Opties voor Outlook (geavanceerd)

Als u geavanceerde opties wilt zien voor het werken met Outlook, klikt u op Bestand > Opties > Geavanceerd.

In dit artikel

Outlook-deelvensters

Outlook starten en afsluiten

AutoArchiveren

Herinneringen

Exporteren

RSS-feeds

Verzenden/ontvangen

Ontwikkelaar

Beeld

Overige

Outlook-deelvensters

Deelvensters van Outlook aanpassen    

  • Klik op Navigatie om het aantal items te kiezen dat u wilt weergeven in de navigatiebalk onder in het Outlook-venster. U kunt de weergavevolgorde van de items in het navigatiedeelvenster wijzigen door een item te selecteren onder In deze volgorde weergeven en op Omhoog of Omlaag te klikken.

  • Klik op Leesvenster om in te stellen wanneer een nieuw e-mailitem als gelezen moet worden gemarkeerd. Zie Een bericht als gelezen of ongelezen markeren voor meer informatie.

Naar boven

Outlook starten en afsluiten

Outlook in deze map starten    Klik op Bladeren om de map te kiezen die u wilt openen wanneer u Outlook start.

Mappen met verwijderde items leegmaken bij het afsluiten van Outlook    Selecteer deze optie om de mappen Verwijderde items automatisch leeg te maken wanneer u Outlook afsluit.

Let op: Als de map Verwijderde items wordt leeggemaakt, worden alle items in die map definitief verwijderd.

Naar boven

AutoArchiveren

De grootte van het postvak verkleinen door oude items te verwijderen of in een archiefbestand te plaatsen    Klik op Instellingen voor AutoArchiveren om de instellingen voor de functie AutoArchiveren aan te passen. Zie Oudere items automatisch archiveren voor meer informatie.

Naar boven

Herinneringen

Herinneringen weergeven    Gebruik dit selectievakje als u in Outlook wel of geen herinneringen voor vergaderingen of afspraken wilt weergeven.

Geluidsfragment afspelen    Gebruik dit selectievakje om al dan niet geluiden voor herinneringen af te spelen. Klik op Bladeren als u het standaardgeluidsfragment (reminder.wav) wilt vervangen door een aangepast geluidsbestand op uw computer.

Naar boven

Exporteren

Outlook-gegevens exporteren naar een bestand voor gebruik in andere programma's    Klik op Exporteren om de wizard Importeren en exporteren te openen en berichten, de agenda, taken of contactpersonen over te brengen naar Outlook op een andere computer of om een Outlook-gegevensbestand (.pst) als back-up te maken. Zie Berichten, agenda, taken en contactpersonen exporteren of hiervan een back-up maken voor meer informatie over het exporteren van Outlook-items.

Naar boven

RSS-feeds

Alle bijgewerkte RSS-feeditems als nieuwe weergeven    Selecteer deze optie om items uit RSS-feeds als nieuw te markeren wanneer ze worden bijgewerkt.

RSS-feeds synchroniseren met de lijst met algemene feeds in Windows    Selecteer deze optie om in zowel Internet Explorer als Outlook dezelfde lijst met abonnementen op RSS-feeds weer te geven en te onderhouden. Zie Dezelfde RSS-feeds weergeven in Windows Internet Explorer en Outlook voor meer informatie.

Naar boven

Verzenden en ontvangen

Instellingen voor verzenden en ontvangen voor binnenkomende en uitgaande items    Klik op Verzenden/ontvangen om groepen voor verzenden/ontvangen te maken, bewerken of verwijderen. Zie Waar kunt u groepen voor verzenden/ontvangen voor gebruiken? voor meer informatie.

Bij verbinding direct verzenden    Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat berichten die u hebt opgesteld terwijl u offline was, direct worden verzonden zodra u weer online bent.

Naar boven

Ontwikkelaar

Opties voor geavanceerde, aangepaste formulieren configureren    Klik op Aangepaste formulieren om geavanceerde opties in te stellen voor aangepaste formulieren. Zie Outlook-formulieren aanpassen voor meer informatie.

Fouten in de gebruikersinterface van invoegtoepassingen weergeven    De standaardinstelling is dat er geen foutbericht wordt weergegeven in Outlook als door een invoegtoepassing wordt geprobeerd de gebruikersinterface van Outlook aan te passen en dit mislukt. Selecteer deze optie als u in Outlook berichten wilt weergeven voor fouten met invoegtoepassingen die te maken hebben met de gebruikersinterface.

Naar boven

Beeld

Hardwareversnelling uitschakelen voor afbeeldingen     Selecteer deze optie als u de videokaart van de computer niet meer wilt gebruiken voor het weergeven van driedimensionale vormen, vormeffecten en teksteffecten.

Naar boven

Overige

Categorie voor Snelklikken instellen    Klik op Snelklikken om de standaardcategorie in te stellen die moet worden toegewezen wanneer u op de kolom Categorieën klikt.

Vragen om bevestiging bij definitief verwijderen van berichten    Selecteer deze optie als Outlook moet vragen om een bevestiging voordat een item definitief wordt verwijderd.

Analyse van verzonden e-mails toestaan om vast te stellen naar welke personen u vaak e-mailberichten stuurt en welke onderwerpen u vaak bespreekt, en deze gegevens uploaden naar de standaard SharePoint-server    Schakel dit selectievakje in of uit om aan te geven of uw activiteiten in Outlook mogen worden geanalyseerd om suggesties voor collega's en trefwoorden te kunnen geven (een functie die is bedoeld om u nog sneller toegang te geven tot personen en gegevens in uw organisatie).

Oplossen van problemen met logboekregistratie inschakelen (opnieuw starten van Outlook vereist)   Selecteer deze optie om logboekregistratie in te schakelen voor bepaalde functies van Outlook, zodat er logboeken worden bijgehouden die handig kunnen zijn voor ondersteuningsmedewerkers die u helpen bij het oplossen van problemen. Zie Wat is de optie E-mailregistratie inschakelen (probleemoplossing)? voor meer informatie.

Groepsplanningen migreren uit een vorige versie van Microsoft Outlook   Klik op Map selecteren om een map te kiezen wanneer u groepsplanningen gaat migreren uit een andere versie van Outlook.

Animaties gebruiken bij het uitvouwen van gesprekken en groepen   De standaardinstelling is dat in Outlook een korte animatie wordt weergegeven als u gesprekken of groepen uitvouwt. Schakel deze optie uit als u geen behoefte hebt aan dit animatie-effect.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×