Overzicht van beheerrollen en zoektaken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel worden aan zoeken gerelateerde taken beschreven die door beheerders, site-eigenaren en eindgebruikers in Microsoft Office SharePoint Server 2007 worden uitgevoerd. Koppelingen naar Help-onderwerpen over hoe u kunt zoeken en hoe u de zoekfunctionaliteit kunt configureren, worden weergegeven in de sectie Zie ook .

In dit artikel

Rollen zoeken in Office SharePoint Server 2007

Zoeken en de beheerder op het niveau van Gedeelde services

Zoeken en de beheerder van de siteverzameling

Zoeken en site-eigenaren

Zoeken en gebruikers van de zoekfunctionaliteit

Rollen zoeken in Office SharePoint Server 2007

Wanneer u een zoekbereik selecteert waarin u wilt zoeken en een query uitvoert, wordt door het zoekprogramma een index met beschikbare locaties geraadpleegd en overeenkomende resultaten op een pagina met zoekresultaten weergegeven, waarbij aanbevolen resultaten en de meest relevante sites bovenaan staan. Deze resultaten worden gevolgd door de belangrijkste gewone resultaten. Daarnaast worden de externe resultaten weergegeven die afkomstig zijn van federatieve locaties.

Samenwerking tussen diegenen binnen uw organisatie die bijdragen aan de voorzieningen voor zoeken, kan leiden tot een aanzienlijke verbetering op het gebied van de zoekresultaten. Deze personen kunnen stappen ondernemen die ertoe leiden dat zoekacties productiever worden. Hieronder volgt een aantal essentiële rollen voor Office SharePoint Server 2007:

 • Beheerders op het niveau van Gedeelde services bouwen de zoekindex, configureren beheerde eigenschappen en definiëren gedeelde zoekbereiken. De primaire beheerder op het niveau van gedeelde services is de beheerder van de siteverzameling Gedeelde services en kan ook machtigingen instellen voor beheerders van andere siteverzamelingen, zodat ze toegang hebben tot de siteverzameling Gedeelde services en bepaalde instellingen op het niveau van gedeelde services kunnen wijzigen.

 • Beheerders van siteverzamelingen definiëren zoekbereiken, trefwoorden en meest relevante treffers die op hun sites kunnen worden gebruikt.

 • Website-eigenaren configureren exemplaren van het vak Zoeken en de zoekcentrumsite en beheren gedeelde bibliotheken en lijsten.

 • Makers van inhoud wijzen titels, bestandsnamen en eigenschapswaarden aan hun inhoud toe.

 • Gebruikers van de zoekfunctionaliteit voeren query’s uit waarmee ze naar informatie zoeken.

In de volgende secties worden de aan de zoekfunctionaliteit gerelateerde taken beschreven die de hiervoor vermelde personen uitvoeren ten behoeve van het verfijnen en verbeteren van uw zoekresultaten.

Naar boven

Zoeken en de beheerder op het niveau van Gedeelde services

De beheerder op het niveau van Gedeelde services beschikt over ruime bevoegdheden voor het definiëren en configureren van zoekfuncties die op alle siteverzamelingen van invloed zijn. Hieronder volgt een aantal belangrijke aspecten van de functie van de beheerder op het niveau van Gedeelde services:

Opmerking: De beheerder op het niveau van Gedeelde services beschikt standaard ook over de bevoegdheden die zijn vereist voor het beheren van de standaardsiteverzameling met het zoekcentrum en over bevoegdheden die hem of haar in staat stellen om als site-eigenaar daarvan op te treden.

 • Inhoudsbronnen    De beheerder op het niveau van Gedeelde services definieert locaties en definieert welke soort inhoud wordt geïndexeerd, zodat deze beschikbaar is voor zoekacties.

 • Indexeren    Wanneer de gebruiker een query uitvoert, raadpleegt het zoekprogramma een index van de beschikbare inhoud, zodat er naar resultaten kan worden gezocht. Deze index wordt met behulp van een geautomatiseerde agent, een zogeheten crawler, regelmatig bijgewerkt. De beheerder op het niveau van Gedeelde services stelt in hoe vaak de crawler de index opnieuw opbouwt en definieert welke sites en opslagplaatsen door de crawler worden gescand.

 • Beheerde eigenschappen    De eigenschappen die aan de inhoud binnen een siteverzameling of gegevensopslag worden toegewezen, worden tijdens het indexeren opgeslagen. De beheerder op het niveau van Gedeelde services kan bepaalde eigenschappen van inhoud aan beheerde eigenschappen toewijzen. Dit zijn de eigenschappen die gebruikers kunnen selecteren in de lijst met eigenschappen van het webonderdeel Geavanceerd zoeken of de eigenschappen die gebruikers handmatig in het vak Zoeken kunnen invoeren.

 • Gedeelde bereiken     Op het niveau van de provider van Gedeelde services kan de beheerder gedeelde standaardbereiken wijzigen of nieuwe gedeelde bereiken toevoegen die door de siteverzamelingen worden gebruikt. Beheerders van siteverzamelingen kunnen vervolgens gedeelde bereiken selecteren die in hun siteverzameling kunnen worden gebruikt. De beheerder van de siteverzameling kan een gedeeld bereik gebruiken zonder er iets aan te wijzigen of het bereik kopiëren en het bereik vervolgens wijzigen om een aangepast bereik te maken.

 • Gezaghebbende pagina's    De beheerder op het niveau van Gedeelde services kan bepaalde essentiële webpagina’s, zoals teamportals, aanwijzen als gezaghebbende pagina’s. Wanneer een pagina als een gezaghebbende pagina is gemarkeerd, is dit van invloed op de prioriteit die aan de inhoud van deze pagina wordt toegekend. Deze pagina verschijnt hierdoor eerder in de zoekresultaten dan wanneer deze pagina niet als een gezaghebbende pagina zou zijn gemarkeerd.

 • Voorvoegseltekenreeksen voor federatieve locaties     De beheerder op het niveau van Gedeelde services kan query’s die met een bepaalde term of zin beginnen, doorsturen naar een federatieve locatie, waarna deze zo worden geconfigureerd dat er bepaalde typen inhoud als resultaat worden gegeven. Een query met de term weer voor een bepaalde postcode kan bijvoorbeeld worden doorgestuurd als een verzoek tot het retourneren van de plaatselijke vooruitzichten voor de desbetreffende postcode.

Naar boven

Zoeken en de beheerder van de siteverzameling

Een beheerder van een siteverzameling kan nieuwe websites maken, site-eigenaren aan deze websites toewijzen, zoekbereiken toevoegen, bereiken indelen in weergavegroepen, trefwoorden definiëren, meest relevante sites instellen en zoekcentrumsites aanpassen. Hieronder volgt een aantal belangrijke aspecten van de rol van de beheerder van de siteverzameling:

Opmerking: In Office SharePoint Server 2007 kan de beheerder op het niveau van Gedeelde services ook optreden als beheerder van een siteverzameling.

 • Het maken van sites     De beheerder van de siteverzameling maakt nieuwe sites, verleent machtigingen aan site-eigenaren zodat ze deze sites kunnen bewerken en voorziet in standaardsjablonen voor het maken van webpagina's, galerieën met webonderdelen die kunnen worden toegevoegd en in standaardopmaakmodellen.

 • Weergavegroepen voor bereiken     Bereiken richten zoekacties op een breder of smaller bereik aan locaties of op inhoud die met bepaalde eigenschapwaarden is gemarkeerd. De beheerder van de siteverzameling kan nieuwe weergavegroepen maken en bereiken in deze groepen indelen. Site-eigenaren die exemplaren van het webonderdeel Zoekvak op hun pagina’s bewerken, worden hierdoor in staat gesteld om hun lijsten met bereiken in te vullen met alternatieve opties.

 • Aangepaste bereiken     Een beheerder van een siteverzameling kan kopieën van gedeelde standaardbereiken aanpassen en nieuwe bereiken toevoegen, zodat deze binnen de siteverzameling kunnen worden gebruikt. Wanneer site-eigenaren op hun webpagina’s nieuwe bereiken willen weergeven, kunnen er aangepaste bereiken worden toegevoegd. Vervolgens kan er een weergavegroep met het aangepaste bereik worden gebruikt om de lijst met bereiken op de pagina te vullen.

 • Trefwoorden met meest relevante treffers     Elke trefwoord dat binnen een siteverzameling is gedefinieerd, biedt ruimte voor het opslaan van een definitie, een lijst met synoniemen en koppelingen naar meest relevante sites met gerelateerde inhoud. Wanneer u op een trefwoord of een van de trefwoordsynoniemen zoekt, worden de definitie van het desbetreffende trefwoord en de koppelingen naar de meest relevante treffers boven aan de lijst met zoekresultaten weergegeven.

  Termen die vaak in zoekacties worden gebruikt, zijn nuttige trefwoorden. Het kan zijn dat de beheerder het bij het definiëren van trefwoorden nuttig acht om naar een lijst van populaire sites, processen en hulpmiddelen binnen uw organisatie te verwijzen.

Naar boven

Zoeken en site-eigenaren

Site-eigenaren beheren lokale sites en hun inhoud. Site-eigenaren kunnen exemplaren van het vak Zoeken en de bijbehorende lijst met bereiken configureren en gedeelde bibliotheken en lijsten die eigenschappen aan inhoud toewijzen, beheren. Hieronder volgt een aantal belangrijke aspecten van de rol van een site-eigenaar:

Opmerking: De beheerder van de siteverzameling kan ook optreden als de site-eigenaar van de standaardzoekcentrumsite.

 • Inhoud ontwikkelen     Site-eigenaren verzoeken om inhoud voor hun sites, delen de inhoud in en beheren deze inhoud. Site-eigenaren bouwen webpagina’s op basis van standaardsjablonen en webonderdelen en kunnen inhoudsbibliotheken en lijsten toevoegen en om inhoud voor deze items vragen.

 • Inhoud benoemen     Het is raadzaam dat eigenaren van websites en eigenaren van inhoud samenwerken bij het benoemen van documenten, bestanden en mapstructuren, zodat deze van duidelijke en consistente namen worden voorzien. De namen en eigenschappen die aan inhoud worden toegewezen, zijn van essentieel belang als het gaat om het eenvoudiger vindbaar maken van informatie.

 • Eigenschappen van inhoud    Site-eigenaren kunnen kolommen aan lijsten en bibliotheken toevoegen, zodat ze eigenschappen aan items kunnen toewijzen wanneer deze worden toegevoegd. Dit is nuttig bij het zoeken van items in een lijst omdat u aan de hand van het eigenschaptype naar items kunt zoeken. Stel dat een lijst een aangepaste kolom bevat met klantnummers die tijdens het invoeren van gegevens zijn vereist. De kolom met klantnummers wordt vervolgens een eigenschap van de lijst en kan dus tijdens het zoeken naar een item in de lijst worden gebruikt. Wanneer een lijst aangepaste kolomtypen bevat, worden dit nieuwe eigenschappen van de afzonderlijke items in de lijst.

  Tip: Documentbibliotheken kunnen worden gebruikt voor het definiëren van documenttypen waaraan eigenaren van inhoud tijdens het inchecken van bestanden eigenschappen moeten toewijzen.

 • Beheerde eigenschappen    Telkens wanneer een siteverzameling wordt geïndexeerd, worden de eigenschappen van de inhoud en de bijbehorende waarden opgeslagen. De beheerder van de siteverzameling wijst bepaalde eigenschappen van inhoud toe aan beheerde eigenschappen die voor zoekacties beschikbaar zijn. Dit zijn de eigenschappen die de gebruikers kunnen selecteren in de eigenschappenlijsten die worden weergegeven op de pagina Geavanceerd zoeken van het zoekcentrum of die handmatig in het vak Zoeken kunnen worden ingevoerd.

  Een site-eigenaar is de persoon bij uitstek die de beheerder van de siteverzameling kan attenderen op eigenschappen van inhoud die aan een beheerde eigenschap moeten worden toegewezen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de maker van een item in een bibliotheek of een lijst wordt aangeduid met een eigenschap met de naam Schrijver, terwijl de maker van een item in een gegevensopslag mogelijk wordt aangeduid met de naam Gebruiker. Het is belangrijk dat eigenschappen met verschillende namen met een zelfde doel aan een gemeenschappelijke beheerde eigenschap worden toegewezen, zodat gebruikers op de desbetreffende eigenschap kunnen zoeken.

 • Sites indelen    Site-eigenaren kunnen pagina’s samenstellen met behulp van sjablonen en galerieën voor webonderdelen en kunnen de functies ervan bewerken, zodat deze op een werkende SharePoint-site kunnen worden ondergebracht. De indeling van een site kan van invloed zijn op de prioriteit van de site in de lijst met zoekresultaten. Bepaalde belangrijke pagina’s, zoals portals van de organisatie, kunnen door de beheerder van de siteverzameling als gezaghebbende inhoudsbronnen worden gemarkeerd. Dit heeft tot gevolg dat de inhoud op pagina’s die zich in de buurt van de desbetreffende pagina's bevinden, een prominentere plaats in de lijst met zoekresultaten krijgt.

Naar boven

Zoeken en gebruikers van de zoekfunctionaliteit

Gebruikers kunnen tijdens het zoeken naar informatie de volgende stappen nemen om te profiteren van de wijze waarop SharePoint-beheerders en site-eigenaren de zoekcentrumsite instellen:

 • Kies een bereik waarmee uw zoekactie direct naar de meest waarschijnlijke bronnen wordt geleid voor de inhoud die u nodig hebt. Wanneer een zoekactie waarin u gebruikmaakt van een breed bereik, zoals Alle sites, een te groot aantal zoekresultaten als resultaat geeft, moet u een minder ruim bereik selecteren dat is gericht op bronnen met een hogere concentratie aan bruikbare inhoud.

 • Probeer de alternatieve query’s die worden voorgesteld via de functie Bedoelde u op de pagina met zoekresultaten.

 • Gebruik eigenschappen van inhoud om de zoekopdracht te verfijnen. Gebruik hiertoe bijvoorbeeld de eigenschap Auteur of een andere itemeigenschap die de gewenste resultaten dicht benadert. Gebruik op eigenschappen gebaseerde zoekacties om inhoud aan te duiden die afkomstig is van betrouwbare auteurs of van vertrouwde bronnen. U kunt eigenschapswaarden gebruiken om naar een specifiek onderwerp te zoeken of om naar resultaten te zoeken die gebruikmaken van een bepaalde technologie of taal.

 • Wanneer de meest relevante sites aan uw zoekresultaten worden toegevoegd, leidt dat mogelijk tot extra koppelingen en meer informatie. Wanneer u bijvoorbeeld de term loonlijst in een query opneemt, wordt er mogelijk een koppeling naar de loonadministratie van uw organisatie weergegeven. U kunt vervolgens op deze koppeling klikken als u de desbetreffende website wilt openen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×