Opzoekkolommen toevoegen of wijzigen

Soms wordt de door u gewenste waarde bijgehouden in een andere tabel. Stel dat u de klant van een order wilt registreren in de tabel Orders. Alle klantgegevens worden echter bijgehouden in de tabel Klanten. U kunt een opzoekkolom maken waarin klantgegevens worden weergegeven in een besturingselement: in een keuzelijst met invoervak of in een keuzelijst. Wanneer u vervolgens in dat besturingselement de betreffende klant selecteert, wordt een geschikte waarde, zoals de primaire-sleutelwaarde van de klant, opgeslagen in de orderrecord.

In dit artikel wordt uitgelegd wat een opzoekkolom precies is en hoe u deze kunt maken.

Zie het referentieartikel DLookup, functie voor informatie over het opzoeken van waarden in een tabel via een programma. Zie het artikel Een opzoekveld toevoegen of wijzigen waarin u meerdere waarden kunt opslaan voor informatie over het maken van opzoekkolommen met meerdere waarden.

In dit artikel

Wat is een opzoekkolom?

Opzoekkolommen maken in de gegevensbladweergave

Opzoekkolommen maken met het deelvenster Lijst met velden

Opzoekkolommen maken in de ontwerpweergave

Afhankelijke waarden en weergavewaarden in opzoekkolommen

Inleiding tot de eigenschappen van opzoekvelden

De wizard Opzoeken gebruiken

Opzoekkolommen wijzigen

Velden wijzigen in opzoekkolommen

Wat is een opzoekkolom?

Een opzoekkolom (of veld) is een veld in een tabel. De waarde van het veld wordt opgehaald uit een andere tabel of uit een lijst met waarden. U kunt een opzoekkolom gebruiken voor het weergeven van een lijst met opties in een keuzelijst met invoervak of in een keuzelijst. Deze opties kunnen afkomstig zijn uit een tabel of query, maar het kunnen ook door u opgegeven waarden zijn. U kunt handmatig een opzoekkolom maken door de eigenschappen van een opzoekveld in te stellen of automatisch door de wizard Opzoeken te voltooien. Het gebruik van de wizard Opzoeken krijgt de voorkeur omdat deze wizard het proces vereenvoudigt. Bovendien wordt met deze wizard het veld automatisch gevuld met de juiste eigenschappen en worden de juiste tabelrelaties gemaakt.

Opzoekkolom

U kunt een opzoekkolom maken in de gegevensbladweergave of in de ontwerpweergave.

Naar boven

Opzoekkolommen maken in de gegevensbladweergave

Wanneer u een tabel opent, wordt deze standaard in de gegevensbladweergave geopend. Als u een opzoekkolom wilt toevoegen, klikt u op Opzoekkolom in de groep Velden en kolommen op het tabblad Gegevensblad. Hierdoor wordt de wizard Opzoeken gestart die u door het proces voor het maken van een opzoekkolom leidt.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel waarin u de opzoekkolom wilt maken. De tabel wordt vervolgens geopend in de gegevensbladweergave.

 4. Ga naar het tabblad Gegevensblad en klik in de groep Velden en kolommen op Opzoekkolom.

  Afbeelding van Access-lint

  De wizard Opzoeken wordt gestart.

  Pagina van wizard Opzoeken waarop u een tabel/query of lijst met waarden kiest

 5. Op de eerste pagina van de wizard Opzoeken geeft u aan of u de opzoekkolom wilt baseren op de waarden in een tabel of een query, of op een lijst met waarden die u zelf invoert.

  Het meest voorkomende type opzoekkolom is een kolom met waarden die zijn opgehaald uit een gekoppelde tabel of query.

 6. Klik op Volgende en volg daarna de instructies om de wizard te voltooien. Zie de sectie Werken met de wizard Opzoeken voor meer informatie over het voltooien van de wizard.

Als u klikt op Voltooien, wordt een opzoekkolom gemaakt. De veldeigenschappen van deze kolom worden ingesteld op basis van de opties die u in de wizard Opzoeken hebt gekozen.

Naar boven

Opzoekkolommen maken met het deelvenster Lijst met velden

Als u een database met meerdere tabellen gebruikt, kunt u het proces voor het maken van een opzoekveld starten door een veld uit het deelvenster Lijst met velden te slepen. In dit deelvenster Lijst met velden worden velden weergegeven die beschikbaar zijn in andere tabellen in uw database. Als u op deze manier een opzoekkolom maakt, wordt automatisch de wizard Opzoeken gestart. Bovendien wordt het veld dat u naar het gegevensblad sleept, een van de velden in uw opzoekkolom.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel waarin u de opzoekkolom wilt maken. De tabel wordt vervolgens geopend in de gegevensbladweergave.

 4. Klik op het tabblad Gegevensblad in de groep Velden en kolommen op Bestaande velden toevoegen.

  Afbeelding van Access-lint

  Het deelvenster Lijst met velden wordt weergegeven.

 5. Klik op het plusteken (+) naast een tabel om een lijst weer te geven met de velden in die tabel.

 6. Sleep het gewenste veld uit het deelvenster Lijst met velden naar de tabel in de gegevensbladweergave.

 7. Wanneer de invoeglijn verschijnt, zet u het veld op die positie neer.

  Invoeglijn voor invoegen veld uit het deelvenster Lijst met velden

  De wizard Opzoeken wordt gestart.

 8. Volg de instructies om de wizard te voltooien. Zie de sectie Werken met de wizard Opzoeken voor meer informatie over het voltooien van de wizard.

  Als u de wizard hebt voltooid, wordt de opzoekkolom, in de tabel, weergegeven in de gegevensbladweergave.

Naar boven

Opzoekkolommen maken in de ontwerpweergave

Behalve in de gegevensbladweergave kunt u ook een opzoekkolom maken in de ontwerpweergave. Wanneer u in de ontwerpweergave werkt, kunt u een opzoekkolom maken met dezelfde wizard Opzoeken die u in de gegevensbladweergave gebruikt. In de ontwerpweergave hebt u echter volledige toegang tot alle veldeigenschappen, zodat u deze rechtstreeks kunt bewerken.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waaraan u een opzoekkolom wilt toevoegen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 4. Zoek de eerste beschikbare lege rij in het tabelontwerpraster.

 5. Klik in deze rij op een cel in de kolom Veldnaam en typ vervolgens een veldnaam voor de opzoekkolom.

 6. Klik daarna op een cel in de kolom Gegevenstype van die rij, klik op de vervolgkeuzepijl en selecteer vervolgens Wizard Opzoeken.

  De wizard Opzoeken wordt gestart.

  Pagina van wizard Opzoeken waarop u een tabel/query of lijst met waarden kiest

 7. Op de eerste pagina van de wizard Opzoeken geeft u aan of u de opzoekkolom wilt baseren op de waarden in een tabel of een query, of op een lijst met waarden die u zelf invoert.

  Het meest voorkomende type opzoekkolom is een kolom met waarden die zijn opgehaald uit een gekoppelde tabel of query.

 8. Klik op Volgende en volg daarna de instructies om de wizard te voltooien. Zie de sectie Werken met de Wizard Opzoeken voor meer informatie over het voltooien van de wizard.

Wanneer u op Voltooien klikt, wordt een opzoekkolom gemaakt. De veldeigenschappen van deze kolom worden ingesteld op basis van de opties die u in de wizard Opzoeken hebt gekozen. U kunt deze eigenschappen weergeven in het onderste deelvenster van de ontwerpweergave onder Veldeigenschappen. Klik op het tabblad Opzoeken om de eigenschappen weer te geven die specifiek van toepassing zijn op de opzoekkolom.

Afhankelijke waarden en weergavewaarden in opzoekkolommen

Opzoekkolommen zijn bedoeld om de weergave van een getal, zoals een id (of een andere externe-sleutelwaarde), te vervangen door iets duidelijkers, zoals een naam. Zo kan bijvoorbeeld in plaats van het id-nummer de naam van een contactpersoon worden weergegeven. Het id-nummer van de contactpersoon is de afhankelijke waarde. Deze wordt automatisch opgezocht in een brontabel of -query om de naam van de contactpersoon te zoeken. Deze naam is de weergavewaarde.

Afhankelijke waarden versus weergavewaarden in opzoekkolommen

1. Weergavewaarde

2. Afhankelijke waarde

Een opzoekkolom heeft een weergavewaarde die wordt weergegeven in de gebruikersinterface en een afhankelijke waarde die wordt opgeslagen in het besturingselement. De weergavewaarde is 'opgezocht' op basis van de afhankelijke waarde. Dit betekent dat vaak een opgezochte weergavewaarde wordt weergegeven die niet hetzelfde is als de afhankelijke waarde die is opgeslagen in het veld. Zo kan bijvoorbeeld in een tabel Orders een klant-id-waarde uit de tabel Klanten worden opgeslagen in het veld Klant in de tabel Orders; dit is de afhankelijke waarde. Omdat het veld echter een opzoekveld is, wordt de opgezochte waarde weergegeven; in dit geval de klantnaam, oftewel de weergavewaarde.

Het is belangrijk dat u begrijpt wat het verschil is tussen de weergavewaarde en de afhankelijke waarde van een opzoekveld. De weergavewaarde wordt automatisch standaard weergegeven in de gegevensbladweergave. De afhankelijke waarde is echter de waarde die wordt opgeslagen, die u gebruikt in querycriteria en die in Access standaard wordt gebruikt in joins met andere tabellen.

Naar boven

Inleiding tot de eigenschappen van opzoekvelden

U kunt de eigenschappen van opzoekvelden bekijken in het onderste deelvenster van de ontwerpweergave, onder Veldeigenschappen. Als u de eigenschappen wilt zien die specifiek aan de opzoekkolom zijn gekoppeld, klikt u op het tabblad Opzoeken.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waaraan u een opzoekkolom wilt toevoegen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 4. Klik op een cel in de kolom Veldnaam van de opzoekkolom.

 5. Klik onder Veldeigenschappen op het tabblad Opzoeken.

  De eigenschappen van het opzoekveld worden weergegeven.

Wanneer u de eerste eigenschap (Weergave besturingselement) instelt, wordt de lijst met beschikbare eigenschappen automatisch aangepast. U kunt de eigenschappen van een opzoekveld zo instellen dat de werking van een opzoekkolom wordt gewijzigd. Als u echter een opzoekkolom maakt met de wizard Opzoeken, worden de eigenschappen van het opzoekveld ingesteld door de wizard.

Eigenschappen van opzoekvelden

Deze eigenschap instellen

U kunt u dit doen

Weergave besturingselement

De weergave van het besturingselement instellen op Selectievakje, Tekstvak, Keuzelijst of Keuzelijst met invoervak. Keuzelijst met invoervak is de meest voorkomende keuze voor een opzoekkolom.

Type rijbron

Bepalen of u de opzoekkolom wilt vullen met waarden uit een andere tabel of query, of uit een lijst met waarden die u opgeeft. U kunt de lijst ook vullen met de namen van de velden in een tabel of query.

Rijbron

Hier kunt u de tabel, query of lijst met waarden opgeven die de waarden levert voor de opzoekkolom. Als de eigenschap Type rijbron is ingesteld op Tabel/query of Lijst met velden, moet deze eigenschap worden ingesteld op de naam van een tabel of query of op een SQL-instructie, waarmee de query wordt vertegenwoordigd. Als de eigenschap Type rijbron is ingesteld op Lijst met waarden, moet deze eigenschap een lijst met waarden bevatten, gescheiden door puntkomma's.

Afhankelijke kolom

De kolom in de rijbron opgeven die de waarde levert die in de opzoekkolom is opgeslagen. Dit moet een waarde zijn tussen 1 en het aantal kolommen in de rijbron.

Opmerking: De kolom die de waarde levert die moet worden opgeslagen, hoeft niet dezelfde te zijn als de weergegeven kolom.

Aantal kolommen

Het aantal kolommen in de rijbron opgeven dat in de opzoekkolom kan worden weergegeven. Stel een kolombreedte in met de eigenschap Kolombreedten als u wilt selecteren welke kolommen u wilt weergeven.

Kolomkoppen

Opgeven of u kolomkoppen wilt weergeven.

Kolombreedten

Hier kunt u de kolombreedte van de afzonderlijke kolommen opgeven. Typ 0 voor de breedte als u een kolom, bijvoorbeeld een id-nummer, wilt verbergen.

Aantal rijen

Het aantal rijen opgeven dat wordt weergegeven wanneer u de opzoekkolom weergeeft.

Lijstbreedte

De breedte opgeven van het besturingselement dat wordt weergegeven wanneer u de opzoekkolom weergeeft.

Alleen lijst

Bepaal of een gebruiker een waarde kan invoeren die niet in de lijst staat.

Meerdere waarden toestaan

Bepalen of de opzoekkolom een veld met meerdere waarden heeft en of het is toegestaan om meerdere waarden te selecteren.

Zie het artikel Velden met meerdere waarden gebruiken voor meer informatie over velden met meerdere waarden.

Bewerken lijst met waarden toestaan

Hier kunt u opgeven of u de items in een opzoekkolom die is gebaseerd op een lijst met waarden, kunt bewerken. Als deze eigenschap is ingesteld op Ja en u met de rechtermuisknop klikt op een opzoekveld dat is gebaseerd op een lijst met waarden met één kolom, ziet u de menuoptie Lijstitems bewerken. Als het opzoekveld meerdere kolommen bevat, wordt deze eigenschap genegeerd.

Formulier voor het bewerken van lijstitems

Hier kunt u een bestaand formulier opgeven voor het bewerken van lijstitems in een opzoekkolom die is gebaseerd op een tabel of query.

Alleen rijbronwaarden weergeven

Wanneer Meerdere waarden toestaan is ingesteld op Ja, alleen de waarden weergeven die overeenkomen met de huidige rijbron.

De afhankelijke waarde in een opzoekkolom wordt bepaald door de eigenschap Afhankelijke kolom. De weergegeven waarde in een opzoekkolom bestaat uit de kolommen die zijn opgegeven in de eigenschap Kolombreedten en een breedte hebben die niet gelijk is aan nul.

Naar boven

Werken met de wizard Opzoeken

De wizard Opzoeken wordt in de volgende gevallen gestart: wanneer u een opzoekkolom maakt in de gegevensbladweergave, wanneer u een veld uit het deelvenster Lijst met velden sleept naar een tabel die is geopend in de gegevensbladweergave, en wanneer u, in de ontwerpweergave, Wizard Opzoeken selecteert in de kolom Gegevenstype. De wizard leidt u door de vereiste stappen voor het maken van een opzoekkolom en stelt voor uw keuzen automatisch de juiste veldeigenschappen in. Tevens worden door de wizard, indien nodig, tabelrelaties en -indexen gemaakt ter ondersteuning van de onderzoekkolom.

Wanneer de wizard wordt gestart, moet u beslissen of u de opzoekkolom wilt baseren op een tabel of query, of op een lijst met door u opgegeven waarden. Als uw database goed is ontworpen en uw informatie is ingedeeld in subjectgebaseerde tabellen, kunt u meestal beter een tabel of query kiezen als gegevensbron voor de opzoekkolom.

Pagina van wizard Opzoeken waarop u een tabel/query of lijst met waarden kiest

Opzoekkolom gebaseerd op een tabel of query

Als u de optie De waarden voor de opzoekkolom moeten worden opgezocht in een tabel of query kiest, wordt, zodra u klikt op Volgende, door de wizard Opzoeken een lijst met tabellen weergegeven, die beschikbaar zijn om de waarden voor de opzoekkolom te leveren. Als u alleen tabellen wilt zien, klikt u op Tabellen. Als u alleen query's wilt zien, klikt u op Query's. Als u zowel tabellen als query's wilt zien, klikt u op Beide. Wanneer u een tabel of query hebt gekozen, klikt u op Volgende.

Pagina van wizard Opzoeken waarop u tabellen en query's kunt selecteren

Door de wizard Opzoeken worden de beschikbare velden uit uw tabel of query in een lijst geplaatst. Klik op elk veld dat u wilt opnemen in uw opzoekkolom. Klik vervolgens op de knop met de enkele pijl (>) om het veld te verplaatsen naar de lijst met Geselecteerde velden. Behalve het veld dat de waarde moet verschaffen die wordt opgeslagen zodra u een keuze maakt in de opzoekkolom, moet u ook de overige velden selecteren die u wilt weergeven. Als u klaar bent, klikt u op Volgende.

Pagina van wizard Opzoeken waarop u velden kunt selecteren

Door de wizard Opzoeken wordt een pagina weergegeven waarop u een veld (of velden) kunt opgeven waarmee u de opzoekkolom kunt sorteren. Deze sortering is optioneel. Als u klaar bent, klikt u op Volgende.

Pagina van wizard Opzoeken waarop u de sorteervolgorde kunt instellen

U kunt de breedte van de kolommen die worden weergegeven in de opzoekkolom, aanpassen. Als u de breedte van een veld verkleint zodat het niet meer zichtbaar is, wordt dit veld niet weergegeven in de opzoekkolom. U kunt met deze functie bijvoorbeeld voorkomen dat een id-kolom wordt weergegeven. Als u klaar bent, klikt u op Volgende.

Pagina van wizard Opzoeken waarop u de breedte van kolommen kunt aanpassen

Wanneer u een rij in de opzoekkolom selecteert, kunt u een waarde uit die rij opslaan in uw database of met deze waarde op een later tijdstip een actie uitvoeren. Op deze pagina van de wizard (zoals weergegeven in de volgende afbeelding) kunt u het veld kiezen waardoor deze waarde wordt geleverd. U moet een veld kiezen dat een unieke aanduiding vormt voor de rij. Meestal is het primaire-sleutelveld van de brontabel een goede keuze. Als u klaar bent, klikt u op Volgende.

Pagina van wizard Opzoeken waarop u de afhankelijke waarde kiest

Op de laatste pagina van de wizard Opzoeken moet u een naam typen voor uw opzoekkolom; dit wordt de naam van het veld in uw tabel.

Laatste pagina van wizard Opzoeken

Als u wilt toestaan dat er, zodra de opzoekkolom wordt weergegeven, meerdere waarden worden gekozen (die vervolgens worden opgeslagen), schakelt u het selectievakje Meerdere waarden toestaan in. Bedenk wel dat door het inschakelen van dit selectievakje de opzoekkolom wordt gewijzigd in een veld met meerdere waarden.

Zie de artikelen Velden met meerdere waarden gebruiken en Een opzoekveld toevoegen of wijzigen waarin u meerdere waarden kunt opslaan voor meer informatie over velden met meerdere waarden.

Opzoekkolom gebaseerd op lijst met waarden

Als u, nadat u hebt geklikt op Volgende, de optie De waarden zullen worden getypt kiest, wordt door de wizard Opzoeken een raster weergegeven waarin u waarden kunt typen voor de opzoekkolom.

Raster van wizard Opzoeken voor opgeven van waarden

Begin met het opgeven van het aantal kolommen dat u wilt opnemen in de opzoekkolom. Typ vervolgens in het raster de door u gewenste waarden. U kunt de breedte van de kolommen die worden weergegeven in de opzoekkolom, eventueel nog verder aanpassen. Als u een bepaald veld niet wilt weergeven in de opzoekkolom, verbergt u het veld door de breedte ervan tot nul te reduceren. Als u klaar bent, klikt u op Volgende.

Wanneer u een rij in de opzoekkolom selecteert, kunt u een waarde uit die rij opslaan in uw database of met deze waarde op een later tijdstip een actie uitvoeren. Op deze pagina in de wizard (zoals weergegeven in de volgende afbeelding) kunt u het veld kiezen dat deze waarde levert. U moet een veld kiezen dat een unieke aanduiding vormt voor de rij. Als u klaar bent, klikt u op Volgende.

Pagina van wizard Opzoeken waarop u de afhankelijke waarde kiest

Op de laatste pagina van de wizard Opzoeken moet u een naam opgeven voor uw opzoekkolom; dit wordt de naam van het veld in uw tabel. Als u wilt toestaan dat er, zodra de opzoekkolom wordt weergegeven, meerdere waarden worden gekozen (die vervolgens worden opgeslagen), schakelt u het selectievakje Meerdere waarden toestaan in. Bedenk wel dat door het inschakelen van dit selectievakje de opzoekkolom wordt gewijzigd in een veld met meerdere waarden.

Laatste pagina van wizard Opzoeken

Zie de artikelen Velden met meerdere waarden gebruiken of Een opzoekveld toevoegen of wijzigen waarin u meerdere waarden kunt opslaan voor meer informatie over velden met meerdere waarden.

Naar boven

Opzoekkolommen wijzigen

Als u een opzoekkolom wilt wijzigen, kunt u de tabel openen in de ontwerpweergave en vervolgens de eigenschappen van het opzoekveld aanpassen. Zie de sectie Eigenschappen van opzoekvelden voor informatie over de eigenschappen van opzoekvelden. Als de opzoekkolom is gebaseerd op een lijst met waarden en de eigenschap Bewerken lijst met waarden toestaan is ingesteld op Ja, kunt u de lijstitems bewerken in de gegevensbladweergave of in de formulierweergave. Om dit te doen gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel of het formulier met het veld met meerdere waarden.

  De tabel wordt geopend in de gegevensbladweergave of het formulier wordt geopend in de formulierweergave.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de opzoekkolom en klik vervolgens op Lijstitems bewerken in het snelmenu.

 5. Wijzig de lijst met waarden en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Velden wijzigen in opzoekkolommen

Als u, in de ontwerpweergave, een bestaand veld wilt wijzigen in een opzoekkolom, opent u eerst de tabel die het veld bevat dat u wilt wijzigen. Klik in de kolom Gegevenstype van het veld, klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens de optie Wizard Opzoeken. Volg daarna de instructies in de wizard Opzoeken om een opzoekkolom te maken.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waaraan u een opzoekkolom wilt toevoegen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 4. Zoek het veld dat u wilt wijzigen in een opzoekkolom.

 5. Klik daarna op de cel in de kolom Gegevenstype van die rij, klik op de vervolgkeuzepijl en selecteer vervolgens Wizard Opzoeken.

  De wizard Opzoeken wordt gestart.

  Pagina van wizard Opzoeken waarop u een tabel/query of lijst met waarden kiest

 6. Geef op de eerste pagina van de Wizard Opzoeken aan of u de opzoekkolom wilt baseren op de waarden in een tabel of query of op een lijst met door u opgegeven waarden.

  Het meest gangbare type opzoekkolom is een kolom met waarden die zijn opgezocht in een gerelateerde tabel of query.

 7. Klik op Volgende en volg daarna de instructies om de wizard te voltooien. Zie de sectie Werken met de Wizard Opzoeken voor meer informatie over het voltooien van de wizard.

Wanneer u op Voltooien klikt, wordt een opzoekkolom gemaakt waarvan de veldeigenschappen zijn ingesteld op de keuzen die u in de wizard Opzoeken hebt gemaakt. U kunt de veldeigenschappen bekijken in het onderste deelvenster van de ontwerpweergave, onder Veldeigenschappen. Als u de eigenschappen wilt zien die specifiek van toepassing zijn op de opzoekkolom, klikt u op het tabblad Opzoeken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×