Overschakelen naar andere weergaven in PowerPoint

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Dit zijn de weergaven die u in PowerPoint kunt gebruiken om een presentatie te bewerken, af te drukken en te geven:

 • Een ingesloten PowerPoint-presentatie van een bloemenshow

 • Diasorteerderweergave

 • Notitiepaginaweergave

 • Overzichtsweergave (in PowerPoint 2016 voor Mac)

 • Diavoorstellingsweergave

 • Weergave voor presentator

 • Modelweergaven: Dia, Hand-out en Notities

U kunt op twee plaatsen schakelen tussen PowerPoint-weergaven:

Schakelen tussen weergaven in PowerPoint

Bijschrift 1 Gebruik het menu Beeld om te schakelen tussen de weergaven

Afbeelding van knop De drie belangrijkste weergaven (Normaal, Diasorteerder en Diavoorstelling) zijn toegankelijk via de onderste balk van het PowerPoint-venster

Weergaven voor het maken of bewerken van een presentatie

Er zijn verschillende weergaven in PowerPoint die u kunt gebruiken om een professionele presentatie te maken.

 • De weergave Normaal    De weergave Normaal is de belangrijkste bewerkingsweergave, waarin u presentaties schrijft en ontwerpt. De weergave Normaal heeft vier werkgebieden:

  Werkgebieden in overzichts- en diaweergave

  Bijschrift 1 Het tabblad Overzicht

  Afbeelding van knop Het tabblad dia's

  bijschrift 3 Het diavenster

  Stap 4  Het notitievenster

  Opmerking : PowerPoint 2016 voor Mac heeft geen tabblad Overzicht. In die versie kunt u de overzichtsweergave gebruiken. In PowerPoint 2016 voor Mac is ook geen tabblad Dia's opgenomen. De weergave Normaal is automatisch een diaweergave.

 • Diasorteerderweergave    In de diasorteerderweergave ziet u van alle dia's een miniatuur. Deze weergave is handig om dia's tijdens het maken van de presentatie te sorteren en organiseren. Daarnaast komt deze weergave goed van pas als u de presentatie gaat voorbereiden om af te drukken. U kunt ook secties toevoegen in de diasorteerderweergave en dia's sorteren in verschillende categorieën of secties.

 • Notitiepaginaweergave    Het notitievenster bevindt zich onder het diavenster. U kunt notities typen die relevant zijn voor de huidige dia. Later kunt u de notities afdrukken en hiernaar verwijzen wanneer u de presentatie geeft. U kunt notities ook afdrukken en aan uw publiek geven of opnemen in een presentatie die u verstuurt naar het publiek of publiceert op een webpagina.

 • Overzichtsweergave    (In PowerPoint 2016 voor Mac) In de overzichtsweergave wordt de presentatie weergegeven als een overzicht dat bestaat uit de titels en de hoofdtekst van elke dia. Elke titel wordt weergegeven aan de linkerkant van het deelvenster met de overzichtsweergave, samen met een pictogram en nummer voor de betreffende dia. De overzichtsweergave is met name handig als u globale wijzigingen wilt doorvoeren, een overzicht van de presentatie wilt bekijken, de volgorde van opsommingstekens of dia's wilt aanpassen of de opmaak wilt wijzigen.

 • Modelweergaven    Dia, Hand-out en Notities zijn de modelweergaven. Dit de belangrijkste dia's met informatie over de presentatie, zoals de achtergrond, themakleuren, themalettertypen, thema-effecten, grootte van tijdelijke aanduidingen en posities. Het grootste voordeel van het werken in een modelweergave is dat u op het diamodel, het notitiemodel en het hand-outmodel universele stijlwijzigingen kunt aanbrengen voor alle dia's, notitiepagina's en hand-outs die bij de presentatie horen. Zie Een diamodel wijzigen voor meer informatie over het werken met modelweergaven.

Weergaven voor het geven van een presentatie

 • Diavoorstellingsweergave    Gebruik de weergave Diavoorstelling om de presentatie te laten zien aan uw publiek. In deze weergave beslaan dia's het volledige scherm.

 • De weergave voor presentator     De weergave voor presentator kunt u uw dia's beheren terwijl u een presentatie kunt bijhouden hoeveel tijd is verstreken, welke dia volgende en weer te geven met notities die alleen u zien wordt kunt (wanneer u ook zodat u kunt notities van de vergadering als u aanwezig).

Weergaven voor het voorbereiden en het afdrukken van een presentatie

U kunt papier en inkt besparen door de afdruktaak goed voor te bereiden voordat u gaat afdrukken. In PowerPoint zijn weergaven en instellingen beschikbaar waarmee u kunt opgeven wat u wilt afdrukken (dia's, hand-outs of notitiepagina's) en hoe u deze taken wilt afdrukken (in kleur, met grijswaarden, in zwart-wit, met kaders, enzovoort).

 • Diasorteerderweergave    In de diasorteerderweergave ziet u van alle dia's een miniatuur. In deze weergave kunt u de dia's eenvoudig sorteren en organiseren voordat u ze gaat afdrukken.

 • Afdrukvoorbeeld    In het afdrukvoorbeeld kunt u instellingen opgeven om te bepalen wat u wilt afdrukken: hand-outs, notitiepagina's en overzicht of dia's.

Zie ook

Een presentatie ontwerpen

Uw dia's in secties onderverdelen

Uw PowerPoint-dia's of hand-outs afdrukken

De presentatie geven

Weergave voor presentator gebruiken in PowerPoint 2016 voor Mac

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×