Outlook Web App Light > Agenda

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als uw Outlook Web App er zoals de onderstaande afbeelding uitziet, gebruikt u de light-versie van Outlook Web App. Dit kan zijn omdat u de optie voor het gebruik van de light-versie hebt geselecteerd, of omdat u een webbrowser die biedt geen ondersteuning voor de standaardversie van Outlook Web Appgebruikt.

Outlook Web App Light

De lightversie van Outlook Web App heeft een eenvoudiger uiterlijk en eenvoudigere functies dan de standaardversie. Omdat de lightversie is gebaseerd op HTML, werkt deze versie beter met ondersteunende technologieën, zoals schermlezers.

U kunt de lightversie van Outlook Web App gebruiken voor het plannen van afspraken of vergaderingen. De lightversie bevat echter minder functies dan de standaardversie van Outlook Web App. Zie De standaard- en lightversies van Outlook Web App vergelijken voor gedetailleerde lijsten met functies.

U kunt bijvoorbeeld de volgende taken niet uitvoeren in de lightversie:

 • Uw agenda per week of maand bekijken.

 • Herinneringen voor vergaderingen en afspraken instellen.

 • Een agenda met anderen delen of een agenda openen die iemand met u heeft gedeeld.

 • De kleur of de indeling van uw agenda wijzigen.

Ik wil niet dat de light-versie van Outlook Web App. Waar is de standaardversie?

Als u de light-versie niet hebt gekozen, meldt u zich af en gebruikt u een ondersteunde browser om u weer aan te melden.

Als u de light-versie hebt gekozen via een optie, als volgt terug te keren naar de standaardversie van Outlook Web App:

 1. Ga in de light-versie naar Opties > Outlook Web App-versie.

 2. Schakel het selectievakje De light-versie van Outlook Web App gebruiken uit.

 3. Selecteer Opslaan.

 4. Meld u af bij de light-versie, sluit de browser en meld u opnieuw aan met een ondersteunde browser. Mogelijk moet u sluit alle geopende browservensters voordat u zich opnieuw aanmelden.

In dit artikel

Hoe bekijk ik mijn planning?

Hoe werk ik met afspraken?

Een afspraak maken

Een afspraak weergeven of wijzigen

Een afspraak of vergadering verwijderen

Hoe werk ik met vergaderingen?

Een vergadering aanvragen

Een vergadering annuleren of wijzigen

Een vergaderverzoek beantwoorden

Een vergaderverzoek doorsturen

Hoe werk ik met herhalende items?

Een herhalend item instellen

Een herhalingsinterval wijzigen

Een terugkeerpatroon verwijderen

Waar kan ik meer informatie vinden?

Hoe bekijk ik mijn planning?

In de agenda worden de afspraken en vergaderingen voor de huidige dag weergegeven.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op Agenda.

 2. Als u een andere dag wilt bekijken, selecteert u een datum in de maandweergave, die zich naast uw planning bevindt.

 3. Als u de details van een item wilt bekijken of wijzigen, klikt u op het item.
  Als u een herhalend item bewerkt, zoals een wekelijkse vergadering, wordt u gevraagd of u alleen dit vergaderingsitem of alle vergaderingsitems wilt wijzigen.

Naar boven

In tegenstelling tot vergaderingen, waarbij andere personen zijn betrokken, zijn afspraken items die alleen voor u gelden, bijvoorbeeld een bezoek aan een dokter, het ophalen van een kind van school of tijd die u inplant om aan een project te werken. Wanneer u een afspraak maakt in de agenda, kunt u instellen hoe deze tijd wordt weergegeven (zoals bezet of afwezig) wanneer anderen uw planning bekijken.

Een afspraak maken

 1. Klik op de werkbalk Agenda op Nieuwe afspraak.

 2. Typ in het vak Onderwerp een korte beschrijving van de afspraak.

 3. Typ in het vak Locatie de plaats waarop de afspraak plaatsvindt.

 4. Selecteer de gewenste datums en tijden in de lijsten Begintijd en Eindtijd.

 5. Selecteer in de lijst Tijd weergeven als de beschrijving die u wilt weergeven in uw planning voor de duur van de afspraak. Anderen zien uw selectie (Bezet, Voorlopig bezet, Vrij of Afwezig) wanneer ze uw planning bekijken.

 6. Typ in de berichttekst aanvullende informatie, zoals een lijst met items die u moet meenemen naar de afspraak. U kunt ook klikken op het paperclippictogram om een bijlage toe te voegen aan de afspraak.

 7. Klik op Opslaan en sluiten.
  U kunt op Annuleren klikken om de afspraak te sluiten zonder deze op te slaan en terug te keren naar de agendaweergave.

Een afspraak weergeven of wijzigen

 1. Klik op de datum van het item dat u wilt weergeven of wijzigen. Als de gewenste agenda niet standaard, selecteert u deze in de sectie Mijn agenda's in het navigatiedeelvenster. Als de datum die u zoekt niet in de huidige maand, gebruikt u de Laatste maand en het Volgende maand pijlen naast de naam van de maand om te gaan naar de gewenste maand.

 2. Klik op het onderwerp van het item dat u wilt openen. Wanneer u een herhalend item opent, wordt in Outlook Web App alleen de geselecteerde datum geopend, niet de reeks items. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in een herhalende reeks, klikt u op Reeks bewerken op de werkbalk of op de koppeling voor het bewerken van de reeks onder de werkbalk.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 4. Klik op Opslaan en sluiten.

Een afspraak of vergadering verwijderen

 1. Zoek en open het item dat u wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen.

 3. Als u een vergaderverzoek verwijdert, wordt u gevraagd of u een annuleringsbericht naar de deelnemers wilt sturen.

 4. Als u een herhalend item verwijdert, kunt u alleen dit ene item verwijderen, alle items vanaf een bepaalde datum verwijderen of alle items verwijderen, ongeacht de datum.

Naar boven

Hoe werk ik met vergaderingen?

Een vergadering is een afspraak die u deelt met een andere persoon. Wanneer u een vergadering aanvraagt, stelt u niet alleen een tijd en onderwerp in, maar voegt u ook een lijst toe met deelnemers die u wilt uitnodigen. U kunt ook resources toevoegen, zoals een vergaderruimte of een projector. Als de geadresseerden in het adresboek van de organisatie zijn opgenomen, kunt u bekijken of ze vrij of bezet zijn. De meeste geadresseerden kunnen op het vergaderverzoek reageren door de uitnodiging te accepteren, voorlopig te accepteren of te weigeren. Net zoals afspraken, kunnen vergaderverzoeken gelden voor één vergadering of worden gepland als herhalende vergaderingen.

Een vergadering aanvragen

 1. Klik op de werkbalk Agenda op Nieuw vergaderverzoek.

 2. Typ de namen van de personen die u wilt ontvangen het vergaderverzoek in de vakken naar en optioneel . Klik op het pictogram Namen controleren op de werkbalk voor extra opties. Zie voor meer informatie over het toevoegen van deelnemers aan een vergaderverzoek "Hoe adresseer ik een vergadering request?" in Outlook Web App Light > adresboek.

 3. Als u een vergaderruimte of apparatuur wilt opgeven die u nodig hebt tijdens de vergadering, typt u de resource of vergaderruimte in het vak Resources.

 4. Klik op Planningassistent om de beschikbaarheid van mogelijke deelnemers en resources te controleren. Er wordt een lijst met mogelijke tijden en de beschikbaarheid van mogelijke deelnemers weergegeven. Klik op de tijd die u wilt selecteren.
  De mogelijke tijden worden aangepast op basis van de werkuren van de deelnemers. Als een of meer deelnemers zich in een andere tijdzone bevinden, worden er mogelijk geen beschikbare tijden weergegeven.

 5. Het selectievakje Voor deze uitnodiging om een antwoord vragen is standaard ingeschakeld. Schakel het selectievakje uit als u niet wilt dat de geadresseerden van het vergaderverzoek een antwoord sturen.

 6. Typ het onderwerp van de vergadering in het vak Onderwerp.

 7. Typ in het vak Locatie de locatie waarop de vergadering wordt gehouden. Als u een Resource hebt geselecteerd, wordt deze automatisch in het locatieveld ingevoerd.

 8. Selecteer de gewenste datums en tijden in de lijsten Begintijd en Eindtijd.

 9. Selecteer in de lijst Tijd weergeven als de beschrijving die u wilt weergeven in uw planning voor de duur van de vergadering. Anderen zien uw selectie (Bezet, Voorlopig bezet, Vrij of Afwezig) wanneer ze uw planning en de planningen van alle deelnemers bekijken.

 10. Typ in de berichttekst een bericht dat u wilt toevoegen aan het vergaderverzoek. U kunt ook klikken op het paperclippictogram om een bijlage toe te voegen aan het vergaderverzoek.

 11. Klik op Verzenden.

Naar boven

Een vergadering annuleren of wijzigen

Een vergadering wijzigen:

 1. Zoek en open het oorspronkelijke vergaderverzoek in de agenda.

 2. Breng de benodigde wijzigingen aan.

 3. Als er een planningsconflict is opgetreden met een of meer deelnemers, klikt u op Planningassistent om de mogelijke tijden en beschikbaarheid te bekijken. Aan de hand hiervan kunt u een geschikter tijdstip bepalen.

 4. Klik op Update verzenden om de update naar alle deelnemers te verzenden.

Een vergadering annuleren:

 1. Zoek en open de vergadering die u wilt annuleren.

 2. Als u een bericht wilt toevoegen, zoals de reden van het annuleren van de vergadering, typt u het bericht in de berichttekst van het vergaderformulier.

 3. Klik op Verwijderen.

 4. U wordt gevraagd of u een annuleringsbericht naar de deelnemers wilt sturen.

 5. Als u een herhalende vergadering annuleert, kunt u alleen het huidige item verwijderen, alle items vanaf een bepaalde datum verwijderen of alle items verwijderen, ongeacht de datum. Wanneer u de gewenste optie hebt geselecteerd, klikt u op Annulering verzenden om de wijziging aan te brengen en de deelnemers op de hoogte te stellen.

Een vergaderverzoek beantwoorden

Andere gebruikers kunnen u uitnodigen voor vergaderingen via de agenda in Outlook Web App. Deze vergaderverzoeken worden weergegeven als berichten in uw Postvak IN.

 1. Klik op het vergaderverzoek in het Postvak IN om het verzoek te openen.

 2. Klik op Accepteren om de vergadering toe te voegen aan uw agenda en de organisator te laten weten dat u deelneemt. Klik op Voorlopig om de vergadering toe te voegen aan uw agenda en de organisator van de vergadering te laten weten dat u misschien deelneemt. Klik op Weigeren om de organisator van de vergadering te laten weten dat u niet deelneemt.

 3. U kunt uw planning controleren voordat u de vergadering accepteert door op Agenda te klikken op de werkbalk.

 4. Als u Het antwoord bewerken voor verzending selecteert, wordt een berichtvenster geopend dat is geadresseerd aan de afzender van het vergaderverzoek, wanneer u op Accepteren, Voorlopig of Weigeren klikt. Als u geadresseerden wilt toevoegen aan het vergaderverzoek, voert u deze in de vakken Aan en CC in.

 5. Als u bij uw antwoord ook een bericht wilt verzenden, typt u een bericht in het tekstvak. U kunt bijvoorbeeld uitleggen waarom u mogelijk niet kunt deelnemen aan de vergadering.

 6. Klik op Verzenden wanneer u klaar bent.

Een vergaderverzoek doorsturen

 1. Open het vergaderverzoek.

 2. Klik op de werkbalk op Doorsturen.

 3. Typ in het vak aan het e-mailadres dat u wilt laten doorsturen van het verzoek.

 4. De tekst van het oorspronkelijke bericht wordt gekopieerd naar de berichttekst. Typ de gewenste tekst in of boven het oorspronkelijke bericht van de afzender.

 5. Klik op Verzenden.

Naar boven

Hoe werk ik met herhalende items?

Veel vergaderingen, afspraken en evenementen vinden regelmatig plaats in een bepaalde periode. In plaats van nieuwe agenda-items te maken voor elk item, kunt u het instellen als herhalend item.

Een herhalend item instellen

 1. Maak een nieuwe afspraak of nieuw vergaderverzoek of open een item dat al wordt weergegeven in uw planning.

 2. Klik op de werkbalk op Herhalen.

 3. Gebruik onder Tijdstip de lijsten Begin en Duur om de begin- en eindtijd van het herhalende item in te stellen. Stel bij de datum de dag in waarop dit herhalingspatroon moet beginnen.

 4. Klik op Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Jaarlijks om op te geven hoe vaak de afspraak of vergadering plaatsvindt. Alle afspraken zijn standaard ingesteld op wekelijks.

 5. Stel de extra opties in onder Herhaalpatroon. De opties voor het terugkeerpatroon variëren, afhankelijk van of u Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Jaarlijks selecteert.

 6. Geef onder Bereik van terugkeerpatroon op of u een begin en einde wilt instellen voor het terugkeerpatroon. U kunt het bereik van het terugkeerpatroon instellen op geen einddatum, einde na een bepaald aantal keer of einde op een specifieke datum.

 7. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Een herhalingsinterval wijzigen

 1. Open de afspraak of vergadering die u wilt wijzigen in de agenda. Selecteer reeks bewerken.

 2. Klik op de werkbalk voor de afspraak of vergadering op Herhalen.

 3. Breng in het dialoogvenster Terugkeerpatroon de gewenste wijzigingen aan in het terugkeerpatroon.

 4. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Een terugkeerpatroon verwijderen

U kunt terugkeerpatronen van een vergaderverzoek of afspraak verwijderen.

 1. Klik in de agenda op de afspraak of vergadering die u wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen.

 3. U kunt één item verwijderen, alle items vanaf een bepaalde datum verwijderen of alle items verwijderen, ongeacht de datum.

 4. Selecteer de gewenste optie en klik vervolgens op op Opslaan en sluiten voor een afspraak of Annulering verzenden voor een vergadering.

Naar boven

Waar kan ik meer informatie vinden?

Zie Opties > Agenda als u wilt weten hoe u opties voor agenda’s instelt, inclusief het definiëren uw werkweek.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×