Office
Aanmelden

Outlook Web App Light > E-mail

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Bijgewerkte 2018-06-13 van de laatste

Als uw Outlook Web App er zoals de onderstaande afbeelding uitziet, gebruikt u de light-versie van Outlook Web App. Dit kan zijn omdat u de optie voor het gebruik van de light-versie hebt geselecteerd, of omdat u een webbrowser die biedt geen ondersteuning voor de standaardversie van Outlook Web Appgebruikt.

Outlook Web App Light

De light-versie van Outlook Web App is eenvoudiger in uiterlijk zowel in functie dan de standaardversie van Outlook Web App. Bijvoorbeeld: deze heeft minder functies voor lezen en schrijven van e-mail dan de standaardversie. Meer informatie over de verschillen, Zie vergelijking van de standaard- en light-versie van Outlook Web App.

Selecteer E-mail in het navigatievenster om uw berichten te bekijken. Als u de berichten wilt sorteren, selecteert u de desbetreffende kolomkop.

Ik wil niet dat de light-versie van Outlook Web App. Waar is de standaardversie?

Als u de light-versie van Outlook Web Appniet hebt gekozen, meldt u zich af en gebruik een ondersteunde browser om u te Meld u weer aan.

Als u de light-versie hebt gekozen via een optie, als volgt terug te keren naar de standaardversie van Outlook Web App:

 1. Ga in de light-versie naar Opties > weergave-instellingen voorOutlook Web App-versie.

 2. Schakel het selectievakje de light-versie van Outlook Web App gebruiken uit.

 3. Selecteer OK.

Meld u af bij de light-versie, sluit uw browser en meld u opnieuw aan met een ondersteunde browser. Mogelijk moet u alle geopende browservensters sluiten voordat u zich weer kunt aanmelden.

De light-versie van Outlook Web App is heel eenvoudig. U kunt de volgende taken in de light-versie bijvoorbeeld niet uitvoeren:

 • Het lettertype wijzigen. In de lightversie van Outlook Web App wordt alleen platte tekst gebruikt, dus geen vet, onderstrepen of cursief en geen inlineafbeeldingen en actieve hyperlinks.

 • De lightversie van Outlook Web App bevat geen eigen spellingcontrole. Als uw browser een spellingcontrole bevat, kunt u deze gebruiken.

 • Een voorbeeld van het bericht bekijken. Er is geen lees- of voorbeeldvenster.

 • Kolombreedten wijzigen of meer van het onderwerp weergeven in de lijstweergave.

 • Meerdere e-mailhandtekeningen gebruiken of selecteren aan welke berichten u een handtekening wilt toevoegen.

 • Regels gebruiken om berichten door te sturen.

 • Verbinding maken met andere e-mailaccounts of de verbinding hiermee verbreken.

 • Het postvak van iemand anders openen.

 • Een bericht afdrukken.

 • Een bericht of bijlage kopiëren. Met Ctrl+C en Ctrl+V kunt u de inhoud van een bericht kopiëren en plakken.

 • Een bericht opslaan als bestand.

 • Een melding of waarschuwing ontvangen wanneer een bericht binnenkomt.

 • Vragen om een lees- of ontvangstbewijs voor een bericht.

 • Taken, notities of regels voor Postvak in beheren.

 • Een e-mailbericht intrekken.

 • Maken of wijzigen van een groep contactpersonen. Zie voor informatie over wat u wel en niet kunt doen met contactpersonen, Outlook Web App Light > contactpersonen.

E-mailberichten worden bezorgd bij de server die als host fungeert voor uw postvak. Standaard worden berichten opgeslagen in het Postvak IN van uw postvak. In e-mailmappen worden nieuwe berichten vet weergegeven. Nadat deze zijn geopend, hebben de nieuwe berichten het normale lettertype.

Als u op een kolom wilt sorteren, selecteert u de kolomkop. Als u bijvoorbeeld de nieuwste berichten eerst wilt zien, selecteert u de kolomkop Ontvangen.

U kunt ook mappen gebruiken om berichten te ordenen. Het postvak bevat een reeks standaardmappen. Deze mappen zijn onder andere Agenda, Contactpersonen, Verwijderde items, Concepten, Postvak IN, Ongewenste e-mail en Verzonden items.

Ontvangen berichten worden standaard in uw Postvak IN opgeslagen. U kunt uw berichten echter organiseren in een mappenstructuur en dit aanpassen wanneer uw behoeften veranderen. U kunt bijvoorbeeld een map met de naam Mijn team hebben met submappen voor iedereen in uw team. Wanneer iemand uw team verlaat, kunt u de map van deze persoon verwijderen. Als iemand overstapt naar een ander team, kunt u de map verplaatsen naar de map van dit team.

Gebruik de opties voor berichten om te bepalen hoeveel berichten u op elke pagina wilt weergeven.

Uw mappen en de inhoud hiervan weergeven

 1. Selecteer Mappen beheren en selecteer op de navigatiepagina de optie Selecteren om alle mappen te bekijken. Hiermee worden alle mappen weergegeven die zijn gemaakt in de lightversie van Outlook Web App of in andere e-mailprogramma's, zoals Outlook of Outlook Web App.

 2. Selecteer de gewenste map in de vervolgkeuzelijst en selecteer de groene pijl.

Een nieuwe map maken

 1. Selecteer een map zoals Postvak in en klik met de rechtermuisknop in het linkernavigatiedeelvenster.

 2. Selecteer Nieuwe map maken.

 3. Typ in het vak Mapnaam de naam die u wilt gebruiken voor de nieuwe map.

Een bericht naar een andere map verplaatsen

 1. Selecteer een bericht dat u wilt verplaatsen, door het bijbehorende selectievakje in de berichtenlijst in te schakelen of open het bericht dat u wilt verplaatsen.

 2. Met de rechtermuisknop op het bericht en selecteer vervolgens verplaatsen.

 3. Het scherm Gesprek verplaatsen wordt geopend. Selecteer de map die u wilt verplaatsen van het bericht.

 4. Selecteer Verplaatsen om het bericht naar de geselecteerde map te verplaatsen.

  Opmerking: Als u kopiëren van het bericht wilt, schakel het selectievakje kopie dit gesprek in de geselecteerde map en selecteer vervolgens verplaatsen.

Als u besluit het bericht niet te verplaatsen, selecteert u Annuleren op het scherm afsluiten en wilt teruggaan naar het vorige scherm.

Wat kan ik nog meer doen met mappen?

Wanneer u met de rechtermuisknop op een map, ziet u opties om te wijzigen, verplaatsenof verwijderen mappen naast het maken van nieuwe mappen.

U geen toegang tot archiefmappen die zijn gemaakt in Outlook of Outlook Web App.

Wanneer u een item uit uw postvak verwijderen, wordt deze verplaatst naar de map Verwijderde Items. Dit betekent dat u dit kunt openen terug door deze te zoeken in de map Verwijderde Items en naar uw postvak in verplaatsen weer.

U kunt de volledige inhoud van een map, inclusief alle submappen, door te selecteren en met de rechtermuisknop op de map en de optie lege map verwijderen.

Items permanent verwijderen uit de map Verwijderde items

 1. Selecteer de map Verwijderde items in E-mail.

 2. Als u wilt de volledige inhoud van de map Verwijderde Items permanent verwijderen, met de rechtermuisknop op map leegmaken .

 3. Als permanent wilt verwijderen slechts enkele van de items in uw map Verwijderde Items, selecteert u het selectievakje in naast elk item dat u wilt verwijderen, klik met de rechtermuisknop op het item en selecteer vervolgens verwijderen .

Opmerking: Uw IT-beheerder kan een beleid hebben ingesteld op de map Verwijderde Items die items in deze worden definitief verwijderd leidt nadat ze in de map gedurende een bepaalde periode is.

Wanneer u een nieuw bericht maakt, gebruikt u het formulier Nieuw bericht. Dit is hetzelfde formulier waarmee u een bericht beantwoordt of doorstuurt. Wanneer u berichten beantwoordt, worden de kopgegevens (Aan, Van en Onderwerp) automatisch voor u ingevuld.

Als u een e-mailhandtekening wilt gebruiken, gaat u naar de opties voor berichten om uw handtekening te maken of te wijzigen.

 1. Selecteer nieuwe e-mailin E-mail.

 2. Het bericht adresseren:

  • Typ de namen of e-mailaliassen van de geadresseerden in de vakken aan, Ccen Bcc zo nodig. Scheid meerdere namen met puntkomma's. Pictogram Namen controleren op de werkbalk voor het oplossen van de namen gebruiken. Als er meer dan een mogelijke resultaat, de namen wordt weergegeven in het rood en een lijst wordt weergegeven in het navigatiedeelvenster. Selecteer de naam of namen die u wilt selecteren in de lijst.

  • Zie Outlook Web App Light > Adresboek voor meer opties.

 3. Typ in het vak Onderwerp een korte onderwerpregel.

 4. Typ de berichttekst.

 5. Selecteer Verzenden op de werkbalk van het bericht om uw bericht naar de geadresseerden te versturen.

 6. Als u niet dat het bericht direct verzenden wilt, kunt u Opslaan op de werkbalk. Uw bericht wordt opgeslagen in de map Concepten totdat u openen en deze te verzenden.

Andere opties op de berichtenbalk van het hulpmiddel

 • Selecteer de urgentie van een bericht ingesteld op hoog, normaal of lage urgentie instellen .

 • Selecteer het paperclippictogram een bijlage wilt toevoegen .

Gebruik de Opties voor messaging om te bepalen hoeveel items per pagina en wat u moet doen na verplaatsen of verwijderen van een item of wanneer een bericht een leesbevestiging heeft moet worden weergegeven. Er is geen optie om te wijzigen hoe vaak u wilt controleren op nieuwe berichten omdat e-mailbericht beschikbaar is zodra deze is ontvangen door uw e-mailserver. U kunt de browserpagina om te zien als nieuwe berichten zijn aangekomen vernieuwen.

 1. Selecteer E-mail in het navigatiedeelvenster.

 2. Selecteer de map met het bericht dat u wilt lezen. Nieuwe e-mailberichten ontvangen in het postvak in altijd en vet zijn weergegeven.

 3. Selecteer het onderwerp van het bericht dat u wilt lezen, om dit te openen.

Wanneer u een e-mailbericht opent, worden de volgende gegevens weergegeven in de kop:

 • Met onderwerp: Het onderwerp van het bericht.

 • Van: De naam of e-mailadres van de afzender of organisatie.

 • Verzonden: De datum en tijd het bericht is verzonden.

 • To: De naam of e-mailadres van de belangrijkste geadresseerden.

 • CC: De naam of e-mailadres van de geadresseerden Cc (carbon copy).

Als u meer informatie over een afzender of geadresseerde wilt weergeven, zoals het adres of telefoonnummer van deze persoon, selecteert u de bijbehorende naam op de regel Van, Aan of CC.

Let op: Sommige e-mailberichten u ontvangt mogelijk de volgende koppeling in de kop: als webpagina openen (of in een browser). Wanneer u deze koppeling ziet, betekent dit dat het oorspronkelijke bericht opgenomen-elementen die zijn geblokkeerd, omdat ze een veiligheidsrisico verbonden. Hierbij Java-invoegtoepassingen en ActiveX-besturingselementen. Selecteer de koppeling naar het bekijken van het bericht in het ongefilterde in een apart browservenster. Voordat het bericht wordt geopend, ziet u een waarschuwing over het veiligheidsrisico die is gekoppeld aan deze inhoud weergeven.

Wanneer u een bericht beantwoordt, wordt het nieuwe berichtformulier wordt geopend en bevat de relevante namen op de regels aan en Cc . U kunt toevoegen of verwijderen van namen, indien nodig. Als u een bericht doorsturen, vult u in alle geadresseerden zelf.

U kunt een automatisch antwoord (niet aanwezig)-mailbericht instellen dat wordt verzonden naar mensen die u een bericht sturen terwijl u afwezig bent.

De afzender van een bericht beantwoorden

 1. Klik op de werkbalk van het formulier bericht lezen, selecteert u beantwoorden. Wanneer u beantwoordenselecteert, wordt de regel aan al geadresseerd aan de afzender van het oorspronkelijke bericht.

 2. Het vak Onderwerp wordt automatisch ingevuld.

 3. De tekst van het oorspronkelijke bericht wordt gekopieerd naar de berichttekst. Typ uw antwoord binnen of boven het oorspronkelijke bericht van de afzender.

Een antwoord sturen naar de afzender en alle andere geadresseerden van een bericht

 1. Klik op de werkbalk van het formulier bericht lezen, selecteert u Allen beantwoorden. Wanneer u Allen beantwoordenselecteert, worden de regels aan en Cc al besproken voor de afzender en de andere geadresseerden van het oorspronkelijke bericht.

 2. Het vak Onderwerp wordt automatisch ingevuld.

 3. De tekst van het oorspronkelijke bericht wordt gekopieerd naar de berichttekst. Typ uw antwoord binnen of boven het oorspronkelijke bericht van de afzender.

Een bericht doorsturen

 1. Selecteer Doorsturen op de werkbalk van het formulier Bericht lezen.

 2. Typ op de regel aan het e-mailadres dat u wilt het bericht doorsturen naar.

 3. De tekst van het oorspronkelijke bericht wordt gekopieerd naar de berichttekst. Typ de informatie die u wilt toevoegen binnen of boven het oorspronkelijke bericht van de afzender.

Wanneer uw antwoord klaar is, selecteert u Verzenden op de werkbalk van het bericht.

Een bijlage kan een bestand zijn dat in een programma is gemaakt, zoals een Word-document, Excel-spreadsheet, WAV-bestand of bitmap. U kunt elk bestandstype dat kan worden geopend vanaf uw computer of via uw netwerk, als bijlage toevoegen aan elk item dat is gemaakt in Outlook Web App. U kunt ook bijlagen verwijderen uit een item.

Wanneer een bericht een bijlage bevat, wordt ernaast in de berichtenlijst een paperclippictogram weergegeven. In agenda-items wordt een paperclippictogram in een hoek van de agendaweergave weergegeven, terwijl ook een lijst met bijlagen wordt weergegeven wanneer het item wordt geopend. In Contactpersonen wordt een lijst met bijlagen weergegeven wanneer de contactpersoon wordt geopend.

Wanneer een item met een bijlage wordt geopend, wordt de naam van het bijgevoegde bestand weergegeven in de lijst met bijlagen. Sommige bijlagen, zoals TXT- en GIF-bestanden, kunnen in de webbrowser worden geopend.

Een bestand als bijlage toevoegen aan een e-mail of een ander item

 1. Wanneer u uw bericht, afspraak of contactpersoon maakt, selecteert u Invoegen > bijlagen op de berichtenbalk van het formulier. Berichten, wordt de koppeling bijlagen hebben in de kop van het bericht. Agenda-items heeft de bijlagen koppeling op de werkbalk of, als het item een vergadering is, net boven het bericht. Contactpersonen, wordt de koppeling bijlagen onder aan de pagina contactpersoon hebben.

 2. In het Bestand selecteren voor uploaden, typ de naam van het bestand of selecteer Zoeken om het bestand te zoeken.

 3. Nadat u het bestand hebt gevonden dat u wilt toevoegen, selecteert u Openen om dit toe te voegen aan de lijst met bijlagen.

 4. Herhaal stap 1-3 voor elk bestand dat u wilt toevoegen aan het item.

Lange bestandsnamen zijn mogelijk afgekapt voordat de bestanden die zijn gekoppeld. Dit heeft geen invloed op de inhoud van het bestand.

Een of meer bijlagen verwijderen uit een item

 1. Open het bericht.

 2. Selecteer het pictogram x naast de bestanden die u wilt verwijderen.

Bijlagen worden niet gekopieerd wanneer u een bericht beantwoordt. In plaats van het bestand wordt een pictogram als tijdelijke aanduiding weergegeven. Beantwoord het bericht niet, maar stuur dit door als u bijlagen wilt opnemen. U kunt bijgevoegde bestanden pas bewerken nadat u deze hebt gedownload naar uw computer.

Een bijlage lezen of opslaan

 • Selecteer de bestandsnaam van de bijlage. U krijgt de optie om de bijlage te openen in de bijbehorende toepassing of om de bijlage op schijf op te slaan.

 • Voor sommige bijlagentypen, kunt u openen als webpagina (of openen in browser) om de bijlage als een webpagina die kunnen worden weergegeven via uw webbrowser te openen. De bestandstypen die kunnen worden geopend als een webpagina opnemen:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • PDF-bestanden van Adobe Acrobat

Let op: Een bijlage niet worden geopend, tenzij u de inhoud en de persoon die deze naar u heeft verzonden vertrouwt. Bijlagen zijn een gebruikte methode voor verspreiding van computervirussen. Het is dus aanbevolen gebruiken van de optie openen als webpagina (of in een browser), tenzij u zeker weet dat een bijlage veilig is. Zie voor meer informatie Outlook Web App Light > als webpagina openen.

Een bijlage verzenden

Als u een bewerkte bijlage verstuurt, moet de toepassing waarin de bijlage is gemaakt, zijn geïnstalleerd op uw computer. Als u bijvoorbeeld een bijlage met een Word-bestand wilt bewerken, moet Word zijn geïnstalleerd op uw computer.

 1. Open het bericht met de oorspronkelijke bijlage.

 2. Selecteer de bijlage en selecteer Opslaan om de bijlage op te slaan op uw computer.

 3. Open de bijlage vanaf de locatie waar u deze hebt opgeslagen, en breng de gewenste wijzigingen aan.

 4. Sla uw wijzigingen op en sluit het document.

 5. Ga terug naar Outlook Web Appen open vervolgens het oorspronkelijke bericht.

 6. Selecteer Beantwoorden als u de oorspronkelijke bijlage wilt verwijderen uit het bericht en de gewijzigde versie wilt toevoegen.

 7. Selecteer Doorsturen als u de oorspronkelijke bijlage wilt toevoegen met de gewijzigde versie.

Wat moet ik weten over bijlagen?

 • Sommige bijlagen kunnen worden verwijderd of geblokkeerd door antivirussoftware die wordt gebruikt door uw organisatie of door de geadresseerden van uw e-mail. Neem contact op met uw afdeling voor technische ondersteuning als u wilt weten welke bijlagen worden ondersteund.

 • De maximumgrootte van één bijlage in Outlook Web App is standaard 10 MB. Afhankelijk van de service waarmee uw postvak wordt gehost, is de maximumgrootte voor een volledig bericht met alle bijlagen standaard 25 MB of 35 MB. De maximumgrootte voor bijlagen en berichten wordt ingesteld door de beheerder van uw e-mail en kan afwijken van de standaardlimieten.

 • Standaard kunt u maximaal 125 bijlagen toevoegen aan één bericht. Het maximum aantal bijlagen wordt ingesteld door uw systeembeheerder en kan afwijken van de standaardlimiet.

Als een e-mailbericht dat u verwacht, zich niet in uw Postvak IN bevindt, bekijkt u de ideeën voor probleemoplossing hierna:

 • Controleer de map Ongewenste e-mail.

 • Als het e-mailbericht zich in een verbonden account bevindt, wordt dit binnengehaald in de light-versie van Outlook Web App één keer per uur.

 • Neem contact op met de afzender om te controleren of het bericht naar het juiste e-mailadres is verzonden.

 • Vernieuw de browser. Berichten zijn beschikbaar zodra deze zijn ontvangen door de server.

Zie meer informatie over opties die bepalen hoe u e-mail leest en verzendt, Opties > Messaging.

Zie Opties > Wachtwoord wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van uw wachtwoord.

Outlook Web App Light > E-mailbeveiliging

Outlook Web App Light > Adresboek

Outlook Web App Light > Contactpersonen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×