Overstappen van de vorige synchronisatieclient van OneDrive voor Bedrijven.

Overstappen van de vorige synchronisatieclient van OneDrive voor Bedrijven.

Dit artikel is bestemd voor Office 365-beheerders van wie de gebruikers de vorige OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient (Groove.exe) uitvoeren op Windows-computers, en die een upgrade willen uitvoeren naar de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient (OneDrive.exe) om bestanden te synchroniseren in OneDrive voor Bedrijven en SharePoint Online.

Als u geen IT-beheerder bent, raadpleegt u Bestanden synchroniseren met de OneDrive-synchronisatieclient in Windows voor informatie over hoe u begint met synchroniseren met behulp van de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient.

Belangrijk: 

 • De nieuwe OneDrive-synchronisatieclient voor Windows ondersteunt nu synchronisatie van SharePoint-documentbibliotheken en OneDrive-locaties met IRM-beveiliging. Als u een naadloze IRM-synchronisatie-ervaring voor uw eindgebruikers wilt creëren, implementeert u de nieuwste RMS-client (Rights Management Service) op de computers van uw gebruikers.

 • Als uw organisatie de vorige OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient nog nooit heeft gebruikt of in juni 2016 minder dan 250 Office 365-gebruikers had, moeten uw gebruikers de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient gebruiken om OneDrive voor Bedrijven- en SharePoint Online-bestanden te synchroniseren.

 • De nieuwe OneDrive-synchronisatieclient biedt ondersteuning voor Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 en Windows 7, maar biedt nog geen ondersteuning voor de synchronisatie van on-premises exemplaren van OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Server (als uw organisatie geen zakelijke Office 365-abonnement heeft).

Als u er nu klaar voor bent, downloadt u de nieuwste versie van de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient die volledig is vrijgegeven voor productie. Zie Releaseopmerkingen bij de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient voor informatie over andere versies die zijn geïmplementeerd voor verschillende ringen.

Er zijn gebruikershandleidingen voor installeren en instellen beschikbaar waarmee u OneDrive in Windows, OneDrive op Mac OS X en SharePoint-bestanden op Windows en Mac kunt synchroniseren.

Overzicht

Wanneer gebruikers die bestanden synchroniseren met behulp van de vorige OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient (Groove.exe), zich aanmelden bij de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient (OneDrive.exe), gebeurt het volgende:

 • Als de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient het synchroniseren van een bibliotheek kan overnemen, stopt de vorige synchronisatieclient met synchroniseren en neemt de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient de synchronisatie over zonder de inhoud opnieuw te downloaden. Als de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient de bibliotheek niet kan synchroniseren, gaat de vorige synchronisatieclient door met synchroniseren. Als uitchecken is vereist voor een bibliotheek of als deze verplichte kolommen of metagegevens heeft, wordt de bibliotheek gesynchroniseerd met het kenmerk Alleen-lezen.

 • De uitvoering van de vorige synchronisatieclient wordt gestopt en de client wordt niet meer automatisch gestart, tenzij de client wordt gebruikt voor de synchronisatie van bibliotheken die niet kunnen worden gesynchroniseerd met de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient.

Als SharePoint Online-bibliotheken worden gesynchroniseerd met de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient, wordt de mappenhiërarchie (weergegeven in Bestandenverkenner) mogelijk vereenvoudigd.

De volgende bibliotheektypen worden nog niet ondersteund voor de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient, en worden niet overgezet van de vorige synchronisatieclient:

 • On-premises exemplaren van OneDrive voor Bedrijven en SharePoint Server (als uw organisatie geen abonnement heeft op een zakelijk Office 365-abonnement).

 • SharePoint Online-bibliotheken die personen in andere organisaties hebben gedeeld en die uw gebruikers synchroniseren met de vorige synchronisatieclient.

Vereisten

 1. Zorg ervoor dat gebruikers de volgende versies van Office of hoger hebben geïnstalleerd. Zie Kiezen hoe u Office 365 ProPlus implementeert voor informatie over het implementeren van Office. Zorg ervoor dat u niet de vorige OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient installeert. Zie Wijzigingen aan de vorige OneDrive-synchronisatieclient (Groove.exe) in Office 2016 Klik-en-klaar voor informatie.

  Office-versie

  Minimale versie

  Office 365 ProPlus

  16.0.7167.2*

  Office 2016 MSI

  16.0.4432.1*

  Office 2013 MSI/C2R

  15.0.4859.1*

 2. Zorg ervoor dat gebruikers minimaal versie 17.3.6743.1212 van de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient of hoger hebben geïnstalleerd. Zie De nieuwe OneDrive-synchronisatieclient implementeren in een bedrijfsomgeving voor informatie over het implementeren van de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient.

Notities: 

 • Als er gebruikers zijn die Office 2010 hebben geïnstalleerd, raden we sterk aan het onderdeel SharePoint-werkruimte te verwijderen. Als gebruikers eerder SharePoint-werkruimte hebben ingesteld (zelfs als ze het niet meer gebruiken), veroorzaakt dit problemen bij het synchroniseren van teamsites. Verwijder Office 2010 of wijzig de installatie voordat u OneDrive Setup start. Als u dit wilt doen door Setup uit te voeren, moet u eerst het volgende XML-bestand maken.

 • <Configuration Product="ProPlus"> <Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" NoCancel="yes" AcceptEula="yes" /> <Logging Type="standard" Path="C:\Windows\temp\" Template="MicrosoftSharePointWorkspaceSetup(*).txt" /> <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="Never" /> <OptionState Id="GrooveFiles" State="absent" Children="force" /> </Configuration>

 • Voer vervolgens Setup uit:

 • Setup.exe /modify ProPlus /config RemoveSharepointDesigner.xml

 • Zie voor meer informatie Opdrachtregelopties voor Office 2010 Setup en Config.xml-bestand in Office 2010.

Overzetten configureren

 1. Stel SharePoint in om te synchroniseren met de nieuwe synchronisatieclient in het SharePoint-beheercentrum. Als de opties niet beschikbaar zijn, is nieuwe OneDrive-synchronisatieclient al ingesteld om OneDrive voor Bedrijven- en SharePoint Online-bestanden te synchroniseren.

 2. Als u Windows 10 gebruikt, kunt u accountconfiguratie op de achtergrond uitvoeren om gebruikers aan te melden. Zie (Preview) OneDrive op de achtergrond configureren met behulp van Windows 10 of domeinreferenties voor informatie.

De opdracht takeover uitvoeren

Als u de opdracht takeover niet uitvoert, worden gebruikers overgebracht naar de synchronisatieclient door:

 • OneDrive Setup te starten (nieuwe gebruikers van de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient)

 • Aanvullende bibliotheken in te stellen (bestaande gebruikers van de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient)

Als u de overdracht van bestanden automatisch wilt laten verlopen zonder tussenkomst van de gebruikers, kunt u de opdracht takeover uitvoeren. Gebruik een hulpprogramma zoals SCCM (System Center Configuration Manager) en voer de volgende opdracht voor elke gebruiker op een pc:

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /takeover

Tips: 

 • Zorg ervoor dat de opdracht in de context van een gebruiker wordt uitgevoerd in plaats als een beheerder. Anders wordt het volgende foutbericht weergegeven: OneDrive.exe kan niet worden uitgevoerd met beheerdersbevoegdheden.

 • Om ervoor te zorgen dat de opdracht voor alle gebruikers op de computer geldt, configureert u de opdracht zodanig dat deze voor elk gebruikersaccount wordt uitgevoerd. Daardoor wordt de opdracht uitgevoerd voor elke gebruiker die zich aanmeldt.

Synchroniseren met de vorige synchronisatieclient blokkeren

Als u wilt voorkomen dat gebruikers de vorige OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient gebruiken om hun OneDrive voor Bedrijven- en SharePoint Online-bestanden te synchroniseren, voert u de volgende opdracht uit in Microsoft PowerShell:

Set-SPOTenantSyncClientRestriction [-GrooveBlockOption <String> “OptOut”|”HardOptIn”|”SoftOptIn”] 

Zie Get-SPOTenantSyncClientRestriction voor meer informatie. Zie Inleiding in de SharePoint Online-beheershell voor meer informatie over het gebruik van PowerShell.

Zie ook

De nieuwe OneDrive-synchronisatieclient implementeren in een bedrijfsomgeving

Bestanden synchroniseren met de OneDrive-synchronisatieclient in Windows

Bestanden synchroniseren met de OneDrive-synchronisatieclient op Mac OS X

Groepsbeleid gebruiken om de instellingen van de OneDrive-synchronisatieclient te beheren

Beperkingen en limieten bij gebruik van de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient voor het synchroniseren van OneDrive voor Bedrijven-bibliotheken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×