Outlook Web App Light > E-mail

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Last updated 2018-02-01

The light version of Outlook Web App is simpler both in appearance and in function than the standard version of Outlook Web App . For example, it has fewer features for reading and composing mail than the standard version. To learn more about the differences, see Compare the standard and light versions of Outlook Web App.

Selecteer E-mail in het navigatievenster om uw berichten te bekijken. Als u de berichten wilt sorteren, selecteert u de desbetreffende kolomkop.

I don't want the light version of Outlook Web App. Where is the standard version?

If you did not choose the light version of Outlook Web App, just sign out and then use a supported browser to sign back in.

If you did choose the light version from an option, here’s how to get back to the standard version of Outlook Web App:

 1. In the light version, go to Options > Outlook Web App version.

 2. Clear the Use the light version of Outlook Web App check box.

 3. Selecteer Opslaan.

Meld u af bij de light-versie, sluit uw browser en meld u opnieuw aan met een ondersteunde browser. Mogelijk moet u alle geopende browservensters sluiten voordat u zich weer kunt aanmelden.

The light version of Outlook Web App is very simple. For example, you can’t do the following tasks in the light version:

 • Het lettertype wijzigen. In de lightversie van Outlook Web App wordt alleen platte tekst gebruikt, dus geen vet, onderstrepen of cursief en geen inlineafbeeldingen en actieve hyperlinks.

 • De lightversie van Outlook Web App bevat geen eigen spellingcontrole. Als uw browser een spellingcontrole bevat, kunt u deze gebruiken.

 • Een voorbeeld van het bericht bekijken. Er is geen lees- of voorbeeldvenster.

 • Kolombreedten wijzigen of meer van het onderwerp weergeven in de lijstweergave.

 • Meerdere e-mailhandtekeningen gebruiken of selecteren aan welke berichten u een handtekening wilt toevoegen.

 • Regels gebruiken om berichten door te sturen.

 • Verbinding maken met andere e-mailaccounts of de verbinding hiermee verbreken.

 • Het postvak van iemand anders openen.

 • Een bericht afdrukken.

 • Een bericht of bijlage kopiëren. Met Ctrl+C en Ctrl+V kunt u de inhoud van een bericht kopiëren en plakken.

 • Een bericht opslaan als bestand.

 • Een melding of waarschuwing ontvangen wanneer een bericht binnenkomt.

 • Vragen om een lees- of ontvangstbewijs voor een bericht.

 • Taken, notities of regels voor Postvak in beheren.

 • Een e-mailbericht intrekken.

 • Een groep contactpersonen maken of wijzigen. Zie Outlook Web App Light > Contactpersonen voor informatie over wat u wel en niet kunt doen met contactpersonen.

E-mailberichten worden bezorgd bij de server die als host fungeert voor uw postvak. Standaard worden berichten opgeslagen in het Postvak IN van uw postvak. In e-mailmappen worden nieuwe berichten vet weergegeven. Nadat deze zijn geopend, hebben de nieuwe berichten het normale lettertype.

Als u op een kolom wilt sorteren, selecteert u de kolomkop. Als u bijvoorbeeld de nieuwste berichten eerst wilt zien, selecteert u de kolomkop Ontvangen.

U kunt ook mappen gebruiken om berichten te ordenen. Het postvak bevat een reeks standaardmappen. Deze mappen zijn onder andere Agenda, Contactpersonen, Verwijderde items, Concepten, Postvak IN, Ongewenste e-mail en Verzonden items.

Ontvangen berichten worden standaard in uw Postvak IN opgeslagen. U kunt uw berichten echter organiseren in een mappenstructuur en dit aanpassen wanneer uw behoeften veranderen. U kunt bijvoorbeeld een map met de naam Mijn team hebben met submappen voor iedereen in uw team. Wanneer iemand uw team verlaat, kunt u de map van deze persoon verwijderen. Als iemand overstapt naar een ander team, kunt u de map verplaatsen naar de map van dit team.

Gebruik de opties voor berichten om te bepalen hoeveel berichten u op elke pagina wilt weergeven.

Uw mappen en de inhoud hiervan weergeven

 1. Selecteer Mappen beheren en selecteer op de navigatiepagina de optie Selecteren om alle mappen te bekijken. Hiermee worden alle mappen weergegeven die zijn gemaakt in de lightversie van Outlook Web App of in andere e-mailprogramma's, zoals Outlook of Outlook Web App.

 2. Selecteer de gewenste map in de vervolgkeuzelijst en selecteer de groene pijl.

Een nieuwe map maken

 1. Selecteer Mappen beheren in het navigatiedeelvenster.

 2. Selecteer onder Nieuwe map maken in de lijst Map maken in de locatie voor uw nieuwe map.

 3. Typ in het vak Mapnaam de naam die u wilt gebruiken voor de nieuwe map.

 4. Selecteer Maken.

Een bericht naar een andere map verplaatsen

 1. Selecteer een bericht dat u wilt verplaatsen, door het bijbehorende selectievakje in de berichtenlijst in te schakelen of open het bericht dat u wilt verplaatsen.

 2. Selecteer Verplaatsen op de werkbalk.

 3. The Move to Folder screen opens. In Move to list, select the folder you want to move the message to.

 4. Selecteer Verplaatsen om het bericht naar de geselecteerde map te verplaatsen.

Selecteer Sluiten op de werkbalk om het scherm te sluiten en naar het vorige scherm te gaan als u besluit het bericht niet te verplaatsen.

Wat kan ik nog meer doen met mappen?

Wanneer u Mappen beheren selecteert, ziet u de opties Naam wijzigen, Verplaatsen of Verwijderen voor mappen en opties voor het maken van nieuwe mappen.

U kunt niet:

 • Een bericht naar een andere map kopiëren.

 • Archiefmappen openen die zijn gemaakt in Outlook of Outlook Web App.

When you delete an item from your mailbox, it's moved to the Deleted Items folder. This means you can get it back by finding it in the Deleted Items folder, and moving it back to your Inbox.

U kunt de volledige inhoud van een map verwijderen, inclusief alle submappen, door Mappen beheren te selecteren en de optie Map verwijderen te gebruiken.

Items permanent verwijderen uit de map Verwijderde items

 1. Selecteer de map Verwijderde items in E-mail.

 2. Als u de volledige inhoud van uw map Verwijderde items permanent wilt verwijderen, selecteert u Map Verwijderde items leegmaken op de werkbalk.

 3. Als u slechts een paar items in de map Verwijderde items permanent wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje in naast elk item dat u wilt verwijderen en selecteert u Verwijderen op de werkbalk.

 4. Voor uw map Verwijderde items kan beleid gelden waardoor items in de map na een ingestelde periode permanent worden verwijderd nadat ze zijn toegevoegd aan de map.

Wanneer u een nieuw bericht maakt, gebruikt u het formulier Nieuw bericht. Dit is hetzelfde formulier waarmee u een bericht beantwoordt of doorstuurt. Wanneer u berichten beantwoordt, worden de kopgegevens (Aan, Van en Onderwerp) automatisch voor u ingevuld.

Als u een e-mailhandtekening wilt gebruiken, gaat u naar de opties voor berichten om uw handtekening te maken of te wijzigen.

 1. Selecteer Nieuw bericht op de werkbalk in E-mail.

 2. Het bericht adresseren:

  • Typ de namen of e-mailaliassen van de geadresseerden in het vak Aan, CC of BCC. Scheid meerdere namen met puntkomma's. Gebruik het pictogram Namen controleren op de werkbalk om de namen om te zetten. Als er meerdere overeenkomende namen zijn, worden de niet-omgezette namen rood weergegeven en wordt een lijst weergegeven in het navigatiedeelvenster. Selecteer de gewenste naam of namen in de lijst.

  • Zie Outlook Web App Light > Adresboek voor meer opties.

 3. Typ in het vak Onderwerp een korte onderwerpregel.

 4. Typ de berichttekst.

 5. Selecteer Verzenden op de werkbalk van het bericht om uw bericht naar de geadresseerden te versturen.

 6. Als u het bericht niet meteen wilt versturen, kunt u op de werkbalk van het bericht Opslaan of Sluiten selecteren. Uw bericht wordt opgeslagen in de map Concepten totdat u het opent en verstuurt.

Other options on the message tool bar

 • Selecteer het uitroepteken als u de urgentie van een bericht wilt instellen op Hoog.

 • Selecteer de pijl-omlaag als u de urgentie van een bericht wilt instellen op Laag.

 • Selecteer het paperclippictogram of selecteer Bijlagen onder het onderwerp als u een bijlage wilt toevoegen.

Use the messaging options to determine how many items to display per page, and what to do after moving or deleting an item or when a message has a read receipt. There’s no option to change how often to check for new messages because mail is available as soon as it's received by your email server. You can refresh your browser page to see if new messages have arrived.

 1. Selecteer E-mail in het navigatiedeelvenster.

 2. Selecteer de map met het bericht dat u wilt lezen. Als de gewenste map niet zichtbaar is, selecteert u Selecteren om alle mappen te bekijken om een lijst met beschikbare mappen weer te geven. Selecteer de gewenste map in de lijst en selecteer vervolgens de pijl om naar deze map te gaan. Nieuwe e-mailberichten komen altijd binnen in het Postvak IN en worden vetgedrukt weergegeven.

 3. Selecteer het onderwerp van het bericht dat u wilt lezen, om dit te openen.

 4. Gebruik de navigatiepijlen op de werkbalk als u het vorige of volgende item in de huidige map wilt weergeven. Dezelfde pijlen zijn onder aan de pagina beschikbaar.

Wanneer u een e-mailbericht opent, worden de volgende gegevens weergegeven in de kop:

 • Subject: The subject of the message.

 • From: The name or email address of the sender or organization.

 • Sent: The date and time the message was sent.

 • To: The name or email address of the primary recipients.

 • Cc: The name or email address of the carbon-copy (Cc) recipients.

Als u meer informatie over een afzender of geadresseerde wilt weergeven, zoals het adres of telefoonnummer van deze persoon, selecteert u de bijbehorende naam op de regel Van, Aan of CC.

Let op: Sommige e-mailberichten die u ontvangt, kunnen de volgende koppeling bevatten in de kop: Weergeven als webpagina. Wanneer u deze koppeling ziet, betekent dit dat het oorspronkelijke bericht elementen bevat die zijn geblokkeerd, omdat deze mogelijk een beveiligingsrisico vormen. Het gaat hierbij om Java-applets en ActiveX-besturingselementen. Selecteer de koppeling om het bericht in een apart browservenster ongefilterd weer te geven. Voordat het bericht wordt geopend, ziet u een waarschuwingsbericht over de mogelijke beveiligingsrisico's die zijn gekoppeld aan het bekijken van dergelijke inhoud.

Wanneer u een bericht beantwoordt, wordt het formulier Nieuw bericht geopend met de relevante namen in de vakken Aan en CC. U kunt zo nodig namen toevoegen of verwijderen. Wanneer u een bericht doorstuurt, moet u alle geadresseerden zelf invullen.

U kunt een afwezigheidsbericht instellen dat wordt verzonden naar mensen die u een bericht sturen terwijl u afwezig bent.

De afzender van een bericht beantwoorden

 1. Selecteer Beantwoorden op de werkbalk van het formulier Bericht lezen. Wanneer u Beantwoorden selecteert, bevat het vak Aan al het adres van de afzender van het oorspronkelijke bericht.

 2. Het vak Onderwerp wordt automatisch ingevuld.

 3. De tekst van het oorspronkelijke bericht wordt gekopieerd naar de berichttekst. Typ uw antwoord binnen of boven het oorspronkelijke bericht van de afzender.

Een antwoord sturen naar de afzender en alle andere geadresseerden van een bericht

 1. Selecteer Allen beantwoorden op de werkbalk van het formulier Bericht lezen. Wanneer u Allen beantwoorden selecteert, bevatten de vakken Aan en CC al het adres van de afzender en alle andere geadresseerden van het oorspronkelijke bericht.

 2. Het vak Onderwerp wordt automatisch ingevuld.

 3. De tekst van het oorspronkelijke bericht wordt gekopieerd naar de berichttekst. Typ uw antwoord binnen of boven het oorspronkelijke bericht van de afzender.

Een bericht doorsturen

 1. Selecteer Doorsturen op de werkbalk van het formulier Bericht lezen.

 2. Typ in het vak Aan het e-mailadres waarnaar u het bericht wilt doorsturen.

 3. De tekst van het oorspronkelijke bericht wordt gekopieerd naar de berichttekst. Typ de informatie die u wilt toevoegen binnen of boven het oorspronkelijke bericht van de afzender.

Wanneer uw antwoord klaar is, selecteert u Verzenden op de werkbalk van het bericht.

Een bijlage kan een bestand zijn dat in een programma is gemaakt, zoals een Word-document, Excel-spreadsheet, WAV-bestand of bitmap. U kunt elk bestandstype dat kan worden geopend vanaf uw computer of via uw netwerk, als bijlage toevoegen aan elk item dat is gemaakt in Outlook Web App. U kunt ook bijlagen verwijderen uit een item.

Wanneer een bericht een bijlage bevat, wordt ernaast in de berichtenlijst een paperclippictogram weergegeven. In agenda-items wordt een paperclippictogram in een hoek van de agendaweergave weergegeven, terwijl ook een lijst met bijlagen wordt weergegeven wanneer het item wordt geopend. In Contactpersonen wordt een lijst met bijlagen weergegeven wanneer de contactpersoon wordt geopend.

Wanneer een item met een bijlage wordt geopend, wordt de naam van het bijgevoegde bestand weergegeven in de lijst met bijlagen. Sommige bijlagen, zoals TXT- en GIF-bestanden, kunnen in de webbrowser worden geopend.

Een bestand als bijlage toevoegen aan een e-mail of een ander item

 1. Wanneer u uw bericht, afspraak of contactpersoon maakt, selecteert u Bijlagen in het item. In berichten ziet u de koppelingBijlagen in de koptekst van het bericht. Voor agenda-items staat de koppeling Bijlagen op de werkbalk of, als het item een vergadering is, net boven de hoofdtekst van het bericht. Voor contactpersonen staat de koppeling Bijlagen onder aan de pagina Contactpersoon.

 2. Typ in het navigatiedeelvenster het pad van het bestand of selecteer Bladeren om naar het bestand te zoeken.

 3. Nadat u het bestand hebt gevonden dat u wilt toevoegen, selecteert u Openen om dit toe te voegen aan de lijst met bijlagen.

 4. Selecteer Bijvoegen, waarna het bestand wordt weergegeven onder Bijlagen. Herhaal stap 1-3 voor elk extra bestand dat u wilt bijvoegen.

 5. Als u wilt teruggaan naar het formulier waarin u bezig was, selecteert u Gereed op de werkbalk. De geselecteerde bestanden worden nu weergegeven in de kop naast Bijlagen.

Lange bestandsnamen worden afgekapt voordat de bestanden worden bijgevoegd. Dit is niet van invloed op de inhoud van het bestand. Als u bijvoorbeeld Internet Explorer 6 met SP2 of een latere versie gebruikt, mag de naam van het bijgevoegde bestand niet langer zijn dan 76 tekens. Als de bestandsnaam wordt afgekapt om aan deze limiet te voldoen, worden de eerste twee tekens van de bestandsnaam mogelijk gewijzigd. In eerdere versies van Internet Explorer wordt de lange bestandsnaam vervangen door een algemene naam, zoals bestandsnaam[1].txt.

Een of meer bijlagen verwijderen uit een item

 1. Open het bericht en selecteer Bijlagen in de kop.

 2. Schakel onder Bijlagen de selectievakjes in naast de bestanden die u wilt verwijderen.

 3. Selecteer Verwijderen.

 4. Selecteer Gereed om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het item.

Bijlagen worden niet gekopieerd wanneer u een bericht beantwoordt. In plaats van het bestand wordt een pictogram als tijdelijke aanduiding weergegeven. Beantwoord het bericht niet, maar stuur dit door als u bijlagen wilt opnemen. U kunt bijgevoegde bestanden pas bewerken nadat u deze hebt gedownload naar uw computer.

Read or save an attachment

 • Selecteer de bestandsnaam van de bijlage. U krijgt de optie om de bijlage te openen in de bijbehorende toepassing of om de bijlage op schijf op te slaan.

 • Voor sommige typen bijlagen kunt u Als webpagina openen gebruiken om de bijlage te openen als webpagina die u kunt weergeven in uw webbrowser. De volgende bestandstypen kunnen worden geopend als webpagina:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • PDF-bestanden van Adobe Acrobat

Let op:  Open een bijlage pas als u de inhoud en de afzender vertrouwt. Via bijlagen worden vaak computervirussen verspreid. U kunt dus het beste de optie Als webpagina openen gebruiken, tenzij u zeker weet dat een bijlage veilig is. Zie Outlook Web App Light > Als webpagina openen voor meer informatie.

Een bijlage verzenden

Als u een bewerkte bijlage verstuurt, moet de toepassing waarin de bijlage is gemaakt, zijn geïnstalleerd op uw computer. Als u bijvoorbeeld een bijlage met een Word-bestand wilt bewerken, moet Word zijn geïnstalleerd op uw computer.

 1. Open het bericht met de oorspronkelijke bijlage.

 2. Selecteer de bijlage en selecteer Opslaan om de bijlage op te slaan op uw computer.

 3. Open de bijlage vanaf de locatie waar u deze hebt opgeslagen, en breng de gewenste wijzigingen aan.

 4. Sla uw wijzigingen op en sluit het document.

 5. Return to Outlook Web App, and then open the original message

 6. Selecteer Beantwoorden als u de oorspronkelijke bijlage wilt verwijderen uit het bericht en de gewijzigde versie wilt toevoegen.

 7. Selecteer Doorsturen als u de oorspronkelijke bijlage wilt toevoegen met de gewijzigde versie.

What else do I need to know about attachments ?

 • Sommige bijlagen kunnen worden verwijderd of geblokkeerd door antivirussoftware die wordt gebruikt door uw organisatie of door de geadresseerden van uw e-mail. Neem contact op met uw afdeling voor technische ondersteuning als u wilt weten welke bijlagen worden ondersteund.

 • De maximumgrootte van één bijlage in Outlook Web App is standaard 10 MB. Afhankelijk van de service waarmee uw postvak wordt gehost, is de maximumgrootte voor een volledig bericht met alle bijlagen standaard 25 MB of 35 MB. De maximumgrootte voor bijlagen en berichten wordt ingesteld door de beheerder van uw e-mail en kan afwijken van de standaardlimieten.

 • Standaard kunt u maximaal 125 bijlagen toevoegen aan één bericht. Het maximum aantal bijlagen wordt ingesteld door uw systeembeheerder en kan afwijken van de standaardlimiet.

Als een e-mailbericht dat u verwacht, zich niet in uw Postvak IN bevindt, bekijkt u de ideeën voor probleemoplossing hierna:

 • Check your junk email folder.

 • Als het e-mailbericht zich in een verbonden account bevindt, wordt dit één keer per uur binnengehaald in de light-versie van Outlook Web App.

 • Neem contact op met de afzender om te controleren of het bericht naar het juiste e-mailadres is verzonden.

 • Vernieuw de browser. Berichten zijn beschikbaar zodra deze zijn ontvangen door de server.

To learn about options that affect how you read and send mail, see Options > Messaging.

Zie Opties > Wachtwoord wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van uw wachtwoord.

Outlook Web App Light > Beveiliging van e-mail

Outlook Web App Light > Adresboek

Outlook Web App Light > Contactpersonen

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×