Overzicht: projecten beheren

Microsoft Project Server 2010 voorziet professionele managers, parttimemanagers en informele projectmanagers van de hulpmiddelen die ze nodig hebben om projecten op het web te plannen en uit te voeren. Voorbeelden van nieuwe functies op dit gebied zijn de synchronisatie met SharePoint-lijsten, top-down projectplanning en door de gebruiker ingestelde planning.

In dit artikel

Nieuwe projecten maken

Projectwerk plannen

Projectplanningen beheren

Nieuwe projecten maken

Project Web App biedt verschillende manieren om nieuwe projecten te maken. Als binnen de organisatie een formeel proces voor het voorstellen en selecteren van projecten wordt gebruikt, raadpleegt u Overzicht: projectvoorstellen opstellen en indienen en Overzicht: projectvoorstellen analyseren en goedkeuren om het projectvoorstelproces volledig te begrijpen.

Als binnen de organisatie geen formeel selectieproces wordt gebruikt, kunt u een nieuw project maken met behulp van een sjabloon of door te synchroniseren met een SharePoint-projecttakenlijst. Projecten beginnen vaak als informele lijsten met werkitems die door een team worden gedeeld. Soms worden deze lijsten vastgelegd met SharePoint. Wanneer dat het geval is, kunt u de SharePoint-projecttakenlijst eenvoudig synchroniseren met Project Web App. Zo zorgt u voor een soepele overgang van een vrijblijvende projectplanning naar een meer formele projectplanning.

Ik wil…

Beschrijving

Een project of voorstel maken of bewerken

Afhankelijk van de projectvoorstelmethoden die binnen uw organisatie worden gebruikt, kunt u een project maken of kunt u een projectvoorstel indienen ter controle.

Een project maken op basis van een SharePoint-takenlijst

U kunt een projecttakenlijst in SharePoint synchroniseren met Project Server 2010.

Naar boven

Projectwerk plannen

In deze versie van Project Web App kunt u projecten plannen met een top-down methode. Dit betekent dat de taken die onder een overzichtstaak vallen, geen datums hoeven te hebben die precies overeenkomen met de datums van het overzicht.

Wanneer besluitvormers en belanghebbenden in een standaardorganisatie een set projecten hebben geselecteerd en goedgekeurd, zijn projectmanagers verantwoordelijk voor het plannen van de specifieke werkitems in het project. Bij de eerste planning kunnen projectmanagers beginnen met het schetsen van een set belangrijke fasen en mijlpalen op basis van de bedrijfsbehoeften en het tijdkader voor levering. Op dat moment beschikt de projectmanager mogelijk nog niet over alle informatie over alle werkitems en de tijd die nodig is voor elk item. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een projectmanager weet dat hij maximaal vijf weken heeft om een bepaalde fase van een project te voltooien, maar dat hij nog niet over alle informatie beschikt om elke taak binnen die fase te plannen.

Met de top-down planningsfuncties van deze versie van Project Web App kan de projectmanager een planning maken met een overzichtsfase, Widget ontwikkelen, die vijf weken duurt. Vervolgens kan de projectmanager bekende werkitems invoeren die maar drie weken duren, en in de toekomst extra werk plannen op basis van de beschikbare buffertijd. Met top-down planning kan de projectmanager ook subtaken invoeren die beginnen vóór de officiële begindatum van de fase en die eindigen na de officiële einddatum van de fase.

Ik wil…

Beschrijving

Top-down overzichtstaken maken

Gebruik top-down samenvattingstaken voor de eerste projectplanning wanneer u niet over alle gegevens beschikt voor de werkitems in een project.

Een nieuwe taak maken

Zodra een project is gemaakt, kunt u met planningstaken beginnen.

Naar boven

Projectplanningen beheren

In vorige versies van Project Server werden planningen beheerd door een zeer gestructureerde, systematische benadering waarbij rekening werd gehouden met bijvoorbeeld de duur van een taak, verschillende agenda's, het aantal resources en andere factoren. Aan de hand van deze factoren werd in Project Server automatisch de optimale planning voor het project berekend. Project Server 2010 ondersteunt deze traditionele, 'automatische' planningsmethode die aanwezig was in vorige versies, maar het programma bevat ook een nieuwe, 'handmatige' planningsmethode.

Handmatige planning is veel minder formeel. Bij handmatige planning kunnen projecten beginnen als eenvoudige lijsten met datums uit e-mailberichten, vergaderingen met belanghebbenden of zelfs gesprekken in de wandelgangen. Projectmanagers beschikken zelden over alle informatie over werkitems wanneer ze een project moeten plannen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een projectmanager alleen weet wanneer een taak moet worden gestart en dat deze de duur van de taak pas weet wanneer deze een raming krijgt van de teamleden. Of de projectmanager weet wel hoelang een taak duurt maar niet wanneer hiermee kan worden begonnen. Dit weet de projectmanager pas als deze goedkeuring krijgt van de HR-manager.

Wanneer een taak handmatig wordt gepland, kunnen de velden Begindatum, Einddatum en Duur leeg zijn of tekst bevatten als aanvulling op herkenbare datums. Als u bijvoorbeeld pas een datum kunt instellen als u informatie krijgt van iemand anders, kunt u 'In afwachting van raming van WanderW' invoeren in het veld Begindatum totdat u een datum kunt toevoegen aan de planning. Datums voor handmatig geplande taken worden niet automatisch ingevuld door Project Server 2010 bij het uitvoeren van berekeningen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×