Overwegingen voor SharePoint 2007-migratieopties

Aan het einde van de levensduur en het einde van de ondersteuning voor producten van Microsoft SharePoint Server (zoals Microsoft SharePoint Server 2007) kunnen upgrades en migraties tijdrovend zijn. Het is handig om te weten wanneer de ondersteuning afloopt, zodat u op tijd een plan van aanpak kunt maken.

Algemene upgradestrategieën voor SharePoint

Er zijn verschillende methoden om een upgrade uit te voeren van een omgeving met SharePoint Server. Als u een farm met Microsoft Office SharePoint Server 2007 hebt, zijn dit enkele manieren om te upgraden:

 • Databasekoppeling

 • Side-by-side upgrade

 • In-place upgrade

 • Hybride upgrade (in-place met losgekoppelde databases/afzonderlijke databasekoppeling)

 • Hybride SharePoint-omgeving (online verbinding maken met on-premises SharePoint)

 • Gegevens handmatig verplaatsen tussen siteverzamelingen of bibliotheken

 • Upgrade naar Office 365 via FastTrack-wizard (Adviseur voor de implementatie van SharePoint Online)

 • Migratie-API naar SharePoint Online (SPO) in Office 365

Wat werkt het beste voor u?

Als u een upgrade wilt gaan uitvoeren, is het belangrijk om te weten wat uw farm doet en waarvoor deze wordt gebruikt. De manier waarop de SharePoint-farm wordt gebruikt, helpt bij het kiezen van de upgrademethode.

Tip : Er is ook een gefaseerde upgrade mogelijk voor Microsoft Office SharePoint Server 2007, maar die wordt hier niet besproken. Zie Roadmap voor het einde van de levensduur van SharePoint Server 2007 voor stapsgewijze instructies voor de verschillende upgrademethoden.

Vergeet niet om de levenscyclus en de systeemvereisten te controleren voor de versie van SharePoint waarnaar u een upgrade uitvoert. U weet dan wanneer de volgende upgrade nodig is (als u tijdens het upgradetraject bijvoorbeeld een pauze inlast bij een ouder product zoals SharePoint Server 2010, moet u weten wanneer het einde van de levensduur van dat product is) en u kunt ervoor zorgen dat u op het juiste moment over de juiste hardware beschikt.

Als u van plan bent om een paar of alle SharePoint-sites over te brengen naar Office 365 in de cloud, is dit het moment om het Engelstalige artikel Office 365 Service Descriptions (Servicebeschrijvingen voor Office 365) toe te voegen aan uw favorieten. U hebt deze beschrijvingen nodig voor informatie over de functies van SharePoint Online en hoe deze mogelijk verschillen van on-premises SharePoint Server. Voer alleen een upgrade uit van werkende farms met Microsoft Office SharePoint Server 2007. Als de installatie sites bevat die verbroken zijn, moet u deze vóór de upgrade herstellen.

Risicobeperking

Methoden zoals 'side-by-side' zijn belangrijk in het grotere geheel van upgradelogica. Wanneer u een side-by-side upgrade uitvoert, blijft de farm met Microsoft Office SharePoint Server 2007 behouden terwijl u op nieuwe hardware een farm met de eerstvolgende hogere versie inricht (SharePoint Server 2010) . Dit biedt op drie vlakken voordeel:

 1. U hebt een plek voor het maken van back-ups van uw databases van Microsoft Office SharePoint Server 2007, zodat u deze afzonderlijk kunt upgraden, via databasekoppeling.

 2. Als u vaststelt dat slechts een klein aantal kritieke documentbibliotheken en andere gegevens in gebruik zijn in uw farm met Microsoft Office SharePoint Server 2007, kunt u ervoor kiezen om gegevens handmatig over te brengen van Microsoft Office SharePoint Server 2007 naar SharePoint Server 2010 of om alleen specifieke sites en webpagina's te migreren naar de volgende versie (wat uw werk kan vereenvoudigen).

 3. Hoe minder u rechtstreeks doet met de farm met Microsoft Office SharePoint Server 2007, des te veiliger de gegevens in de farm zijn tijdens de upgrade.

Methoden zoals een in-place upgrade hebben directe invloed op uw farm met Microsoft Office SharePoint Server 2007, waardoor er minder eenvoudige manieren zijn om het gekozen pad te verlaten en opnieuw te beginnen met een ongewijzigde omgeving. Bouw zo veel mogelijk veiligheidsmaatregelen in (bijvoorbeeld door het maken en testen van back-ups van de oorspronkelijke omgeving). Als uw farm met Microsoft Office SharePoint Server 2007 bijvoorbeeld virtueel is en wordt gedupliceerd ten behoeve van het maken en terugzetten van back-ups, maak dan een back-up van de meest recente databases en zet deze terug voordat u de upgrade gaat uitvoeren. Als u weet dat u de mogelijkheid hebt om back-ups van een database terug te zetten, betekent dit dat eventuele fouten niet fataal zijn en dat u met een veilig gevoel aan de slag kunt.

Tip : Er zijn documenten met aanbevolen procedures opgesteld voor Microsoft Office SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 en SharePoint Server 2016. U kunt ook zoeken naar Microsoft-partners die ervaring hebben met upgrades of Office 365-migraties.

Plan van aanpak

Als u een upgrade moet uitvoeren, hebt u een plan van aanpak nodig. Helaas is het niet zo dat er een universeel plan bestaat voor alle scenario's. Misschien is voor het uw situatie voldoende om 'een Office 365-abonnement te nemen met SharePoint Online, een domein te registreren en gebruikers te vragen hun bestanden hier op te slaan'. Maar misschien ook niet. U bepaalt wat u gaat doen, gebaseerd op wat echt nodig is voor u en uw gebruikers.

Opmerking : Het is riskant om te vertrouwen op software waarvan de levenscyclus is beëindigd. Er worden in het geval van problemen met producten die niet meer worden ondersteund namelijk geen patches uitgebracht. Bovendien worden er in het geval van nieuwe beveiligingsrisico's geen beveiligingspatches of -correcties ontwikkeld omdat de ondersteuning voor deze producten is beëindigd. Het is altijd beter om een dergelijke situatie te voorkomen.

Kennis van zaken

Als u een upgrade gaat uitvoeren, moet de besluitvorming zijn gebaseerd op wat de farm doet voor uw organisatie. Wat is de functionaliteit? Wat is de rol? Elke farm in uw bedrijf kan een andere rol hebben. Sommige SharePoint-farms zijn onmisbaar, terwijl andere farms alleen fungeren als bestandsarchief, als extra opslaglocatie. Als een farm verschillende rollen vervult, kan het belangrijk zijn om te weten wat de functie is van siteverzamelingen, websites of zelfs documentbibliotheken. Wat is het belang van eventuele aanpassingen? Het analyseren van uw gegevens op dit niveau kan erg veel werk lijken, maar uiteindelijk bespaart u tijd en moeite door kennis van uw domein te verzamelen voordat u een upgrade of migratie gaat uitvoeren. Als u eenmaal weet hoe alles werkt en met elkaar samenhangt, weet u ook waarom u verder moet en wat dit gaat opleveren. Met deze kennis kan alles alleen nog maar beter worden.

Maar wat vinden uw gebruikers eigenlijk het belangrijkste van uw farm met SharePoint Server?

 • Ingebouwde SharePoint-functies

 • De grote hoeveelheid gegevens (zoals een archief van bestanden)

 • Beschikbaarheid

 • Essentiële apps, webonderdelen of documenten in de farm (onmisbare farm)

 • Naleving van standaarden

 • Aanpassingen

Als de SharePoint-farm essentieel is voor de bedrijfsvoering van uw bedrijf, bijvoorbeeld omdat er een omvangrijke catalogus met onmisbare gegevens van klanten in is opgeslagen, is 'Essentiële apps' mogelijk een vinkje waard, maar ook 'Beschikbaarheid'. Met andere woorden, werknemers van het bedrijf gaan het merken als SharePoint een tijdje niet kan worden gebruikt. Op dezelfde manier kan ook 'Aanpassingen' een vereiste zijn omdat de essentiële services van uw farm zijn gebaseerd op aangepaste code, sitedefinities of een aantal aanpassingen die samenwerken.

Als SharePoint voldoet aan deze behoeften zonder dat u iets hoeft te doen behalve de ingebouwde functies van de software te gebruiken, en u de software regelmatig bijwerkt en op de gebruikelijke manier beheert en onderhoudt, is het misschien voldoende om 'Ingebouwde SharePoint-functies' aan te vinken. Dit kan ook de reden zijn om genoegen te nemen met een oudere versie van SharePoint. Het product doet al wat het moet doen en u hebt tot nu toe nog geen upgrade hoeven uit te voeren. Microsoft Office SharePoint Server 2007 voldoet dus aan uw vereisten terwijl het product aan het einde van de levensduur is gekomen.

U kunt criteria voor een upgrade verzamelen door een lijst aan te leggen met deze punten. Een upgrade is dan alleen nodig als aan de voorwaarden in de lijst wordt voldaan. Op deze manier kunt u methoden uitsluiten die op dit moment niet aansluiten bij uw behoeften.

Een eenvoudig voorbeeld van een plan van aanpak

Het is mogelijk dat het gekozen plan voor de upgrade van SharePoint breder moet worden gedragen door leidinggevenden en andere beheerders. Beheerders van SharePoint Server werken vaak samen met beheerders van Microsoft SQL Server, netwerk- en beveiligingsteams, en allerlei andere belanghebbenden. In scenario's met een groot aantal belanghebbenden kan het nodig zijn om draagvlak te creëren voor het plan van aanpak voor de upgrade en migratie, of misschien wel om het plan aan te passen. Als u bijvoorbeeld gegevens gaat migreren zodat een deel van uw bedrijf SharePoint Online gebruikt in Office 365, is het waarschijnlijk nodig om de prestaties in het netwerk af te stemmen of om tests uit te voeren. Alle betrokken teams moeten dan op tijd worden geïnformeerd.

In mijn eenvoudige voorbeeld beschrijf ik het voorstel van een SharePoint-beheerder en laat ik vervolgens zien waarover alle belanghebbenden het eens zijn geworden. Om later geen discussie te krijgen, is het belangrijk dat alle afspraken en besluiten duidelijk worden omschreven.

De basis van het plan bestaat uit een uitgebreide analyse van de farm, een omschrijving van de rol van de farm en de mogelijke knelpunten, evenals andere belangrijke informatie die ertoe kan bijdragen de keuze van de opties voor de upgrade te beperken. Daarna wordt er een voorstel voor een upgrade gedaan door de SharePoint-beheerder, waarna de belanghebbenden het eens worden over een plan van aanpak.

Mijn lijst met 'belangrijkste' punten:

Beschikbaarheid, ingebouwde SharePoint-functies en standaarden voor naleving.

 • De meeste gegevens zijn opgeslagen in drie siteverzamelingen, waarbij opvalt dat één vergaderwerkruimte voor een team van ontwikkelaars erg belangrijk is en intensief wordt gebruikt in verschillende tijdzones.

 • Er zijn nog zeventien andere sites die veel worden gebruikt.

 • Twee documentbibliotheken (Vergaderwerkruimte en Documenten in de hoofdsiteverzameling) zijn het grootst (meer dan 8.000 documenten per bibliotheek). Er is sprake van een omvangrijk aantal gearchiveerde documenten en lijsten met bijlagen in de vorm van spreadsheets.

 • Er zijn veertien lijsten met bibliotheken die gevoelige gegevens bevatten die MOETEN voldoen aan de ingestelde nalevingsregels.

 • Op elke locatie MOET het mogelijk zijn om documenten te bewaren voor juridische procedures of eDiscovery.

 • Sommige van deze gegevens moeten on-premises blijven vanwege regels voor gegevensbeveiliging.

Mijn keuzen voor upgrade en migratie:

Ja

Nee

Databases upgraden met databasekoppeling

In-place upgrade

Side-by-side upgrade van farms

Hybride upgrade

Migratie-API naar SPO in Office 365 (voor gegevens van persoonlijke site)

Hybride SharePoint-omgeving (nog niet nodig)

Sommige handmatige migraties van gegevens naar SharePoint Online voor essentiële gegevens

Upgrade naar Office 365 via FastTrack-wizard

Mijn voorstel voor een plan van aanpak:

On-premises upgrade, met versies van SharePoint-naast elkaar, waarvan sommige gevirtualiseerd, zodat we de databases eerst kunnen bijwerken. Migratie van SharePoint 2007 naar SharePoint 2010. Beheerders en ontwikkelaars testen de resulterende farm. Gebruikers testen de resulterende farm. Tijdens deze periode eventuele overduidelijke problemen oplossen. Weer side-by-side SharePoint 2010-databases upgraden naar SharePoint 2013. Testen. Test door gebruikers/pilot. Tijdens deze periode eventuele overduidelijke problemen oplossen.

 • Overweeg of een hybride omgeving met federatief zoeken en SPO voldoet aan uw behoeften.

 • Overweeg hulp via FastTrack als u vanaf dit punt wilt upgraden naar SharePoint Online.

 • Bepaal of er siteverzamelingen kunnen worden overgebracht naar een Office 365-abonnement. (Office 365 voldoet aan veel nalevingsnormen. Office 365 ondersteunt via het Compliancecentrum eDiscovery en bewaarplicht voor juridische procedures.)

Ga anders verder met een side-by-side upgrade naar SharePoint Server 2016.

Opmerking : Tussen het moment van aanbevelingen door de beheerders die de upgrade plannen en het uiteindelijke proces vinden de gesprekken plaats met andere belanghebbenden die toestemming moeten geven voor de upgrade. Zo kan het gebeuren dat beheerders als gevolg van financiële aspecten een andere aanpak moeten kiezen. Ongeacht het definitieve besluit, moet u het overeengekomen plan van aanpak vanaf dat moment uitgebreid documenteren. Dit kan er ongeveer als volgt uitzien:

Mijn plan van aanpak:

On-premises gebruiken we een virtuele omgeving om een standaardomgeving met SharePoint Server 2010 en 2013 in te richten. SharePoint Server 2016 wordt gebouwd op nieuwe hardware die voldoet aan de systeemvereisten voor 2016. We voeren databasekoppelingen uit om databases van SharePoint 2007 langs alle tussenliggende versies te upgraden naar SharePoint Server 2016. Core-aanpassingen worden op dit moment opnieuw aangemaakt en getest in de SharePoint Server 2016-omgeving, tenzij native functies al in onze behoeften voorzien. Als dit allemaal lukt, beschikken we over een on-premises farm op nieuwe hardware met bijgewerkte databases en minder aanpassingen. We koppelen de bijgewerkte inhoudsdatabases aan nieuwe siteverzamelingen in SharePoint Server 2013, voeren tests uit, gebruikerstests/pilot, en vervolgens kan DNS worden overgezet naar de nieuwe SharePoint Server 2016-omgeving voor live gebruik.

 • Op dit moment is een federatieve hybride omgeving met SharePoint Server 2016 en SharePoint Online geen optie.

 • Naar schatting 35% van onze sites kan met behulp van vanity-domeinen worden omgezet in nieuwe SPO-sites of, uiteindelijk, opslagruimte worden in OneDrive voor Bedrijven. We onderzoeken andere mogelijkheden om sites te converteren of nieuwe sites te routeren naar SPO.

 • Een deel van deze fase van de migratie zal handmatig verlopen, door slepen en neerzetten naar persoonlijke sites in OneDrive voor Bedrijven, en een ander deel met behulp van de migratie-API.

Een plan van aanpak moet worden opgevolgd met meer gedetailleerde stappen of een aantal koppelingen naar specifieke instructies voor de upgrade. De MOSS 2007-computer moet niet buiten gebruik worden gesteld en virtuele omgevingen moeten worden onderhouden om vergelijking mogelijk te maken. De upgrade wordt echter als voltooid beschouwd wanneer gebruikers worden omgeleid naar SharePoint Server 2016.

Belangrijke factoren bij het kiezen van een methode zijn vaak de totale kosten van de upgrade en de kosten na verloop van tijd (meer informatie hierover vindt u in het artikel Roadmap voor het einde van de levensduur van SharePoint Server 2007). Een planning voor de toekomst is echter belangrijk voor het stellen van verwachtingen, het maken van verstandige keuzen en het formuleren van succes.

Verwante koppelingen

Levenscyclusbeleid van Microsoft

Microsoft-partners zoeken die u kunnen helpen met een upgrade of migratie

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×