Opties voor PowerPoint (Geavanceerd)

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Veel minder vaak gebruikte PowerPoint-opties bevinden zich in het deel venster Geavanceerd in het dialoog venster Opties voor Power Point.

Opties voor bewerken

Automatisch hele woorden selecteren     Schakel dit selectievakje in als u het hele woord wilt selecteren wanneer u op een woord klikt. Schakel dit selectievakje uit als u een afzonderlijke letter in een woord wilt selecteren wanneer u op een woord klikt.

Tekst slepen en neerzetten toestaan     Schakel dit selectie vakje in als u tekst in een presentatie of vanuit PowerPoint naar een ander micro soft Office-programma wilt verplaatsen of kopiëren door de tekst te verslepen of het selectie vakje uit te scha kelen om te voor komen dat tekst wordt verplaatst of gekopieerd.

Automatisch een andere toetsenbord indeling kiezen op basis van omringende tekst     Schakel dit selectie vakje in wanneer u met tekst in verschillende talen werkt. PowerPoint herkent automatisch de taal waarin de invoeg positie wordt geplaatst en schakelt over naar de juiste toetsenbord taal.

Scherm afbeelding van Hyper link niet automatisch     (PowerPoint 2013 en nieuwere versies) Wanneer u Invoegen > scherm afbeelding gebruikt en een afbeelding opneemt vanuit de webbrowser Internet Explorer, kunt PowerPoint een Hyper link maken die verwijst naar de webpagina waarvan u de scherm afbeelding maakt. Selecteer deze optie als u dergelijke afbeeldingen niet wilt met een Hyper link.

Maximum aantal keren ongedaan maken     Met de opdracht Ongedaan maken op de werkbalk Snelle toegang kunt u een of meer recente wijzigingen ongedaan maken die u in uw presentatie hebt aangebracht. In dit vak geeft u het aantal keren op dat u op een willekeurig moment op Ongedaan maken kunt klikken om uw wijzigingen ongedaan te maken.

Werkbalk Snelle toegang/Ongedaan maken

Afbeelding: de opdracht onGedaan maken op de werk balk snelle toegang

Knippen, kopiëren en plakken

Slim knippen en plakken     Schakel dit selectievakje in als u in PowerPoint automatisch de spaties wilt aanpassen tussen woorden en objecten die u in uw presentatie plakt. Dankzij Slim knippen en plakken wordt geplakte inhoud niet ingevoegd vlak naast andere woorden of objecten die zich voor of na de plaats bevinden waar u de inhoud plakt. Schakel dit selectievakje uit als u niet wilt dat in PowerPoint de spaties tussen woorden of objecten automatisch worden aangepast.

Knoppen voor plakopties weergeven     Schakel dit selectievakje in als u de knoppen voor Plakopties wilt weergeven. Schakel dit selectievakje uit als u de knoppen voor Plakopties wilt verbergen. De knoppen voor Plakopties verschijnen naast de tekst die u plakt. Met deze knoppen kunt u snel kiezen of u de opmaak van de bron wilt behouden, dan wel of u alleen de tekst wilt plakken.

Opmerking: Als u het selectievakje Knoppen voor plakopties weergeven uitschakelt, wordt deze functie uitgeschakeld voor alle Office-programma's waarin deze optie voorkomt.

Pen

(De optie pen is alleen beschikbaar in PowerPoint 2016 en nieuwere versies.)

Standaard de pen gebruiken om inhoud te selecteren en te gebruiken     Als u niet wilt dat de inktmodus automatisch wordt geactiveerd wanneer Office vaststelt dat uw pen of stylus actief is, schakelt u dit selectievakje in om de pen standaard te gebruiken om objecten te selecteren.

Grootte en kwaliteit van afbeelding

Deze opties zijn beschikbaar in PowerPoint 2010 en nieuwere versies.)

De opties die u in deze sectie instelt, zijn alleen van toepassing op het presentatiebestand dat u op dat moment hebt geopend.

Bewerkingsgegevens verwijderen     Als u een afbeelding hebt bijgesneden of andere wijzigingen in de afbeelding hebt aangebracht, zoals het toepassen van een artistiek effect of het wijzigen van de helderheid, het contrast of de scherpte van een afbeelding, wordt in het bestand informatie opgeslagen zodat deze wijzigingen ongedaan kunnen worden gemaakt. U kunt het bestand kleiner maken door deze bewerkingsgegevens te verwijderen. Als u deze optie selecteert wordt het document kleiner, maar als u de wijzigingen ongedaan wilt maken, is dat alleen mogelijk door de afbeelding opnieuw in het document in te voegen. Zie De bestandsgrootte van een afbeelding verkleinen voor meer informatie.

Afbeeldingen in bestand niet comprimeren     Het comprimeren van afbeeldingen in een bestand bespaart ruimte, maar de kwaliteit van de afbeelding neemt af. Schakel dit selectievakje in als de beeldkwaliteit belangrijker is dan de bestandsgrootte. Zie Bestandsgrootte van een afbeelding verkleinen als u een afzonderlijke afbeelding wilt comprimeren of andere opties voor de beeldkwaliteit of de resolutie wilt instellen.

Standaard resolutie /standaard doel uitvoer instellen op    ppi (pixels per inch) is een meting van de afbeeldings resolutie. Hoe hoger de waarde PPI, hoe rijker de afbeelding. Met een hoge resolutie kunt u de afbeeldings kwaliteit behouden, maar kan de bestands grootte van de presentatie toenemen.

Grafiek opties

Deze opties zijn beschikbaar in PowerPoint 2013 en nieuwere versies.)

Eigenschappen volgen gegevenspunt van grafiek voor alle nieuwe presentaties     Schakel dit selectievakje in als u een aangepaste opmaak wilt en wilt dat gegevenslabels in de grafiek de gegevenspunten volgen als deze in de grafiek worden verplaatst of gewijzigd. Deze instelling is van toepassing op alle presentaties die daarna worden gemaakt.

Eigenschappen volgen gegevenspunt van grafiek voor huidige presentaties     Schakel dit selectievakje in als u een aangepaste opmaak wilt en wilt dat gegevenslabels in de grafiek de gegevenspunten volgen als deze in de grafiek worden verplaatst of gewijzigd. Deze instelling is alleen van toepassing op de huidige presentatie.

Weergeven

Dit aantal onlangs geopende documenten weergeven     Geef het aantal recent geopende of bewerkte presentaties op dat u in de lijst Onlangs geopende documenten wilt weergeven.

 • Als u de lijst recente presentaties wilt weer geven in PowerPoint 2013 of nieuwere versies, klikt u op bestand > openen.

 • Als u de lijst recente presentaties wilt weer geven in PowerPoint 2010, klikt u op bestand > recent.

 • Als u de lijst Onlangs geopende documenten in PowerPoint 2007 wilt bekijken, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop . De lijst verschijnt rechts van de menuopties.

Snel toegang tot dit aantal onlangs geopende presentaties     (PowerPoint 2013 en nieuwere versies) U ziet een lijst met onlangs geopende presentaties in de linkerbenedenhoek van het venster, na de opdracht Opties, zoals wordt weer gegeven in de volgende afbeelding, met het label 1.

Dit aantal losgemaakte recente mappen weer geven     (PowerPoint 2013 en nieuwere versies) Er wordt een lijst met recente mappen weer gegeven op het tabblad recent in het dialoog venster openen, zoals wordt weer gegeven in de volgende afbeelding, met de naam 2. Geef het aantal mappen op dat u hier wilt weer geven wanneer u een bepaalde bron, zoals OneDrive of deze PC, selecteert.

Snelle toegang en lijsten met recent geopende bestanden in PowerPoint 2016

Alle vensters op de taakbalk weergeven     (PowerPoint 2007) Schakel dit selectievakje in als u wilt dat alle PowerPoint 2007-vensters (met de bijbehorende bestandsnamen) op de taakbalk van Microsoft Windows worden weergegeven, zodat u snel en gemakkelijk van de ene naar de andere presentatie kunt overschakelen. Schakel dit selectievakje uit als u alleen het actieve presentatievenster op de taakbalk wilt weergeven.

Sneltoetsen weergeven in Scherminfo     Schakel dit selectievakje in als u de toetscombinaties in alle scherminfo wilt weergeven. Schakel dit selectievakje uit als u de toetscombinaties in alle scherminfo wilt verbergen.

Verticale liniaal weergeven     Schakel dit selectievakje in als u de verticale liniaal wilt weergeven. Schakel dit selectievakje uit als u de verticale liniaal wilt verbergen. De verticale liniaal is een balk die naast de PowerPoint-presentatie wordt weergegeven en waarmee u objecten kunt meten en uitlijnen.

Opmerking: Als u het selectievakje Verticale liniaal weergeven inschakelt en als u op het tabblad Beeld, in de groep Weergeven/verbergen, het selectievakje Liniaal inschakelt, worden de verticale en de horizontale linialen weergegeven. Als u het selectievakje Verticale liniaal weergeven uitschakelt en als u op het tabblad Beeld, in de groep Weergeven/verbergen, het selectievakje Liniaal inschakelt, wordt alleen de horizontale liniaal weergegeven.

Hardwareversnelling uitschakelen voor afbeeldingen     (PowerPoint 2010 en nieuwere versies) Het gebruik van hardwareversnelling verhoogt de prestatie snelheid wanneer u de presentatie afspeelt. Als u dit selectie vakje inschakelt, wordt de afbeeldings versnelling uitgeschakeld. Zie Tips voor het verbeteren van het afspelen en de compatibiliteit van audio en videovoor meer informatie.

Hardwareversnelling voor grafische weer gave uitschakelen    (PowerPoint 2013 en nieuwere versies) Schakel dit selectie vakje in als u overgangen tussen dia's gebruikt en niet werkt zoals verwacht (dat wil zeggen dat u zwarte schermen ziet in plaats van de overgangen die u hebt gekozen).

Automatisch weer geven uitbreiden bij het presen teren op een laptop of Tablet     (PowerPoint 2013 en nieuwere versies) Als u de weer gave voor presentator wilt uitschakelen, schakelt u dit selectie vakje uit. Standaard wordt in PowerPoint de weer gave voor presentator gebruikt voor diavoorstellingen. In deze modus wordt het bureau blad van de computer uitgebreid, waarbij twee afzonderlijke beeld schermen worden gemaakt op de computer van de presentator. Eén monitor is het ingebouwde scherm op de laptop of Tablet van de presentator. De andere monitor is het weergave apparaat of de projector die is aangesloten op de laptop of Tablet van de presentator.

Aanwezigheids vlaggen weer geven voor geselecteerde items     (PowerPoint 2016 en nieuwere versies) Deze optie treedt in werking wanneer u met anderen aan een gedeelde presentatie werkt. Als u een item selecteert dat iemand anders bewerkt, wordt er een kleine vlag weer gegeven waarin wordt aangegeven wie dat item momenteel bewerkt.

Alle documenten in deze weergave openen     Selecteer een optie in de lijst om aan te geven dat alle presentaties in een bepaalde weergave worden geopend als u PowerPoint start.

Diavoorstelling

Menu weergeven bij klikken met rechtermuisknop     Schakel dit selectievakje in als u een snelmenu wilt weergeven als u met de rechtermuisknop op een dia klikt in de Weergave diavoorstelling. Schakel het selectievakje uit om de weergave van het snelmenu te voorkomen.

Pop-upwerkbalk weergeven     Schakel dit selectievakje in als u onderaan een presentatie in volledig scherm een werkbalk wilt weergeven waarmee u tussen dia's kunt navigeren en aantekeningen kunt maken bij uw presentatie. Schakel dit selectievakje uit om de werkbalk te verbergen.

Vragen om aantekeningen in inkt te bewaren bij het afsluiten     Schakel dit selectie vakje in als u wordt gevraagd om uw wijzigingen op te slaan wanneer u dia's tijdens een presentatie wilt tekenen of markeren, of schakel dit selectie vakje uit zonder dat u wordt gevraagd om uw aantekeningen in inkt op te slaan.

Eindigen met zwarte dia     Schakel dit selectievakje in als u een zwarte dia aan het eind van uw presentatie wilt invoegen. Schakel dit selectievakje uit om de presentatie zonder zwarte dia af te sluiten. Als u dit selectievakje uitschakelt, ziet het publiek de laatste dia van de presentatie in plaats van een zwarte dia.

Afdrukken

Afdrukken op de achtergrond     Schakel dit selectie vakje in als u in PowerPoint wilt werken terwijl u uw presentatie afdrukt (het afdrukken kan de respons tijd vertragen in PowerPoint ), of schakel dit selectie vakje uit als u de functie voor snelle respons tijd wilt uitschakelen terwijl u werkt in PowerPoint.

TrueType-lettertypen afdrukken als afbeeldingen     Schakel dit selectievakje in als u de lettertypen wilt wijzigen in vectorgraphics, zodat de lettertypen duidelijk en in elk gewenst formaat (of schaal) kunnen worden afgedrukt. Schakel dit selectievakje uit als u de afdrukkwaliteit of schaalbaarheid niet belangrijk vindt.

Ingevoegde objecten afdrukken met printerresolutie     Schakel dit selectievakje in als u ingevoegde objecten, bijvoorbeeld cirkeldiagrammen of tabellen, wilt afdrukken met hoge kwaliteit. Schakel dit selectievakje uit om vervormde of verticaal uitgerekte objecten tijdens het afdrukken te negeren.

Hoge kwaliteit     Schakel dit selectie vakje in als u de verbeteringen in uw afdruk taken wilt zien, zoals verbeterde resolutie, overvloei transparante afbeeldingen of afgedrukte zachte scha duwen. Als u deze optie selecteert, krijgt u de best mogelijke uitvoer, maar kan het afdrukken langer duren.

Transparante afbeeldingen uitlijnen op printer resolutie     Schakel dit selectie vakje in om ervoor te zorgen dat uw transparante inhoud correct wordt uitgelijnd met alle andere inhoud. Als u deze optie selecteert, gebruikt Power Point de resolutie van de printer om af te drukken, wat de prestaties kan vertragen als de printer een zeer hoge resolutie heeft.

Dianummers op hand-outs afdrukken     (Alleen in PowerPoint voor Office 365 vanaf versie 1810) Standaard worden dianummers weer gegeven onder miniatuur afbeeldingen van dia's op afgedrukte hand-outpaginas. Schakel deze functie in of uit door dit selectie vakje in of uit te scha kelen.

Bij het afdrukken van dit document

Bij het afdrukken van dit document     In deze lijst selecteert u de presentatie waarop u instellingen wilt toepassen. Klik daarna op een van de volgende opties:

 • De laatst gebruikte printerinstellingen gebruiken     Klik op deze knop als u de presentatie wilt afdrukken volgens de opties die u eerder hebt gebruikt in het dialoogvenster Afdrukken.

 • De volgende afdrukinstellingen gebruiken     Klik op deze knop om nieuwe afdrukinstellingen voor de presentatie te kiezen. Ga daarna als volgt te werk:

  • Af te drukken items     In deze lijst selecteert u wat u wilt afdrukken.

  • Kleur/grijs waarden     Selecteer de gewenste instelling in deze lijst. Zie hand-outs, notities of dia's afdrukkenvoor meer informatie over afdrukken in kleur, grijs waarden of zwart-wit.

  • Verborgen dia's afdrukken     Schakel dit selectievakje in als u dia's wilt afdrukken die u eerder hebt verborgen. Schakel dit selectievakje uit als u alleen dia's wilt afdrukken die niet verborgen zijn. Zie Een dia verbergen of weergeven voor informatie over hoe u een dia kunt verbergen en waarom u dit zou doen.

  • Aanpassen aan papierformaat     Schakel dit selectievakje in als u de inhoud van een dia, hand-out of notitiepagina wilt aanpassen aan het papierformaat waarop u afdrukt. Schakel dit selectievakje uit als u de standaardgrootte van zowel het lettertype als de objecten wilt afdrukken op het standaardpapierformaat.

  • Dia's in frame     Schakel dit selectievakje in als u aan elke dia een rand wilt toevoegen, zoals in een frame. Schakel dit selectievakje uit als u de dia's niet in een frame wilt afdrukken.

Opslaan

Geluiden koppelen met een bestands grootte die groter is dan X KB     (PowerPoint 2007 ) Geef de grootte op waarmee geluids bestanden worden gekoppeld, in plaats van Inge sloten, in uw presentatie.

Opmerking: U kunt slechts WAV bestanden in een presentatie insluiten. Alle overige geluidsindelingen worden gekoppeld, ongeacht de bestandsgrootte.

Algemeen

Feedback met geluid     (Alleen Power Point 2007-2016) Schakel dit selectie vakje in als u een geluid wilt maken wanneer er een fout wordt weer gegeven, of schakel dit selectie vakje uit als u geen geluid wilt horen wanneer er een fout wordt weer gegeven.

Opmerking: Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw computer zijn uitgerust met een geluidskaart, microfoon en luidsprekers.

Fouten in de gebruikersinterface van invoegtoepassingen weergeven     Als u een ontwikkelaar bent, schakelt u dit selectievakje in als u fouten in de code voor een aangepaste gebruikersinterface wilt weergeven. Schakel dit selectievakje uit als u de fouten wilt verbergen.

Door de klant verzonden Office.com-inhoud weer geven    (alleen voorPowerPoint 2010 ) Selecteer deze optie om sjablonen en afbeeldingen te zien die door klanten zijn gemaakt, naast de inhoud die wordt geleverd door micro soft Office.

Webopties     (PowerPoint 2007) Klik op deze knop als u criteria wilt instellen voor browsers, bestandstypen, afbeeldingen, codering en lettertypen voor een presentatie die voor het web is bedoeld.

Serviceopties     (PowerPoint 2007) Klik op deze knop om opties te zien waarmee u documenten kunt beheren die deel uitmaken van een werkruimte of SharePoint-site.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×