Outlook Web App Light > Adresboek

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

De lightversie van Outlook Web App heeft een eenvoudiger uiterlijk en eenvoudigere functies. En omdat deze versie werkt op basis van HTML, werkt deze beter met ondersteunende technologieën zoals schermlezers. Zie Vergelijking van de standaard- en lightversie van Outlook Web App voor een gedetailleerde vergelijking.

De lightversie van Outlook Web App heeft minder functies voor het werken met het adresboek van de organisatie dan de standaardversie van Outlook Web App. U kunt vermeldingen selecteren vanuit het adresboek van de organisatie of de map Contactpersonen. U kunt ook een bericht verzenden door het SMTP-adres van het postvak waarnaar u het bericht wilt verzenden, in te voeren in het vak Aan of CC van een nieuw bericht.

Zie Outlook Web App Light als u zich afvraagt waarom u de lightversie van Outlook Web App ziet of hoe u de standaardversie van Outlook Web App of Office terugkrijgt.

In dit artikel

Hoe geef ik het adresboek weer?

Hoe vind ik een adres?

Hoe adresseer ik een bericht?

Hoe adresseer ik een vergaderverzoek?

Wat moet ik nog meer weten?

Waar kan ik meer informatie vinden?

Hoe geef ik het adresboek weer?

 • Klik op het adresboekpictogram boven aan het venster in Outlook Web App.

 • Klik in een nieuw bericht op Aan of CC

Wanneer u het adresboek via het pictogram boven in het venster in Outlook Web App opent, ziet u alleen het adresboek. Wanneer u het adresboek opent door op Aan of CC te klikken in een nieuw bericht, ziet u het adresboek en de vakken Aan, CC en BCC.

Gebruik het vak Adresboek boven aan de pagina om te selecteren welke set adressen u wilt weergeven. Standaard wordt in dit vak het adresboek van uw organisatie weergegeven, maar u kunt ook het adresboek selecteren dat u wilt weergeven. Zo kunt u Contactpersonen selecteren in de lijst met beschikbare adresboeken of de map Contactpersonen in het navigatiedeelvenster.

Naar boven

Hoe vind ik een adres?

U kunt een adres in het adresboek van uw organisatie of in de mappen met Contactpersonen op verschillende manieren vinden. Wanneer het adresboek is geopend, kunt u de naam van de persoon die u zoekt in het vak Iemand zoeken typen, waarna u op Enter drukt of op het zoekpictogram klikt. Overeenkomsten worden weergegeven in het adresboekvenster. Als u een contactpersoon wilt weergeven, klikt u op de naam van de contactpersoon. Als u de zoekresultaten wilt wissen en terugkeren naar het adresboek, klikt u op De resultaten van deze zoekopdracht wissen.

Zoekopdrachten in het adresboek zijn beperkt tot het adresboek dat u momenteel weergeeft.

Als u al een nieuw bericht hebt geopend, kunt u de namen typen van de personen naar wie u het bericht wilt verzenden in het vak Aan of CC van het bericht. Als de namen uniek zijn of als u deze eerder hebt gebruikt, worden deze automatisch omgezet.

Naar boven

Hoe adresseer ik een bericht?

U hebt meerdere opties voor de adressering van een bericht.

 • Wanneer u een nieuw bericht opent of een bericht beantwoordt of dit doorstuurt, wordt er een lijst met uw meest recente geadresseerden weergegeven in het navigatiedeelvenster. Dubbelklik op een naam om deze te verplaatsen naar het vak Aan. U kunt ook een naam selecteren en vervolgens op Aan, CCof BCC klikken om de naam naar dit vak te verplaatsen.

 • Als de gewenste naam niet wordt weergegeven in de lijst Meest recente geadresseerden, typt u de namen of e-mailaliassen in de vakken Aan, CCen BCC. Scheid meerdere namen met puntkomma's. Klik op Namen controleren op de werkbalk om de namen om te zetten. Als er geen unieke overeenkomst in het adresboek is, wordt de gewenste geadresseerde gemarkeerd als niet omgezet. Alle niet-omgezette namen worden rood weergegeven en er wordt een lijst met mogelijke overeenkomende geadresseerden weergegeven in het navigatiedeelvenster. Als u de naam wilt omzetten, selecteert u de gewenste naam of namen in de lijst door hierop te klikken. Als er geen overeenkomst is, controleert u de spelling van de naam van de geadresseerde of voert u het e-mailadres rechtstreeks in (bijvoorbeeld casper@contoso.com). E-mailberichten kunnen niet worden verzonden naar niet-omgezette adressen van geadresseerden.

 • U kunt ook naar iemand zoeken door de naam in te voeren in het vak Iemand zoeken boven in het venster Outlook Web App. Druk vervolgens op Enter of klik op het zoekpictogram. Overeenkomsten worden weergegeven in het zoekgebied. Als u een naam aan uw bericht wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje naast de naam in en klikt u vervolgens op Aan, CC of BCC om de naam toe te voegen aan de geadresseerden van het bericht. Als u de zoekresultaten wilt wissen en wilt teruggaan naar het adresboek, klikt u op De resultaten van deze zoekopdracht wissen.
  Wanneer u het venster Geadresseerden weergeeft, zijn zoekopdrachten in het adresboek beperkt tot het geselecteerde adresboek boven in het venster Outlook Web App.

 • Klik op Aan, CC of BCC om het zoekgebied te openen. Hiermee kunt u zoeken naar een persoon in het adresboek van de organisatie. Wanneer u een persoon in het zoekgebied hebt gevonden, voegt u de naam toe aan het e-mailbericht door het selectievakje naast de naam in te schakelen en vervolgens op Aan, CC of BCC te klikken. Wanneer u de adressering van het bericht hebt voltooid, klikt u op Gereed of Sluiten.
  BCC-geadresseerden ontvangen een kopie van het bericht, maar hun naam wordt niet weergegeven in de lijst met geadresseerden. BCC-ontvangers kunnen de namen van andere BCC-ontvangers niet zien.

Naar boven

Hoe adresseer ik een vergaderverzoek?

U hebt meerdere opties voor de adressering van een vergaderverzoek.

 • Wanneer u een nieuw vergaderverzoek opent of een vergaderverzoek beantwoordt of dit doorstuurt, wordt er een lijst met Meest recente geadresseerden weergegeven in het navigatiedeelvenster. Dubbelklik op een naam om deze te verplaatsen naar het vak Vereist. U kunt ook een naam selecteren en vervolgens op Vereist, Optioneel of Resources klikken om de naam naar dit vak te verplaatsen.

 • Als de gewenste naam niet wordt weergegeven in de lijst Meest recente geadresseerden, typt u de naam of e-mailalias in het vak Vereist, Optioneel of Resources. Scheid meerdere namen met puntkomma's. Klik op Namen controleren op de werkbalk om de namen om te zetten. Als er geen unieke overeenkomst in het adresboek is, wordt de gewenste geadresseerde gemarkeerd als niet omgezet. Alle niet-omgezette namen worden rood weergegeven en er wordt een lijst met mogelijke overeenkomende geadresseerden weergegeven in het navigatiedeelvenster. Als u de naam wilt omzetten, selecteert u de gewenste naam of namen in de lijst door hierop te klikken. Als er geen overeenkomst is, controleert u de spelling van de naam van de geadresseerde of voert u het e-mailadres rechtstreeks in (bijvoorbeeld peter@contoso.com).
  Vergaderverzoeken kunnen niet worden verzonden naar niet-omgezette adressen van geadresseerden.

 • U kunt ook naar iemand zoeken door de naam in te voeren in het vak Iemand zoeken boven in het venster Outlook Web App. Druk vervolgens op Enter of klik op het zoekpictogram. Overeenkomsten worden weergegeven in het zoekgebied. Als u een naam aan uw vergaderverzoek wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje naast de naam in en klikt u vervolgens op Vereist, Optioneel of Resources om de naam toe te voegen aan de geadresseerden van het bericht. Als u de zoekresultaten wilt wissen en wilt teruggaan naar het adresboek, klikt u op De resultaten van deze zoekopdracht wissen.
  Wanneer u het venster Geadresseerden weergeeft, zijn zoekopdrachten in het adresboek beperkt tot het geselecteerde adresboek boven in het venster Outlook Web App.

 • Klik op Vereist, Optioneelof Resources om het zoekgebied te openen. Hiermee kunt u zoeken naar een persoon in het adresboek van de organisatie. Wanneer u een persoon in het zoekgebied hebt gevonden, voegt u de naam toe aan het e-mailbericht door het selectievakje naast de naam in te schakelen en vervolgens op Vereist, Optioneel of Resources te klikken. Wanneer u de adressering van het bericht hebt voltooid, klikt u op Gereed of Sluiten.

Naar boven

Wat moet ik nog meer weten?

 • U kunt meestal geen namen of groepen toevoegen aan het adresboek van uw organisatie. Voeg submappen toe. In sommige organisaties kunt u ook uw eigen vermelding niet wijzigen. Het adresboek wordt meestal beheerd door het HR- of IT-personeel van de organisatie. In plaats daarvan kunt u mensen toevoegen aan uw contactpersonen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Zie Outlook Web App Light > Contactpersonen voor informatie over het werken met contactpersonen en groepen contactpersonen.

Zie Mijn account als u uw profiel wilt bewerken in Office 365, bijvoorbeeld als u uw foto wilt wijzigen.

Outlook Web App Light > E-mail

Outlook Web App Light > Agenda

Opties > Ongewenste e-mail

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×