in een strookpatroon toe te passen zodat de tabel leesbaarder is of om onderscheid te maken tussen de eerste of laatste kolom en de overige kolommen in de tabel. Zie Excel-tabellen opmaken voor meer informatie over het opmaken van tabelgegevens.

 • Tabelrijen en -kolommen invoegen en verwijderen    U kunt verschillende methoden gebruiken om rijen en kolommen toe te voegen aan een tabel. U kunt snel een lege rij toevoegen aan het einde van de tabel, aangrenzende werkbladrijen of -kolommen opnemen in de tabel of tabelrijen en -kolommen op elke gewenste positie invoegen. U kunt rijen en kolommen zo nodig verwijderen. Ook kunt u rijen met dubbele gegevens snel verwijderen uit een tabel. Zie Excel-tabelrijen en -tabelkolommen toevoegen en verwijderen voor meer informatie over het toevoegen en verwijderen van tabelrijen en -kolommen.

 • Een berekende kolom gebruiken    Als u één formule wilt gebruiken die voor elke rij in een tabel wordt aangepast, kunt u een berekende kolom maken. EEN berekende kolom wordt automatisch uitgevouwen om aanvullende rijen op te nemen, zodat de formule direct wordt uitgebreid tot deze rijen. Zie berekende kolommen gebruiken in een Excel-tabelvoor meer informatie over het maken van een berekende kolom.

 • Totalen van tabelgegevens weergeven en berekenen    U kunt snel het totaal berekenen van gegevens in een tabel door aan het einde van de tabel een totaalrij weer te geven en vervolgens de functies te gebruiken die beschikbaar zijn in de vervolgkeuzelijsten voor elke cel in deze rij. Zie Totalen berekenen van gegevens in Excel-tabellen voor meer informatie over het weergeven en berekenen van totalen van tabelgegevens.

 • Gestructureerde verwijzingen gebruiken    In plaats van celverwijzingen te gebruiken, zoals A1 en R1C1, kunt u gebruikmaken van gestructureerde verwijzingen die verwijzen naar tabelnamen in een formule.

 • Gegevens integriteit waarborgen     Voor tabellen die niet aan share point-lijsten zijn gekoppeld, kunt u gebruikmaken van de ingebouwde functies voor gegevens validatie in Excel. U kunt bijvoorbeeld alleen getallen of datums toestaan in een kolom van een tabel. Zie gegevens validatie Toep assen op cellenvoor meer informatie over het waarborgen van gegevens integriteit.

 • Exporteren naar een SharePoint-lijst    U kunt een tabel exporteren naar een SharePoint-lijst, zodat andere gebruikers de tabelgegevens kunnen bekijken, bewerken en bijwerken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×