ORDER BY, component

De ORDER BY-component sorteert de resultaten van een query op een opgegeven veld in oplopende of aflopende volgorde.

Syntaxis

SELECT Veldlijst
FROM Tabel
WHERE Selectiecriteria
[ORDER BY Veld1 [ASC | DESC ][, Veld2 [ASC | DESC ]][, ...]]]

Een SELECT-instructie met een ORDER BY-component heeft de volgende argumenten:

Onderdeel

Beschrijving

Veldlijst

De naam van het veld of de velden die moeten worden opgehaald samen met eventuele veldnaamalias, statistische SQL-functies, selectiepredicaten (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW of TOP ) of andere SELECT-instructieopties.

Tabel

De naam van de tabel waaruit records worden opgehaald.

Selectiecriteria

Selectiecriteria. Als de instructie een WHERE-component bevat, worden waarden met Microsoft Access Database Engine gesorteerd nadat de WHERE-voorwaarden op de records zijn toegepast.

Veld1, Veld2

De namen van de velden waarop records moeten worden gesorteerd.

Opmerkingen

ORDER BY is optioneel. U gebruikt deze component als u gegevens in een gesorteerde volgorde wilt laten weergeven.

De standaardsorteervolgorde is oplopend (van A naar Z, van 0 naar 9). In de volgende voorbeelden worden de namen van werknemers op volgorde van de achternaam gesorteerd:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName;
SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName ASC;

Als u records in aflopende volgorde wilt sorteren (van Z naar A, van 9 naar 0), voegt u het gereserveerde woord DESC toe aan het eind van elk veld dat u in aflopende volgorde wilt sorteren. In het volgende voorbeeld worden salarissen geselecteerd en in aflopende volgorde gesorteerd:

SELECT LastName, Salary
FROM Employees
ORDER BY Salary DESC, LastName;

Als u in de component ORDER BY een veld opgeeft dat Memo- of OLE-objectgegevens bevat, treedt er een fout op. In Microsoft Access Database Engine kunnen velden met deze typen niet worden gesorteerd.

ORDER BY is meestal het laatste element in een SQL-instructie.

U kunt extra velden opnemen in de component ORDER BY. Records worden eerst gesorteerd op het eerste veld na ORDER BY. Records met gelijke waarden in het desbetreffende veld worden vervolgens gesorteerd op de waarde in het tweede veld, enzovoort.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×