Outlook-gegevensbestanden zoeken en naar een andere computer overbrengen

Outlook-gegevensbestanden zoeken en naar een andere computer overbrengen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Outlook worden back-upgegevens in verschillende locaties opgeslagen. Afhankelijk van het type account dat u hebt, kunt u een back-up maken van uw e-mail, uw persoonlijke adresboek, de instellingen voor het navigatievenster, uw handtekeningen, sjablonen en nog meer.

Als u een account voor Microsoft Exchange, Office 365 of Outlook.com gebruikt, wordt er een back-up van uw e-mailberichten op de e-mailserver gemaakt. In de meeste gevallen hebt u geen bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) voor deze accounttypen.

Als u back-upbestanden van Outlook wilt bekijken, moet u de verborgen systeembestanden en bestandsextensies zichtbaar maken. Zie Mappen en bestandsnaamextensies zichtbaar maken voor informatie over hoe u dit kunt doen.

Back-upgegevens voor Office 365-, Exchange- en Outlook.com-accounts

Voor Office 365-accounts, Exchange-accounts of Outlook.com-, Hotmail.com- of Live.com-accounts waartoe met POP of IMAP geen toegang is, beschikt u niet over een bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand). U hebt wel een bestand met offlinemappen (OST-bestand), maar dat wordt automatisch gemaakt als u een nieuw e-mailaccount toevoegt. U kunt dat bestand niet van de ene naar de andere computer verplaatsen.

Voor Office 365-accounts, Exchange-accounts of Outlook.com-, Hotmail.com- of Live.com-accounts waartoe met POP of IMAP geen toegang is, kunnen de volgende gegevens van de ene naar de andere computer worden overgedragen.

U vindt deze instellingen op een van de volgende locaties:

 • Windows 10    station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\profile name.xml

 • Oudere versies van Windows    station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Outlook\profile name.xml

U vindt het bestand Outlprnt op een van de volgende locaties:

 • Windows 10    station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\Outlprnt

 • Oudere versies van Windows    station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Outlook\Outlprnt

U vindt de diverse bestanden voor uw Outlook-handtekeningen op een van de volgende locaties:

 • Windows 10    station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

 • Oudere versies van Windows    station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Signatures

Briefpapier kan worden opgeslagen op twee verschillende locaties, een voor de 32-bits en een voor de 64-bits versie van Outlook. U vindt de diverse bestanden voor uw Outlook-briefpapier op een van de volgende locaties:

 • Alle versies van Windows    station:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

 • Alle versies van Windows    station:\Program Files (x86)\Common Files\ Microsoft Shared\Stationery

U vindt de diverse bestanden voor uw aangepaste Outlook-formulieren op een van de volgende locaties:

 • Windows 10    station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Microsoft\Forms

 • Oudere versies van Windows    station:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

De bestanden voor aangepaste woordenboeken zijn opgeslagen op ene van de twee volgende locaties:

 • Windows 10    station: \ Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

 • Oudere versies van Windows    station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\UProof

Als u Outlook-sjablonen hebt gemaakt, zijn deze opgeslagen in een van de twee volgende locaties: De sjabloonbestanden hebben de extensie .oft.

 • Windows 10    station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

 • Oudere versies van Windows    station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Templates

De instellingen voor verzenden/ontvangen bevatten informatie over welke accounts worden gecontroleerd en hoe vaak ze worden gecontroleerd. U vindt de instellingen voor verzenden/ontvangen op een van de volgende locaties: Het bestand heeft de extensie .srs.

 • Windows 10    station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

 • Oudere versies van Windows    station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Outlook

Gegevens van e-mail, agenda, contactpersonen en taken voor POP- en IMAP-accounts

Als u een POP- of IMAP-account hebt, zijn alle gegevens opgeslagen in een bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand). U kunt dit bestand naar een andere computer overdragen, zodat u deze gegevens kunt behouden. Als u een PST-bestand van de ene naar de andere computer verplaatst, worden de instellingen voor uw e-mailaccount niet overgedragen. Als u Outlook op een andere computer wilt instellen, kopieert u het PST-bestand van de oude computer en stelt u uw e-mailaccount in op de nieuwe computer. Vervolgens kunt u het PST-bestand op de nieuwe computer openen.

De locatie van het PST-bestand hangt af van uw versie van Outlook, uw versie van Windows en hoe u het account hebt ingesteld of het PST-bestand hebt gemaakt. U vindt het PST-bestand op een van de volgende locaties:

 • Windows 10    station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • Windows 10    station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\Roaming\Local\Microsoft\Outlook

 • Oudere versies van Windows    station:\Documents and Settings\<gebruikersnaam>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tip: Als uw Outlook-gegevensbestand (.pst) groot wordt, kan de OneDrive-synchronisatie worden vertraagd en wordt mogelijk ' wijzigingen verwerken ' of ' een bestand is in gebruik ' wordt weer gegeven. Lees hoe u een PST-gegevens bestand van Outlook uit OneDrive kunt verwijderen.

Opmerking: Uw configuratie bevat mogelijk niet al deze bestanden, omdat sommige alleen worden gemaakt als u Outlook-functies aanpast.

Kunt u de mappen niet vinden?

Een aantal van deze mappen kan verborgen zijn. Ga als volgt te werk als u verborgen mappen in Windows wilt weergeven:

 1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Open Mapopties.

  U vindt Mapopties door in het zoekvak boven in het venster Mapopties te typen. Open in Windows XP Configuratiescherm en typ Mapopties in het vak Adres.

 3. Ga naar het tabblad Weergaveen selecteer onder Geavanceerde instellingen, Bestanden en mappen, Verborgen bestanden en mappen de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven.

Outlook-gegevensbestand (.pst)

Outlook-gegevensbestanden (.pst) bevatten uw e-mailberichten, agenda's, contactpersonen, taken en notities. U moet Outlook gebruiken als u met de items in een PST-bestand wilt werken.

Als u Outlook-gegevens archiveert, worden de items in een PST-bestand opgeslagen.

Notities: 

 • Voor Microsoft Exchange Server-accounts worden uw gegevens op de mailserver opgeslagen. Als u Exchange-modus met cache wilt gebruiken of offline wilt werken, worden kopieën van uw items in een offline Outlook-gegevensbestand (.ost) opgeslagen. Zie de sectie Outlook-gegevensbestanden (.ost) voor meer informatie. Bij sommige organisaties kunt u uw items in een PST-bestand exporteren of archiveren.

 • Het verplaatsen van een PST-bestand naar een netwerk share wordt niet ondersteund. voor meer informatie klikt u op het volgende artikel nummer in de micro soft Knowledge Base:
  297019-bestanden voor persoonlijke mappen worden niet ondersteund in een LAN of via een WAN-koppeling

De naam en locatie van uw bestand met persoonlijke mappen bepalen

Microsoft Outlook 2010

 1. Klik in Outlook 2010 op het tabblad bestand op het lint en klik vervolgens op het tabblad Info in het menu.

 2. Klik op Accountinstellingen en daarna op Accountinstellingen.

 3. Klik op gegevensbestanden.

 4. Noteer het pad en de bestands naam van het PST-bestand. C:\Exchange\Mailbox.pst geeft bijvoorbeeld een PST-bestand met de naam mailbox. PST aan en bevindt zich in de map Exchange op uw station C.

Outlook-gegevensbestanden (.pst) die in Outlook 2010 zijn gemaakt, worden op uw computer opgeslagen in de map Documenten\Outlook-bestanden. Als u Windows XP gebruikt, worden deze bestanden gemaakt in de map Mijn documenten\Outlook-bestanden.

Tip: Als uw Outlook-gegevensbestand (.pst) groot wordt, kan de OneDrive-synchronisatie worden vertraagd en wordt mogelijk ' wijzigingen verwerken ' of ' een bestand is in gebruik ' wordt weer gegeven. Lees hoe u een PST-gegevens bestand van Outlook uit OneDrive kunt verwijderen.

Als u een upgrade hebt uitgevoerd naar Outlook 2010 op een computer waarop al gegevensbestanden staan die in oudere versie van Outlook zijn gemaakt, worden deze bestanden op een andere locatie opgeslagen in een verborgen map.

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tip: Zie Windows Help en ondersteuning voor informatie over verborgen mappen in Windows.

Microsoft Office Outlook 2007

 1. Start Outlook.

 2. Klik in het menu Hulpmiddelen op Opties.

 3. Klik op het tabblad e-mail configuratie op de knop gegevens bestanden .

 4. Noteer het pad en de bestands naam van het PST-bestand. C:\Exchange\Mailbox.pst geeft bijvoorbeeld een PST-bestand aan met de naam mailbox. pst in de map Exchange op uw station C.

5. Klik op sluiten, klik op OKen klik vervolgens op afsluiten en afmelden in het menu bestand om Outlook af te sluiten.

Uw bestand met persoonlijke mappen kopiëren

 1. Wijs in het menu Start naar Program Ma's en klik vervolgens op Windows Verkenner.

 2. Blader door de bestanden naar de locatie van het PST-bestand.

 3. Kopieer het PST-bestand naar de gewenste locatie.

Voer de volgende stappen uit voor meer informatie over het kopiëren van een bestand of map:

 1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Help.

 2. Klik op het tabblad Zoeken en typ kopiëren.

 3. Klik in het vak Selecteer het onderwerp dat u wilt weer geven op een bestand of map kopiëren of verplaatsen.

Hoe ga ik naar het nieuwe bestand met persoonlijke mappen

Microsoft Outlook 2010

 1. Open Outlook 2010.

 2. Klik op het lint op het tabblad bestand en klik vervolgens op het tabblad info in het menu.

 3. Klik op het tabblad account instellingen en klik vervolgens opnieuw op account instellingen .

 4. Klik op het tabblad Gegevensbestanden op Toevoegen.

 5. Selecteer onder Opslaan als typede optie Outlook-gegevens bestand (*. PST).

 6. Zoek de nieuwe locatie voor uw PST-bestand en klik op OK.

 7. Selecteer het PST-bestand en klik op als standaard instellen.

 8. Als dit de standaard locatie voor de bezorging van e-mail is, wordt het volgende bericht weer gegeven:

U hebt de standaard bezorgings locatie voor uw e-mail gewijzigd. Hiermee wijzigt u de locatie van uw postvak in, agenda en andere mappen. De volgende keer dat u Outlook start, worden deze wijzigingen doorgevoerd.

9.

10. Klik op het PST-bestand dat is vermeld in de sectie ' de naam en locatie van uw bestand met persoonlijke mappen identificeren ' en klik vervolgens op verwijderen om het lokale PST-bestand uit uw profiel te verwijderen.

11. Klik op Ja, klik op sluitenen klik vervolgens op OK om alle dialoog vensters te sluiten.

12. Klik in het menu bestand op Afsluiten.

13. Start Outlook opnieuw.

Uw profiel verwijst nu naar het PST-bestand op de nieuwe locatie. Het nieuwe PST-bestand wordt geopend in Outlook en u kunt het PST-bestand nu verwijderen van de oude locatie.

Microsoft Office Outlook 2007

 1. Open Outlook.

 2. Klik in het menu Hulpmiddelen op Opties.

 3. Klik op het tabblad e- mail configuratie op de knop e-mail accounts , zelfs als u geen e-mail account hebt opgegeven.

 4. Klik op het tabblad Gegevensbestanden op Toevoegen.

 5. Klik op Bestand met persoonlijke mappen (.pst) van Office Outlook en klik op OK.

 6. Zoek de nieuwe locatie voor uw PST-bestand en klik twee maal op OK .

 7. Klik op Als standaard instellen.

 8. Als dit de standaard locatie voor de bezorging van e-mail is, wordt het volgende bericht weer gegeven:

U hebt de standaard bezorgings locatie voor uw e-mail gewijzigd. Hiermee wijzigt u de locatie van uw postvak in, agenda en andere mappen. De volgende keer dat u Outlook start, worden deze wijzigingen doorgevoerd.

9.

10. Klik op het PST-bestand dat is vermeld in de sectie ' de naam en locatie van uw bestand met persoonlijke mappen identificeren ' en klik vervolgens op verwijderen om het lokale PST-bestand uit uw profiel te verwijderen.

11. Klik op Ja, klik op sluitenen klik vervolgens op OK om alle dialoog vensters te sluiten.

12. Klik in het menu bestand op Afsluiten.

13. Start Outlook opnieuw.

Als het PST-bestand uw standaard locatie voor bericht bezorging is, wordt het volgende bericht weer gegeven:

De locatie waarop berichten worden bezorgd, is gewijzigd voor dit gebruikers profiel. Als u deze bewerking wilt volt ooien, moet u mogelijk de inhoud van de oude Outlook-mappen naar de nieuwe Outlook-mappen kopiëren. Zie Help bij micro soft Outlook voor informatie over het volt ooien van de wijziging van de locatie van de bezorging van uw e-mail. Sommige van de snelkoppelingen op de Outlook-balk werken mogelijk niet meer. Wilt u dat Outlook uw snelkoppelingen opnieuw maakt? Alle snelkoppelingen die u hebt gemaakt, worden verwijderd.

Klik op Ja als u de snelkoppelingen op de Outlook-balk wilt bijwerken zodat deze verwijzen naar de nieuwe locatie van het PST-bestand of klik op Nee om de snelkoppelingen voor het oorspronkelijke lokale PST-bestand te verlaten.

Uw profiel verwijst nu naar het PST-bestand op de nieuwe locatie. Het nieuwe PST-bestand wordt geopend in Outlook en u kunt het PST-bestand nu verwijderen van de oude locatie.

Bestand (. OST)

Het OST-bestand wordt gesynchroniseerd met de items op de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Aangezien uw gegevens op de Exchange-server blijven opgeslagen, kunt u dit OST-bestand opnieuw maken op de nieuwe computer zonder dat u een back-up van het OST-bestand hoeft te maken.

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Persoonlijk adresboek (.pab)

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Opmerking: Persoonlijke adresboeken (.pab) worden in Outlook 2010 niet ondersteund. Als u een upgrade uitvoert naar Outlook 2010, wordt u gevraagd eventuele PAB-bestanden in contactgegevens te importeren. Als u geen PAB-bestand wilt importeren als u Outlook 2010 voor de eerste keer uitvoert, kunt u het later importeren met de opdracht Importeren in de Microsoft Office Backstage-weergave.

Offlineadresboek (.OAB)

Het offlineadresboek (.OAB) wordt gebruikt door Microsoft Exchange Server-accounts. Het bevat gegevens, zoals namen, e-mailadressen, titels en kantoorlocaties, uit de algemene adreslijst op de server waarop Exchange wordt uitgevoerd.

U hoeft van dit bestand geen back-up te maken en u hoeft het niet te herstellen. Het wordt automatisch gemaakt en bijgewerkt.

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Instellingen van het navigatiedeelvenster (.xml)

Het bestand bevat gegevens over de inhoud van het navigatiedeelvenster.

Windows 7 en Windows Vista     station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Outlook\profielnaam.xml

Windows XP     station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Outlook\profielnaam.xml

Geregistreerde Microsoft Exchange-extensies (.DAT)

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Outlook-lijst met contactpersonen voor automatisch aanvullen

De lijst voor automatisch aanvullen is een functie waarmee een suggestie voor namen en e-mailadressen wordt weergegeven terwijl u deze begint te typen. Deze suggesties zijn mogelijke overeenkomsten uit een lijst met namen en e-mailadressen voor de e-mails die u hebt verstuurd.

In Outlook 2007 wordt het bestand voor de lijst voor automatisch aanvullen (.nk2) opgeslagen op de volgende locaties:

Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

In Outlook 2010 wordt het bestand voor de lijst voor automatisch aanvullen (.nk2) niet meer gebruikt. De vermeldingen in de lijst voor automatisch aanvullen worden nu opgeslagen in het Microsoft Exchange Server-postvak of in het Outlook-gegevensbestand (.pst) voor uw account.

Exchange Server-accounts

Als u een Exchange Server-account gebruikt, wordt de lijst voor automatisch aanvullen opgeslagen in uw postvak op de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Hierdoor kan de lijst voor automatisch aanvullen worden gebruikt vanaf elke computer waarop u Outlook met uw Exchange-account gebruikt.

Hoe weet ik of ik een Microsoft Exchange Server-account heb?

Ga naar het tabblad Bestand. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen. Op het tabblad E-mail wordt in de lijst met accounts het type van elk account aangegeven.

voorbeeld van een exchange-account in het dialoogvenster accountinstellingen

POP3-accounts

De lijst voor automatisch aanVullen wordt opgeslagen in het Outlook-gegevens bestand (. PST). Zie het gedeelte Outlook-gegevens bestanden van de ene naar de andere computer zoeken en overzetten voor locatie gegevens.

IMAP- en Outlook.com-accounts

De lijst voor automatisch aanvullen wordt opgeslagen in het Outlook-gegevensbestand (.pst). De Outlook-gegevensbestanden (.pst) voor deze accounttypen verschillen van de overige Outlook-gegevensbestanden (.pst) in Outlook. Deze bestanden worden gebruikt als kopieën van gegevens over uw mailserveraccount en mogen niet worden verplaatst of teruggezet. Er wordt een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) gemaakt als u een IMAP- of Outlook.com-account (voorheen Hotmail-account) configureert in een ander Outlook-profiel of op een andere computer. De lijst voor automatisch aanvullen is daarom uniek voor de computer en het profiel waarvoor het account is ingesteld en de vermeldingen zijn niet aanwezig in een ander profiel dat u gebruikt of op een andere computer.

Regels (.rwz)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

Opmerking: Als u een upgrade hebt uitgevoerd naar Outlook 2010 voor een Outlook-versie die ouder is dan Microsoft Outlook 2002, dan is er waarschijnlijk een RWZ-bestand op de harde schijf aanwezig. Het RWZ-bestand is niet meer nodig en de gegevens over de regels worden nu bewaard op de server met Microsoft Exchange en in het Outlook-gegevensbestand (.pst) voor POP3- en IMAP-e-mailaccounts. U kunt het bestand verwijderen.

Als u de functie voor het importeren en exporteren van regels gebruikt, is de standaardlocatie voor RWZ-bestanden de map Documenten.

Afdrukstijlen (Outlprnt zonder extensie)

Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

Handtekeningen (.rtf, .txt, .htm)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Handtekeningen

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Handtekeningen

Briefpapier (.htm)

Windows 7 en Windows Vista     station:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Briefpapier

Windows 7 en Windows Vista 64 bits met Outlook 2010  32 bits    station:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Briefpapier

Windows XP     station:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Briefpapier

Aangepaste formulieren

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

Woordenlijst (.dic)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\UProof

Sjablonen (.oft)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Sjablonen

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Sjablonen

Instellingen voor verzenden/ontvangen (.srs)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

Bericht (.msg, .htm, .rtf)

Windows 7 en Windows Vista     station:\Users\gebruiker\Documenten

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Mijn documenten

Mappen en bestandsnaamextensies zichtbaar maken

Sommige mappen zijn mogelijk verborgen mappen en misschien zijn in Windows bepaalde bestandsnaamextensies (zoals .pst, .ost, .pab) uitgeschakeld. Ga als volgt te werk om verborgen bestanden en bestandsnaamextensies zichtbaar te maken:

 1. Open het Configuratiescherm.

  • Klik in Windows 10 op de knop Start en klik op Configuratiescherm.

  • In Windows 8 drukt u op de Windows-toets + X en klikt u op Configuratiescherm.

  • In Windows 7 klikt u op Start > Configuratiescherm.

 2. Zorg in de lijst Weergeven op dat Grote pictogrammen of Kleine pictogrammen is geselecteerd, zodat u alle pictogrammen in het Configuratiescherm kunt zien.

 3. Klik op Mapopties.

 4. Klik op het tabblad Weergave.

 5. Doe het volgende in het vak Geavanceerde instellingen:

  1. Schakel onder Bestanden en mappen het selectievakje Extensies voor bekende bestandstypen verbergen uit

  2. Klik onder Verborgen bestanden en mappen op de knop Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven.

  3. Klik op OK.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×