Opties voor Word (Opslaan)

In Opties voor Word kunt u instellingen toevoegen en bijwerken voor Word, uw documenten, uw persoonlijke gegevens en uw voorkeuren. In de sectie Opslaan kunt u wijzigen welke documenten worden opgeslagen, en waar en hoe dat gebeurt.

Als u in Word de opties voor het opslaan van bestanden wilt zien, klikt u op Bestand > Opties > Opslaan.

Word 2016 - opties voor opslaan

Documenten opslaan

Bestanden opslaan in deze indeling      Met deze optie bepaalt u de standaardbestandsindeling die wordt gebruikt bij het opslaan van documenten. Als uw documenten in verschillende versies van Microsoft Office Word worden gebruikt, als webpagina's of in andere programma's, selecteert u hier de bestandsindeling die u het meest gebruikt. Selecteer in deze lijst de bestandsindeling die u wilt gebruiken.

Elke <waarde> minuten AutoHerstel-gegevens opslaan      Er wordt automatisch een AutoHerstel-bestand gemaakt in Word met het interval dat u opgeeft in het vak minuten. Het interval moet een positieve waarde zijn tussen 1 en 120. Als de computer vastloopt of de stroom uitvalt, wordt de volgende keer dat u Word start het AutoHerstel-bestand geopend. Het bestand bevat mogelijk niet-opgeslagen gegevens, die anders verloren zouden zijn gegaan in het originele document.

Laatste automatisch herstelde versie behouden als ik afsluit zonder op te slaan     Er wordt in Word een AutoHerstel-bestand gemaakt en dit wordt opgeslagen als u Word sluit. De volgende keer dat u Word opent, wordt het herstelde bestand weergegeven.

Belangrijk: AutoHerstel is geen vervanging voor de opdracht Opslaan. U moet documenten nog steeds opslaan wanneer u klaar bent met uw werk.

Locatie van AutoHerstel-bestand     De standaardlocatie van het AutoHerstel-bestand. Typ in het tekstvak het pad dat u wilt gebruiken als de locatie van het AutoHerstel-bestand.

Backstage niet weergeven wanneer bestanden worden geopend of opgeslagen     Hiermee wordt de Backstage-weergave uitgeschakeld, waar u uw bestanden en de bijbehorende gegevens kunt beheren.

Weergeven extra plaatsen voor opslaan, zelfs als -in kan worden vereist     De standaardinstelling is dat u aanvullende locaties ziet als u gaat opslaan, zoals OneDrive- of netwerklocaties.

Standaard opslaan naar computer     Bestanden worden opgeslagen in de standaardmap op uw computer, in plaats van OneDrive- of netwerklocaties.

Standaardbestandslocatie     Typ het pad naar de locatie die u wilt gebruiken in Word wanneer na het starten van Word de eerste keer de opdracht Openen, Opslaan of Opslaan als wordt gebruikt, of wanneer u op Bladeren klikt om de map te zoeken. Als u voor de standaardbestandslocatie een pad wilt typen naar een netwerkserver, moet u het pad invoeren met behulp van de UNC-syntaxis: \\servernaam\mapnaam. U moet Word opnieuw starten om de nieuwe standaardbestandslocatie toe te passen op een netwerkserver.

Opmerking: Met deze optie wordt het standaardgedrag bepaald van de eerste keer dat u de opdracht Openen, Opslaan, of Opslaan als gebruikt wanneer u Word start. Wanneer u een document opslaat, kunt u deze instellingen overschrijven door een andere locatie of opmaak te selecteren in het dialoogvenster Openen, Opslaan of Opslaan als.

Standaardlocatie van persoonlijke sjablonen     Typ het pad dat Word moet gebruiken als de standaardbestandslocatie voor gewijzigde of nieuwe sjablonen.

Uitgecheckte bestanden opslaan in:     Met deze optie bepaalt u de locatie waar u uitgecheckte documenten wilt opslaan.

 • De serverlocatie voor concepten op deze computer     Selecteer deze optie om uitgecheckte bestanden op te slaan in de map die is opgegeven in het vak Serverlocatie voor concepten.

 • De webserver     Selecteer deze optie om uitgecheckte bestanden op te slaan op de webserver.

Serverlocatie voor concepten     Hier ziet u de standaardlocatie voor het opslaan van concepten op de server. Typ in het tekstvak het pad dat u wilt gebruiken als de serverlocatie voor concepten, of op Bladeren om de serverlocatie te selecteren.

Kwaliteit behouden bij het delen van dit document    Selecteer de naam van een document dat al is geopend of selecteer Alle nieuwe documenten om de instellingen, zoals het insluiten van lettertypen in het bestand, toe te passen op alle documenten die u gaat maken.

Lettertypen in het bestand insluiten     Selecteer deze optie om de lettertypen die worden gebruikt in het document, met het bestand op te slaan. Dit kan overigens alleen als deze bewerking is toegestaan voor de lettertypen. Als deze optie is ingeschakeld, kunnen andere gebruikers de lettertypen in uw document zien en gebruiken, zelfs als de lettertypen niet op hun computer zijn geïnstalleerd. De bestandsgrootte neemt toe als u deze optie inschakelt. Zie het Engelstalige artikel Embedding fonts in Office documents voor meer informatie over het insluiten van lettertypen.

 • Alleen in het document gebruikte tekens insluiten (beste optie om bestandsgrootte te verkleinen)     Selecteer deze optie om alleen de lettertypen in te sluiten die u daadwerkelijk gebruikt in een document. Als u 32 of minder tekens van een lettertype gebruikt, worden alleen die tekens ingesloten. Deze optie is vooral handig voor documenten die andere gebruikers alleen gaan weergeven of afdrukken. De reden hiervoor is dat niet-ingesloten lettertypetekens en stijlen niet kunnen worden bewerkt. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u de optie Lettertypen in het bestand insluiten selecteert.

 • Geen algemene systeemlettertypen insluiten     Selecteer deze optie om lettertypen alleen in te sluiten als deze doorgaans niet worden geïnstalleerd op computers met Windows en Word. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u de optie Lettertypen in het bestand insluiten selecteert.

Als u in Word de opties voor het opslaan van bestanden wilt zien, klikt u achtereenvolgens op Bestand, Opties en Opslaan.

Word 2010 - opties voor opslaan

Documenten opslaan

Bestanden opslaan in deze indeling      Met deze optie bepaalt u de standaardbestandsindeling die wordt gebruikt bij het opslaan van documenten. Als uw documenten in verschillende versies van Microsoft Office Word worden gebruikt, als webpagina's of in andere programma's, selecteert u hier de bestandsindeling die u het meest gebruikt. Selecteer in deze lijst de bestandsindeling die u wilt gebruiken.

Elke <waarde> minuten AutoHerstel-gegevens opslaan      Er wordt automatisch een AutoHerstel-bestand gemaakt in Word met het interval dat u opgeeft in het vak minuten. Het interval moet een positieve waarde zijn tussen 1 en 120. Als de computer vastloopt of de stroom uitvalt, wordt de volgende keer dat u Word start het AutoHerstel-bestand geopend. Het bestand bevat mogelijk niet-opgeslagen gegevens, die anders verloren zouden zijn gegaan in het originele document.

Belangrijk: AutoHerstel is geen vervanging voor de opdracht Opslaan. U moet documenten nog steeds opslaan wanneer u klaar bent met uw werk.

Locatie van AutoHerstel-bestand     De standaardlocatie van het AutoHerstel-bestand. Typ in het tekstvak het pad dat u wilt gebruiken als de locatie van het AutoHerstel-bestand.

Standaardbestandslocatie     Typ het pad naar de locatie die u wilt gebruiken in Word wanneer na het starten van Word de eerste keer de opdracht Openen, Opslaan of Opslaan als wordt gebruikt, of wanneer u op Bladeren klikt om de map te zoeken. Als u voor de standaardbestandslocatie een pad wilt typen naar een netwerkserver, moet u het pad invoeren met behulp van de UNC-syntaxis: \\servernaam\mapnaam. U moet Word opnieuw starten om de nieuwe standaardbestandslocatie toe te passen op een netwerkserver.

Opmerking: Met deze optie wordt het standaardgedrag bepaald van de eerste keer dat u de opdracht Openen, Opslaan, of Opslaan als gebruikt wanneer u Word start. Wanneer u een document opslaat, kunt u deze instellingen overschrijven door een andere locatie of opmaak te selecteren in het dialoogvenster Openen, Opslaan of Opslaan als.

Opties voor het offline bewerken van bestanden op documentbeheerservers

Uitgecheckte bestanden opslaan in:     Met deze optie bepaalt u de locatie waar u uitgecheckte documenten wilt opslaan.

 • De serverlocatie voor concepten op deze computer     Selecteer deze optie om uitgecheckte bestanden op te slaan in de map die is opgegeven in het vak Serverlocatie voor concepten.

 • De Office-documentencache     Selecteer deze optie om uitgecheckte bestanden op te slaan in de map met de Office-documentencache.

Serverlocatie voor concepten     Hier ziet u de standaardlocatie voor het opslaan van concepten op de server. Typ in het tekstvak het pad dat u wilt gebruiken als de serverlocatie voor concepten, of op Bladeren om de serverlocatie te selecteren.

Kwaliteit behouden bij het delen van dit document    Selecteer de naam van een document dat al is geopend of selecteer Alle nieuwe documenten om de instellingen, zoals het insluiten van lettertypen in het bestand, toe te passen op alle documenten die u gaat maken.

Lettertypen in het bestand insluiten     Selecteer deze optie om de lettertypen die worden gebruikt in het document, met het bestand op te slaan. Dit kan overigens alleen als deze bewerking is toegestaan voor de lettertypen. Als deze optie is ingeschakeld, kunnen andere gebruikers de lettertypen in uw document zien en gebruiken, zelfs als de lettertypen niet op hun computer zijn geïnstalleerd. De bestandsgrootte neemt toe als u deze optie inschakelt. Zie het Engelstalige artikel Embedding fonts in Office documents voor meer informatie over het insluiten van lettertypen.

 • Alleen in het document gebruikte tekens insluiten (beste optie om bestandsgrootte te verkleinen)     Selecteer deze optie om alleen de lettertypen in te sluiten die u daadwerkelijk gebruikt in een document. Als u 32 of minder tekens van een lettertype gebruikt, worden alleen die tekens ingesloten. Deze optie is vooral handig voor documenten die andere gebruikers alleen gaan weergeven of afdrukken. De reden hiervoor is dat niet-ingesloten lettertypetekens en stijlen niet kunnen worden bewerkt. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u de optie Lettertypen in het bestand insluiten selecteert.

 • Geen algemene systeemlettertypen insluiten     Selecteer deze optie om lettertypen alleen in te sluiten als deze doorgaans niet worden geïnstalleerd op computers met Windows en Word. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u de optie Lettertypen in het bestand insluiten selecteert.

Als u in Word de opties voor het opslaan van bestanden wilt zien, klikt u achtereenvolgens op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , Opties voor Word en Opslaan.

Opties voor opslaan

Bestanden opslaan in deze indeling      Met deze optie bepaalt u de standaardbestandsindeling die wordt gebruikt bij het opslaan van documenten. Als uw documenten in verschillende versies van Microsoft Office Word worden gebruikt, als webpagina's of in andere programma's, selecteert u hier de bestandsindeling die u het meest gebruikt. Selecteer in deze lijst de bestandsindeling die u wilt gebruiken.

Elke <waarde> minuten AutoHerstel-gegevens opslaan      Er wordt automatisch een AutoHerstel-bestand gemaakt in Word met het interval dat u opgeeft in het vak minuten. Het interval moet een positieve waarde zijn tussen 1 en 120. Als de computer vastloopt of de stroom uitvalt, wordt de volgende keer dat u Word start het AutoHerstel-bestand geopend. Het bestand bevat mogelijk niet-opgeslagen gegevens, die anders verloren zouden zijn gegaan in het originele document.

Belangrijk: AutoHerstel is geen vervanging voor de opdracht Opslaan. U moet documenten nog steeds opslaan wanneer u klaar bent met uw werk.

Locatie van AutoHerstel-bestand     De standaardlocatie van het AutoHerstel-bestand. Typ in het tekstvak het pad dat u wilt gebruiken als de locatie van het AutoHerstel-bestand.

Standaardbestandslocatie     Typ het pad naar de locatie die u wilt gebruiken in Word wanneer na het starten van Word de eerste keer de opdracht Openen, Opslaan of Opslaan als wordt gebruikt, of wanneer u op Bladeren klikt om de map te zoeken. Als u voor de standaardbestandslocatie een pad wilt typen naar een netwerkserver, moet u het pad invoeren met behulp van de UNC-syntaxis: \\servernaam\mapnaam. U moet Word opnieuw starten om de nieuwe standaardbestandslocatie toe te passen op een netwerkserver.

Opmerking: Met deze optie wordt het standaardgedrag bepaald van de eerste keer dat u de opdracht Openen, Opslaan, of Opslaan als gebruikt wanneer u Word start. Wanneer u een document opslaat, kunt u deze instellingen overschrijven door een andere locatie of opmaak te selecteren in het dialoogvenster Openen, Opslaan of Opslaan als.

Uitgecheckte bestanden opslaan in:     Met deze optie bepaalt u de locatie waar u uitgecheckte documenten wilt opslaan.

 • De serverlocatie voor concepten op deze computer     Selecteer deze optie om uitgecheckte bestanden op te slaan in de map die is opgegeven in het vak Serverlocatie voor concepten.

 • De webserver     Selecteer deze optie om uitgecheckte bestanden op te slaan op de webserver.

Serverlocatie voor concepten     Hier ziet u de standaardlocatie voor het opslaan van concepten op de server. Typ in het tekstvak het pad dat u wilt gebruiken als de serverlocatie voor concepten, of op Bladeren om de serverlocatie te selecteren.

Kwaliteit behouden bij het delen van dit document    Selecteer de naam van een document dat al is geopend of selecteer Alle nieuwe documenten om de instellingen, zoals het insluiten van lettertypen in het bestand, toe te passen op alle documenten die u gaat maken.

Lettertypen in het bestand insluiten     Selecteer deze optie om de lettertypen die worden gebruikt in het document, met het bestand op te slaan. Dit kan overigens alleen als deze bewerking is toegestaan voor de lettertypen. Als deze optie is ingeschakeld, kunnen andere gebruikers de lettertypen in uw document zien en gebruiken, zelfs als de lettertypen niet op hun computer zijn geïnstalleerd. De bestandsgrootte neemt toe als u deze optie inschakelt. Zie het Engelstalige artikel Embedding fonts in Office documents voor meer informatie over het insluiten van lettertypen.

 • Alleen in het document gebruikte tekens insluiten (beste optie om bestandsgrootte te verkleinen)     Selecteer deze optie om alleen de lettertypen in te sluiten die u daadwerkelijk gebruikt in een document. Als u 32 of minder tekens van een lettertype gebruikt, worden alleen die tekens ingesloten. Deze optie is vooral handig voor documenten die andere gebruikers alleen gaan weergeven of afdrukken. De reden hiervoor is dat niet-ingesloten lettertypetekens en stijlen niet kunnen worden bewerkt. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u de optie Lettertypen in het bestand insluiten selecteert.

 • Geen algemene systeemlettertypen insluiten     Selecteer deze optie om lettertypen alleen in te sluiten als deze doorgaans niet worden geïnstalleerd op computers met Windows en Word. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u de optie Lettertypen in het bestand insluiten selecteert.

We zijn erg geïnteresseerd!

Bijgewerkt op 9 mei 2017 op basis van feedback van klanten.

Was dit artikel nuttig? Zo ja, laat het ons dan weten onderaan deze pagina. Als het artikel niet nuttig was, horen we graag van u wat er niet duidelijk was of wat er ontbrak. Geef op welke versie van Word en welk besturingssysteem u gebruikt. Wij gebruiken uw feedback om de feiten te controleren, informatie toe te voegen en dit artikel bij te werken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×