Outlook Web App Light > Contactpersonen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als uw Outlook Web App er zoals de onderstaande afbeelding uitziet, gebruikt u de light-versie van Outlook Web App. Dit kan zijn omdat u de optie voor het gebruik van de light-versie hebt geselecteerd, of omdat u een webbrowser die biedt geen ondersteuning voor de standaardversie van Outlook Web Appgebruikt.

Outlook Web App Light

De lightversie van Outlook Web App is eenvoudiger dan de standaardversie, zowel qua uiterlijk als qua functionaliteit. Daarnaast werkt de lightversie beter met ondersteunende technologieën, zoals schermlezers, omdat deze versie is gebaseerd op HTML.

De lightversie heeft minder functies voor het beheren van contactpersonen dan de standaardversie van Outlook Web App. Zie De standaard- en lightversies van Outlook Web App vergelijken voor meer informatie over de beschikbare functies.

U kunt bijvoorbeeld de volgende taken niet uitvoeren in de lightversie:

 • Een nieuwe groep contactpersonen maken of een contactpersoon toevoegen aan een bestaande groep contactpersonen. U kunt echter een groep contactpersonen maken of bewerken in een ander e-mailprogramma, zoals Outlook of de standaardversie van Outlook Web App, en vervolgens e-mailberichten of uitnodigingen naar deze groep verzenden.

 • Een contactpersoon of een lijst met contactpersonen importeren. U kunt contactpersonen echter importeren met een ander e-mailprogramma, zoals Outlook, en deze contactpersonen vervolgens bewerken.

 • Met de rechtermuisknop op de afzender van een e-mailbericht klikken en deze persoon toevoegen aan uw contactpersonen.

 • Een visitekaartje afdrukken.

Alle contactpersonen of groepen contactpersonen die u maakt in Outlook of Outlook Web App, zijn beschikbaar.

Ik wil niet dat de light-versie van Outlook Web App. Waar is de standaardversie?

Als u de light-versie niet hebt gekozen, meldt u zich af en gebruik een ondersteunde browser om u te Meld u weer aan.

Als u de light-versie hebt gekozen via een optie, als volgt terug te keren naar de standaardversie van Outlook Web App:

 1. Ga in de light-versie naar Opties > Outlook Web App-versie.

 2. Schakel het selectievakje De light-versie van Outlook Web App gebruiken uit.

 3. Selecteer Opslaan.

 4. Meld u af bij de light-versie, sluit de browser en meld u opnieuw aan met een ondersteunde browser. Mogelijk moet u sluit alle geopende browservensters voordat u zich opnieuw aanmelden.

In dit artikel

Een contactpersoon maken

Weergeven of wijzigen van een contactpersoon

Een contactpersoon verwijderen

Sorteren en uw contactpersonen organiseren

Uw mappen en de inhoud hiervan weergeven

Een nieuwe map maken

Een contactpersoon naar een andere map verplaatsen

Wijzig de naam van een map of verwijderen

Een bericht of vergaderverzoek verzenden naar een contactpersoon

Waar kan ik meer informatie vinden?

Een contactpersoon maken

U kunt een contactpersoon maken om informatie op te slaan over personen met wie u communiceert, waaronder het e-mailadres, het adres, telefoonnummers en andere informatie.

 1. Klik in Contactpersonen op de werkbalk op Nieuwe contactpersoon.

 2. Typ op de pagina met de nieuwe contactpersoon de informatie die u wilt opnemen voor deze contactpersoon.
  Via de vervolgkeuzelijsten kunt u meerdere vermeldingen vastleggen in een aantal vakken. In de vervolgkeuzelijst naast E-mail kunt u bijvoorbeeld maximaal drie verschillende e-mailadressen voor een contactpersoon (E-mail, E-mail 2 en E-mail 3) opslaan. U kunt ook meerdere adressen en telefoonnummer opslaan.

 3. Via de lijst Opslaan als kunt u bepalen hoe de contactpersoon wordt weergegeven in Contactpersonen. U kunt elke contactpersoon weergeven op voor- en achternaam, op achternaam eerst of op bedrijfsnaam.

 4. Als u meerdere adressen voor een contactpersoon hebt opgeslagen, kunt u één adres aanwijzen als het postadres van de contactpersoon. Selecteer het adres in de vervolgkeuzelijst en schakel vervolgens het selectievakje Dit adres gebruiken in adressenlijst onder aan de pagina in.

 5. Klik op Opslaan en sluiten om de nieuwe contactpersoon op te slaan. Klik op Annuleren als u de wijzigingen niet wilt opslaan.

U kunt ook een bestand, zoals een Word-document, bijvoegen bij een contactpersoon, zodat u verwante informatie bij elkaar houdt. Zie Hoe zit het met bijlagen? voor meer informatie.

Bekijken of wijzigen van een contactpersoon

 1. Klik in contactpersonen op de naam van de contactpersoon die u wilt bekijken of wijzigen.

 2. Als u wilt wijzigen van de contactpersoon, klik op de werkbalk op Contactpersoon bewerken .

 3. Breng de gewenste wijzigingen voor de contactpersoon aan.

 4. Klik op Opslaan en sluiten om uw wijzigingen op te slaan of klik op Annuleren om deze te negeren.

Een contactpersoon verwijderen

 1. Schakel in Contactpersonen het selectievakje in naast de contactpersoon die u wilt verwijderen. U kunt meerdere contactpersonen selecteren.

 2. Klik op de werkbalk op Verwijderen. U kunt ook een afzonderlijke contactpersoon verwijderen door deze te openen en op Verwijderen te klikken.

Sorteren en uw contactpersonen organiseren

U kunt uw contactpersonen op verschillende manieren sorteren. Klik in Contactpersonen op een van de volgende koppen boven aan de lijst met contactpersonen om te sorteren op deze kop:

 • Opslaan als

 • E-mail

 • Telefoon

 • Titel

 • Bedrijf

U kunt ook mappen gebruiken om contactpersonen te ordenen en uw mappen aanpassen aan uw veranderende behoeften. U kunt bijvoorbeeld een map voor persoonlijke contactpersonen en een map voor zakelijke contactpersonen hebben.

Uw mappen en de inhoud hiervan weergeven

 • Klik in het navigatiedeelvenster op de map.

Een nieuwe map maken

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op Mappen met contactpersonen beheren.

 2. Typ onder Nieuwe map met contactpersonen maken in het vak Mapnaam de naam die u wilt gebruiken voor de nieuwe map.

 3. Klik op Maken.

 4. Klik op Sluiten.

Een contactpersoon naar een andere map verplaatsen

 1. Selecteer een contactpersoon die u wilt verplaatsen door het selectievakje ernaast in de lijst met contactpersonen in te schakelen of open de contactpersoon die u wilt verplaatsen.

 2. Klik op de werkbalk op Verplaatsen.

 3. Het scherm Naar map met contactpersonen verplaatsen wordt geopend. Selecteer bij Verplaatsen naar de map waarnaar u de contactpersoon wilt verplaatsen.

 4. Klik op Verplaatsen om de contactpersoon naar de geselecteerde map te verplaatsen.

Klik op de werkbalk op Sluiten om het scherm te sluiten en naar het vorige scherm te gaan als u de contactpersoon toch niet wilt verplaatsen.

Wijzig de naam van een map of verwijderen

Wanneer u op Mappen met contactpersonen beheren klikt, ziet u de opties Naam wijzigenen Verwijderen voor mappen, en opties voor het maken van nieuwe mappen.

U kunt een contactpersoon niet naar een andere map kopiëren.

Een bericht of vergaderverzoek verzenden naar een contactpersoon

 1. In Contactpersonen kunt u het selectievakje inschakelen naast de contactpersonen naar wie u een bericht of vergaderverzoek wilt verzenden of een afzonderlijke contactpersoon openen.

 2. Klik op het pictogram E-mail verzenden of Vergaderverzoek verzenden op de werkbalk.

 3. Afhankelijk van het gekozen pictogram wordt er een formulier voor een nieuw bericht of vergaderverzoek geopend dat is geadresseerd aan de geselecteerde contactpersoon of contactpersonen.

 4. Voltooi het bericht of vergaderverzoek en klik vervolgens op Verzenden.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Uw foto en accountgegevens bijwerken in Outlook Web App

Outlook Web App Light

Outlook Web App Light > Adresboek

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×