Overstappen op Outlook Mail van Gmail

Outlook Mail vanuit Gmail

Overstappen op Outlook Mail van Gmail

Stap over op Outlook Mail van Gmail en begin meteen met anderen samen te werken door deze beknopte instructies te volgen voor het verzenden, lezen en organiseren van uw e-mail met Outlook.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Opmerking: De functies en de informatie in deze handleiding zijn van toepassing op de versie van Outlook Mail die beschikbaar is via Office 365.

Verschillen*

De meest opvallende verschillen tussen e-mail in Outlook en Gmail zijn:

 • In Outlook worden uw berichten ingedeeld met behulp van mappen. In Gmail wordt van labels gebruikgemaakt.

 • In Outlook kunt u acties op inkomende berichten via regels automatiseren (zie hier hoe), en kunt u uw berichten sorteren en filteren met behulp van Filters (zie hier hoe). In Gmail worden acties op inkomende berichten geautomatiseerd met filters.

 • Als u een handtekening of een vakantiebeantwoorder in Gmail hebt ingesteld, moet u deze in Outlook opnieuw maken met behulp van E-mailhandtekening en Automatische antwoorden (zie hier hoe).

Taak

Outlook

Gmail

Berichten indelen

 • Berichten groeperen met behulp van mappen

 • Acties op inkomende berichten automatiseren met regels (zie hier hoe).

 • Berichten sorteren en filteren met filters (zie hier hoe)

 • Aangepaste categorieën definiëren en toepassen

 • Berichten groeperen met behulp van labels

 • Acties op inkomende berichten automatiseren met filters

 • Vooraf gedefinieerde categorieën

Samenwerken

 • Een bestand delen in een bericht (zie hier hoe)

 • Iemands aandacht trekken met @vermeldingen (zie hier hoe).

 • Office 365-groepen zijn geïntegreerd in Postvak IN

 • Koppeling naar bestanden die zijn opgeslagen in Drive verzenden

 • Iemands aandacht trekken met @vermeldingen

Postvak opschonen

 • Berichten verwijderen

 • Berichten archiveren

E-mail ontvangen op elk apparaat

 • Browser

 • Windows

 • Mac

 • iOS/Android

 • Browser

 • iOS/Android

*Verschillen zijn gebaseerd op G-Suite Basic Edition en het Microsoft Office 365 E3-abonnement vanaf mei 2017.

Zie Compare Outlook 2016, Outlook on the web, and Outlook for iOS & Android (Outlook 2016, de webversie van Outlook en Outlook voor iOS en Android met elkaar vergelijken) voor meer informatie over de verschillen tussen de desktopversie, de onlineversie en de mobiele versie van Outlook.

Zie Outlook 2016 voor Mac vergelijken met Outlook 2016 voor Windows voor meer informatie over de verschillen tussen de Windows- en Mac-versie van Outlook.

Een bestand delen in een bericht

 1. Selecteer Nieuw > E-mailbericht.

 2. Kies Een afbeelding of een bestand bijvoegen

 3. Kies het bestand dat u wilt delen en selecteer Volgende.

 4. Als het bestand zich op het C-station bevindt, selecteert u Uploaden en delen als een OneDrive-koppeling om het bestand te uploaden naar uw OneDrive en een koppeling te verzenden.

  Als het bestand zich in OneDrive bevindt, selecteert u Delen als een OneDrive-koppeling om een koppeling te verzenden.

Bestanden toevoegen aan e-mailberichten en agendagebeurtenissen in de webversie van Outlook

Schermopname van het dialoogvenster Bijlage met daarin de optie Uploaden en als een OneDrive-bestand bijvoegen geselecteerd.

Iemands aandacht trekken met @vermeldingen

 1. Typ in de hoofdtekst van het e-mailbericht of de uitnodiging van de agenda het @-symbool en de eerste paar letters van de voor- of achternaam van de contactpersoon.

 2. Kies in de lijst met contactpersonen de contactpersoon die u wilt vermelden.

  Standaard wordt hun volledige naam opgenomen. U kunt bijvoorbeeld een deel van de vermelding verwijderen, maar niet de voornaam van die persoon.

 3. De vermelde contactpersoon wordt toegevoegd aan de regel Aan van het e-mailbericht of de uitnodiging voor de vergadering.

Opmerking: @vermeldingen zijn alleen beschikbaar voor geadresseerden die gebruikmaken van Exchange Server 2016, Exchange Online of Outlook.com.

Schermopname van het dialoogvenster Nieuwe e-mail in Outlook met een @vermelding in de tekst van het bericht.

Begin met Outlook Online in de browser. Als u meer functies van Outlook wilt gebruiken, opent u de desktopversie van Outlook en raadpleegt u Aan de slag met Outlook 2016.

Als u een Mac-gebruiker bent, raadpleegt u Help voor Outlook 2016 voor Mac.

Berichten weergeven als gesprekken of als berichten

 • Selecteer Filter > Weergeven als > Gesprekken om verwante berichten weer te geven als een enkel gesprek of een enkele thread.

 • Selecteer Filter > Weergeven als > Berichten om verwante berichten afzonderlijk weer te geven.

Schermopname van Postvak IN met daarin Filter > Weergeven als > Gesprekken geselecteerd.

Filters gebruiken om uw berichten te sorteren en weer te geven

Gmail-filters en Outlook-filters doen dingen een beetje anders:

 • Wanneer u in Outlook items filtert, selecteert u de items die u wilt weergeven, maar past u er geen acties op toe, zoals het verplaatsen ervan naar een andere map of doorsturen. U kunt acties op inkomende berichten automatiseren met regels in Outlook

 • In Gmail wordt gebruikgemaakt van filters om acties op inkomende berichten te automatiseren.

Een Outlook-filter gebruiken:

 1. Selecteer Filter en selecteer vervolgens de filtercriteria, Sorteren op criteria, en of u wilt dat berichten worden weergegeven in de weergave Gesprekken of Berichten.

Schermopname van Postvak IN met daarin Filter > Sorteren op > Van geselecteerd.

Een regel maken om binnenkomende e-mail te verwerken en te filteren

Gmail en Outlook gebruiken allebei een model dat bestaat uit doe dit als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan om binnenkomende e-mail te verwerken en er acties op uit te voeren. In Gmail wordt deze mogelijkheid een filter genoemd, in Outlook heet dit een regel.

 1. Een regel maken:

  • Als u een regel op basis van een bepaald e-mailbericht wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op het bericht en selecteert u Het pictogram Meer acties Meer acties > Regel maken...

  • Als u een nieuwe regel wilt maken of een bestaande wilt verwerken, selecteert u De knop Instellingen. > E-mail > Automatische verwerking > Regels voor Postvak IN en opruimen en selecteert u + in Regels voor Postvak IN.

 2. Geef een naam op voor de regel.

 3. Kies wat u wilt dat de regel doet en selecteer vervolgens OK.

Schermopname van een e-mailbericht met daarin Meer opdrachten > Regel maken... geselecteerd.

Een automatisch antwoord verzenden

 1. Selecteer Instellingen De knop Instellingen. > Automatische antwoorden.

 2. Kies Automatische antwoorden verzenden.

 3. Voer de begin- en eindtijden in waarop uw antwoord moet worden verzonden, en voer de tekst voor uw antwoord in.

  U kunt kiezen of u wilt dat de tijd in uw agenda automatisch wordt gereserveerd en dat alle vergaderingen worden afgewezen die tijdens uw afwezigheid worden gepland.

 4. Selecteer OK.

Schermopname van het Help-scherm met Automatisch beantwoorden geselecteerd.

Een handtekening maken

 1. Selecteer Instellingen De knop Instellingen. > E-mail > Indeling > E-mailhandtekening.

 2. Maak de handtekening.

  Pas opmaak toe of voeg met de knoppen boven in het berichtvak een koppeling en afbeeldingen toe.

 3. Selecteer Mijn handtekening automatisch toevoegen aan uitgaande berichten.

 4. Kies Opslaan.

Schermopname van het handtekeningenscherm.

Hogere prioriteiten toekennen aan belangrijke berichten met Postvak IN met prioriteit

Met Postvak IN met prioriteit wordt uw postvak weergegeven met twee tabbladen: Prioriteit en Overige. Uw belangrijkste e-mailberichten bevinden zich op het tabblad Prioriteit terwijl de rest gemakkelijk, maar indirect toegankelijk is via het tabblad Overige.

 • Als u Postvak IN met prioriteit wilt inschakelen, selecteert u De knop Instellingen. > Weergave-instellingen > Postvak IN met prioriteit.

 • Als u wilt wijzigen hoe uw berichten worden gestructureerd, selecteert u Met prioriteit of Overige vanuit uw Postvak IN en klikt u vervolgens met de rechtermuisknop op het bericht dat u wilt verplaatsen.

  Als u een bericht wilt verplaatsen van Prioriteit naar Overige, kiest u Verplaatsen naar Overige als u alleen het geselecteerde bericht wilt verplaatsen. Kies Altijd verplaatsen naar Overige als u alle toekomstige berichten van die afzender wilt plaatsen in het tabblad Overige.

  Als u een bericht wilt verplaatsen van Overige naar Prioriteit, kiest u Verplaatsen naar Prioriteit als u alleen het geselecteerde bericht wilt verplaatsen. Kies Altijd verplaatsen naar Prioriteit als u alle toekomstige berichten van die afzender wilt plaatsen in het tabblad Prioriteit.

Schermopname van Postvak IN met daarin Filter > Postvak IN met prioriteit weergeven geselecteerd.

Een bericht archiveren

U kunt Archiveren gebruiken om ervoor te zorgen dat in uw Postvak IN geen berichten terechtkomen die u al hebt beantwoord of waarop u al hebt gereageerd, maar die u niet wilt verwijderen of naar een specifieke map wilt verplaatsen. Gearchiveerde items blijven gemakkelijk vindbaar vanuit het zoekvak of door naar uw archiefmap te navigeren. Ook zijn ze nog steeds beschikbaar op uw telefoon of andere apparaten via de map Archief.

 1. Kies een of meer berichten in uw Postvak IN en selecteer Archiveren op de werkbalk.

Schermopname van Postvak IN met daarin het snelmenu op een bericht, met daarin Archiveren geselecteerd.
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×