Office
Aanmelden

Opties voor PowerPoint (Geavanceerd)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opties voor veel minder veelgebruikte PowerPoint bevinden zich in het deelvenster Geavanceerd in het dialoogvenster Opties voor PowerPoint .

Opties voor bewerken

Automatisch hele woorden selecteren     Schakel dit selectievakje in als u het hele woord wilt selecteren wanneer u op een woord klikt. Schakel dit selectievakje uit als u een afzonderlijke letter in een woord wilt selecteren wanneer u op een woord klikt.

Tekst slepen en neerzetten toestaan     Schakel dit selectievakje in om te verplaatsen of tekst binnen een presentatie of van PowerPoint kopiëren naar een ander Microsoft Office-programma door te slepen van de tekst of schakel dit selectievakje in om te voorkomen dat tekst als u wilt verplaatsen of kopiëren slepen.

Automatisch een andere toetsenbordindeling kiezen op basis van omringende tekst     Schakel dit selectievakje in als u met tekst in verschillende talen werkt. PowerPoint wordt automatisch gedetecteerd voor de taal waarin de invoegpositie wordt geplaatst, en schakelt u over naar de juiste toetsenbordtaal.

Maximum aantal keren ongedaan maken     Met de opdracht Ongedaan maken op de werkbalk Snelle toegang kunt u een of meer recente wijzigingen ongedaan maken die u in uw presentatie hebt aangebracht. In dit vak geeft u het aantal keren op dat u op een willekeurig moment op Ongedaan maken kunt klikken om uw wijzigingen ongedaan te maken.

Werkbalk Snelle toegang/Ongedaan maken
De opdracht Ongedaan maken op de werkbalk Snelle toegang

Knippen, kopiëren en plakken

Slim knippen en plakken     Schakel dit selectievakje in als u in PowerPoint automatisch de spaties wilt aanpassen tussen woorden en objecten die u in uw presentatie plakt. Dankzij Slim knippen en plakken wordt geplakte inhoud niet ingevoegd vlak naast andere woorden of objecten die zich voor of na de plaats bevinden waar u de inhoud plakt. Schakel dit selectievakje uit als u niet wilt dat in PowerPoint de spaties tussen woorden of objecten automatisch worden aangepast.

Knoppen voor plakopties weergeven     Schakel dit selectievakje in als u de knoppen voor Plakopties wilt weergeven. Schakel dit selectievakje uit als u de knoppen voor Plakopties wilt verbergen. De knoppen voor Plakopties verschijnen naast de tekst die u plakt. Met deze knoppen kunt u snel kiezen of u de opmaak van de bron wilt behouden, dan wel of u alleen de tekst wilt plakken.

Opmerking: Als u het selectievakje Knoppen voor plakopties weergeven uitschakelt, wordt deze functie uitgeschakeld voor alle Office-programma's waarin deze optie voorkomt.

Pen (alleen in PowerPoint 2016)

Standaard de pen gebruiken om inhoud te selecteren en te gebruiken     Als u niet wilt dat de inktmodus automatisch wordt geactiveerd wanneer Office vaststelt dat uw pen of stylus actief is, schakelt u dit selectievakje in om de pen standaard te gebruiken om objecten te selecteren.

Grootte en kwaliteit van afbeelding (PowerPoint 2010, 2013, 2016)

De opties die u in deze sectie instelt, zijn alleen van toepassing op het presentatiebestand dat u op dat moment hebt geopend.

Bewerkingsgegevens verwijderen     Als u een afbeelding hebt bijgesneden of andere wijzigingen in de afbeelding hebt aangebracht, zoals het toepassen van een artistiek effect of het wijzigen van de helderheid, het contrast of de scherpte van een afbeelding, wordt in het bestand informatie opgeslagen zodat deze wijzigingen ongedaan kunnen worden gemaakt. U kunt het bestand kleiner maken door deze bewerkingsgegevens te verwijderen. Als u deze optie selecteert wordt het document kleiner, maar als u de wijzigingen ongedaan wilt maken, is dat alleen mogelijk door de afbeelding opnieuw in het document in te voegen. Zie De bestandsgrootte van een afbeelding verkleinen voor meer informatie.

Afbeeldingen in bestand niet comprimeren     Het comprimeren van afbeeldingen in een bestand bespaart ruimte, maar de kwaliteit van de afbeelding neemt af. Schakel dit selectievakje in als de beeldkwaliteit belangrijker is dan de bestandsgrootte. Zie Bestandsgrootte van een afbeelding verkleinen als u een afzonderlijke afbeelding wilt comprimeren of andere opties voor de beeldkwaliteit of de resolutie wilt instellen.

Standaardresolutie / Doeluitvoer standaard ingesteld op    PPI (pixels per inch) is een maateenheid voor de afbeeldingsresolutie. Hoe hoger de PPI-waarde, het rijkere de afbeelding. Hoge beeldkwaliteit resolutie afbeeldingskwaliteit behouden, maar mogelijk neemt de bestandsgrootte van uw presentatie.

Grafiekopties (PowerPoint 2013, 2016)

Eigenschappen volgen gegevenspunt van grafiek voor alle nieuwe presentaties     Schakel dit selectievakje in als u een aangepaste opmaak wilt en wilt dat gegevenslabels in de grafiek de gegevenspunten volgen als deze in de grafiek worden verplaatst of gewijzigd. Deze instelling is van toepassing op alle presentaties die daarna worden gemaakt.

Eigenschappen volgen gegevenspunt van grafiek voor huidige presentaties     Schakel dit selectievakje in als u een aangepaste opmaak wilt en wilt dat gegevenslabels in de grafiek de gegevenspunten volgen als deze in de grafiek worden verplaatst of gewijzigd. Deze instelling is alleen van toepassing op de huidige presentatie.

Weergeven

Dit aantal onlangs geopende documenten weergeven     Geef het aantal recent geopende of bewerkte presentaties op dat u in de lijst Onlangs geopende documenten wilt weergeven.

 • Als u de lijst Recente presentaties in PowerPoint 2013 of 2016 wilt bekijken, klikt u op Bestand > Openen.

 • Als u de lijst Recente presentaties in PowerPoint 2010 wilt bekijken, klikt u op Bestand > Recent.

 • De lijst met Onlangs geopende documenten weergeven in PowerPoint 2007, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en de lijst wordt weergegeven aan de rechterkant van de opties in het menu.

Snelle toegang tot dit aantal onlangs geopende presentaties     (PowerPoint 2013, 2016) Een snel toegankelijke lijst met recente presentaties verschijnt links onderaan in het venster, na de opdracht Opties, zoals weergegeven in de volgende afbeelding (met het label 1).

Dit aantal losgemaakte recent bekeken mappen weergeven     (PowerPoint 2013, 2016) Een snel toegankelijke lijst met recente mappen verschijnt op het tabblad Recent in het dialoogvenster Openen, zoals weergegeven in de volgende afbeelding (met het label 2). Geef het aantal mappen op dat u er vermeld wilt zien als u een bepaalde bron selecteert, bijvoorbeeld OneDrive of Deze pc.

Snelle toegang en lijsten met recent geopende bestanden in PowerPoint 2016

Alle vensters op de taakbalk weergeven     (PowerPoint 2007) Schakel dit selectievakje in als u wilt dat alle PowerPoint 2007-vensters (met de bijbehorende bestandsnamen) op de taakbalk van Microsoft Windows worden weergegeven, zodat u snel en gemakkelijk van de ene naar de andere presentatie kunt overschakelen. Schakel dit selectievakje uit als u alleen het actieve presentatievenster op de taakbalk wilt weergeven.

Sneltoetsen in Scherminfo weergeven     Schakel dit selectievakje in als u de sneltoetsen in alle Scherminfoweergeven of schakel dit selectievakje in als u wilt verbergen van de sneltoetsen in alle scherminfo.

Verticale liniaal weergeven     Schakel dit selectievakje in als u de verticale liniaal wilt weergeven. Schakel dit selectievakje uit als u de verticale liniaal wilt verbergen. De verticale liniaal is een balk die naast de PowerPoint-presentatie wordt weergegeven en waarmee u objecten kunt meten en uitlijnen.

Opmerking: Als u het selectievakje Verticale liniaal weergeven inschakelt en als u op het tabblad Beeld, in de groep Weergeven/verbergen, het selectievakje Liniaal inschakelt, worden de verticale en de horizontale linialen weergegeven. Als u het selectievakje Verticale liniaal weergeven uitschakelt en als u op het tabblad Beeld, in de groep Weergeven/verbergen, het selectievakje Liniaal inschakelt, wordt alleen de horizontale liniaal weergegeven.

Hardwareversnelling uitschakelen voor afbeeldingen     (PowerPoint 2010, 2013, 2016) Met hardwareversnelling voor afbeeldingen worden de prestaties van het afspelen van uw presentatie verbeterd. Als u dit selectievakje inschakelt, wordt de hardwareversnelling voor afbeeldingen uitgeschakeld. Zie Tips voor het verbeteren van de audio- en videokwaliteit en de compatibiliteit.

Grafische hardwareversnelling voor diavoorstelling uitschakelen     (PowerPoint 2013, 2016) Als u overgangen gebruikt tussen dia's en deze werken niet naar behoren (u ziet een flikkerend zwart scherm in plaats van de overgangen), schakelt u dit selectievakje in.

Automatisch verlengen weergeven wanneer presenteren op een laptop of tablet     (PowerPoint 2013, 2016) Als u uit de weergave voor presentator gebruiken, schakelt u dit selectievakje in. PowerPoint standaard in de weergave voor presentator voor diavoorstellingen. Deze modus breidt"" het bureaublad van de computer, twee afzonderlijke monitoren maken op de computer van de presentator. Één monitor is het ingebouwde scherm op van de presentator laptop of tablet. De andere monitor is het beeldscherm of projector, die zijn bijgevoegd bij van de presentator laptop of tablet.

Aanwezigheidsvlaggen weergeven voor geselecteerde items     (PowerPoint 2016) Deze optie wordt van kracht als u met anderen aan een gedeelde presentatie werkt. Als u een item selecteert dat iemand anders aan het bewerken is, verschijnt er een kleine vlag, die aangeeft wie er momenteel het item bewerkt.

Alle documenten in deze weergave openen     Selecteer een optie in de lijst om aan te geven dat alle presentaties in een bepaalde weergave worden geopend als u PowerPoint start.

Diavoorstelling

Menu op de rechtermuisknop klikt u op weergeven     Schakel dit selectievakje in om weer te geven van een snelmenu wanneer u met de rechtermuisknop op een dia in de weergave Diavoorstellingof schakel dit selectievakje in als u wilt voorkomen dat het snelmenu van weergegeven.

Pop-upwerkbalk weergeven     Schakel dit selectievakje in als u onderaan een presentatie in volledig scherm een werkbalk wilt weergeven waarmee u tussen dia's kunt navigeren en aantekeningen kunt maken bij uw presentatie. Schakel dit selectievakje uit om de werkbalk te verbergen.

Vragen om te houden van aantekeningen in inkt bij afsluiten     Schakel dit selectievakje in om worden gevraagd uw wijzigingen op te slaan wanneer u op tekenen of markeren van dia's tijdens een presentatieof schakel dit selectievakje in om af te sluiten zonder dat ze u hierom wordt gevraagd om op te slaan uw aantekeningen in inkt.

Eindigen met zwarte dia     Schakel dit selectievakje in als u een zwarte dia aan het eind van uw presentatie wilt invoegen. Schakel dit selectievakje uit om de presentatie zonder zwarte dia af te sluiten. Als u dit selectievakje uitschakelt, ziet het publiek de laatste dia van de presentatie in plaats van een zwarte dia.

Afdrukken

Afdrukken op de achtergrond     Schakel dit selectievakje in om te werken in PowerPoint terwijl u de presentatie afdrukt (u kunt de tijd antwoord in PowerPointvertragen voor afdrukken), of schakel dit selectievakje uitschakelen achtergrond afdrukken wanneer u snel antwoord tijd wilt terwijl u in PowerPoint werktuit.

TrueType-lettertypen afdrukken als afbeeldingen     Schakel dit selectievakje in als u de lettertypen wilt wijzigen in vectorgraphics, zodat de lettertypen duidelijk en in elk gewenst formaat (of schaal) kunnen worden afgedrukt. Schakel dit selectievakje uit als u de afdrukkwaliteit of schaalbaarheid niet belangrijk vindt.

Ingevoegde objecten afdrukken met printerresolutie     Schakel dit selectievakje in als u ingevoegde objecten, bijvoorbeeld cirkeldiagrammen of tabellen, wilt afdrukken met hoge kwaliteit. Schakel dit selectievakje uit om vervormde of verticaal uitgerekte objecten tijdens het afdrukken te negeren.

Hoge kwaliteit Schakel dit selectievakje in als u betere afdrukken wilt, zoals afdrukken met een hogere resolutie, met samengestelde, transparante illustraties of afgedrukte zachte schaduwen. Als u deze optie selecteert, krijgt u de best mogelijke afdrukken. Het afdrukken kan echter langer duren.

Transparante afbeeldingen op één lijn brengen met de resolutie van de printer Schakel dit selectievakje in om er zeker van te zijn dat uw transparante inhoud correct wordt uitgelijnd met de overige inhoud. Als u deze optie selecteert, wordt de resolutie van de printer gebruikt om af te drukken, wat de prestaties kan verminderen als deze op een zeer hoge resolutie is ingesteld.

Bij het afdrukken van dit document

Bij het afdrukken van dit document     In deze lijst selecteert u de presentatie waarop u instellingen wilt toepassen. Klik daarna op een van de volgende opties:

 • De laatst gebruikte printerinstellingen gebruiken     Klik op deze knop als u de presentatie wilt afdrukken volgens de opties die u eerder hebt gebruikt in het dialoogvenster Afdrukken.

 • De volgende afdrukinstellingen gebruiken     Klik op deze knop om nieuwe afdrukinstellingen voor de presentatie te kiezen. Ga daarna als volgt te werk:

  • Af te drukken items     In deze lijst selecteert u wat u wilt afdrukken.

  • Kleur of grijswaarden     In deze lijst selecteert u de gewenste instelling. Zie Uw dia's afdrukken voor informatie over het afdrukken in kleur, grijswaarden of zwart-wit.

  • Verborgen dia's afdrukken     Schakel dit selectievakje in als u dia's wilt afdrukken die u eerder hebt verborgen. Schakel dit selectievakje uit als u alleen dia's wilt afdrukken die niet verborgen zijn. Zie Een dia verbergen of weergeven voor informatie over hoe u een dia kunt verbergen en waarom u dit zou doen.

  • Aanpassen aan papierformaat     Schakel dit selectievakje in als u de inhoud van een dia, hand-out of notitiepagina wilt aanpassen aan het papierformaat waarop u afdrukt. Schakel dit selectievakje uit als u de standaardgrootte van zowel het lettertype als de objecten wilt afdrukken op het standaardpapierformaat.

  • Dia's in frame     Schakel dit selectievakje in als u aan elke dia een rand wilt toevoegen, zoals in een frame. Schakel dit selectievakje uit als u de dia's niet in een frame wilt afdrukken.

Opslaan

Geluid koppelen aan bestand groter dan X KB     Geef de grootte op waarbij geluidsbestanden aan de presentatie moeten worden gekoppeld in plaats van ingesloten.

Opmerking: U kunt slechts WAV bestanden in een presentatie insluiten. Alle overige geluidsindelingen worden gekoppeld, ongeacht de bestandsgrootte.

Algemeen

Feedback met geluid     Schakel dit selectievakje in als u wilt dat een geluid wordt afgespeeld wanneer er een fout optreedt. Schakel dit selectievakje uit als u geen geluid wilt horen als er een fout optreedt.

Opmerking: Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw computer zijn uitgerust met een geluidskaart, microfoon en luidsprekers.

Fouten in de gebruikersinterface van invoegtoepassingen weergeven     Als u een ontwikkelaar bent, schakelt u dit selectievakje in als u fouten in de code voor een aangepaste gebruikersinterface wilt weergeven. Schakel dit selectievakje uit als u de fouten wilt verbergen.

Door de klant ingediende Office.com-inhoud weergeven     Selecteer deze optie om, naast de inhoud die in Microsoft Office wordt aangeboden, sjablonen en afbeeldingen te zien die door klanten zijn gemaakt.

Webopties     (PowerPoint 2007) Klik op deze knop als u criteria wilt instellen voor browsers, bestandstypen, afbeeldingen, codering en lettertypen voor een presentatie die voor het web is bedoeld.

Serviceopties     (PowerPoint 2007) Klik op deze knop om opties te zien waarmee u documenten kunt beheren die deel uitmaken van een werkruimte of SharePoint-site.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×