Overuren (velden)

Het veld Overuren bevat het aantal geplande overuren dat moeten worden gewerkt door alle resources die aan een taak zijn toegewezen, voor alle taken die aan een resource zijn toegewezen of door een resource waaraan een taak is toegewezen, en dat in rekening moet worden gebracht tegen het tarief van overuren van de resource. In de tijdgebonden versies van deze velden worden de waarden in de loop van de tijd weergegeven.

De velden Overuren zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Duur

Overuren (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als een taak voor het eerst wordt gemaakt, wordt in het veld Overuren de waarde '0 uren' getoond. Zodra u geplande overuren in het gedeelte blad van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik opgeeft voor de toewijzing, worden deze overuren bij elkaar opgeteld en worden de totale overuren voor de taak in dit veld ingevuld.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Overuren aan een taakblad toe als u de geplande overuren voor een taak wilt weergeven of erop wilt filteren.

Voorbeeld    Voor de taak Voorstel schrijven staat een duur van vijf dagen met 40 uur werk die aan Quentin alleen wordt toegewezen. U wilt de duur inkorten, maar er zijn geen andere resources meer beschikbaar die u aan de taak kunt toewijzen. U voegt acht overuren aan de toewijzing toe. De hoeveelheid werk blijft 40 uur, maar de duur is nu vier dagen met acht overuren verspreid over de taak.

Opmerkingen    U kunt overuren bewerken in het toewijzingsveld Overuren in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. U kunt overuren ook bewerken in de weergave Werk van Taakformulier of Resourceformulier.

Overuren (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als een resource voor het eerst wordt toegevoegd, wordt in het veld Overuren de waarde '0 uren' getoond. Wanneer overuren worden gepland in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik voor de verschillende toewijzingen aan de resource, worden alle overuren bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aan overuren voor de resource in dit veld ingevoerd.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Overuren aan een resourceblad toe als u overuren voor een resource wilt weergeven of erop wilt filteren.

Voorbeeld    Voor uw team zijn de komende drie maanden veel overuren gepland. U wilt informatie verzamelen zodat u het inhuren van tijdelijke medewerkers die bij het project moeten bijspringen, kunt verantwoorden. U voegt het veld Overuren aan de weergave Resourceblad toe zodat u kunt zien hoeveel overuren voor de resources zijn gepland.

Opmerkingen    U kunt overuren bewerken in het toewijzingsveld Overuren, maar niet in het taakveld Overuren of in het resourceveld Overuren. U kunt overuren ook bewerken in de weergave Werk van Taakformulier of Resourceformulier.

Overuren (toewijzingsveld)

Type invoer    Ingevoerd

Aanbevolen gebruik    Wijs overuren aan een toewijzing toe om de taakduur in te korten. Voeg het veld Overuren aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik toe en bewerk vervolgens het veld Overuren voor de toewijzing.

Voorbeeld    De taak Voorstel schrijven heeft een duur van vijf dagen, met 40 uur werk die uitsluitend aan Quentin zijn toegewezen. U wilt de duur inkorten, maar er zijn geen andere resources meer beschikbaar die u aan de taak kunt toewijzen. U geeft acht overuren op voor de toewijzing. Er is nog steeds 40 uur werk, maar de duur is nu vier dagen met acht overuren, verdeeld over de nieuwe duur van de taak.

Opmerkingen    U kunt het totale aantal overuren bewerken in het toewijzingsveld Overuren in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. U kunt overuren ook bewerken in de weergave Werk van Taakformulier of Resourceformulier.

Overuren (tijdgebonden taakveld)

Invoertype    Berekend

Beschrijving    Het veld Overuren bevat het aantal overuren dat door alle aan een taak toegewezen resources moet worden gewerkt, verspreid over de periode en berekend tegen het tarief voor overuren van de resources.

Berekeningswijze    Als een taak voor het eerst wordt gemaakt, is het veld Overuren leeg. Als u geplande overuren invoert in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik voor de toewijzing, worden in Microsoft Office Project de geplande overuren berekend en verdeeld over de betreffende periode. Ten slotte worden de waarden ingevoerd in de tijdgebonden velden.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Overuren toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik als u het geplande aantal overuren voor een taak voor een bepaalde periode wilt bekijken.

Voorbeeld    De taak Voorstel schrijven heeft een duur van vijf dagen, met 40 uur werk die uitsluitend aan Quentin zijn toegewezen. U wilt zien hoeveel overuren voor deze taak zijn gepland. In het tijdgebonden gedeelte van de weergave ziet u dat er gedurende vier dagen twee uur per dag zijn gepland, dus een totaal van acht geplande overuren.

Opmerkingen    U kunt overuren bewerken in het toewijzingsveld Overuren in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. U kunt overuren ook bewerken in de weergave Werk van Taakformulier of Resourceformulier.

Overuren (tijdgebonden resourceveld)

Invoertype    Berekend

Beschrijving    Het veld Overuren bevat het aantal overuren dat voor alle aan een resource toegewezen toewijzingen moet worden besteed, verspreid over de periode en berekend tegen het tarief voor overuren van de resource.

Berekeningswijze    Als een resource voor het eerst wordt toegevoegd, is het veld Overuren leeg. Als u geplande overuren invoert in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik voor de toewijzing, worden in Microsoft Office Project de geplande overuren voor de resource berekend en verdeeld over de betreffende periode. Ten slotte worden de waarden ingevoerd in de tijdgebonden velden.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Overuren toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik als u precies wilt weergeven wanneer overuren voor een resource zijn gepland.

Voorbeeld    Voor uw team zijn de komende drie maanden veel overuren gepland. U wilt weten hoeveel overuren ze per dag maken. U voegt daartoe het veld Overuren toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik.

Opmerkingen    U kunt overuren bewerken in het toewijzingsveld Overuren in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. U kunt overuren ook bewerken in de weergave Werk van Taakformulier of Resourceformulier.

Overuren (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Beschrijving    Het veld Overuren bevat het aantal overuren dat door een resource aan een taak moet worden besteed, verspreid over de periode en berekend tegen het tarief voor overuren van de resource.

Berekeningswijze    Als een toewijzing voor het eerst wordt gemaakt, is het veld Overuren leeg. Als u geplande overuren invoert in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik voor de toewijzing, worden in Microsoft Office Project de geplande overuren berekend en verdeeld over de betreffende periode. Ten slotte worden de waarden ingevoerd in de tijdgebonden velden.

Aanbevolen gebruik    U kunt het aantal overuren voor een toewijzing weergeven. Voeg het veld Overuren toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u het veld Overuren voor de toewijzing in elke periode wilt bekijken.

Voorbeeld    U hebt acht overuren gepland voor de taak Voorstel schrijven die is toegewezen aan Quentin. U wilt weten hoe deze overuren zijn verdeeld over de duur van de toewijzing. Voeg in het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik het veld Overuren toe, zodat u kunt zien hoe de acht uur zijn verdeeld over de duur van de toewijzing.

Opmerkingen    U kunt de overuren bewerken in het toewijzingsveld Overuren in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. U kunt overuren ook bewerken in de weergave Werk van Taakformulier of Resourceformulier.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×