ORM-diagrammen maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De sjabloon ORM-diagram van Microsoft Office Visio bevat alle shapes die u nodig hebt voor het gebruik van de ORM-methode (Object Role Modeling), waarmee u bedrijfsregels kunt vastleggen en databases kunt ontwerpen. Bij ORM wordt semantische modellering gebruikt, waarbij de wereld wordt uitgedrukt in objecten en de rollen die deze spelen.

Voorbeeld van een ORM-diagram

 1. Wijs in het menu Bestand achtereenvolgens Nieuw en Software en database aan en klik vervolgens op ORM-diagram.

  Tip: Denk, voordat u het ORM-diagram maakt, eerst goed na over de gegevens die u in de database wilt opnemen en schrijf deze vervolgens op. Gebruik eenvoudige zinnen voor het beschrijven van de bestaande objecten, de manier waarop deze objecten worden geïdentificeerd en de rollen die deze objecten spelen.

 2. Voeg een naam en een objecttype (entiteit) toe:

  1. Sleep een shape Entiteit (voor een objecttype) vanuit ORM-diagram naar de tekenpagina.

  2. Typ de naam van het type entiteit terwijl de shape is geselecteerd.

  3. Druk op ENTER en typ de referentiemodus van de entiteit tussen haakjes.

 3. Voeg een type waarde toe en geef deze een naam:

  1. Sleep een shape Waarde vanuit ORM-diagram naar de tekenpagina.

  2. Typ de naam van het type waarde terwijl de shape is geselecteerd.

 4. Geef een subtype aan:

  1. Sleep een shape Verbindingslijn voor subtype vanuit ORM-diagram naar de tekenpagina.

  2. Lijm het eindpunt Afbeelding van eindpunt: groen vierkantje met plusteken naar een verbinding punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op de shape van de eenheid subtype.

   Het eindpunt wordt rood om aan te geven dat de verbindingslijn op de shape is gelijmd. U kunt de gelijmde shapes verplaatsen zonder de verbinding te verbreken.

  3. De begin punt Afbeelding van beginpunt: groen vierkantje met X (het einde van een pijlpunt) om een verbinding punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op het andere entiteitstype te lijmen.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Een relatie, rol of feit aangeven tussen de objecttypen:

   1. Sleep een predicaatshape (1:1, Binair, Verticaal binair, Ternair of Quartair) vanuit ORM-diagram naar de tekenpagina.

    Gebruik een predicaatshape die genoeg rolvakken bevat voor alle objecttypen (entiteitshapes) in de relatie. Gebruik bijvoorbeeld een shape Ternair om relaties tussen drie entiteiten aan te geven.

   2. Sleep een shape Verbindingslijn voor rol vanuit ORM-diagram naar de tekenpagina.

   3. Lijm het begin punt Afbeelding van beginpunt: groen vierkantje met X van de shape Rol verbindingslijn naar een verbinding punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op een objecttype (entiteitshape) waarvoor u wilt een relatie definiëren.

    Het beginpunt wordt rood om aan te geven dat de verbindingslijn op de shape is gelijmd. U kunt de gelijmde shapes verplaatsen zonder de verbinding te verbreken.

   4. Lijm het eindpunt Afbeelding van eindpunt: groen vierkantje met plusteken van de shape Rol verbindingslijn naar het vak van de juiste rol op de predikaatshape (uit stap 1).

   5. Dubbelklik op de predicaatshape. Plaats de invoegpositie tussen puntjes (of tijdelijke aanduidingen) en typ een naam voor de rol die door een entiteitstype wordt gespeeld.

   6. Herhaal stap 2 tot en met 5 voor elke entiteit waarvoor u een relatie wilt definiëren.

  2. Een relatie, rol of verwijzing aangeven tussen een entiteit en een waarde:

   1. Sleep de shape Verbindingslijn voor rol vanuit ORM-diagram naar de tekenpagina.

   2. Lijm het begin punt Afbeelding van beginpunt: groen vierkantje met X van de shape Rol verbindingslijn naar een verbinding punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op een entiteittype (entiteitshape) waarvoor u wilt een relatie definiëren.

    Het beginpunt wordt rood om aan te geven dat de verbindingslijn op de shape is gelijmd. U kunt de gelijmde shapes verplaatsen zonder de verbinding te verbreken.

   3. Sleep een shape Binair of Verticaal binair vanuit ORM-diagram naar de tekenpagina.

   4. Lijm het eindpunt Afbeelding van eindpunt: groen vierkantje met plusteken van de shape Rol verbindingslijn naar het einde van de shape binaire of Verticaal binair .

   5. Dubbelklik op de shape Binair om de tekst te bewerken. Plaats de invoegpositie tussen puntjes of tijdelijke aanduidingen en typ een naam voor de rol die door een entiteit wordt gespeeld.

    Tip: Als u de puntjes en namen op een shape Verticaal binair naar de andere kant van de shape wilt verplaatsen, klikt u met de rechtermuisknop op de shape, wijst u Shape aan in het snelmenu en klikt u op Horizontaal spiegelen.

 6. Geef een genest object weer door een geobjectiveerd predicaat te maken:

  1. Klik op de Hulpmiddelen voor tekenen knop Knopafbeelding om de Hulpmiddelen voor tekenen -werkbalk weer te geven en klik vervolgens op het hulpmiddel rechthoek  Knopafbeelding .

  2. Sleep een rechthoek rond de predicaatshape (1:1, Binair, Verticaal binair, Ternair of Quartair) die u wilt aanduiden als een tot object gemaakt predicaat.

  3. Klik met de rechtermuisknop op de rechthoek, wijs Shape aan in het snelmenu en klik vervolgens op Naar achtergrond.

  4. Klik terwijl de rechthoek nog steeds is geselecteerd in het menu Opmaak op Hoekafronding, klik op de derde optie op de bovenste rij en klik vervolgens op OK.

 7. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Een verplichte rolbeperking aangeven:

   1. Sleep de shape Verbindingslijn voor verplichte rol vanuit ORM-diagram naar de tekenpagina.

   2. Lijm het beginpunt met de zwarte cirkelvormige Afbeelding van beginpunt: groen vierkantje met X naar een verbinding punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op een object (entiteitshape).

    Het beginpunt wordt rood om aan te geven dat de verbindingslijn op de shape is gelijmd. U kunt de gelijmde shapes verplaatsen zonder de verbinding te verbreken.

   3. Lijm het eindpunt Afbeelding van eindpunt: groen vierkantje met plusteken van de verplichte. Verbindingslijn voor rol vorm naar een predicaatshape (unaire, binaire, Verticaal binair, Ternairof Quartair).

  2. Een uniekheidsbeperking aangeven:

   1. Sleep de shape Uniekheidsbeperking vanuit ORM-diagram naar de tekenpagina.

   2. Plaats de shape vlak boven of onder de predicaatshape (1:1, Binair, Verticaal binair, Ternair of Quartair) die u wilt beperken.

   3. Sleep een van de eindpunten ( Afbeelding van beginpunt: groen vierkantje met X of Afbeelding van eindpunt: groen vierkantje met plusteken ) zodat de pijl zich over de juiste rolvak op de predikaatshape uitstrekt.

  3. Een frequentiebeperking aangeven:

   1. Sleep de shape Frequentiebeperking vanuit ORM-diagram naar de tekenpagina.

   2. Plaats de shape bij de predicaatshape (1:1, Binair, Verticaal binair, Ternair of Quartair) die u wilt beperken.

   3. Typ de gewenste frequentie terwijl de shape geselecteerd is.

  4. Een set vergelijkings- of gelijkheidsbeperkingen aangeven:

   1. Sleep de shape Subsetbeperking of Gelijkheidsbeperking vanuit ORM-diagram naar de tekenpagina.

   2. Plaats de shape tussen de predicaatshapes (1:1, Binair, Verticaal binair, Ternair of Quartair) met rollen die u wilt beperken.

   3. Lijm het begin punt Afbeelding van beginpunt: groen vierkantje met X van de shape Subsetbeperking of Gelijkheidsbeperking op een verbinding punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X in het vak van de juiste rol op de predikaatshape.

    Het beginpunt wordt rood om aan te geven dat de verbindingslijn op de shape is gelijmd. U kunt de gelijmde shapes verplaatsen zonder de verbinding te verbreken.

   4. Lijm het eindpunt Afbeelding van eindpunt: groen vierkantje met plusteken van de shape Subsetbeperking of Gelijkheidsbeperking naar het vak van de juiste rol van de andere predikaatshape.

  5. Een cirkelbeperking aangeven:

   1. Sleep de shape Cirkelbeperking vanuit ORM-diagram naar de tekenpagina.

   2. Plaats de shape bij de predicaatshape (1:1, Binair, Verticaal binair, Ternair of Quartair) met de twee rollen die u wilt beperken.

   3. Voer een van de volgende handelingen uit:

    • Als de twee rollen deel van een langer predikaat uitmaken, lijm elke eindpunt ( Afbeelding van beginpunt: groen vierkantje met X en Afbeelding van eindpunt: groen vierkantje met plusteken ) van de shape Bellen beperking op een van de rollen op de predikaatshape.

    • Als de twee rollen een binair predicaat zijn, selecteert u de shape Cirkelbeperking en klikt u in het menu Opmaak op Lijn. Klik in de lijst Patroon op Geen en klik vervolgens op OK.

   4. Klik met de rechtermuisknop op de shape Cirkelbeperking en klik vervolgens in het snelmenu op het gewenste type cirkelbeperking.

  6. Een externe beperking aangeven:

   1. Sleep een shape voor een externe beperking (Externe frequentiebeperking, Externe primaire beperking, Externe verplichte beperking of Externe uniekheidsbeperking) vanuit ORM-diagram naar de tekenpagina.

   2. Plaats de shape in de buurt van de predicaatshapes voor de rollen die u wilt beperken.

   3. Sleep een shape Verbindingslijn voor beperking vanuit ORM-diagram naar de tekenpagina.

   4. Lijm het begin punt Afbeelding van beginpunt: groen vierkantje met X van de shape beperking verbindingslijn naar een verbinding punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op de shape externe beperking.

    Het beginpunt wordt rood om aan te geven dat de verbindingslijn op de shape is gelijmd. U kunt de gelijmde shapes verplaatsen zonder de verbinding te verbreken.

   5. Lijm het eindpunt Afbeelding van eindpunt: groen vierkantje met plusteken van de shape beperking verbindingslijn naar het vak van de juiste rol op de predikaatshape (unaire, binaire, Verticaal binair, Ternairof Quartair).

   6. Als u de frequentie wilt wijzigen voor de shape voor de externe beperking (Externe frequentiebeperking, Externe primaire beperking, Externe verplichte beperking of Externe uniekheidsbeperking), selecteert u de shape en typt u de gewenste frequentie.

 8. Sla het diagram op.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×