Overzicht van e-mailprofielen in Outlook

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een e-mailprofiel bestaat uit de volgende e-mailaccounts, gegevensbestanden en informatie over waar uw e-mail is opgeslagen.

Wat is een e-mailprofiel?

E-mailprofielen zijn die Outlook gebruikt om te bepalen welke e-mailaccounts u gebruikt en waarin de gegevens voor elk account is opgeslagen. Een profiel geeft Outlook met de volgende informatie:

 • De accountgegevens gebruiken     Deze informatie bevat de gebruikersnaam, weergavenaam, e-servernaam en accountwachtwoord van Internet serviceprovider (Internetprovider).

 • De e-mailgegevens aflever- en opslaglocatie die zijn opgeslagen     Klik in Outlook wordt bezorgd en opslag van gegevens op de e-mailserver of in een PST-bestand op uw computer. Deze gegevens bevatten regels, berichten, contactpersonen, agenda's, notities, taken, journalen, zoekmappen en andere instellingen.

E-mailprofielen in Outlook worden opgeslagen in het Windows-register. Wanneer Outlook wordt gestart, worden de profielgegevens opgehaald uit het register.

Opmerking: U gebruikt het pictogram E-mail in het Configuratiescherm om opties te openen voor het configureren van e-mailprofielen in Outlook. Het pictogram E-mail wordt alleen weergegeven als u Outlook geïnstalleerd hebt en het programma ten minste één keer hebt gestart.

Wanneer u Outlook voor de eerste keer uitvoert, een opstartwizard begeleidt u bij het maken van een nieuw profiel. Het profiel dat dus gemaakt wordt uitgevoerd wanneer u Outlook start. De meeste mensen gebruiken slechts één profiel, maar u mogelijk soms handiger om te hebben meer dan één. U wilt bijvoorbeeld één standaardprofiel gebruiken voor werken post en een tweede profiel persoonlijke berichten. Ook als andere personen dezelfde computer die u wilt uitvoeren, hun accounts en instellingen kunnen worden bewaard in afzonderlijke profielen die verschillende namen hebben.

U kunt wachtwoorden niet gebruiken om te beveiligen mailprofielen in Outlook. Ter bescherming van uw Outlook-gegevens van het gebied door andere personen, moet u een wachtwoord beveiligde Windows-gebruikersaccount gebruiken.

Belangrijk: U kunt niet vanuit een e-mailprofiel naar de andere veranderen terwijl Outlook wordt uitgevoerd.

Een eenvoudige profiel bestaat uit een of meer e-mailaccounts en een opslagbestand. Privé-personen mogelijk een Internet-e-mailaccount, zoals een POP3-account, terwijl zakelijke gebruikers mogelijk een Microsoft Exchange -account hebt. Accounts van andere typen (inclusief IMAP4- en HTTP-accounts) kunnen worden toegevoegd aan elk profiel en kunt u dus extra opslagruimte-bestanden (zoals een archief.pst voor oudere berichten bewaart). Soms extra services, zoals adresboek-mappen, fax en het adres, kunnen ook worden opgenomen.

Opmerking: Terwijl een profiel meerdere Internet e-mailaccounts opnemen kunt, kan slechts één Exchange-account bevatten.

De meeste mensen nodig slechts één profiel. Wanneer Outlook wordt uitgevoerd voor de eerste keer, het eerste profiel wordt automatisch gemaakt en met de naam "Outlook". Wanneer Outlook wordt gestart, wordt dit profiel automatisch wordt uitgevoerd. Wanneer u toevoegen of wijzigen van e-mailaccounts of het opnemen van een extra PST-bestand om te gebruiken, kunt u uw profiel wilt wijzigen. U kunt uw profiel op elk gewenst moment wijzigen, maar u kunt de naam van een profiel niet meer wijzigen nadat deze voor het eerst wordt gemaakt.

 1. Selecteer het pictogram van Windows, typt u Configuratiescherm in het zoekvak en selecteer deze.

 2. E-mailzoeken in het Configuratiescherm en selecteer deze.

 3. Het pictogram E-mail wordt alleen weergegeven als u Outlook geïnstalleerd hebt en het programma ten minste eenmaal hebt uitgevoerd.

  Het dialoogvenster E-mailconfiguratie wordt geopend.

  Het dialoogvenster mail in het Configuratiescherm

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een ander e-mailaccount toevoegen, klikt u op E-mailaccounts.

  • Als u wilt wijzigen in Outlook-opties voor het opslaan van gegevens, klik op Gegevensbestanden.

  • Een overzicht van de profielen die u momenteel hebt, klikt u op Profielen weergeven.

Mogelijk moet u meer dan één profiel op een van de volgende situaties:

 • Als u Outlook op één computer die u deelt met andere personen die u vertrouwt    
  bijvoorbeeld als u en uw partner afzonderlijke e-mailaccounts, u kunt ook hebt een afzonderlijk profiel, elk voorzien van de juiste accounts en instellingen.

 • Als u voor het behoud van meerdere Exchange-accounts   

Als u meer dan één profiel nodig hebt, kunt u een extra profiel op elk gewenst moment maken en toevoegen aan de accounts en de gewenste instellingen. Wanneer u één standaardprofiel naar een andere overschakelt, wijzigt u de e-mailaccounts en instellingen die u beschikbaar in een Outlook-sessie zijn.

 1. Selecteer het pictogram van Windows, typt u Configuratiescherm in het zoekvak en selecteer deze.

 2. E-mailzoeken in het Configuratiescherm en selecteer deze.

 3. Het pictogram E-mail wordt alleen weergegeven als u Outlook geïnstalleerd hebt en het programma ten minste eenmaal hebt uitgevoerd.

  Het dialoogvenster E-mailconfiguratie wordt geopend.

  Het dialoogvenster mail in het Configuratiescherm

 4. Klik op Profielen weergeven.

 5. Klik op Toevoegen.

 6. Typ een naam voor het profiel en klik op OK.

  Dialoogvenster Nieuw profiel

 7. Voeg een e-mailaccount gebruiken in uw profiel door de aanwijzigen op het scherm.

 1. Selecteer het pictogram van Windows, typt u Configuratiescherm in het zoekvak en selecteer deze.

 2. E-mailzoeken in het Configuratiescherm en selecteer deze.

 3. Het pictogram E-mail wordt alleen weergegeven als u Outlook geïnstalleerd hebt en het programma ten minste eenmaal hebt uitgevoerd.

  Het dialoogvenster E-mailconfiguratie wordt geopend.

  Het dialoogvenster mail in het Configuratiescherm

 4. Klik op Profielen weergeven.

 5. Klik onder Dit profiel gebruiken bij het starten van Microsoft Office Outlook, klik op altijd dit profiel gebruikenen klik vervolgens op het profiel dat u wilt gebruiken in de lijst.

  Het dialoogvenster account met altijd gebruiken geselecteerd

 1. Selecteer het pictogram van Windows, typt u Configuratiescherm in het zoekvak en selecteer deze.

 2. E-mailzoeken in het Configuratiescherm en selecteer deze.

 3. Het dialoogvenster E-mailconfiguratie wordt geopend.

  Het dialoogvenster mail in het Configuratiescherm

 4. Klik op Profielen weergeven.

 5. Klik onder Dit profiel gebruiken bij het starten van Microsoft Office Outlook, op u als volgt te openen profiel moet worden gebruikt.

  Dialoogvenster voor account-profiel

 6. Wanneer Outlook wordt gestart, klikt u op het profiel dat u wilt gebruiken in de lijst Profielnaam .

  Dialoogvenster Profiel kiezen

Wanneer u meerdere profielen gebruikt, is er meestal dat u het vaakst gebruikt. Met de optie vragen voor een profiel moet worden gebruikt , kunt u Outlook als u wilt dat profiel altijd selecteren in het vak Profielnaam configureren. Klik vervolgens op alle die u doen als u wilt gebruiken moet dat profiel is OK:

 1. Klik in het dialoogvenster Profiel kiezen in de lijst Profielnaam op het profiel dat moet worden automatisch geselecteerd.

 2. Klik op Opties en klik vervolgens onder Opties, schakel het selectievakje als standaardprofiel instellen .

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×